Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами

Национальный банк
Положение, Постановление от 03.12.2003 № 516
редакция действует с 31.01.2019

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами

Постанова Правління Національного банку України
від 3 грудня 2003 року N 516

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2003 р. за N 1256/8577

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 15 вересня 2004 року N 437
,
 від 23 березня 2009 року N 159
,
 від 8 жовтня 2010 року N 457
,
 від 9 листопада 2011 року N 389
,
 від 6 червня 2013 року N 212
,
 від 9 квітня 2015 року N 221
,
 від 12 серпня 2015 року N 520
,
 від 22 листопада 2016 року N 403
,
від 25 жовтня 2017 року N 106
,
від 28 січня 2019 року N 23

У зв'язку з потребою приведення правил здійснення вкладних операцій банків України у відповідність до вимог Цивільного кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" і з метою розширення сфери банківських послуг та використання банками різних фінансових інструментів щодо залучення грошових коштів від фізичних та юридичних осіб Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 09.11.2011 р. N 389)

1. Затвердити Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 07.07.97 N 216 "Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів і Правил випуску та обігу валютних деривативів", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.09.97 за N 393/2197, у частині затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів;

постанову Правління Національного банку України від 30.06.98 N 250 "Про затвердження нової редакції Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 07.07.97 N 216", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 445/2885;

постанову Правління Національного банку України від 10.01.99 N 5 "Про продовження строку застосування бланків ощадного (депозитного) сертифіката старого зразка", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.01.99 за N 14/3307;

постанову Правління Національного банку України від 31.10.2000 N 427 "Про внесення змін до Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.11.2000 за N 816/5037.

3. Банкам України внести відповідні зміни до своїх внутрішніх положень, які регулюють операції із залучення грошових коштів на депозити (вклади) та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

4. Департаменту монетарної політики (Н. І. Гребеник) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з 1 лютого 2004 року.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А. П. Яценюка.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Положення
про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами

(У тексті Положення слова "договір банківського вкладу (депозиту)" у всіх відмінках та числах замінено словами "договір банківського вкладу" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 25 жовтня 2017 року N 106)

Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", нормативно-правових актів Національного банку України та з метою розширення сфери банківських послуг і використання банками різних фінансових інструментів щодо залучення грошових коштів.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 08.10.2010 р. N 457,
 від 09.11.2011 р. N 389)

Цим Положенням регулюється загальний порядок залучення банками України та філіями іноземних банків в Україні грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від юридичних і фізичних осіб на їх поточні, вкладні (депозитні) рахунки та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

(абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
 від 09.11.2011 р. N 389)

Вимоги цього Положення щодо порядку залучення банками України вкладів (депозитів) за договорами банківського рахунку застосовуються до кореспондентських рахунків, якщо інше не встановлено законом.

(преамбулу доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

Глава 1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

абзац другий пункту 1.1 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами другим - десятим
)

вклад (депозит) - це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору;

вклади (депозити) на вимогу - це грошові кошти або банківські метали, що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунку;

(абзац третій пункту 1.1 глави 1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

вклади (депозити) строкові - це грошові кошти або банківські метали, розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк;

(абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

вкладна (депозитна) операція - операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами. Операції банків з банківськими металами здійснюються або з фізичною поставкою банківських металів, або без фізичної поставки банківських металів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з банківськими металами;

(абзац п'ятий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

абзац сьомий пункту 1.1 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 уважати відповідно абзацами сьомим та восьмим)

вкладник - юридична чи фізична особа, яка здійснила розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів або банківських металів на рахунок у банку чи придбала ощадний (депозитний) сертифікат банку на договірних умовах;

(абзац шостий пункту 1.1 глави 1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

абзац сьомий пункту 1.1 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
 уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим
)

абзац десятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дев'ятим)

ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, унесеного в банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом установленого строку суми вкладу та процентів, установлених сертифікатом, у банку, який його видав;

(абзац сьомий пункту 1.1 глави 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520)

абзац дванадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом десятим)

абзац восьмий пункту 1.1 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим
)

абзац чотирнадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий уважати абзацом одинадцятим)

суб'єкти вкладних (депозитних) операцій - банки і власники грошових коштів або банківських металів.

абзац шістнадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.2. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу [вклад (депозит) на вимогу] або на умовах повернення вкладу (депозиту) зі спливом встановленого договором строку [строковий вклад (депозит)].

Договором банківського вкладу може бути передбачено внесення грошових коштів або банківських металів на інших умовах їх повернення. Умови цього договору не можуть суперечити законодавству України.

(пункт 1.2 глави 1 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
 від 23.03.2009 р. N 159)

1.3. Сума, строки та умови приймання вкладів (депозитів) визначаються між банком та вкладником на договірних засадах.

1.4. Залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується:

договором банківського рахунку;

договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки;

договором банківського вкладу з видачею ощадного (депозитного) сертифіката;

договором банківського вкладу з видачею іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

(пункт 1.4 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.5. Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями встановлюються банками самостійно. Національний банк України встановлює індикативні розміри процентних ставок для банків з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку.

(пункт 1.5 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.6. Банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним проценти:

у національній валюті, якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок у національній валюті;

у валюті вкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника - в іншій іноземній чи в національній валюті;

у банківських металах, якщо вкладний (депозитний) рахунок відкритий у банківських металах, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника - у національній валюті.

(пункт 1.6 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.7. Проценти на вклад (депозит), залучений відповідно до договору банківського вкладу, нараховуються від дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштів або банківських металів, до дня, який передує поверненню грошових коштів або банківських металів вкладнику або списанню з вкладного (депозитного) рахунку вкладника з інших підстав.

(абзац перший пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. N 212)

За вкладами (депозитами) овернайт, розміщеними банком в іншому банку, проценти нараховуються відповідно до умов договору.

(пункт 1.7 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. N 212,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім)

Виплата процентів за вкладом (депозитом) здійснюється у строки, що обумовлені в договорі.

(пункт 1.7 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.8. Особливості залучення грошових коштів або банківських металів на вклади (депозити) регулюються внутрішніми положеннями банків, розробленими відповідно до законодавства України.

1.9. Банки мають встановлювати основні умови залучення банківського вкладу (депозиту) відповідного виду. Зазначені умови мають бути оприлюднені банком шляхом розміщення відповідної інформації в установі банку в загальнодоступному для клієнтів місці. Ця інформація може додатково розміщуватися банком у засобах масової інформації.

(пункт 1.9 глави 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

1.10. Особливості функціонування поточних та вкладних (депозитних) рахунків нерезидентів-інвесторів визначаються нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну.

(главу 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.11.2016 р. N 403)

Глава 2. Договірне регулювання вкладних (депозитних) операцій

2.1. Грошові кошти в національній та іноземній валюті або банківські метали, залучені від юридичних і фізичних осіб, обліковуються банками на відповідних рахунках, відкриття яких здійснюється банком на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу або договору банківського рахунку та інших документів відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України з питань відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті.

(пункт 2.1 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

2.2. Додержання письмової форми договору (паперова або електронна) є обов'язковою умовою взаємовідносин між банком і вкладником. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання електронних підписів під час залучення банками вкладів (депозитів), установлені Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України..

(пункт 2.2 глави 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.01.2019 р. N 23)

2.3. Договори банківського рахунку та банківського вкладу визначають права, зобов'язання суб'єктів вкладних (депозитних) операцій (власників грошових коштів або банківських металів і банку) та інші умови, визначені Цивільним кодексом України, і мають бути підписані сторонами договору (уповноваженими ними особами). Використання банком печатки під час укладання договорів банківського рахунку та банківського вкладу не є обов'язковим.

(абзац перший пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.01.2019 р. N 23)

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу можуть укладатися шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору (оферта), який розміщений у загальнодоступному для клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет.

Банк зобов'язаний надати клієнту в спосіб, визначений банком та клієнтом, у тому числі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем примірник договору, що дає змогу встановити дату його укладення.

(пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
від 23.03.2009 р. N 159,
від 09.04.2015 р. N 221,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106)

2.4. За договором банківського вкладу одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові цю суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, установлених договором.

(пункт 2.4 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

2.5. За договором банківського рахунку, укладеним з юридичною або фізичною особою, банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок грошові кошти або банківські метали, що їй надходять, виконувати розпорядження власника рахунку про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком.

За користування грошовими коштами, що обліковуються на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунку або законом.

Проценти сплачуються банком у розмірі, який установлюється в договорі банківського рахунку. Якщо договором не встановлений розмір процентів, то банк зобов'язаний виплатити їх у розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.

(пункт 2.5 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

2.6. Для вкладників - фізичних осіб банк зобов'язаний установлювати однакові типові умови договору банківського вкладу відповідного виду, крім випадків, передбачених законодавством України.

Договір банківського рахунку укладається для відкриття вкладнику чи визначеній ним особі поточного рахунку в банку на умовах, погоджених сторонами.

Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунку з юридичною або фізичною особою, яка звернулася з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають законодавству України та банківським правилам.

(пункт 2.6 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

2.7. Банки можуть укладати з фізичними та юридичними особами договори банківського вкладу на користь третьої особи відповідно до законодавства України. Ця особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.

(пункт 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

2.8. Пункт 2.8 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.11 уважати відповідно пунктами 2.8 - 2.10)

2.8. У разі неможливості одержання вкладу (депозиту) особою, на користь якої внесені грошові кошти або банківські метали, до досягнення нею повнолітнього віку, за умови виникнення форс-мажорних обставин, за яких грошові кошти відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, вклади (депозити) повертаються особі, що здійснила цей внесок.

2.9. Укладення договору банківського рахунку та договору банківського вкладу може здійснюватися відокремленим підрозділом банку - юридичної особи за наявності належним чином оформленої уповноваженим особам довіреності на підписання документів.

(пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
 від 23.03.2009 р. N 159)

2.10. Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених договорів банківського рахунку та договорів банківського вкладу, зокрема, зменшувати розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, установлених законом.

(пункт 2.10 глави 2 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
 від 23.03.2009 р. N 159)

Глава 3. Порядок повернення банками грошових коштів і банківських металів та сплата процентів за договорами банківського вкладу

3.1. Грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки перераховуються юридичними особами з поточних рахунків і повертаються банками в безготівковій формі на поточні рахунки юридичних осіб, крім випадків, передбачених законодавством України.

(абзац перший пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106)

Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок юридичної особи з її іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку юридичної особи, пов'язаної із:

запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у випадках та в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;

зміною умов договору банківського вкладу.

Нараховані проценти за вкладами (депозитами) юридичних осіб відповідно до умов договору банківського вкладу банки можуть перераховувати на поточний рахунок юридичної особи або зараховувати на поповнення вкладу (депозиту).

Проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками юридичної особи забороняється, крім операцій, пов'язаних з:

відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи (осіб) - резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

(абзац шостий пункту 3.1 глави 3 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106)

(пункт 3.1 глави 3 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

3.2. Грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого вкладного (депозитного) рахунку або поточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок. Банки можуть відповідно до умов договору банківського вкладу перераховувати фізичним особам нараховані проценти за вкладами (депозитами) на їх поточний рахунок, для поповнення вкладу (депозиту) або видавати готівкою.

(пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов'язані з:

відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи (осіб) - резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

(пункт 3.2 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з постановою
Правління Національного банку України від 09.11.2011 р. N 389
,
абзац другий пункту 3.2 глави 3 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106)

3.3. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника.

За договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу.

(абзац другий пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106)

Повернення вкладникові банківського строкового вкладу (депозиту) та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

(абзаци перший, другий пункту 3.3 глави 3 замінено
 абзацами першим - третім згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим
,
абзац третій пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106)

(пункт 3.3 глави 3 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

У разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги вкладника про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ / заява про повернення коштів тощо) /далі - вимога/ банк зобов'язаний:

(пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 159
,
 абзац четвертий пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520)

прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі вкладнику письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб банку;

(пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 159
,
 абзац п'ятий пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520,
від 28.01.2019 р. N 23)

взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.

(пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 159)

Банк зобов'язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу. Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку.

(пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 159)

3.4. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу (депозиту) у розмірі, який установлюється в договорі банківського вкладу. Якщо договором не встановлений розмір процентів, то банк зобов'язаний виплатити їх в розмірі облікової ставки Національного банку України.

Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклад (депозит) на вимогу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшення банком розміру процентів на вклад (депозит) на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладу (депозиту), унесеного до повідомлення вкладника про зменшення процентів, через один місяць з часу надсилання відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором.

Абзац третій пункту 3.4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.03.2009 р. N 159)

3.5. Пункт 3.5 глави 3 виключено

(пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим пункти 3.6, 3.7 уважати відповідно пунктами 3.5, 3.6
)

3.5. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу (депозиту) із закінченням строку, установленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу (депозиту), унесеного на інших умовах повернення, то після настання визначених договором обставин договір уважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

(пункт 3.5 глави 3 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437)

3.6. Оподаткування доходів від вкладних (депозитних) операцій юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

Глава 4. Порядок випуску та оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів

4.1. Ощадні (депозитні) сертифікати можуть випускатися за ініціативою банку:

одноразово або серіями;

іменними або на пред'явника;

на строк.

(абзац четвертий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520)

Ощадні (депозитні) сертифікати мають бути емітовані в паперовій (документарній) формі.

Абзац шостий пункту 4.1 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 уважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим
)

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути номіновані як у національній валюті, так і в іноземній валюті.

Випуск та розміщення банками ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих у банківських металах, не дозволяється.

Емітентами ощадних (депозитних) сертифікатів можуть бути лише банки - юридичні особи.

Ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника, номінованими як у національній, так і в іноземній валюті, оформляються лише вклади (депозити) на строк більше ніж 30 днів.

4.2. Пункт 4.2 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437,
у зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.13
 уважати відповідно пунктами 4.2 - 4.12)

4.2. Розміщуючи ощадні (депозитні) сертифікати, банки зобов'язані залучати лише ту валюту, у якій номіновані ощадні (депозитні) сертифікати.

4.3. Строк обігу ощадних (депозитних) сертифікатів установлюється від дати видачі сертифіката безпосередньо вкладнику (власнику сертифіката) до дати, з якої власник сертифіката отримав право вимоги вкладу (депозиту).

4.4. Ощадні (депозитні) сертифікати мають містити реквізити, визначені законодавством України.

4.5. Виготовлення бланків ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

4.6. Бланк ощадного (депозитного) сертифіката заповнюється банком за допомогою відповідних технічних засобів або від руки - чорнилом чи кульковою ручкою. Жодні виправлення під час заповнення сертифіката не допускаються. Якщо під час заповнення бланка сертифіката допущено помилки, то він уважається зіпсованим і підлягає знищенню.

4.7. Сума вкладу (депозиту) зазначається словами і пишеться з великої літери на початку рядка. Назва валюти, у якій номінований ощадний (депозитний) сертифікат, у відповідному відмінку пишеться після зазначеної словами суми впритул.

4.8. У разі виникнення розбіжностей між сумами, зазначеними словами та цифрами, дійсною вважається та сума, яка зазначена словами.

4.9. Ощадний (депозитний) сертифікат має підписувати керівник банку або уповноважена на це особа.

4.10. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати можуть мати корінці (додаток).

4.11. За умови випуску іменного ощадного (депозитного) сертифіката банк заповнює всі реквізити корінця сертифіката, який підписується вкладником або уповноваженою ним особою, відривається від сертифіката, обліковується і зберігається в банку в окремій теці. Якщо до бланка сертифіката корінець не передбачений, то банк веде реєстраційний журнал випущених іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, до якого включаються реквізити, що відповідають тим, які передбачені для корінця. Реєстраційний журнал може вміщувати й інші потрібні банку реквізити.

4.12. Заповнення та ведення реєстраційного журналу випущених іменних ощадних (депозитних) сертифікатів може здійснюватися банками в електронній формі, яку банк визначив у своїх внутрішніх положеннях.

(пункт 4.12 глави 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106)

Глава 5. Порядок розміщення і погашення ощадних (депозитних) сертифікатів

5.1. Розміщення та погашення ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється лише банком-емітентом. До погашення приймаються тільки оригінали ощадних (депозитних) сертифікатів.

5.2. Ощадний (депозитний) сертифікат, який виписаний на користь юридичної особи, отримує в банку керівник підприємства або уповноважена на це особа. Сертифікат, що виписаний на користь фізичної особи, отримує особа, яка внесла грошові кошти на вклад (депозит), або інша уповноважена на це особа згідно із законодавством України.

5.3. За умови настання строку вимоги вкладу (депозиту) банк здійснює платіж проти пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката.

Погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, які номіновані в національній валюті, та виплата процентів за ними здійснюються банками лише в національній валюті.

Погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, які номіновані в іноземній валюті, та виплата процентів за ними здійснюються банками в іноземній валюті, а за письмовою заявою вкладника або особи, уповноваженої на здійснення цієї операції, - у національній валюті за курсом Національного банку України на дату закінчення строку, що зазначений в ощадному (депозитному) сертифікаті.

(абзац третій пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520)

5.4. Пункт 5.4 глави 5 виключено

(пункт 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.09.2004 р. N 437
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.08.2015 р. N 520
,
 у зв'язку з цим пункти 5.5 - 5.9 уважати відповідно пунктами 5.4 - 5.8
)

5.4. Банк перевіряє справжність ощадного (депозитного) сертифіката і його відповідність записам на корінці або в реєстраційному журналі. Якщо дані збігаються, то в реєстраційному журналі власників сертифікатів робиться позначка про погашення (для іменного ощадного (депозитного) сертифіката). Після цього на підставі заяви власника ощадного (депозитного) сертифіката, у якій обов'язково мають зазначатися дані про документ, що згідно із законодавством України засвідчує особу (назва, серія та номер документа, дата видачі, повна назва органу, що видав документ), грошові кошти перераховуються на зазначений у заяві рахунок або видаються готівкою фізичним особам, також здійснюється погашення сертифіката шляхом написання слова "Погашено" у правому верхньому його куті.

5.5. Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати та сплата грошових коштів за ними для юридичних осіб здійснюються лише в безготівковій формі.

5.6. Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати та сплата грошових коштів за ними для фізичних осіб здійснюються як у готівковій, так і в безготівковій формі.

5.7. Якщо строк одержання вкладу (депозиту) за строковим ощадним (депозитним) сертифікатом прострочено, то такий сертифікат уважається документом на вимогу, за яким на банк покладається зобов'язання сплатити зазначену в ньому суму вкладу (депозиту) та процентів за ним у разі пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката.

5.8. Облік операцій з випуску, погашення та сплати процентів за ощадними (депозитними) сертифікатами здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку.

Глава 6. Порядок обліку, зберігання та знищення бланків ощадних (депозитних) сертифікатів

6.1. Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в грошових сховищах або у вогнетривких шафах. Корінці сертифікатів після відображення вкладних (депозитних) операцій за балансовими рахунками вміщуються в окремі теки та зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Реєстраційні журнали (за умови ведення їх в документарній формі) зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Порядок зберігання реєстраційних журналів в електронній формі банк визначає самостійно згідно з його внутрішніми положеннями та з урахуванням вимог законодавства України.

(пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.10.2017 р. N 106)

6.2. Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком N 9820 "Бланки цінних паперів".

6.3. Видані під звіт бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком N 9890 "Бланки цінних паперів у підзвіті", а відіслані - за позабалансовим рахунком N 9891 "Бланки цінних паперів у дорозі".

6.4. Банки мають забезпечити ведення журналу обліку виданих бланків ощадних (депозитних) сертифікатів з такими основними реквізитами:

кількість бланків сертифікатів, що надійшли з друку;

дата видачі бланків ощадних (депозитних) сертифікатів вкладникам;

кількість ощадних (депозитних) сертифікатів, виданих вкладникам (з переліком від номера до номера включно);

дата погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

кількість зіпсованих бланків сертифікатів (із зазначенням номерів);

залишок бланків сертифікатів на звітну дату з обов'язковою перевіркою їх наявності в касі.

6.5. Погашені сертифікати та купони до них обліковуються за позабалансовим рахунком N 9812 "Погашені цінності". Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в банку п'ять років, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.6. Знищення бланків ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється банками відповідно до порядку, визначеного у внутрішніх положеннях банку з питань діловодства, з урахуванням вимог законодавства України, але не раніше ніж через п'ять років після їх погашення.

 

Директор Департаменту
монетарної політики
 

 
Н. І. Гребеник
 

 

Корінець сертифіката N ____________________ на суму ________________
____________________________________________________________ грн.,
                                                          (цифрами та словами) 

виданий ____________ ____ р.

Дата повернення вкладу (депозиту) ____________ ____ р.

Кому (для фізичної особи) _________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________.
                          місце проживання, ідентифікаційний номер, інші реквізити) 

Кому (для юридичної особи) _______________________________________
                                                                                  (найменування, юридична адреса,
________________________________________________________________
             ідентифікаційний код, реквізити банку, у якому відкритий поточний рахунок,
________________________________________________________________.
                                                               та номер цього рахунку) 

Сертифікат отримав. З умовами випуску, обігу та погашення ознайомлений
________________________________________________________________.
                                 (підпис вкладника або уповноваженої ним особи) 

 

Директор Департаменту
монетарної політики
 

 
Н. І. Гребеник
 

Опрос