Идет загрузка документа (458 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 03.12.2003 № 530
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 3 грудня 2003 року N 530

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2003 р. за N 1251/8572

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та міжнародної інвестиційної позиції Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674, що додаються.

2. Генеральному економічному департаменту (І. А. Шумило) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А. П. Яценюка та Генеральний економічний департамент (І. А. Шумило).

5. Постанова набирає чинності з 9 січня 2004 року після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

1.1. У поясненні щодо заповнення форми звітності N 1Д-НБУ "Баланс" абзац третій після другого речення доповнити реченням такого змісту: "У кінці форми звітності наводиться інформація за групами балансових рахунків 805, 806, 807, 808".

1.2. У поясненні щодо заповнення форми звітності N 10-НБУ "Оборотно-сальдовий баланс" абзац шостий після другого речення доповнити реченням такого змісту:

"У кінці форми звітності наводиться інформація за групами балансових рахунків 805, 806, 807, 808".

1.3. Форму N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками, та вжиті до порушників заходи" доповнити рядками такого змісту:

"

16 

Кількість зареєстрованих ПОВ - усього
у тому числі: 

  

16.1 

кількість банківських ПОВ 

  

16.2 

кількість ПОВ на агентських угодах 

  

";

Пояснення щодо заповнення форми N 551 доповнити абзацами такого змісту:

"Рядок 16 - загальна кількість пунктів обміну іноземної валюти, що зареєстровані в територіальному управлінні Національного банку України на кінець звітного періоду, - до 6 знаків.

Рядок 16.1 - кількість банківських пунктів обміну іноземної валюти, що зареєстровані в територіальному управлінні Національного банку України на кінець звітного періоду, - до 6 знаків.

Рядок 16.2 - кількість пунктів обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод з уповноваженими банками і зареєстровані в територіальному управлінні Національного банку України на кінець звітного періоду, - до 6 знаків".

1.4. Увести нову форму N 562 "Звіт про надані фізичним особам - резидентам України індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей" та пояснення щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про надані фізичним особам - резидентам України індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей

за _________ квартал 200_ р.

____________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Ідентифікаційний номер платника податків 

Номер ліцензії 

Дата видачі ліцензії 

Дата закінчення строку дії ліцензії 

Код країни 

Закордонний банк 

Номер рахунку в закордонному банку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Начальник відділу валютних операцій і контролю 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 562
Звіт про надані фізичним особам - резидентам України індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей

Звіт містить дані про видані територіальними управліннями Національного банку України за поточний квартал індивідуальні ліцензії (або ліцензії, контроль за дотриманням умов яких покладено на територіальні управління Національного банку України) на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 (Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) - зазначаються прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - резидента, якій видано індивідуальну ліцензію на відкриття рахунку за межами України та розміщення на ньому валютних цінностей.

Колонка 2 (Ідентифікаційний номер платника податків) - зазначається ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи - резидента, якій видано індивідуальну ліцензію на відкриття рахунку за межами України та розміщення на ньому валютних цінностей, - 10 знаків.

Колонка 3 (Номер ліцензії) - зазначається номер індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку за межами України та розміщення на ньому валютних цінностей.

Колонка 4 (Дата видачі ліцензії) - зазначається дата видачі індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку за межами України та розміщення на ньому валютних цінностей - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 5 (Дата закінчення строку дії ліцензії) - зазначається дата закінчення строку дії індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку за межами України та розміщення на ньому валютних цінностей - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 6 (Код країни) - зазначається цифровий код країни нерезидента (згідно з Класифікатором держав світу) - 3 знаки.

Колонка 7 (Закордонний банк) - зазначається повна назва банку-нерезидента, у якому відповідно до умов індивідуальної ліцензії відкритий (має бути відкритий) рахунок, мовою оригіналу країни, у якій відкрито рахунок (або англійською мовою).

Колонка 8 (Номер рахунку в закордонному банку) - зазначається номер рахунку, що відкритий в закордонному банку, відповідно до індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку за межами України та розміщення на ньому валютних цінностей".

1.5. Увести нову форму N 563 "Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України" та пояснення щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України

за ______________ 200_ р.

_____________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)

Назва власника ліцензії/ 
дозволу 

Код за ЄДРПОУ/
ідентифікаційний номер платника податків 

Нерезидент 

Код країни 

Номер ліцензії/
дозволу 

Код ліцензії/
дозволу 

Вид валютних цінностей 

Код валюти 

Сума ліцензії/
дозволу в одиницях валюти 

Еквівалентна сума в гривнях 

Дата видачі ліцензії/
дозволу 

Дата закінчення ліцензії/
дозволу 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Начальник відділу валютних операцій і контролю 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 563
Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України

Звіт містить інформацію про надані територіальним управлінням за звітний місяць індивідуальні ліцензії / спеціальні дозволи на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 (Назва власника ліцензії/дозволу) - повна назва юридичної або фізичної особи, якій надано індивідуальну ліцензію / спеціальний дозвіл на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України.

Колонка 2 (Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер платника податків) - код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи - для резидентів України; номер документа, що посвідчує особу, - для нерезидентів України - до 10 знаків.

Колонка 3 (Нерезидент) - назва іноземного контрагента, якщо такий зазначений у ліцензії.

Колонка 4 (Код країни) - зазначається цифровий код країни нерезидента (згідно з Класифікатором держав світу) - 3 знаки.

Колонка 5 (Номер ліцензії/дозволу) - номер індивідуальної ліцензії / спеціального дозволу на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України.

Колонка 6 (Код ліцензії/дозволу) - зазначається цифрою код індивідуальної ліцензії / спеціального дозволу на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України - 1 знак:

1 - індивідуальна ліцензія на здійснення переказу іноземної валюти за межі України фізичною особою;

2 - індивідуальна ліцензія на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів;

3 - індивідуальна ліцензія на ввезення в Україну валюти України;

4 - спеціальний дозвіл на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів.

Колонка 7 (Вид валютних цінностей) - зазначається цифрою вид валютних цінностей, на переміщення/переказування яких видано індивідуальну ліцензію / спеціальний дозвіл:

1 - готівкова національна валюта України;

2 - готівкова та безготівкова іноземна валюта;

3 - платіжні документи, що виражені в іноземній валюті;

4 - платіжні документи, що виражені в національній валюті України;

5 - банківські метали.

Колонка 8 (Код валюти) - цифровий код валюти (у тому числі валюти України) згідно з Класифікатором валют - до 3 знаків.

Колонка 9 (Сума ліцензії/дозволу в одиницях валюти) - сума, на яку видано індивідуальну ліцензію / спеціальний дозвіл в одиницях валюти, зазначеної в колонці 6.

Для банківських металів зазначається вага в тройських унціях.

Колонка 10 (Еквівалентна сума в гривнях) - зазначається еквівалентна сума в національній валюті України, на яку видано індивідуальну ліцензію / спеціальний дозвіл за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату, - до 16 знаків (у копійках).

Для банківських металів не заповнюється.

Колонка 11 (Дата видачі ліцензії/дозволу) - зазначається дата видачі індивідуальної ліцензії / спеціального дозволу на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 12 (Дата закінчення ліцензії/дозволу) - зазначається дата закінчення строку дії індивідуальної ліцензії / спеціального дозволу на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України - 8 знаків (ДДММРРРР)".

1.6. У поясненні щодо заповнення форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу":

абзац двадцять шостий після слова "тощо" доповнити словами "(крім укладення письмової угоди щодо виконання програми капіталізації)";

пояснення після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"035 - укладення письмової угоди щодо виконання програми капіталізації".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - сто тридцять другий уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - сто тридцять третім;

пояснення після абзацу дев'яносто третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"91 - невиконання (неналежне виконання) вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

У зв'язку з цим абзаци дев'яносто четвертий - сто тридцять третій уважати відповідно абзацами дев'яносто п'ятим - сто тридцять четвертим;

у абзаці дев'яносто п'ятому цифри "91" замінити цифрами "99".

1.7. У формі N 760 "Звіт про рух готівки" та поясненні щодо її заповнення:

назву форми викласти в такій редакції:

"Звіт про рух готівки
за ______________ 200_ року";

у поясненні щодо заповнення форми:

абзаци восьмий, дев'ятий, одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"5 - придатні розмінні та обігові монети, уключаючи пам'ятні і ювілейні монети звичайної якості;

6 - зношені розмінні та обігові монети, уключаючи зношені пам'ятні і ювілейні монети звичайної якості";

"8 - розмінні та обігові монети, уключаючи пам'ятні і ювілейні монети звичайної якості, з дефектом виробника";

"10 - розмінні та обігові монети, уключаючи пам'ятні і ювілейні монети звичайної якості, що підлягають перерахуванню;

11 - пам'ятні і ювілейні монети пошкоджені та з дефектом виробника, а також за номіналами";

абзац п'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим.

1.8. У поясненні щодо заповнення форми N 761 "Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет":

абзаци сьомий, восьмий, десятий, дванадцятий, тринадцятий викласти в такій редакції:

"5 - придатні розмінні та обігові монети, уключаючи пам'ятні і ювілейні монети звичайної якості;

6 - зношені розмінні та обігові монети, уключаючи зношені пам'ятні і ювілейні монети звичайної якості";

"8 - розмінні та обігові монети, уключаючи пам'ятні і ювілейні монети звичайної якості, з дефектом виробника";

"10 - розмінні та обігові монети, уключаючи пам'ятні і ювілейні монети звичайної якості, що підлягають перерахуванню;

11 - пам'ятні і ювілейні монети пошкоджені та з дефектом виробника, а також за номіналами";

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять другий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять першим.

1.9. У порядку подання форм N 535 "Звіт про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України", N 550 Д-Н "Розшифрування валютних рахунків", N 550-Н "Обороти за рахунками в іноземній валюті", N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками, та вжиті до порушників заходи" і N 560 "Перелік банків, що мають право здійснювати операції з валютними цінностями" слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Генеральному департаменту банківського нагляду".

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. У поясненні щодо заповнення форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності":

абзац другий після слів "код валюти" доповнити словом "резидентність";

у розділі II "Операції з клієнтами":

абзаци перший і четвертий викласти в такій редакції:

"Під час складання звіту за кредитами та фінансовим лізингом, що надаються банками за операціями з клієнтами, ураховуються балансові рахунки розділів 20, 21, 22, 26А Плану рахунків";

"Рядок 2.1 - "Кредити, надані за овердрафтом" (2600А, 2605А, 2650А, 2655А)".

2.2. Форму N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про суми і процентні ставки за кредитами

за ________________ 200_ року

____________________
(назва банку) 

  

_________________________
(місцезнаходження банку) 

_______________________
(код валюти) 

_____________________
(назва валюти) 

(соті частки одиниць валюти)

Рядок/
колонка 

Назва показника 

Усього 

У тому числі сума коштів та процентні ставки за ними, що надійшли на рахунки 

резидентів 

нерезидентів 

Сума 

Сума 

Сума 

Код 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Є 

I 

Операції на міжбанківському ринку 

1 

Кредити, які надані іншим банкам 

  

  

  

  

  

  

 
1.1
 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

1.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

1.5 

від 32 до 92 днів  

  

  

  

  

  

  

1.6 

понад 92 дні 

  

  

  

  

  

  

2 

Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо 

  

  

  

  

  

  

 
2.1
 

у тому числі на строк:
на 1 день 

  

  

  

  

  

  

2.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

2.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

2.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

2.5 

від 32 до 92 днів  

  

  

  

  

  

  

2.6 

понад 92 дні 

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, які отримані від інших банків 

  

  

  

  

  

  

 
3.1
 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

3.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

3.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

3.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

3.5 

від 32 до 92 днів  

  

  

  

  

  

  

3.6 

понад 92 дні 

  

  

  

  

  

  

4 

Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо 

  

  

  

  

  

  

 
4.1
 

у тому числі на строк:
на 1 день 

  

  

  

  

  

  

4.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

4.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

4.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

4.5 

від 32 до 92 днів  

  

  

  

  

  

  

4.6 

понад 92 дні 

  

  

  

  

  

  

II 

Операції з клієнтами 

0 

Кредити надані - усього 

  

  

  

  

  

  

 
0.0
 

у тому числі на строк:
овердрафт 

  

  

  

  

  

  

0.1 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

0.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

0.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

0.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

0.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

 
1
 

із загальної суми наданих кредитів:
Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності
 

  

  

  

  

  

  

 
1.0
 

у тому числі на строк:
овердрафт 

  

  

  

  

  

  

1.1 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

1.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

1.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, які надані небанківським фінансовим установам 

  

  

  

  

  

  

 
2.0
 

у тому числі на строк:
овердрафт 

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, які надані органам загального державного управління 

  

  

  

  

  

  

 
3.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

3.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

3.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

3.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

3.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, які надані фізичним особам 

  

  

  

  

  

  

 
4.0
 

у тому числі на строк:
овердрафт 

  

  

  

  

  

  

4.1 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

4.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

4.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

4.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

4.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 310Д
Звіт про суми і процентні ставки за кредитами

Під час розрахунку рівня процентних ставок за кредитами не враховуються суми, за якими відповідно до умов угоди не передбачено нарахування процентів (тобто безпроцентної ставки).

Під час надання інформації щодо кредитів у іноземній валюті відображаються:

суми наданих (отриманих на міжбанківському ринку) протягом дня кредитів згідно з укладеними угодами (сума курсової різниці не включається);

суми і процентні ставки за кредитами, що надані (отримані на міжбанківському ринку) банками юридичним та фізичним особам за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

I. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами та коштами за операціями репо (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані іншим банкам за день, а також отримані від інших банків за день та обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:

1 (Кредити, які надані іншим банкам) - зазначаються суми, що надані іншим банкам за день і обліковуються на рахунках 1520, 1521, 1523, 1524;

2 (Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо) - зазначаються суми, що надані іншим банкам за день і обліковуються на рахунку 1522;

3 (Кредити, які отримані від інших банків) - зазначаються суми, що отримані банками за день і обліковуються на рахунках 1620, 1621, 1623, 1624;

4 (Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо) - зазначаються суми, що отримані банками за день і обліковуються на рахунку 1622.

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

За підрозділом 1 (Кредити, які надані іншим банкам):

резидентам:

Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5 + Г1.6,

Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5 + Г1.6 х Д1.6) / Г1;

нерезидентам:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6,

Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + Е1.3 х Є1.3 + Е1.4 х Є1.4 + Е1.5 х Є1.5 + Е1.6 х Є1.6) / Е1;

усього:

Б1 = Г1 + Е1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6;

В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5 + Б1.6 х В1.6) / Б1.

За підрозділами:

2 (Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо),

3 (Кредити, які отримані від інших банків),

4 (Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо) - показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).

II. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані банками за день органам загального державного управління, небанківським фінансовим установам, суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам, і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 20 "Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності", 21 "Кредити, які надані органам загального державного управління", 22 "Кредити, які надані фізичним особам", 26 "Кошти клієнтів банку" - лише за наданими кредитами овердрафт) Плану рахунків, у тому числі за такими підрозділами:

0 (Кредити надані - усього),

1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності) - зазначаються суми кредитів, що надані суб'єктам господарської діяльності за день і обліковуються на рахунках 2040, 2045; 2050, 2055; 2061, 2062, 2065; 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день суб'єктам господарської діяльності, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2600А, 2605А) як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2600А, 2605А), яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;

2 (Кредити, які надані небанківським фінансовим установам) - інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день небанківським фінансовим установам, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2650А, 2655А) як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2650А, 2655А), яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;

3 (Кредити, які надані органам загального державного управління) - зазначаються суми кредитів, що надані органам загального державного управління за день і обліковуються на рахунках 2100, 2105, 2110, 2115;

4 (Кредити, які надані фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що надані фізичним особам за день і обліковуються на рахунках 2201, 2202, 2205, 2210, 2211, 2213, 2214, інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день фізичним особам, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2620А, 2625А) як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2620А, 2625А), яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, інформація за операціями овердрафт за цей день не надається.

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

Підрозділ 0 (Кредити надані - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 2, 3, 4 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом 1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності):

резидентам:

Г1 = Г1.0 + Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5,

Д1 = (Г1.0 х Д1.0 + Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5) / Г1;

нерезидентам:

Е1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5,

Є1 = (Е1.0 х Є1.0 + Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + Е1.3 х Є1.3 + Е1.4 х Є1.4 + Е1.5 х Є1.5) / Е1;

усього:

Б1 = Г1 + Е1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5;

В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.0 х В1.0 + Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5) / Б1.

За підрозділами:

2 (Кредити, які надані небанківським фінансовим установам),

3 (Кредити, які надані органам загального державного управління),

4 (Кредити, які надані фізичним особам) - показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).

У разі надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума угод щодо наданих кредитів і середньозважена процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку зведену інформацію за трьома філіями в національній валюті:

філія N 1:

3 угоди на суму 1000000 коп. - середньозважена процентна ставка 18,9 % річних на строк до 31 дня;

філія N 2:

5 угод на суму 90000000 коп. - середньозважена процентна ставка 16,7 % річних на строк до 31 дня;

філія N 3:

8 угод на суму 50000000 коп. - середньозважена процентна ставка 13,5 % річних на строк до 31 дня.

Отже, у цілому щодо банку матимемо таку інформацію:

на строк до 31 дня сума становитиме 141000000 коп. (1000000 + 90000000 + 50000000), а середньозважена процентна ставка - 15,58 % річних і розраховуватиметься таким чином:

(1000000 х 18,9 + 90000000 х 16,7 + 50000000 х 13,5) / 141000000 = 15,58 %.

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма видами валют на кожний строк окремо.

Приклад розрахунку за кредитами овердрафт

(копійки)

 

За станом на
05.08.2003
 

За станом на
06.08.2003
 

... 

За станом на
29.08.2003
 

За станом на
30.08.2003
 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

Дебетове сальдо клієнта N 1 (транспорт) 

160 

180 

180 

160 

 

160 

160 

160 

170 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

 

20 

 

-20 

 

 

 

+10 

за кредитами овердрафт 

  

інформація надається в сумі 20 

  

інформація не надається 

  

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 10 

Процентна ставка за угодою за кредитом овердрафт 

  

25 % річних 

  

  

  

  

  

  

18 % річних 

Дебетове сальдо клієнта N 2 (сільське господарство) 

50 

30 

30 

70 

 

70 

90 

90 

100 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

-20 

  

+40 

  

  

+20 

  

+10 

за кредитами овердрафт 

 

інформація не надається 

 

інформація надається в сумі 40 

 

 

інформація надається в сумі 20 

 

інформація надається в сумі 10 

Процентна ставка за угодою за кредитом овердрафт 

  

  

  

15 % річних 

  

  

15 % річних 

  

15 % річних 

Дебетове сальдо клієнта N 3 (добувна промисловість) 

70 

60 

60 

80 

 

80 

120 

120 

100 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

-10 

  

+20 

  

  

+40 

  

-20 

за кредитами овердрафт 

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 20 

  

  

інформація надається в сумі 40 

  

інформація не надається 

Процентна ставка за угодою за кредитом овердрафт 

  

  

  

20 % річних 

  

  

20 % річних 

  

  

Дебетове сальдо клієнта N 4 (будівництво) 

50 

10 

10 

60 

 

60 

110 

110 

150 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

-40 

  

+50 

  

  

+50 

  

+40 

за кредитами овердрафт 

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 50 

  

  

інформація надається в сумі 50 

  

інформація надається в сумі 40 

Процентна ставка за угодою за кредитом овердрафт 

  

  

  

12 % річних 

  

  

12 % річних 

  

12 % річних 

Розрахунок середньозваженої процентної ставки за день 

(20 х 25 %)
---------------
20
 

(40 х 15 % + 20 х 20 % + 50 х 12 %)
-----------------------------------------------------
40 + 20 + 50
 

  

(20 х 15 % + 40 х 20 % + 50 х 12 %)
-------------------------------------------------------
20 + 40 + 50
 

(10 х 18 % + 10 х 15 % + 40 х 12 %)
-----------------------------------------------------
10 + 10 + 40
 

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки за кредитами овердрафт здійснюються за всіма видами валют".

2.3. Форму N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами (за видами економічної діяльності)

за _______________ 200_ року

____________________
(назва банку) 

  

_________________________
(місцезнаходження банку) 

_______________________
(код валюти) 

_____________________
(назва валюти) 

(соті частки одиниць валюти)

Рядок/
колонка 

Назва показника 

Усього 

У тому числі сума коштів та процентні ставки за ними, що надійшли на рахунки 

резидентів 

нерезидентів 

Сума 

Сума 

Сума 

Код 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Є 

I 

Операції з клієнтами 

  

  

  

  

  

  

1 

Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності, - усього 

  

  

  

  

  

  

 
1.1 

у тому числі:
державним 

  

  

  

  

  

  

1.2 

недержавним 

  

  

  

  

  

  

  

крім того, за секціями видів економічної діяльності: 

  

  

  

  

  

  

1.3 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

  

  

  

  

  

  

1.4 

рибне господарство 

  

  

  

  

  

  

1.5 

добувна промисловість 

  

  

  

  

  

  

1.6 

обробна промисловість 

  

  

  

  

  

  

1.7 

виробництво електроенергії, газу та води 

  

  

  

  

  

  

1.8 

будівництво  

  

  

  

  

  

  

1.9 

оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту 

  

  

  

  

  

  

1.10 

готелі та ресторани 

  

  

  

  

  

  

1.11 

транспорт 

  

  

  

  

  

  

1.12 

фінансова діяльність 

  

  

  

  

  

  

1.13 

операції з нерухомістю 

  

  

  

  

  

  

1.14 

державне управління 

  

  

  

  

  

  

1.15 

освіта 

  

  

  

  

  

  

1.16 

охорона здоров'я та соціальна допомога 

  

  

  

  

  

  

1.17 

колективні, громадські та особисті послуги 

  

  

  

  

  

  

1.18 

послуги домашньої прислуги 

  

  

  

  

  

  

1.19 

екстериторіальна діяльність 

  

  

  

  

  

  

  

крім того: 

  

  

  

  

  

  

1.20 

на поточні потреби 

  

  

  

  

  

  

1.21 

в інвестиційну діяльність 

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, які надані небанківським фінансовим установам, - усього 

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, які надані органам загального державного управління, - усього 

  

  

  

  

  

  

 
3.1
 

у тому числі:
центральним органам державного управління 

  

  

  

  

  

  

3.2 

місцевим органам державного управління 

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, які надані фізичним особам, - усього 

  

  

  

  

  

  

 
4.1
 

у тому числі:
на поточні потреби 

  

  

  

  

  

  

4.2 

в інвестиційну діяльність 

  

  

  

  

  

  

5 

Усього наданих кредитів  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 310
Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами (за видами економічної діяльності)

Під час надання інформації за цією формою враховуються угоди, які укладені протягом звітного місяця.

Якщо умови кредитної угоди змінюються протягом звітного місяця, то у звіті за цією формою за такою угодою зазначається середньозважена процентна ставка.

Під час розрахунку рівня процентних ставок за кредитами не враховуються суми, за якими відповідно до умов угоди не передбачено нарахування процентів (тобто без процентної ставки).

Під час надання інформації щодо кредитів у іноземній валюті відображаються:

суми наданих протягом місяця кредитів згідно з укладеними угодами (сума курсової різниці не включається);

суми і процентні ставки за кредитами, що надані банками юридичним та фізичним особам за місяць у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

Операції з клієнтами

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані банками юридичним та фізичним особам за місяць і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 20 "Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності", 21 "Кредити, які надані органам загального державного управління", 22 "Кредити, які надані фізичним особам", 26 "Кошти клієнтів банку" - лише за наданими кредитами овердрафт) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (із змінами), у тому числі за такими підрозділами:

1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності) - зазначаються суми кредитів, що обліковуються на рахунках:

за внутрішніми торговельними операціями суб'єктів господарської діяльності - 2040, 2045;

за експортно-імпортними операціями суб'єктів господарської діяльності - 2050, 2055;

інші у поточну діяльність, що надані суб'єктам господарської діяльності, - 2061, 2062, 2065, інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за місяць суб'єктам господарської діяльності, надається як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів (2600А, 2605А), яка склалася за місяць. Процентна ставка надається як середньозважена;

в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарської діяльності, - 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075;

2 (Кредити, які надані небанківським фінансовим установам) - інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за місяць небанківським фінансовим установам, надається як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів (2650А, 2655А), яка склалася за місяць. Процентна ставка надається як середньозважена;

3 (Кредити, які надані органам загального державного управління) - зазначаються суми кредитів, що обліковуються на рахунках:

центральним органам державного управління - 2100, 2105;

місцевим органам державного управління - 2110, 2115;

4 (Кредити, які надані фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що обліковуються на рахунках:

на поточні потреби - 2201, 2202, 2205, - інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за місяць фізичним особам, надається як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів (2620А, 2625А), яка склалася за місяць. Процентна ставка надається як середньозважена;

в інвестиційну діяльність - 2210, 2211, 2213, 2214;

5 (Усього наданих кредитів) - відображається сума підрозділів 1, 2, 3, 4. Процентна ставка розраховується як середньозважена.

Розрахунки здійснюються таким чином.

За підрозділом 1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності) відображається сума пунктів 1.1 + 1.2 = 1.3 + ... + 1.19 = 1.20 + 1.21. Процентна ставка розраховується як середньозважена.

Інформація надається за формами власності відповідно до аналітичного параметра 2.1.8 "Форма власності" і розраховується таким чином (алгоритм розрахунку N 1):

резидентам:

Г1 = Г1.1 + Г1.2,

Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2) / (Г1.1 + Г1.2);

нерезидентам:

Е1 = Е1.1 + Е1.2,

Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2) / (Е1.1 + Е1.2);

усього:

Б1 = Г1 + Е1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2;

В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2) / (Б1.1 + Б1.2).

Крім того, за підрозділом 1 інформація надається за секціями видів економічної діяльності відповідно до Державного класифікатора України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженого наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, наведених у формі (код рядка/колонки 1.3 + ... + 1.19), і розраховується таким чином (алгоритм розрахунку N 2):

резидентам:

Г1 = Г1.3 + ... + Г1.19,

Д1 = (Г1.3 х Д1.3 + ... + Г1.19 х Д1.19) / (Г1.3 + ... + Г1.19);

нерезидентам:

Е1 = Е1.3 + ... + Е1.19,

Є1 = (Е1.3 х Є1.3 + ... + Е1.19 х Є1.19) / (Е1.3 + ... + Е1.19);

усього:

Б1 = Г1 + Е1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.3 + ... + Б1.19;

В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.3 х В1.3 + ... + Б1.19 х В1.19) / (Б1.3 + ... + Б1.19).

За підрозділом 1 інформація надається за кредитами:

на поточні потреби - рахунки 2040, 2045, 2050, 2055, 2061, 2062, 2065, інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за місяць суб'єктам господарської діяльності, надається як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів (2600А, 2605А), яка склалася за місяць. Процентна ставка надається як середньозважена;

в інвестиційну діяльність - рахунки 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075 і розраховується таким чином (алгоритм розрахунку N 3):

резидентам:

Г1 = Г1.20 + Г1.21,

Д1 = (Г1.20 х Д1.20 + Г1.21 х Д1.21) / (Г1.20 + Г1.21);

нерезидентам:

Е1 = Е1.20 + Е1.21,

Є1 = (Е1.20 х Є1.20 + Е1.21 х Є1.21) / (Е1.20 + Е1.21);

усього:

Б1 = Г1 + Е1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.20 + Б1.21;

В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.20 х В1.20 + Б1.21 х В1.21) / (Б1.20 + Б1.21).

За підрозділом 2 (Кредити, які надані небанківським фінансовим установам) відображаються кредити, які надані небанківським фінансовим установам.

За підрозділом 3 (Кредити, які надані органам загального державного управління) відображається сума підрозділів 3.1 та 3.2, а процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом 4 (Кредити, які надані фізичним особам) відображається сума підрозділів 4.1 та 4.2, а процентна ставка розраховується як середньозважена.

Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума наданих кредитів і середньозважена процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку зведену інформацію за трьома філіями в національній валюті:

філія N 1:

10 угод на суму 2000000 коп. - середньозважена процентна ставка 23,8 % річних на строк до 31 дня;

філія N 2:

25 угод на суму 10000000 коп. - середньозважена процентна ставка 18,1 % річних на строк до 31 дня;

філія N 3:

15 угод на суму 25000000 коп. - середньозважена процентна ставка 15,5 % річних на строк до 31 дня.

Отже, у цілому щодо банку матимемо таку інформацію:

на строк до 31 дня сума становитиме - 37000000 коп. (2000000 + 10000000 + 25000000), а середньозважена процентна ставка - 16,65 % річних і розраховуватиметься таким чином:

(2000000 х 23,8 + 10000000 х 18,1 + 25000000 х 15,5) / 37000000 = 16,65 %.

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма видами валют.

Приклад розрахунку за кредитами овердрафт

Інформація за даними, які надаються в щоденній інформації відповідно до форми N 310Д, з урахуванням аналітичних параметрів належності до форм власності, секції видів економічної діяльності, має накопичуватись у базі даних банку для подання у місячному звіті.

База щоденних даних, яка накопичується протягом місяця 

(20 х 25 %)
-----------------
20
 

(40 х 15 % + 20 х 20 % + 50 х 12 %)
--------------------------------------------------
40 + 20 + 50
 

(20 х 15 % + 40 х 20 % + 50 х 12 %)
----------------------------------------------------
20 + 40 + 50
 

(10 х 18 % + 10 х 15 % + 40 х 12 %)
----------------------------------------------------
10 + 10 + 40
 

Сума щоденних позитивних різниць за кредитом овердрафт - усього
20 + 40 + 20 + 50 + 20 + 40 + 50 + 10 + 10 + 40 = 300
 

Процентна ставка (розраховується як середньозважена) - усього 

20 х 25 + 40 х 15 + 20 х 20 + 50 х 12 + 20 х 15 + 40 х 20 + 50 х 12 + 10 х 18 + 10 х 15 + 40 х 12

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 14.87
300
 

У тому числі за видами економічної діяльності 

  

Транспорт 

20 х 25 + 10 х 18
           -------------------------- = 22.67
30
 

Сільське господарство 

40 х 15 + 20 х 15 + 10 х 15
            ---------------------------------------- = 15.0
70
 

Добувна промисловість 

20 х 20 + 40 х 20
           -------------------------- = 20.0
60
 

Будівництво 

50 х 12 + 50 х 12 + 40 х 12
           ------------------------------------ = 12.0
140
 

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки за кредитами овердрафт здійснюються за всіма видами валют".

2.4. У формі N 317 "Звіт про залишки заборгованості за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

колонки 17 - 20 виключити. У зв'язку з цим колонки 21 - 28 уважати відповідно колонками 17 - 24;

у поясненні щодо заповнення форми:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

в абзаці першому слово "пролонговану" виключити;

у таблиці виключити такі рядки:

"

44 

17 

із загальної суми - пролонговані кредити** 

2 + 3 + ... + 28 + 30 + ... + 39 + 41 + 42 + 43 

18 + 19 + 20 

2046** + 2056** + 2066** + 2076** 

2 - 28
30 - 39
41 - 43 

18, 19, 20 

Залишки заборгованості за пролонгованими кредитами за зазначеними організаційно-правовими формами господарювання відповідно до видів валют  

  

  

За аналітичним обліком 

".

У таблиці відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку колонок 1, 5, 13 рядка 44 доповнити рахунками (2650А + 2655А).

2.5. У формі N 320 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за видами економічної діяльності)" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

колонки 17 - 20 виключити. У зв'язку з цим колонки 21 - 28 уважати відповідно колонками 17 - 24;

у поясненні щодо заповнення форми:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

в абзаці першому слово "пролонговану" виключити;

у таблиці відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку колонок 1, 5, 13 рядка 2 доповнити рахунками (2650А + 2655А);

у таблиці виключити такі рядки:

"

17 

із загальної суми - пролонговані кредити** 

3 + 4 + ... + 62 

18 + 19 + 20 

2046** + 2056** + 2066** + 2076** 

3 - 62 

18, 19, 20 

Залишки заборгованості за пролонгованими кредитами за зазначеними видами економічної діяльності відповідно до видів валют  

  

  

За аналітичним обліком 

63 

17 

із загальної суми - пролонговані кредити** 

  

18 + 19 + 20 

2206** + 2216** 

63 

18, 19, 20 

Залишки заборгованості за пролонгованими кредитами відповідно до видів валют  

  

  

  

64 

17 

із загальної суми - пролонговані кредити** 

  

18 + 19 + 20 

2106** + 2116** 

64 

18, 19, 20 

Залишки заборгованості за пролонгованими кредитами відповідно до видів валют  

  

  

  

".

2.6. У формі N 321 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за секторами економіки)" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

колонки 9 - 12 виключити. У зв'язку з цим колонки 13 - 24 уважати відповідно колонками 9 - 20;

у поясненні щодо заповнення форми:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

в абзаці першому слово "пролонговану" виключити;

у таблиці відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку колонки 1 рядків 1 - 15 та колонки 5 рядка 2 доповнити рахунками (2650А + 2655А);

у таблиці рядок

"

21 

Для довідки: нараховані та прострочені доходи - усього 

3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 

22 + 23 + 24 

2008 + 2018 + 2038 + 2039 + 2028 + 2029 + (2048 + 2049 + 2058 + 2059 + 2068 + 2069 + 2078 + 2079 + 2208 + 2209 + 2218 + 2219 + 2480) за аналітичним обліком + 2607А + 2627А 

"

замінити рядком

"

17 

Для довідки: нараховані та прострочені доходи - усього 

3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 

18 + 19 + 20 

2008 + 2018 + 2038 + 2039 + 2028 + 2029 + (2048 + 2049 + 2058 + 2059 + 2068 + 2069 + 2078 + 2079 + 2208 + 2209 + 2218 + 2219 + 2480) за аналітичним обліком + 2607А + 2627А + 2657А 

";

у таблиці виключити такі рядки:

"

1 - 26 

21 

Усього 

 

22 + 23 + 24 

 

за пролонгованими кредитами** - усього 

3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 

10 + 11 + 12 

(2046** + 2056** + 2066** + 2076** + 2206** + 2216**)
за аналітичним обліком 

за пролонгованими кредитами** - усього 

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 

10 + 11 + 12 

(2046** + 2056** + 2066** + 2076** + 2206** + 2216**)
за аналітичним обліком 

17 

за пролонгованими кредитами** - усього 

18 + 19 

10 + 11 + 12 

2106** 

18 

за пролонгованими кредитами** - усього 

 

10 + 11 + 12 

2106**
за аналітичним обліком 

19 

за пролонгованими кредитами** - усього 

 

10 + 11 + 12 

2106**
за аналітичним обліком 

20 

за пролонгованими кредитами** - усього 

21 + 22 

10 + 11 + 12 

2116** 

21 

за пролонгованими кредитами** - усього 

 

10 + 11 + 12 

2116**
за аналітичним обліком 

22 

за пролонгованими кредитами** - усього 

 

10 + 11 + 12 

2116**
за аналітичним обліком 

23 

за пролонгованими кредитами** - усього 

24 + 25 

10 + 11 + 12 

1526** 

24 

за пролонгованими кредитами** - усього 

 

10 + 11 + 12 

1526**
за аналітичним обліком 

25 

за пролонгованими кредитами** - усього 

 

10 + 11 + 12 

1526**
за аналітичним обліком 

".

2.7. У поясненні щодо заповнення форми N 322 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за цільовим спрямуванням)" у таблиці відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку колонок 5 - 8 рядка 3 доповнити рахунками (2650А + 2655А).

2.8. У формі N 323 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за формами власності)" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у поясненні щодо заповнення форми:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у таблиці відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку колонки 1 у рядках 2 та 21 доповнити рахунками (2650А + 2655А).

2.9. Форму N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про суми і процентні ставки за депозитами

за _____________ 200_ року

____________________
(назва банку) 

  

_________________________
(місцезнаходження банку) 

_______________________
(код валюти) 

_____________________
(назва валюти) 

(соті частки одиниць валюти)

Рядок/
колонка 

Назва показника 

Усього 

Операції за депозитами в розрізі 

резидентів 

нерезидентів 

Сума 

Сума 

Сума 

Код 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Є 

I 

Операції на міжбанківському ринку  

1 

Депозити, які розміщені в інших банках  

  

  

  

  

  

  

 
1.1
 

у тому числі на строк: 
овернайт 

  

  

  

  

  

  

1.2 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

1.5 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

1.6 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

2 

Депозити, які залучені від інших банків 

  

  

  

  

  

  

 
2.1
 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

2.2 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

2.3 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

2.4 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

2.5 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

2.6 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

II 

Операції з клієнтами 

0 

Строкові депозити - усього 

  

  

  

  

  

  

 
0.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

0.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

0.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

0.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

0.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

 
1
 

із загальної суми залучених депозитів: 
Депозити, які залучені за рахунок коштів бюджету
 

  

  

  

  

  

  

 
1.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

1.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

1.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

2 

Депозити суб'єктів господарської діяльності 

  

  

  

  

  

  

 
2.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

2.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

2.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

2.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

2.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

3 

Депозити небанківських фінансових установ 

  

  

  

  

  

  

 
3.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

3.2 

від 32 до 92 днів  

  

  

  

  

  

  

3.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

3.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

3.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

4 

Депозити фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

 
4.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

4.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

4.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

4.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

4.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

5 

Кошти до запитання фізичних осіб  

  

  

  

  

  

  

6 

Депозити залучені - усього (0 + 5) 

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 350Д
Звіт про суми і процентні ставки за депозитами

Під час розрахунку рівня процентних ставок за депозитами не враховуються суми, за якими згідно з умовами угоди не передбачено нарахування процентів, тобто без процентної ставки.

Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в національній та іноземній валютах за розрахунковими операціями (але не за депозитними).

Під час надання інформації в іноземній валюті:

ураховуються суми залучених протягом дня депозитів згідно з укладеними угодами (сума курсової різниці не включається);

відображаються суми і процентні ставки за депозитами, що фактично залучені банками від юридичних та фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

I. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за депозитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично розміщені в інших банках за день, а також фактично залучені від інших банків за день і обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:

1 (Депозити, які розміщені в інших банках) - зазначаються суми депозитів, що розміщені в інших банках за день і обліковуються на рахунках 1510, 1511, 1512, 1515;

2 (Депозити, які залучені від інших банків) - зазначаються суми депозитів, що залучені від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1610, 1611, 1612, 1615.

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

За підрозділом 1 (Депозити, які розміщені в інших банках):

резидентах:

Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5 + Г1.6,

Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5 + Г1.6 х Д1.6) / Г1;

нерезидентах:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6,

Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + Е1.3 х Є1.3 + Е1.4 х Є1.4 + Е1.5 х Є1.5 + Е1.6 х Є1.6) / Е1;

усього:

Б1 = Г1 + Е1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6;

В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5 + Б1.6 х В1.6) / Б1.

За підрозділом 2 (Депозити, які залучені від інших банків) суми і процентні ставки розраховуються аналогічно до вищенаведеного порядку (з індексом 2).

II. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) за строковими депозитами бюджету, небанківських фінансових установ, суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також коштами до запитання фізичних осіб, що фактично залучені за день банками та обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України", 26 "Кошти клієнтів банку") Плану рахунків, у тому числі за такими підрозділами:

0 (Строкові депозити - усього);

1 (Депозити, які залучені за рахунок коштів бюджету) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2514, 2525, 2546;

2 (Депозити суб'єктів господарської діяльності) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2610, 2611, 2615;

3 (Депозити небанківських фінансових установ) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2651, 2652;

4 (Депозити фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635,

у тому числі підрозділ

5 (Кошти до запитання фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2620П, 2625П,

у тому числі підрозділ

6 (Депозити залучені - усього).

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

Підрозділ 0 (Строкові депозити - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 2, 3 та 4 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом 1 (Депозити, які залучені за рахунок коштів бюджету):

за резидентами:

Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5,

Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + ... + Г1.5 х Д1.5) / Г1;

за нерезидентами:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5,

Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + ... + Е1.5 х Є1.5) / Е1;

усього:

Б1 = Г1 + Е1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5;

В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + ... + Б1.5 х В1.5) / Б1.

За підрозділами:

2 (Депозити суб'єктів господарської діяльності),

3 (Депозити небанківських фінансових установ),

4 (Депозити фізичних осіб) - показники розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 1 (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).

За підрозділом 5 (Кошти до запитання фізичних осіб):

Б5 = Г5 + Е5,

В5 = (Г5 х Д5 + Е5 х Є5) / Б5.

Підрозділ 6 (Депозити залучені - усього) розраховується як сума підрозділів 0 та 5. Процентна ставка розраховується як середньозважена.

Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховується сума залучених депозитів (у національній валюті та за кодами іноземних валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію за кожною з трьох філій за депозитами в національній валюті:

філія N 1:

20 угод на суму 400000 коп. - середньозважена процентна ставка 3,51 % річних на строк до 31 дня;

філія N 2:

20 угод на суму 5000000 коп. - середньозважена процентна ставка 4,22 % річних на строк до 31 дня;

філія N 3:

30 угод на суму 7000000 коп. - середньозважена процентна ставка 5,40 % річних на строк до 31 дня.

Отже, у цілому щодо банку буде така інформація:

на строк до 31 дня сума становитиме 12400000 коп., процентна ставка - 4,85 % річних і розраховуватиметься так:

(400000 х 3,51 + 5000000 х 4,22 + 7000000 х 5,40) / 12400000 = 4,85 %.

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма кодами валют за кожний строк окремо".

2.10. У формі N 354 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у поясненні щодо заповнення форми:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у таблиці відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку колонок 1, 5, 9 рядка 44 доповнити рахунком 2655П.

2.11. У формі N 360 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за секторами економіки)" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у поясненні щодо заповнення форми:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у таблиці відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку колонок 1, 5, 9 рядка 1 доповнити рахунком 2655П.

2.12. У формі N 361 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за видами економічної діяльності)" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у поясненні щодо заповнення форми:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у таблиці відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку колонки 1, 5, 9 рядка 2 доповнити рахунком 2655П.

2.13. У формі N 362 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за формами власності)" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у поясненні щодо заповнення форми:

слово і цифру "Частина 1" виключити;

частину 2 виключити;

у таблиці відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку колонки 1 у рядках 2, 7, 27, 30 доповнити рахунком 2655П.

2.14. Форму N 363 "Звіт про ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком, та залишки за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)

за станом на _______________ 200_ року

________________________
(назва банку) 

  

__________________________
(місцезнаходження банку) 

Частина 1

(копійки)

Код рядка 

Показники
(для резидентів та нерезидентів окремо) 

Резиденти 

Нерезиденти 

Сума 

у тому числі за секторами економіки* 

сектор 1 

... 

сектор 0 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

  

усього 

у тому числі 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

А 

Б 

9 - 40

41 

42 

43 

44 

I. Цінні папери власного боргу, емітовані банком, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

короткострокові  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

довгострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

короткостроковими 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

довгостроковими 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

до запитання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

строкові - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

короткострокові  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

довгострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

1. Іменні - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

до запитання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

строкові - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

короткострокові  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

довгострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

2. На пред'явника - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

до запитання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

строкові - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

короткострокові  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

довгострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

до запитання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

строкові - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

короткострокові  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

довгострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

1. Іменні - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

до запитання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

строкові - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

короткострокові  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

довгострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

2. На пред'явника - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

до запитання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

строкові - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

короткострокові  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

довгострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частина 2

Код рядка 

Додаткові показники 
(для резидентів та нерезидентів окремо) 

Резиденти 

Нерезиденти 

Сума 

у тому числі за секторами економіки* 

сектор 1 

... 

сектор 0 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

  

усього 

у тому числі 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

А 

Б 

9 - 40

41 

42 

43 

44 

  

I. Додаткові показники банків  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

1. Інша дебіторська заборгованість банкам (комерційний кредит та аванси) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

2. Інша кредиторська заборгованість банків (комерційний кредит та аванси) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Додаткові показники Національного банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

1. Боргові цінні папери в портфелі Національного банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

2. Акції в портфелі Національного банку України та інші форми участі в капіталі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41 

3. Кредити, що надані Національним банком України  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42 

4. Інша заборгованість за нарахованими доходами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43 

5. Інша дебіторська заборгованість Національному банку України (комерційний кредит та аванси) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44 

6. Інша кредиторська заборгованість Національного банку України (комерційний кредит та аванси) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Інституційні сектори економіки:

1 - фінансовий банківський;

2 - фінансовий небанківський;

3 - фізичні особи;

4 - інші суб'єкти домашнього господарства;

5 - центральні органи державного управління;

6 - місцеві органи державного управління;

7 - нефінансовий державний;

8 - нефінансовий недержавний;

9 - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;

0 - інший світ (нерезиденти).

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 363
Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)

Частина 1

У цій частині форми наводяться дані про цінні папери, емітовані банками, які обліковуються на рахунках розділу 33 "Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, із змінами (далі - План рахунків банків) та поділяються за секторами економіки, у яких вони розміщені, згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.

Дані про цінні папери, емітовані банками, у розрізі секторів економіки в національній та іноземних валютах складаються за даними балансів банків та аналітичним обліком, ураховуючи параметр резидентності К030 та параметр інституційних секторів економіки К071.

Частина 1 форми заповнюється таким чином.

Код 

Назва показника 

Контроль 

Відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку 

рядка 

колонки 

рядка 

колонки 

1 - 44 

I. Цінні папери власного боргу, емітовані банком, - усього
у розрізі секторів економіки
 

1 = 2 + 3 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38 
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

3300 + 3301 + 3305 + 3306* + 3307 + 3310 + 3311 + 3315 + 3316* + 3317
за аналітичним обліком 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

короткострокові 

  

3300 + 3301 + 3305 + 3306* + 3307
за аналітичним обліком 

  

довгострокові 

  

3310 + 3311 + 3315 + 3316* + 3317
за аналітичним обліком 

1 - 44 

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком, - усього
у розрізі секторів економіки
 

4 = 5 + 6 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

3308 + 3318
за аналітичним обліком 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

короткостроковими 

  

3308
за аналітичним обліком 

  

довгостроковими 

  

3318
за аналітичним обліком 

1 - 44 

II. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком, - усього
у розрізі секторів економіки 

7 = 8 + 9;
7 = 12 + 17 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

3320 + 3326* + 3327
3330 + 3336* + 3337
за аналітичним обліком 

  

  

у тому числі: 

  

1 - 44 

до запитання  

8 = 13 + 18 

1 - 44 

строкові - усього 

9 = 10 + 11;  
9 = 14 + 19 

  

  

у тому числі: 

  

  

10 

1 - 44 

короткострокові 

10 = 15 + 20 

3320 + 3326* + 3327
за аналітичним обліком 

11 

1 - 44 

довгострокові 

11 = 16 + 21 

3330 + 3336* + 3337
за аналітичним обліком 

  

  

із них: 

  

  

  

12 

1 - 44 

1. Іменні - усього
у розрізі секторів економіки 

12 = 13 + 14 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

3320 + 3326* + 3327
3330 + 3336* + 3337
за аналітичним обліком 

  

  

у тому числі: 

  

13 

1 - 44 

до запитання  

  

14 

1 - 44 

строкові - усього 

14 = 15 + 16 

  

  

у тому числі: 

  

  

15 

1 - 44 

короткострокові 

  

3320 + 3326* + 3327
за аналітичним обліком 

16 

1 - 44 

довгострокові 

  

3330 + 3336* + 3337
за аналітичним обліком 

17 

1 - 4 

2. На пред'явника - усього 

17 = 18 + 19 

1 = 2 + 3 + 4 

3320 + 3326* + 3327
3330 + 3336* + 3337
для фізичних осіб (сектор 3) 

  

  

у тому числі: 

  

18 

1 - 4 

до запитання  

  

19 

1 - 4 

строкові - усього 

19 = 20 + 21 

  

  

у тому числі: 

  

  

20 

1 - 4 

короткострокові 

  

3320 + 3326* + 3327
для фізичних осіб (сектор 3) 

21 

1 - 4 

довгострокові 

  

3330 + 3336* + 3337
для фізичних осіб (сектор 3) 

22 

1 - 44 

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком, - усього
у розрізі секторів економіки
 

22 = 23 + 24;
22 = 27 + 32 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

3328 + 3338
за аналітичним обліком 

  

  

у тому числі: 

  

23 

1 - 44 

до запитання  

23 = 28 + 33 

24 

1 - 44 

строковими - усього 

24 = 25 + 26;
24 = 29 + 34 

  

  

у тому числі: 

  

  

25 

1 - 44 

короткостроковими 

25 = 30 + 35 

3328
за аналітичним обліком 

26 

1 - 44 

довгостроковими 

26 = 31 + 36 

3338
за аналітичним обліком 

  

  

із них: 

  

  

  

27 

1 - 44 

1. Іменними - усього
у розрізі секторів економіки 

27 = 28 + 29 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

3328 + 3338
за аналітичним обліком 

  

  

у тому числі: 

  

28 

1 - 44 

до запитання  

  

29 

1 - 44 

строковими - усього 

29 = 30 + 31 

  

  

у тому числі: 

  

  

30 

1 - 44 

короткостроковими 

  

3328
за аналітичним обліком 

31 

1 - 44 

довгостроковими 

  

3338
за аналітичним обліком 

32 

1 - 4 

2. На пред'явника - усього 

32 = 33 + 34 

1 = 2 + 3 + 4 

3328 + 3338
для фізичних осіб (сектор 3) 

  

  

у тому числі: 

  

33 

1 - 4 

до запитання  

  

34 

1 - 4 

строковими - усього 

34 = 35 + 36 

  

  

у тому числі: 

  

  

35 

1 - 4 

короткостроковими 

  

3328
для фізичних осіб (сектор 3) 

36 

1 - 4 

довгостроковими 

  

3338
для фізичних осіб (сектор 3) 

____________
* Контрпасивний рахунок з від'ємним знаком.

Частина 2

Ця частина форми містить додаткові дані про залишки коштів за іншою заборгованістю у розрізі секторів економіки в національній та іноземних валютах за аналітичним обліком і складається за даними балансів банків (рядки 37 - 38) та балансу Національного банку України (рядки 39 - 44) за параметром резидентності К030 та параметром інституційних секторів економіки К071.

Частина 2 форми заповнюється таким чином:

Код 

Назва показника 

Контроль колонки 

Відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку 

рядка 

колонки 

  

  

I. Додаткові показники банків  

  

  

37 

1 - 44 

1. Інша дебіторська заборгованість банкам (комерційний кредит та аванси) у розрізі секторів економіки 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

рахунки груп 181, 188, 352, 355 (280, 288, 351, 354, 357, 358 за аналітичним обліком) 

38 

1 - 44 

2. Інша кредиторська заборгованість банків (комерційний кредит та аванси) у розрізі секторів економіки 

рахунки груп 191 і 292, 3653, 3654, 3658 (290, 361, 363, 364, 367 за аналітичним обліком) 

  

  

II. Додаткові показники Національного банку України 

  

  

39 

1 - 44 

1. Боргові цінні папери в портфелі Національного банку України в розрізі секторів економіки 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

1302, 1320, 1321, 1322, 1340, 1341, 1342 [1304, 1305АП, 1306КА, 1307, 1308, 1309, 1324, 1325АП, 1326КА, 1327, 1328, 1329, 1344 (1346КА, 1347, 1348 і 1349 у частині 1340, 1341, 1342, 1344), 1580 (у частині груп 130, 132, 134) за аналітичним обліком] 

40 

1 - 44 

2. Акції в портфелі Національного банку України та інші форми участі в капіталі в розрізі секторів економіки 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

1330, 1331, 2100, 2101, 2110, 2111, 2120, 2121 [1334, (1335АП, 1338 у частині 1330, 1331, 1334), 1580 (у частині групи 133), 2108 (у частині 2100, 2101), 2128 (у частині 2120, 2121) за аналітичним обліком] 

41 

1 - 44 

3. Кредити, що надані Національним банком України, у розрізі секторів економіки 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

рахунки груп 140, 141, 142, 144, 1480, 1481, 1482, 1489 [143, 1450, 1451, (1455КА, 1456, 1457, 1458, 1459 у частині 1450, 1451), 1483, 1484, 1580 (у частині рахунків груп 140, 141, 142, 143, 144, 145) за аналітичним обліком] 

42 

1 - 44 

4. Інша заборгованість за нарахованими доходами в розрізі секторів економіки 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

1580 (у частині рахунків груп 120, 121), 2108 (у частині 2107), 2128 (у частині 2127), за аналітичним обліком 

43 

1 - 44 

5. Інша дебіторська заборгованість Національному банку України (комерційний кредит та аванси) у розрізі секторів економіки 

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 37
2 = 6 + 10 + ... + 38
3 = 7 + 11 + ... + 39
4 = 8 + 12 + ... + 40

5 = 6 + 7 + 8

...
41 = 42 + 43 + 44 

рахунки групи 276, 2731, 2732, 2734, 2737, 2739 (271, 274, 277, 278, 298 за аналітичним обліком) 

44 

1 - 44 

6. Інша кредиторська заборгованість Національного банку України (комерційний кредит та аванси) у розрізі секторів економіки 

рахунки групи 476 (471, 474, 477 за аналітичним обліком) 

".

2.15. У частині 1 пояснення щодо заповнення форм N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку", N 381-А "Довідка про залучені кошти та перерахування обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" і N 381-Д "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку":

у таблиці "Пасивні балансові рахунки":

перелік рахунків доповнити рахунками 2572, 2650-пасивний залишок, 2651, 2652, 2655-пасивний залишок;

рахунки 2600, 2605, 2620, 2625 доповнити словами "пасивний залишок";

після рахунку та слів "3326-пасивне сальдо" доповнити рахунками і словами "3330 плюс 3337, мінус 3336-пасивне сальдо".

2.16. Форму N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)

за станом на _________________ 200_ року

______________________
(назва банку) 

  

__________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Код рядка 

Показники (для резидентів та 
нерезидентів окремо) 

Резиденти 

Нерезиденти 

Сума 

у тому числі за секторами економіки емітентів* 

сектор 0 

НБУ 

сектор 1 

 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

... 

усього 

у тому числі 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 - 32

33 

34 

35 

36 

I. Цінні папери, крім акцій у портфелі банку, - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торговий портфель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на продаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до погашення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані доходи за цінними паперами, крім акцій у портфелі банку, - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торговий портфель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на продаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до погашення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Акції в портфелі банку та інші форми участі в капіталі, - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

торговий портфель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

на продаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

2. Інвестиції в асоційовані компанії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Нараховані доходи за акціями в портфелі банку, - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

торговий портфель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

на продаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

III. Резерв під знецінення цінних паперів, - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

на продаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

до погашення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Інституційні сектори економіки емітентів:

1 - фінансовий банківський;

2 - фінансовий небанківський;

5 - центральні органи державного управління;

6 - місцеві органи державного управління;

7 - нефінансовий державний;

8 - нефінансовий недержавний;

0 - інший світ (нерезиденти).

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 391
Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)

У формі наводяться дані про стан портфеля цінних паперів банків, які обліковуються на рахунках розділів 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України", 30 "Цінні папери в торговому портфелі банку", 31 "Цінні папери в портфелі банку на продаж", 32 "Цінні папери в портфелі банку до погашення" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, із змінами (далі - План рахунків) та поділяються за секторами економіки емітентів згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.

Дані про цінні папери в розрізі секторів економіки емітентів у національній та іноземних валютах складаються за даними балансів банків та аналітичним обліком, ураховуючи параметр резидентності К030 та параметр інституційних секторів економіки К071 (у колонках 5 - 8 для Національного банку України (далі - НБУ) К071 = 1).

Форма заповнюється таким чином:

Код

Назва показника

Контроль

Відповідність балансових рахунків синтетичного та аналітичного обліку

рядка

колонки

рядка

колонки

1

1 - 36

І. Цінні папери, крім акцій в портфелі банку, - усього
у розрізі секторів економіки

1 = 2 + 3 + 4

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 29
2 = 6 + 10 + ... + 30 
3 = 7 + 11 + ... + 31
4 = 8 + 12 + ... + 32

5 = 6 + 7 + 8

...
33 = 34 + 35 + 36

1400 + 1401 + 1402 + 1410 + 1411 + 1412 + 1420 + 1421 + 1422 + 1430 + 1435АП + 1436* + 1437 + 1440 + 1446* + 1447 + 3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + (1405АП + 1406* + 1407 + 1415АП + 1416* + 1417 + 1426* + 1427 + 3014 + 3015АП + 3016* + 3017 + 3114 + 3115АП + 3116* + 3117 + 3214 + 3216* + 3217) за аналітичним обліком

  

  

у тому числі:

  

  

2

1 - 36

торговий портфель

  

сектор 1: 3012 + (3015АП + 3016* + 3017) за аналітичним обліком;
сектор 2: 3013 + (3015АП + 3016* + 3017) за аналітичним обліком;
сектор 5: 1400 + 1401 + 3010 + (1405АП + 1406* + 1407 + 3015АП + 3016* + 3017) за аналітичним обліком;
сектор 6: 1402 + 3011 + (1405АП + 1406* + 1407 + 3015АП + 3016* + 3017) за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: 3014 + (3015АП + 3016* + 3017) за аналітичним обліком;
сектор 0: 3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 + 3015АП + 3016* + 3017

3

1 - 36

на продаж

  

НБУ: 1430 + 1435АП + 1436* + 1437;
сектор 1: 3112 + (3115АП + 3116* + 3117) за аналітичним обліком;
сектор 2: 3113 + (3115АП + 3116* + 3117) за аналітичним обліком;
сектор 5: 1410 + 1411 + 3110 + (1415АП + 1416* + 1417 + 3115АП + 3116* + 3117) за аналітичним обліком;
сектор 6: 1412 + 3111 + (1415АП + 1416* + 1417 + 3115АП + 3116* + 3117) за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: 3114 + (3115АП + 3116* + 3117) за аналітичним обліком;
сектор 0: 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3014 + 3115АП + 3116* + 3117

4

1 - 36

до погашення

  

НБУ: 1440 + 1446* + 1447;
сектор 1: 3212 + (3216* + 3217) за аналітичним обліком;
сектор 2: 3213 + (3216* + 3217) за аналітичним обліком;
сектор 5: 1420 + 1421 + 3210 + (1426* + 1427 + 3216* + 3217) за аналітичним обліком;
сектор 6: 1422 + 3211 + (1426* + 1427 + 3216* + 3217) за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: 3214 + (3216* + 3217) за аналітичним обліком;
сектор 0: 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3216* + 3217

5

1 - 36

Нараховані доходи за цінними паперами, крім акцій у портфелі банку, - усього
у розрізі секторів економіки

5 = 6 + 7 + 8

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 29
2 = 6 + 10 + ... + 30
3 = 7 + 11 + ... + 31
4 = 8 + 12 + ... + 32

5 = 6 + 7 + 8

...
33 = 34 + 35 + 36

1408 + 1418 + 1419 + 1428 + 1429 + 1438 + 1448 + 3018 + 3118 + 3119 + 3218 + 3219

  

  

у тому числі:

  

  

6

1 - 36

торговий портфель

  

сектори 5 і 6: (1408 + 3018) за аналітичним обліком;
сектори 1, 2, 7, 8: 3018 за аналітичним обліком;
сектор 0: 3018

7

1 - 36

на продаж

  

НБУ: 1438
сектори 5 і 6: (1418 + 1419 + 3118 + 3119) за аналітичним обліком;
сектори 1, 2, 7, 8: (3118 + 3119) за аналітичним обліком;
сектор 0: 3118 + 3119

8

1 - 36

до погашення

  

НБУ: 1448
сектори 5 і 6: (1428 + 1429 + 3218 + 3219) за аналітичним обліком;
сектори 1, 2, 7, 8: (3218 + 3219) за аналітичним обліком;
сектор 0: 3218 + 3219

9

1 - 36

II. Акції в портфелі банку та інші форми участі в капіталі, - усього
у розрізі секторів економіки

9 = 10 + 13

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 29
2 = 6 + 10 + ... + 30 
3 = 7 + 11 + ... + 31
4 = 8 + 12 + ... + 32

5 = 6 + 7 + 8

...
33 = 34 + 35 + 36

3002 + 3003 + 3005 + 3007АП + 3102 + 3103 + 3105 + 3107АП + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209

  

  

у тому числі:

  

  

10

1 - 36

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, - усього

10 = 11 + 12

  

  

  

у тому числі:

  

  

11

1 - 36

торговий портфель

  

сектор 1: 3002 + 3007АП за аналітичним обліком;
сектор 2: 3003 + 3007АП за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: 3005 + 3007АП за аналітичним обліком;
сектор 0: 3002 + 3003 + 3005 + 3007АП

12

1 - 36

на продаж

  

сектор 1: 3102 + 3107АП за аналітичним обліком;
сектор 2: 3103 + 3107АП за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: 3105 + 3107АП за аналітичним обліком;
сектор 0: 3102 + 3103 + 3105 + 3107АП

13

1 - 36

Інвестиції в асоційовані компанії

  

сектор 1: 4102 + 4202;
сектор 2: 4103 + 4203;
сектори 7 і 8: 4109 + 4209;
сектор 0: 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209

14

1 - 36

Нараховані доходи за акціями в портфелі
банку, - усього
у розрізі секторів економіки

14 = 15 + 16

1 = 2 + 3 + 4
1 = 5 + 9 + ... + 29
2 = 6 + 10 + ... + 30
3 = 7 + 11 + ... + 31
4 = 8 + 12 + ... + 32

5 = 6 + 7 + 8

...
33 = 34 + 35 + 36

3008 + 3108

  

  

у тому числі:

  

  

15

1 - 36

торговий портфель

  

сектори 1, 2, 7, 8, 0: 3008  

16

1 - 36

на продаж

  

сектори 1, 2, 7, 8, 0: 3108  

17

  

III. Резерв під знецінення цінних паперів, - усього

17 = 18 + 19

1 = 2 + 3 + 4

149* + 319*

  

  

у тому числі:

  

  

18

  

на продаж

  

1490* + 1492* + 3190* + 3191*

19

  

до погашення

  

1491* + 1493* + 3290* + 3291*

____________
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком".

2.17. У формі N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій з іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України" та поясненні щодо її заповнення:

у формі після назви форми слова "(обсяг - в одиницях валюти)" замінити словами "(обсяг - у сотих частках одиниць валюти)";

у поясненні щодо заповнення форми N 520:

в абзаці дев'ятнадцятому слова "в одиницях" замінити словами "у сотих частках одиниць валюти".

2.18. У формі N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами" та поясненні щодо її заповнення:

у формі після назви форми слова "(обсяг в одиницях валюти; обсяг банківських металів у тройських унціях)" замінити словами "(обсяг у сотих частках одиниць валюти; обсяг банківських металів у сотих частках тройських унцій)";

у поясненні щодо заповнення форми N 521:

в абзаці сьомому слова "в одиницях валюти" замінити словами "у сотих частках одиниць валюти та сотих частках тройських унцій";

в абзаці дев'ятому слова "в одиницях валюти" замінити словами "у сотих частках одиниць валюти та сотих частках тройських унцій".

2.19. У поясненні щодо заповнення форми N 522 "Дані про рух коштів у гривнях на рахунках іноземних банків, що відкриті в банках України" в абзаці першому слова "а також залишки коштів на депозитних рахунках банків-нерезидентів" виключити.

2.20. У формі N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" та поясненні щодо її заповнення:

форму після рядка 1.5.5 доповнити рядком такого змісту:

"

1.5.6 

для погашення кредитів та відсотків за ними 

  

";

після рядка 2.5.5 доповнити рядком такого змісту:

"

2.5.6 

кредити 

  

";

у поясненні щодо заповнення форми:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Звіт подається в розрізі кодів іноземних валют згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73";

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 1.5.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до каси уповноваженого банку від фізичних осіб для погашення раніше виданих їм кредитів та відсотків за користування кредитами".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцять шостим;

після абзацу тридцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 2.5.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам з каси уповноваженого банку як кредит".

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - тридцять шостий уважати відповідно абзацами тридцять третім - тридцять сьомим.

2.21. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями" друге речення абзацу одинадцятого викласти в такій редакції: "Якщо за одним контрактом відвантаження продукції здійснювалось однією партією (під час експорту), то в колонці 7 зазначається відповідна дата - 8 знаків (ДДММРРРР)".

2.22. У формі N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку" та поясненні щодо її заповнення:

форму після колонки "9" доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Спрямування придбаної валюти за КВЕД 

10 

".

У зв'язку з цим колонки 10 - 14 уважати відповідно колонками 11 - 15;

пояснення щодо заповнення форми після абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колонка 10 (Спрямування придбаної валюти за КВЕД) - зазначаються коди за підкласами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441 (КВЕД) (Класифікатор KL_K110)".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять сьомий уважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять восьмим.

2.23. У формі N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

у колонці 11 рядка 1.1 цифру і знак "2 %" замінити цифрою і знаком "1 %";

у колонці 14 рядка 2.3 знак "х" виключити;

у поясненні щодо заповнення форми:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Інформація про розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями розглядається за такими додатковими параметрами: "код валюти", "резидентність";

абзац десятий доповнити реченням такого змісту: "Сума зобов'язань з фінансування клієнтів, за якими банк не бере на себе ризик (рахунок 9129/2 береться за даними аналітичного обліку)";

абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 13 - зазначається сума фактично сформованого за звітний місяць резерву, що береться за аналітичними рахунками 1590/2, 1591/2";

перше речення останнього абзацу викласти в такій редакції:

"Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається зі знаком "-" у колонці 14 (у рядках 1 та 2) вираховується з основного капіталу".

2.24. Форму N 617 "Звіт про активні операції банку" виключити.

2.25. У поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках":

абзаци десятий та одинадцятий замінити абзацом такого змісту:

"1511 - Гарантійні депозити та грошове покриття в інших банках".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сорок восьмий уважати відповідно абзацами одинадцятим - сорок сьомим.

2.26. Форму N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

за станом на _______________ 200_ року

________________________________ 

_________________________________
(зазначається, ким призначено ліквідатора (ліквідаційну комісію) - Національним банком України, господарським судом, вищим органом банку) 

______________________________
(дата призначення ліквідатора / 
ліквідаційної комісії) 

____________________________________
(адреса ліквідатора / ліквідаційної комісії) 

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Дані за останній робочий день 

Дані за початковим балансом ліквідатора 

Дані за проміжним ліквідаційним балансом 

Рух коштів 

Дані на звітну дату 

Збільшення/надходження 

Зменшення/видатки 

усього 

у тому числі визнана кредиторська заборгованість 

накопичувальна сума 

за звітний місяць 

накопичувальна сума 

за звітний місяць 

10 

11 = 3 + 7 - 9 

Активи 

1 

Накопичувальний (кореспондентський) рахунок у Національному банку України 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

2 

Готівкові кошти та банківські метали 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

3 

Кошти розміщені - усього 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

у Національному банку України, включаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України  

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

3.2 

в інших банках 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 

у банках-нерезидентах 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

3.3 

у суб'єктів господарської діяльності 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

3.4 

в органах загального державного управління 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

3.5 

у місцевих органах загального державного управління 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

3.6 

у фізичних осіб 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

3.7 

інша заборгованість  

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

4 

Майно банку 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

5 

Інші активи 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

6 

Активи банку - усього  

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

7 

Застава - усього 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

за якої предмет застави залишається у заставодавця 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

7.2 

за якої предмет застави передано банку 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

8 

Дебіторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

9 

Рух активів, який не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

Пасиви 

10 

Вимоги кредиторів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 

витрати Національного банку України, здійснені з метою забезпечення проведення ліквідації банку 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

10.2 

вимоги кредиторів, які забезпечені заставою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.1 

вимоги суб'єктів господарської діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2 

вимоги вкладників - фізичних осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 

вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у випадках, визначених законодавством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 

виплати вихідної допомоги звільненим працівникам банку, у тому числі відшкодування кредиту, одержаного на ці цілі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 

зобов'язання перед працівниками банку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 

зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.1 

нарахування на заробітну плату працівникам банку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.2 

ПДВ на реалізоване майно банку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 

інші вимоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.1 

Національного банку України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2 

бюджету та позабюджетних фондів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.3 

суб'єктів господарської діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.4 

інших банків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.5 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Інші пасиви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 

розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Пасиви банку, - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Кредиторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

14 

Рух пасивів, який не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів  

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

Інформація для довідки 

15 

Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим кошторисом витрат 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 

витрати на оплату праці 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

16 

Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 

на утримання персоналу 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

16.2 

витрати, пов'язані зі сплатою податків та інших обов'язкових платежів 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

16.3 

на телекомунікації 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

16.4 

на утримання основних засобів та нематеріальних активів 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

16.5 

інші експлуатаційні та господарські витрати 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

16.6 

супутні небанківські операційні витрати 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

16.7 

інші небанківські операційні витрати 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

16.8 

інші витрати, пов'язані з ліквідацією 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

17 

Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

18 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

19 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оплату праці від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом  

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

20 

Кількість працюючих у ліквідаційній комісії (ліквідатора) 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Голова ліквідаційної комісії 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

За наявності руху коштів, не передбачених формою звіту, а також у разі виявлення розбіжностей між даними за останній робочий день банку і даними за початковим, проміжним балансами ліквідатор (ліквідаційна комісія) обов'язково має надати письмове роз'яснення Департаменту роботи з проблемними банками.

Пояснення щодо заповнення форми N 621
Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

Звіт складається та подається ліквідатором (ліквідаційною комісією) з метою здійснення контролю за рухом коштів банку, що ліквідовується, роботою ліквідатора (ліквідаційної комісії) та відповідно до вимог статті 8 розділу 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", статей 92 - 98 глави 16 Закону України "Про банки і банківську діяльність", розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036.

Звіт складається за даними ліквідатора (ліквідаційної комісії) про дебіторську заборгованість банку, що ліквідовується, кредиторську заборгованість юридичних і фізичних осіб, кошти, погашені шляхом взаємозаліку, залишок та рух коштів за накопичувальним рахунком, відкритим ліквідатору (ліквідаційній комісії) у територіальному управлінні Національного банку України за місцезнаходженням банку. Дані про визнану кредиторську заборгованість групуються згідно з черговістю задоволення претензій кредиторів.

Звіт містить дані про витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно з кошторисом витрат, затвердженим органом, який призначив ліквідатора (ліквідаційну комісію), про фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), у тому числі на оплату праці, та витрати Національного банку України, що пов'язані з процедурою ліквідації.

Звіт подається щомісяця ліквідаторами (ліквідаційними комісіями), призначеними господарським судом, Національним банком України, вищим органом банку, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Територіальні управління Національного банку України для забезпечення достовірності даних самостійно визначають форми перевірки даних, які подаються ліквідатором (ліквідаційною комісією).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 (Дані за останній робочий день) - зазначаються дані згідно з балансом за останній робочий день банку (за останній день роботи банку в СЕП).

Колонка 4 (Дані за початковим балансом ліквідатора) - зазначаються дані за початковим балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 11 розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036.

Колонки 5, 6 (Дані за проміжним ліквідаційним балансом) - зазначаються дані за проміжним ліквідаційним балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 13 розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036, з виділенням окремо визнаної кредиторської заборгованості.

Колонки 7 - 10 (Рух коштів) - зазначається рух коштів банку, що ліквідовується.

Колонки 7, 8 (Збільшення/надходження) - зазначаються суми порівняно з останнім робочим днем банку (колонка 3).

Колонка 7 - зазначаються сума надходжень на накопичувальний рахунок, сума збільшення дебіторської заборгованості, майна банку, кредиторської заборгованості, інших активів та пасивів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) - накопичувальна сума.

Колонка 8 - зазначаються сума надходжень на накопичувальний рахунок, сума збільшення дебіторської заборгованості, майна банку, кредиторської заборгованості, інших активів та пасивів ліквідатора (ліквідаційної комісії) за звітний місяць.

Колонки 9, 10 (Зменшення/видатки) - зазначаються суми порівняно з останнім робочим днем банку (колонка 3).

Колонка 9 - зазначаються накопичувальна сума витрат з накопичувального рахунку від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії), зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, інших активів і пасивів, витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Колонка 10 - зазначаються сума витрат з накопичувального рахунку ліквідатора (ліквідаційної комісії), зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, інших активів і пасивів, витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) за звітний місяць.

Колонка 11 (Дані на звітну дату) - зазначається результат даних, поданих у колонках 3, 7, 9 (дані колонки 11 = дані колонки 3 + дані колонки 7 - дані колонки 9). Дані колонки 11 мають збігатися з даними бухгалтерського балансу банку, що ліквідовується.

Рядки 1, 2 - зазначається рух коштів на накопичувальному рахунку, готівкових коштів та банківських металів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць: залишок коштів на кореспондентському рахунку на останній робочий день банку (колонка 3), надходження внаслідок погашення дебіторської заборгованості, реалізації майна банку, інші; задоволення вимог кредиторів та витрати, пов'язані з роботою ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Рядки 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3 - 3.7 - зазначається сума збільшення (зменшення) коштів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 4 - зазначається збільшення (зменшення) вартості майна банку від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 5 - зазначається сума збільшення (зменшення) вартості інших активів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 5.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підвідомчими установами банку від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 6 - зазначається загальна сума збільшення (зменшення) загальних активів банку, що ліквідовується, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядки 7, 7.1, 7.2 - зазначається збільшення (зменшення) вартості застави, за якої предмет застави залишається у заставодавця і за якої предмет застави передано банку, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 9 - зазначається сума збільшення (зменшення) активів банку, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць, яка не супроводжувалась отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку).

Рядки 10, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3 - 10.9, 10.9.1, 10.9.2, 10.10, 10.10.1 - 10.10.5 - зазначається збільшення кредиторської заборгованості в разі визнання вимог кредиторів, що заявлені з поважних причин згідно із законодавством України; сума коштів, перерахована кредиторам банку в рахунок задоволення їх вимог від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 11 - зазначається сума збільшення (зменшення) інших пасивів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 11.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підвідомчими установами банку від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 12 - зазначається загальна сума збільшення (зменшення) загальних пасивів банку, що ліквідовується, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 14 - зазначається сума збільшення (зменшення) пасивів від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць, яка не супроводжувалась отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку).

Рядок 15 - зазначаються витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат.

Рядок 15.1 - зазначаються витрати на оплату праці працівників, залучених для здійснення ліквідації банку, згідно із затвердженим кошторисом витрат.

Рядки 16, 16.1 - 16.8 - зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані з проведенням процедури ліквідації за весь період роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць.

Рядок 17 - зазначаються витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Рядки 18, 19 - зазначається відхилення фактичних загальних витрат та витрат на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом.

Рядок 20 - зазначається чисельність працюючих у ліквідаційній комісії (ліквідатора) за станом на звітну дату.

Під час складання звіту передбачено логічний контроль за розрахунками, який дасть змогу стежити за повним відображенням на накопичувальному рахунку та в касі ліквідатора коштів, повернутих від дебіторів та реалізації майна, та їх подальшим розподілом відповідно до вимог кредиторів та інших зобов'язань.

Зменшення активів банку (рядок 6, колонка 9), скориговане на розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку (рядок 5.1, колонка 9), дебіторську заборгованість, погашену шляхом взаємозаліку (рядок 8, колонка 9) та на суму активів, рух яких не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів (рядок 9, колонка 9), має збігатися із збільшенням коштів на накопичувальному рахунку (рядок 1, колонка 7) та готівкових коштів і банківських металів (рядок 2, колонка 7).

Дані колонки 9 рядка 6 - дані колонки 9 рядка 5.1 - дані колонки 9 рядка 8 - дані колонки 9 рядка 9 = дані колонки 7 рядка 1 + дані колонки 7 рядка 2.

Зменшення коштів на накопичувальному рахунку (рядок 1, колонка 9) та готівкових коштів і банківських металів (рядок 2, колонка 9) має збігатися із зменшенням пасивів банку (рядок 12, колонка 9), скоригованих на розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку (рядок 11.1, колонка 9), кредиторську заборгованість, погашену шляхом взаємозаліку (рядок 13, колонка 9), кредиторську заборгованість та інші пасиви, рух яких не супроводжувався поверненням (отриманням) коштів (рядок 14, колонка 9) та на витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) (рядок 16, колонка 9).

Дані колонки 9 рядка 1 + дані колонки 9 рядка 2 = дані колонки 9 рядка 12 - дані колонки 9 рядка 11.1 - дані колонки 9 рядка 13 - дані колонки 9 рядка 14 - дані колонки 9 рядка 16.

Актив має дорівнювати пасиву:

дані колонки 3 рядка 6 = дані колонки 3 рядка 12;

дані колонки 4 рядка 6 = дані колонки 4 рядка 12;

дані колонки 5 рядка 6 = дані колонки 5 рядка 12;

дані колонки 11 рядка 6 = дані колонки 11 рядка 12.

Показники форми складаються таким чином:

N рядка 

Назва показника 

Формування даних 

Накопичувальний (кореспондентський) рахунок у Національному банку України 

Зазначаються залишок (колонки 3, 4, 5, 11) та обороти (колонки 7, 8, 9, 10) за накопичувальним рахунком 

Готівкові кошти та банківські метали 

Формуються за даними рахунків груп 100, 101, 110 

Кошти розміщені, - усього 

Зазначаються дані за підсумками рядків 3.1 - 3.7 

  

у тому числі: 

  

3.1 

у Національному банку України, включаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 

Формуються за даними рахунків груп 120 (крім рах. 1207), 121, 141, 142, 143, 144 

3.2 

в інших банках 

Формуються за даними рахунків груп 150, 151, 152, 158, 178, 181, 188 

  

із них: 

  

3.2.1 

у банках-нерезидентах 

Зазначається залишок коштів у банках-нерезидентах 

3.3 

кошти суб'єктів господарської діяльності 

Формуються за даними рахунків груп 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 248, 260(А), 265(А) 

3.4 

кошти органів загального державного управління 

Формуються за даними рахунків групи 210, рахунків 2190, 2198 

3.5 

кошти місцевих органів загального державного управління 

Формуються за даними рахунків групи 211, рахунків 2191, 2199 

3.6 

кошти фізичних осіб 

Формуються за даними рахунків груп 220, 221, 229, 262(А) 

3.7 

інша заборгованість 

Формуються за даними рахунків груп 270, 280, 288, 310, 311, 320, 321, 350, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 371, 410, 420  

Майно банку 

Формуються за даними рахунків груп 340, 341, 430, 431, 440, 443, 450, 453 

Інші активи 

Зазначається сума інших активів 

  

із них: 

  

5.1 

розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку 

Формуються за даними рахунків розділу 39 

Активи банку - усього 

Зазначається загальна сума активів банку  

Застава - усього 

Формуються за даними групи балансових рахунків 950 

  

у тому числі: 

  

7.1 

за якої предмет застави залишається у заставодавця 

Формуються за даними балансового рахунку 9500 

7.2 

за якої предмет застави передано банку 

Формуються за даними балансового рахунку 9501 

Дебіторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку 

Зазначається сума дебіторської заборгованості, погашеної шляхом взаємозаліку з кредиторською заборгованістю (крім колонок 3 - 8). У колонці 11 проставляються значення колонки 9 

Рух активів, який не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів 

Зазначається сума збільшення (зменшення) активів банку, яка не супроводжується отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку). Зокрема, збільшення активів внаслідок повернення раніше списаних активів (колонки 7, 8), зменшення - внаслідок списання активів (колонки 9, 10) 

10 

Вимоги кредиторів 

Зазначаються дані за підсумком рядків 10.1 - 10.10 

  

у тому числі: 

  

10.1 

витрати Національного банку України, здійснені з метою забезпечення проведення ліквідації банку 

Зазначається сума відшкодованих Національному банку України коштів, наданих ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6) 

10.2 

вимоги кредиторів, які забезпечені заставою 

Зазначається розмір кредиторської заборгованості, забезпеченої заставою (рахунок 9510 "Надана застава"): цінні папери, основні засоби тощо 

  

із них: 

  

10.2.1 

вимоги суб'єктів господарської діяльності 

Зазначається розмір кредиторської заборгованості суб'єктів господарської діяльності, забезпеченої заставою 

10.2.2 

вимоги вкладників - фізичних осіб 

Зазначається розмір кредиторської заборгованості вкладників - фізичних осіб, забезпеченої заставою 

10.3 

вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у випадках, визначених законодавством 

Зазначаються витрати, пов'язані з вимогами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у випадках, визначених законодавством 

10.4 

виплати вихідної допомоги звільненим працівникам банку, у тому числі відшкодування кредиту, одержаного на ці цілі 

Зазначаються витрати, пов'язані з виплатою вихідної допомоги звільненим працівникам банку, у тому числі відшкодування кредиту, одержаного на ці цілі 

10.5 

зобов'язання перед працівниками банку 

Зазначаються витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань перед працівниками банку. Формується за даними рахунків групи 365 

10.6 

зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян 

Зазначаються витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян 

10.7 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб 

Формується за даними рахунків груп 262(П), 263 

10.8 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

Зазначаються витрати, пов'язані з виплатами вкладникам - фізичним особам визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

10.9 

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Зазначаються витрати, пов'язані із задоволенням вимог за державними і місцевими податками та неподатковими платежами до бюджету, органів державного страхування та соціального забезпечення. Формується за даними балансових рахунків групи 362 

  

із них: 

  

10.9.1 

нарахування на заробітну плату працівникам банку 

Зазначається сума нарахувань на заробітну плату працівникам банку 

10.9.2 

ПДВ на реалізоване майно банку 

Зазначається сума ПДВ на реалізоване майно банку 

10.10 

інші вимоги 

Зазначається підсумок рядків 10.10.1 - 10.10.5 

  

із них: 

  

10.10.1 

Національного банку України 

Формується за даними рахунків груп 130, 131, 132, 133 

10.10.2 

бюджету та позабюджетних фондів 

Формується за даними рахунків груп 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 

10.10.3 

суб'єктів господарської діяльності 

Формується за даними рахунків груп 260(П), 261, 265(П) 

10.10.4 

інших банків 

Формується за даними рахунків груп 160, 161, 162, 191 

10.10.5 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

Формується за даними рахунків групи 290 

11 

Інші пасиви 

Зазначається сума інших пасивів 

  

із них: 

  

11.1 

розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку 

Формується за даними рахунків розділу 39 

12 

Пасиви банку - усього 

Зазначається загальна сума пасивів банку, що ліквідовується  

13 

Кредиторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку 

Зазначається сума визнаної кредиторської заборгованості, погашеної шляхом взаємозаліку з дебіторською заборгованістю (крім колонок 3 - 8). У колонці 11 проставляються значення колонки 9 

14 

Рух пасивів, який не супроводжувався отриманням (поверненням) коштів 

Зазначається сума пасивів банку, збільшення (зменшення) пасивів банку, яка не супроводжується отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку). Зокрема, збільшення пасивів унаслідок визнання судом заборгованості (колонки 7, 8), зменшення - унаслідок не визнання заборгованості ліквідатором (колонки 9, 10) 

Інформація для довідки: 

15 

Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії)
згідно із затвердженим кошторисом витрат
 

Зазначаються витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат (крім колонок 3 - 6)  

  

у тому числі: 

  

15.1 

витрати на оплату праці 

Зазначаються витрати на оплату праці осіб, залучених до ліквідації банку, згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат  

16 

Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на проведення процедури ліквідації (крім колонок 3 - 6). Включають витрати за рахунок коштів Національного банку України (дані рядка 17) 

  

у тому числі: 

  

16.1 

на утримання персоналу 

Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на основну та додаткову заробітну плату персоналу  

16.2 

витрати, пов'язані зі сплатою податків та інших обов'язкових платежів 

Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані із сплатою податків: на додану вартість, на землю, з власників транспортних засобів, комунального, інших податків та на сплату обов'язкових платежів  

16.3 

на телекомунікації 

Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на СЕП, інші системи банківського зв'язку та поштово-телефонні витрати  

16.4 

на утримання основних засобів та нематеріальних активів 

Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані з утриманням власних основних засобів, у т. ч. транспорту та орендованих основних засобів  

16.5 

інші експлуатаційні та господарські витрати 

Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на комунальні послуги, охорону та інші експлуатаційні та господарські витрати  

16.6 

супутні небанківські операційні витрати 

Зазначаються фактичні витрати на відрядження персоналу ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

16.7 

інші небанківські операційні витрати 

Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оголошення в засобах масової інформації, на операційні підрозділи банку та інші небанківські операційні витрати 

16.8 

інші витрати, пов'язані з ліквідацією 

Зазначаються фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) на правове супроводження, держмито, оцінку майна, цінних паперів, на винагороди організаторам торгів майна, цінних паперів та ліквідаторам, на страхування фінансової відповідальності, впорядкування архіву, арбітражні витрати 

17 

Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Зазначаються фактичні витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6)  

18 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом 

Фактичні витрати ліквідатора (рядок 16 + рядок 17) коригуються на відповідне значення показника згідно із кошторисом (рядок 15) і проставляються у колонці 11 

19 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат на оплату праці згідно із затвердженим кошторисом 

Фактичні витрати ліквідатора (рядок 16.1) коригуються на відповідне значення показника згідно із кошторисом (рядок 15.1) і проставляються у колонці 11 

20 

Кількість працюючих у ліквідаційній комісії (ліквідатора) 

Зазначається чисельність працюючих у ліквідаційній комісії у колонці 10 за станом на звітну дату. У колонці 11 проставляються значення 

".

2.27. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення:

форму:

після рядка 5.3 доповнити рядком 5.4 такого змісту:

"5.4 Кошти небанківських фінансових установ";

рядки 10, 10.1 - 10.4 викласти в такій редакції:

"10 Кошти інших банків, у тому числі;

10.1 депозити овернайт інших банків;

10.2 гарантійні депозити та грошове покриття;

10.3 короткострокові депозити інших банків;

10.4 довгострокові депозити інших банків";

після рядка 10.4 доповнити рядками 10.5 - 10.8 такого змісту:

"10.5 кредити овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках;

10.6 кредити овернайт, які отримані від інших банків;

10.7 інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків;

10.8 довгострокові кредити, які отримані від інших банків";

рядок 11.7 виключити.

У зв'язку з цим рядки 11.8 - 11.11 уважати відповідно рядками 11.7 - 11.10;

після рядка 11.10 доповнити рядком 11.11 такого змісту:

"11.11 - кошти суб'єктів господарської діяльності для забезпечення зобов'язань";

у поясненні щодо заповнення форми:

у таблиці після рядка 5.3 доповнити рядком 5.4 такого змісту:

"

5.4 

кошти небанківських фінансових установ 

  

2650А, 2655А 

За аналітичним обліком 

";

у таблиці рядки 10 - 10.8 викласти в такій редакції:

"

10 

Кошти інших банків 

16 

  

  

  

у тому числі 

  

  

  

10.1 

депозити овернайт інших банків 

  

1610 

За аналітичним обліком 

10.2 

гарантійні депозити та грошове покриття 

  

1611 

За аналітичним обліком 

10.3 

короткострокові депозити інших банків 

  

1612 

За аналітичним обліком 

10.4 

довгострокові депозити інших банків 

  

1615 

За аналітичним обліком 

10.5 

кредити овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках 

  

1620 

За аналітичним обліком 

10.6 

кредити овернайт, які отримані від інших банків 

  

1621 

За аналітичним обліком 

10.7 

інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків 

  

1622, 1623 

За аналітичним обліком 

10.8 

довгострокові кредити, які отримані від інших банків 

  

1624 

За аналітичним обліком 

";

у таблиці пояснення:

у рядку 11 рахунки 2920А і 2924А виключити;

рядок 11 доповнити рахунками 2650П і 2655П;

рядок 11.7 виключити.

У зв'язку з цим рядки 11.8 - 11.11 уважати відповідно рядками 11.7 - 11.10;

таблицю після рядка 11.10 доповнити новим рядком такого змісту:

"

11.11 

кошти суб'єктів господарської діяльності для забезпечення зобов'язань 

  

26122 

За аналітичним обліком 

";

виноски 2 і 3 у рядках 12.1 та 12.2 уважати відповідно виносками 3 та 4;

у рядку 18 колонку "Група рахунків" викласти в такій редакції:

"(9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9090 + 9091 + 9100 + 9129/15) - 26126";

____________
2 Суми коштів, що обліковуються за рахунком 2612, уключаються до розрахунку нормативу поточної та короткострокової ліквідності за тими угодами, які були укладені до набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.

5 Сума за рахунком 9129/1 заповнюється в частині обліку зобов'язань з фінансування клієнтів за кредитними лініями, за якими кошти надаватимуться за першою вимогою контрагентів, тобто є безвідкличними або ризиковими.

6 Сума коштів за зобов'язаннями за всіма видами гарантій та з кредитування зменшується на суму відповідного стовідсоткового покриття за цими операціями, що обліковуються за балансовим рахунком 2612 "Кошти суб'єктів господарської діяльності для забезпечення зобов'язань" за тими угодами, які були укладені до набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.

абзац другий після таблиці викласти в такій редакції:

"Під час розрахунку короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних короткострокових активів зі строком погашення до одного року до короткострокових зобов'язань банку зі строком погашення до одного року (тобто співвідношення суми даних колонки 15 рядків: 1; 2.1; 2.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6 до колонки 15 рядків: 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3; 10.5; 10.6; 10.7; 11; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.7; 11.9; 11.11; 12.1; 13; 14, 18, 18.1; 19)".

2.28. У формах N 747 (декадна) "Звіт про касові обороти банку" та N 748 (місячна) "Звіт про касові обороти банку":

примітку в кінці форм виключити;

доповнити форми поясненням щодо заповнення форм N 747 і N 748 такого змісту:

"Пояснення щодо заповнення форм N 747, N 748
Звіт про касові обороти банку

Банки - юридичні особи зводять звіти за формою N 747, N 748 у цілому щодо банку і в розрізі областей.

Звіт за місяць складається за номенклатурою символів (символи 02 - 99). Щодекадний звіт складається за такою самою номенклатурою, крім символів 75 - 99.

Звіт (символи 02 - 72) складається за даними бухгалтерського обліку надходжень і видачі готівки, які фіксуються в касових журналах із зазначенням символів звіту.

За символами поза балансом, починаючи з символу 75, відображаються дані, які потрібні для аналізу готівкового обігу.

Символи звіту за надходженнями готівки визначаються за зазначеним у кожному касовому документі на внесення готівки джерелом походження готівкових коштів (наприклад, торговельна виручка, виручка від усіх видів платних послуг, повернення заробітної плати тощо). Підприємства, що мають надходження з різних джерел, відображають їх суми за кожним джерелом.

Символи звіту про видачу готівки визначаються згідно із зазначеним клієнтами на звороті грошових чеків цільовим призначенням грошових сум, які одержують у банку, а також у кожному видатковому касовому документі.

За допомогою системи автоматизації банку (САБ) щодня формується відомість обліку касових оборотів за символами форми N 747 на підставі щоденних даних касових журналів за надходженнями і видачею готівки в розрізі символів звіту.

Загальні підсумки надходжень і видатків за символами 02 - 39 і 40 - 72, за винятком символів 34 - 36, 38, 69, 70, 71, мають збігатися з касовими оборотами відповідно за дебетом і кредитом балансових рахунків 1001, 1002, 1003, 1004.

Залишки готівки в касах (символи 35 і 70) мають збігатися із її сумарними залишками на вищезазначених балансових рахунках.

За символом 35 у формі N 747 (N 748) відображається залишок готівки в касі на початок звітного періоду (на перше число звітного місяця або декади), за символом 70 - залишок готівки в касі на кінець звітного періоду (на перше число наступного за звітним місяця або декади). Дані за символом 35 звітного періоду мають відповідати даним за символом 70 попереднього звіту.

Різниця між даними за символами 66 і 39 має дорівнювати різниці залишків готівки за рахунком 1007 на кінець і початок звітного періоду в сумах, що належать до внутрішнього передавання готівки між банком та його структурними підрозділами (відділення, обмінні пункти, банкомати). У разі наявності невідповідностей цих різниць банк разом із звітом має надавати письмові пояснення щодо причин їх виникнення.

У звіті за формою N 747 (декадна) та за формою N 748 (місячна) баланс із надходження готівки до каси банку (символи 02 - 39) має збігатися з балансом з видачі готівки з кас банків (символи 40 - 73).

Усі дані за символами звітності записуються в розгорнутому вигляді так само, як вони обліковані за даними бухгалтерських записів.

Банки - юридичні особи повинні забезпечити контроль за достовірністю статистичної звітності та відповідністю її даним бухгалтерського обліку.

Територіальні управління Національного банку України за даними бухгалтерського обліку складають звіт про касові обороти за клієнтами, що обслуговуються в установах Національного банку України у розрізі символів, та подають його в установленому порядку.

Територіальні управління Національного банку України перевіряють наявність у звітах усіх потрібних даних і відповідних підсумків.

Показники звіту за формами N 747 (N 748) перевіряються з урахуванням такого:

залишок готівки в оборотній (операційній) касі на початок звітного періоду (символ 34/35/) звіряється із залишком готівки в оборотній (операційній) касі на кінець попереднього звіту (символ 69 /70/);

залишок готівки в оборотній (операційній) касі на кінець звітного періоду символ 69 (70) має відповідати її залишкам на рахунках 1001 - 1004, 1009;

місячний звіт перевіряється територіальним управлінням Національного банку України та звіряється із "Звітом про рух готівки" (форма N 760) та "Звітом про рух резервних фондів банкнот і монет" (форма N 761) за цей місяць у частині надходжень готівки із сховищ цінностей (резервних фондів) до оборотної каси (символ 38) і видачі готівки з оборотної каси до сховищ цінностей (резервних фондів) (символ 73);

суми за символами 37, 72 звіряються з даними територіальних управлінь Національного банку України про підкріплення і прийняття надлишків готівки операційних кас банків (філій), а також із повідомленням банків про самостійне передавання готівки до кас банків (філій) як у цьому регіоні, так і за його межами;

різниця між даними за символами 66 і 39, 37 і 72, 36 і 71 звіряється з різницею залишків готівки за рахунком 1007 на кінець і початок звітного періоду;

загальні підсумки надходжень і видачі готівки за місяць за символами 02 - 39 і 40 - 73, за винятком залишків каси, що відображені за символами 34 (35) і 69 (70), звіряються з підсумками оборотів за дебетом і кредитом балансових рахунків 1001 - 1004, 1009.

Символ 02 (Надходження торговельної виручки від продажу товарів) - надходження готівкової виручки від продажу товарів через торговельну мережу і мережу підприємств ресторанного господарства (уключаючи споживчу кооперацію), які мають код роздрібної торгівлі та ресторанного господарства відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності, який затверджений наказом Державного комітету стандартизації, сертифікації та метрології України від 22.10.96 N 441.

Символ 03 (Надходження торговельної виручки неторговельних підприємств та підприємців від продажу товарів) - надходження готівкової виручки від продажу товарів підприємцями та підприємствами, які не мають коду роздрібної торгівлі та ресторанного господарства відповідно до зазначеного вище Державного класифікатора видів економічної діяльності, який затверджений наказом Державного комітету стандартизації, сертифікації та метрології України від 22.10.96 N 441, а також надходження від продажу неліквідів, обладнання, інвентарю.

Символ 05 (Надходження виручки від усіх видів платних послуг) - надходження готівкової виручки від пасажирських і вантажних перевезень усіма видами транспорту (незалежно від підпорядкованості підприємств), а також квартирної плати, плати за користування гуртожитком, плати за комунальні послуги, виручки театрів, кінотеатрів, відеосалонів, клубів, концертних і лекційних залів, інших видовищних підприємств, культурно-освітніх і спортивних організацій, підприємств побутового обслуговування та від інших послуг, що обліковуються як послуги відповідно до класифікації видів економічної діяльності згідно із Державним класифікатором видів економічної діяльності, який затверджений наказом Державного комітету стандартизації, сертифікації та метрології України від 22.10.96 N 441, та наказом Державного комітету статистики України від 18.07.2002 N 271 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження з обліку послуг".

Надходження виручки від надання послуг банками та їх підрозділами.

Символ 12 (Надходження податків та зборів) - надходження готівки за всіма видами податків та зборів, що зараховуються на рахунки бюджетів усіх рівнів.

Символ 16 (Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб) - надходження готівки до кас банків на вкладні (поточні та депозитні) рахунки фізичних осіб (балансові рахунки 2620, 2622, 2630, 2635).

Символ 17 (Надходження від підприємств поштового зв'язку) - надходження готівки від підприємств поштового зв'язку незалежно від того, з яких джерел надійшли готівкові кошти до кас підприємств.

Символ 28 (Повернення заробітної плати) - надходження не використаної за призначенням готівки, що одержана в банку підприємствами на виплату заробітної плати (основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат).

Символ 29 (Надходження за платіжними картками) - надходження готівки за платіжними картками (особистими та корпоративними) через депозитні банкомати та каси банків для зарахування на карткові рахунки. Облік ведеться банками та їх підрозділами, які здійснюють приймання готівки.

Символ 30 (Надходження від продажу іноземної валюти) - надходження готівки за продану іноземну валюту.

Символ 31 (Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів) - надходження готівки від продажу акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів, передбачених законодавством України.

Символ 32 (Інші надходження) - усі готівкові надходження, які не враховані за іншими статтями надходжень.

Символ 34 (Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на початок звітного періоду) - залишки готівки в оборотній касі, банкоматах установ Національного банку України та пам'ятні і ювілейні монети, що видані на реалізацію, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1004 та 1009 на початок звітного періоду.

Символ 35 (Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду) - залишки готівки в касах банків та їх підрозділів, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1002, 1003, 1004 на початок звітного періоду.

Символ 36 (Надходження в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків) - надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від банків та їх підрозділів (купівля готівки).

Символ 37 (Надходження в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків) - надходження готівки в операційну касу банків від установ Національного банку України, у яких відкриті їх кореспондентські рахунки, з кас інших банків та їх підрозділів, розташованих як у цьому регіоні, так і за його межами (купівля готівки).

Символ 38 (Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси) - надходження готівки із сховищ цінностей (резервних фондів) Національного банку України до оборотної каси установ Національного банку України, уключаючи надходження для обміну зношених банкнот на придатні.

Символ 39 (Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси) - надходження готівки з оборотної каси до банкоматів і з банкоматів до оборотної каси (балансові рахунки 1001, 1004) та передавання пам'ятних і ювілейних монет під реалізацію (балансовий рахунок 1009), надходження готівки від касирів операційної каси та отримання під звіт готівки касирами операційної каси в разі ведення обліку за окремими аналітичними рахунками, а також надходження готівки в операційну касу банку від його відділень, обмінних пунктів, банкоматів та до кас його відділень, обмінних пунктів, банкоматів з операційної каси.

Символ 40 (Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці) - видача готівки на виплату основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних виплат, компенсацій, допомоги, платежів, зазначених у розділі 2 Інструкції із статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 N 323 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.95 за N 465/1001.

Видача готівки на виплату допомоги, компенсацій, надбавок, що відповідно до розділу 4 Інструкції із статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 N 323 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.95 за N 465/1001, не входять до фонду оплати праці, за винятком відряджень, допомоги та компенсацій з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, виплат на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів та інших виплат, які обліковуються за іншими символами.

Видача готівки підприємцям на виплату чистого доходу.

Символ 42 (Видача на стипендії) - видача готівки на виплату стипендій студентам вищих навчальних закладів, учням технікумів та інших навчальних закладів (уключаючи училища, курси тощо) незалежно від їх підпорядкованості.

Символ 43 (Видача на виплати за відрядженнями) - видача готівки підприємствам та підприємцям на витрати за відрядженнями.

Символ 46 (Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції) - видача готівки підприємствам (підприємцям) на купівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки у сільськогосподарських, переробних та інших підприємств і фізичних осіб.

Символ 50 (Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань) - видача готівки на виплату:

пенсій з Пенсійного фонду України, усіх видів допомоги з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, а також пенсій військовослужбовцям офіцерського складу;

допомоги, компенсації з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України з коштів профспілок та інших фондів;

страхових відшкодувань за всіма видами страхування.

Символ 53 (Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи) - видача готівки на купівлю товарів (крім сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки), оплату послуг і виконаних робіт підприємствам (підприємцям) для власних потреб і для подальшої реалізації.

Символ 55 (Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб) - видача готівки з вкладних (поточних і депозитних) рахунків фізичних осіб (балансові рахунки 2620, 2622, 2630, 2635), процентів за вкладами.

Символ 56 (Видача за придбану іноземну валюту) - видача готівки за фактично придбану іноземну валюту.

Символ 58 (Видача за платіжними картками) - видача готівки за платіжними картками (особистими та корпоративними) через банкомати та каси банків. Облік ведеться банками та їх підрозділами, які здійснюють видачу готівки.

Символ 59 (Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку) - видача підприємствам поштового зв'язку готівкового підкріплення.

Не враховується видача готівки підприємствам поштового зв'язку на заробітну плату та інші витрати, що обліковуються за відповідними символами.

Символ 60 (Видача на викуп та погашення цінних паперів) - видача готівки на погашення акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів, передбачених законодавством України.

Видача готівки фізичним особам на виплату доходів (дивідендів, процентів тощо) за цінними паперами відповідно до укладених договорів, умов випуску та обігу цінних паперів.

Символ 61 (Видача на інші цілі) - видача готівки, що не врахована за іншими статтями видатків.

Символ 66 (Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси) - видача готівки з оборотної каси в банкомати і з банкоматів до оборотної каси (балансові рахунки 1001, 1004) та повернення в оборотну касу нереалізованих, пам'ятних і ювілейних монет (балансовий рахунок 1009), видача з операційної каси під звіт готівки касирам і повернення готівки касирами до операційної каси в разі ведення обліку за окремими аналітичними рахунками та пересилання готівки з операційної каси банку до його відділень, обмінних пунктів, банкоматів та з його відділень, обмінних пунктів, банкоматів до операційної каси.

Символ 69 (Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду) - залишки готівки в оборотній касі, банкоматах установ Національного банку України та пам'ятні і ювілейні монети, що видані на реалізацію, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1004 та 1009 на кінець звітного періоду.

Символ 70 (Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду) - залишки готівки в касах банків та їх підрозділів, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1002, 1003, 1004 на кінець звітного періоду.

Символ 71 (Пересилання з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам) - суми готівки, що відіслані з оборотної каси установ Національного банку України до банків та їх підрозділів (продаж готівки).

Символ 72 (Пересилання банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків) - суми готівки, уключаючи зношену, що відіслані банками та їх підрозділами установам Національного банку України, у яких відкриті кореспондентські рахунки банків, іншим банкам та їх підрозділам, розташованим як у цьому регіоні, так і за його межами (продаж готівки).

Символ 73 (Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей) - перерахування готівки з оборотної каси установ Національного банку України до сховищ цінностей (резервних фондів) Національного банку України, уключаючи перерахування для обміну зношених банкнот на придатні.

Символ 75 (Надходження торговельної виручки через підприємства поштового зв'язку) - надходження торговельної виручки через підприємства поштового зв'язку заповнюється за даними обліку (який ведеться банками та їх підрозділами за місцезнаходженням рахунку торговельної організації - одержувача торговельної виручки через підприємства поштового зв'язку) сум торговельної виручки та виручки за передплатні видання, що переказуються на рахунки в підрозділах банків через підприємства поштового зв'язку. Ці суми обліковуються у відомості за формою N 747 на підставі платіжних доручень або зведених платіжних доручень підприємств поштового зв'язку, які додаються до виписок із рахунків одержувачів переказів.

Символ 83 (Надходження членських внесків громадських організацій за безготівковими перерахуваннями із заробітної плати) - суми членських внесків громадських організацій, що сплачені шляхом безготівкових перерахувань із заробітної плати робітників і службовців за їх заявами.

Облік цих сум ведеться підрозділами банків на підставі платіжних доручень об'єднань, підприємств, установ і організацій, у яких обслуговуються рахунки, на перерахування сум членських внесків, що сплачені шляхом безготівкових перерахувань із заробітної плати робітників і службовців (не враховуються доручення громадських організацій щодо перерахувань із своїх рахунків сум членських внесків, що сплачені готівкою).

Символи 84 - 88 (Безготівкові зарахування грошових доходів на рахунки за вкладами фізичних осіб у банках):

символ 84 - заробітна плата та інші види оплати праці робітників і службовців, чистий дохід підприємців;

символ 86 - доходи від зданої сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки;

символ 87 - пенсії і допомоги;

символ 88 - інші суми, а також суми відсотків, що нараховані за вкладами.

Дані про безготівкові перерахування на вкладні рахунки грошових доходів населення заповнюються банками на підставі позасистемного обліку безготівкових перерахувань грошових доходів на рахунки вкладників у розрізі зазначених символів за місцем відкриття поточних (вкладних) рахунків (балансові рахунки 2620, 2622, 2625, 2630, 2635).

Символ 89 (Сума торговельної виручки попереднього місяця, що проведена за балансом банку в перший робочий день поточного місяця) - суми торговельної виручки за попередній місяць, що проведені за балансом банку та його підрозділу першого робочого дня поточного місяця (дані заповнюються один раз на місяць).

Якщо місяць починається неробочим днем, то за символом 89 обліковується не вся виручка, що оприбуткована за балансом підрозділу банку першого робочого дня місяця, а лише та її частина, яка одержана за останній (останні) день (дні) попереднього місяця.

У таких випадках розмір виручки, що перейшла з минулого місяця, визначається за торговельними організаціями, що обслуговуються інкасаторами, на підставі супровідних відомостей до інкасаторських сумок за відповідні дні, за іншими торговельними організаціями - на підставі позначок торговельних підприємств в об'явах на внесення готівки про суму виручки, що одержана від торгівлі за останній (останні) день (дні) минулого місяця. За відсутності даних торговельних організацій про суму виручки, що одержана від торгівлі за останній (останні) день (дні) минулого місяця, банки та їх підрозділи визначають її шляхом відповідного розрахунку (залежно від кількості днів, за які вона надійшла).

Символ 93 (Безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток) - безготівкові розрахунки підприємств, підприємців і фізичних осіб із використанням платіжних карток для сплати за товари та послуги. Облік цих сум здійснюється банком-еквайром.

Символ 94 (Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні папери) - платежі фізичних осіб для сплати за цінні папери розрахунковими чеками та іншими безготівковими перерахуваннями за дорученням фізичних осіб з їх поточних (вкладних) рахунків у банках (балансові рахунки 2620, 2622, 2630, 2635). Облік цих сум здійснюється банками та їх підрозділами, у яких відкриті рахунки фізичних осіб.

Символ 95 (Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування) - платежі фізичних осіб розрахунковими чеками та іншими платіжними інструментами (крім платежів за платіжними картками) за дорученням фізичних осіб з їх поточних (вкладних) рахунків у банках та їх підрозділах (балансові рахунки 2620, 2622, 2630, 2635) для сплати за товари, послуги та інші перерахування. Облік цих сум здійснюється банками та їх підрозділами, у яких відкриті рахунки фізичних осіб.

Символ 96 (Видача на заробітну плату в поточному місяці за строками, які припадають на наступний місяць) - сума готівки, що видана в поточному місяці на виплату заробітної плати за строками, які припадають на наступний місяць. Символ складається на підставі відомостей банків та їх підрозділів про видачу готівки на заробітну плату.

Символ 99 (Надходження квартирної плати і комунальних платежів за безготівковими перерахуваннями із заробітної плати) - суми за квартирну плату та комунальні послуги, що сплачені шляхом безготівкових перерахувань із заробітної плати робітників і службовців.

Облік цих сум ведеться банками та їх підрозділами на підставі платіжних доручень підприємств, у яких обслуговуються їх рахунки, на перерахування сум за квартирну плату і комунальні послуги, що сплачені шляхом безготівкових перерахувань із заробітної плати робітників і службовців".

2.29. У порядку подання форм N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти", N 531 "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями", N 536 "Звіт про ввезення та вивезення банківських металів", N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку", N 550Д "Розшифрування валютних рахунків" і N 550 "Обороти за рахунками в іноземній валюті" слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Генеральному департаменту банківського нагляду".

2.30. У поясненні щодо заповнення форми N 3-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій":

пояснення до підпункту 1б пункту 1:

після слів "цінні папери нерезидентів-емітентів, які придбані банками:" доповнити групою рахунків:

"300 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку":

3002 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку";

3003 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку";

3005 "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку";

3007 "Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку";

назви групи 310 та рахунків цієї групи викласти в такій редакції:

"310 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж":

3102 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж";

3103 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж";

3105 "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж";

3107 "Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж";

пояснення до підпункту 2б пункту 2:

після слів "боргові цінні папери нерезидентів-емітентів, які придбані банками:" доповнити групою рахунків:

"301 "Боргові цінні папери в торговому портфелі банку":

3010 "Боргові цінні папери центральних органів державного управління в торговому портфелі банку";

3011 "Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в торговому портфелі банку";

3012 "Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку";

3013 "Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку";

3014 "Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у торговому портфелі банку";

3015 "Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку";

назви груп 311, 321 та рахунків цих груп викласти в такій редакції:

"311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж":

3110 "Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на продаж";

3111 "Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на продаж";

3112 "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж";

3113 "Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж";

3114 "Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у портфелі банку на продаж";

3115 "Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж";

321 "Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення":

3210 "Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку до погашення";

3211 "Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку до погашення";

3212 "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення";

3213 "Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення";

3214 "Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у портфелі банку до погашення";

у поясненні до підпункту 6б пункту 6 групу рахунків 330 "Цінні папери власного боргу, емітовані банком" замінити групою рахунків:

"331 "Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком":

3310 "Довгострокові прості векселі, емітовані банком";

3311 "Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями";

3315 "Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком";

пояснення до підпункту 7б пункту 7 після слів "інструменти грошового ринку, емітовані банками:" доповнити групою рахунків:

"330 "Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком";

3300 "Короткострокові прості векселі, емітовані банком";

3301 "Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями";

3305 "Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком".

2.31. У поясненні щодо заповнення форми N 4-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій":

у поясненні до підпункту 1б пункту 1 назви груп 410, 420 та рахунків цих груп викласти в такій редакції:

"410 "Інвестиції в асоційовані компанії":

4102 "Інвестиції в асоційовані банки";

4103 "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи";

4109 "Інвестиції в інші асоційовані компанії";

420 "Інвестиції в дочірні компанії":

4202 "Інвестиції в дочірні банки";

4203 "Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи";

4209 "Інвестиції в інші дочірні компанії".

2.32. Форму N 683 "Інформація про вклади фізичних осіб у банках" виключити.

 

Директор Генерального
економічного департаменту
 

 
І. А. Шумило
 

Директор
Економічного департаменту
 

 
В. М. Галь
 

Опрос