Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Квалификационных требований к членам советов негосударственных пенсионных фондов и специалистам по вопросам администрирования негосударственных пенсионных фондов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 27.11.2003 № 137
редакция действует с 18.01.2013

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 листопада 2003 року N 137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2003 р. за N 1164/8485

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 18 травня 2006 року N 5793
,
 від 12 серпня 2010 року N 652
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Відповідно до вимог статей 13 та 27 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та вимог пп. 50 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - Кваліфікаційні вимоги), що додаються.

2. Визначити, що Кваліфікаційні вимоги набирають чинності з 1 січня 2004 року.

3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) та Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Кваліфікаційні вимоги
до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

(У тексті Кваліфікаційних вимог слово "вищу" замінено словами "повну вищу" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 травня 2006 року N 5793)

(У тексті Кваліфікаційних вимог, крім пункту 1.6 розділу 1, слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Ці Кваліфікаційні вимоги розроблені відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Розділ 1. Загальні положення

1.1. У цих Кваліфікаційних вимогах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

кваліфікаційний мінімум - перелік питань у галузі недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, на знання законодавства в цій сфері, володіння якими є обов'язковим для кваліфікованого виконання особою покладених на неї професійних завдань;

кваліфікований працівник - працівник адміністратора, який відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

(абзац третій пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

структурний підрозділ адміністратора - структурний підрозділ одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, на який покладено здійснення самостійного адміністрування такого корпоративного пенсійного фонду, або структурний підрозділ компанії з управління активами, на який покладено провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

фахівець з питань діяльності недержавних пенсійних фондів - категорія фахівців у галузі ринків фінансових послуг. До такої категорії належать особи, які склали кваліфікаційний іспит на володіння кваліфікаційним мінімумом з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;

фахівець з адміністрування недержавних пенсійних фондів - категорія фахівців у галузі ринків фінансових послуг. До такої категорії належать особи, які склали кваліфікаційний іспит на володіння кваліфікаційним мінімумом з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Інші терміни вживаються у цих Кваліфікаційних вимогах відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.2. Рівень кваліфікаційних вимог визначається шляхом установлення вимог до:

рівня освіти;

досвіду практичної діяльності;

спеціальних знань - відповідного кваліфікаційного мінімуму.

1.3. Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду (кваліфікаційний мінімум з питань діяльності недержавних пенсійних фондів), складається з питань, пов'язаних із комплексним знанням положень діючого законодавства, нормативних документів з недержавного пенсійного забезпечення, а також основних вимог до створення та функціонування недержавних пенсійних фондів.

Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів (кваліфікаційний мінімум з адміністрування недержавних пенсійних фондів), складається з питань, пов'язаних із комплексним знанням положень діючого законодавства, нормативних документів з недержавного пенсійного забезпечення, а також основних принципів та методів провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

1.4. Кваліфікаційний мінімум для відповідних категорій фахівців затверджується Нацкомфінпослуг.

1.5. Рівень спеціальних знань (володіння кваліфікаційним мінімумом) особи встановлюється на підставі результату складання кваліфікаційного іспиту.

Офіційне засвідчення кваліфікаційного рівня фахівців здійснюється шляхом видачі їм кваліфікаційного свідоцтва.

1.6. Атестація осіб, які претендують на отримання кваліфікації фахівця відповідної категорії, здійснюється відповідно до порядку, встановленого нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.7. З метою захисту інтересів учасників недержавного пенсійного фонду, фахівці повинні не рідше ніж один раз на три роки підвищувати свою кваліфікацію та складати кваліфікаційний іспит.

Розділ 2. Кваліфікаційні вимоги до членів рад пенсійних фондів

2.1. Особа, яка претендує на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду повинна мати:

повну вищу та загальний стаж роботи не менше 10 років, або повну вищу економічну чи юридичну освіту та загальний стаж роботи не менше 5 років;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;

бездоганну ділову репутацію.

(пункт 2.1 доповнено абзацом четвертим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 12.08.2010 р. N 652)

Крім цього, така особа не може мати не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм.

(пункт 2.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 12.08.2010 р. N 652)

Розділ 3. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які входитимуть до складу виконавчих і контролюючих органів адміністратора

(назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 18.05.2006 р. N 5793)

3.1. Особа, яка претендує на обіймання посади голови виконавчого органу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду або компанії з управління активами, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів, повинна мати:

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 18.05.2006 р. N 5793)

повну вищу освіту та стаж роботи у сфері ринків фінансових послуг не менше 5 років або повну вищу економічну чи юридичну освіту та стаж роботи у сфері ринків фінансових послуг не менше 3 років;

досвід роботи на керівних посадах не менше 1 року;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

бездоганну ділову репутацію.

(пункт 3.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 12.08.2010 р. N 652)

3.2. Особа, яка претендує на обіймання посади члена виконавчого органу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду, повинна мати:

повну вищу освіту та стаж роботи у сфері ринків фінансових послуг не менше 5 років або повну вищу економічну чи юридичну освіту та стаж роботи у сфері ринків фінансових послуг не менше 3 років;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

бездоганну ділову репутацію.

(пункт 3.2 доповнено абзацом четвертим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 12.08.2010 р. N 652)

3.3. Особа, яка претендує на обіймання посади голови або члена контролюючого органу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду, повинна мати:

повну вищу економічну чи юридичну освіту;

загальний стаж роботи не менше 5 років;

бездоганну ділову репутацію.

(пункт 3.3 доповнено абзацом четвертим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 12.08.2010 р. N 652)

3.4. Особа, яка претендує на обіймання посади керівника структурного підрозділу з адміністрування одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, що прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, повинна мати:

повну вищу освіту;

загальний стаж роботи не менше 5 років;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

(розділ 3 доповнено пунктом 3.4 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 18.05.2006 р. N 5793)

бездоганну ділову репутацію.

(пункт 3.4 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 12.08.2010 р. N 652)

3.5. Особи, зазначені в пунктах 3.1 - 3.4 цього розділу, не можуть мати не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 12.08.2010 р. N 652)

Розділ 4. Кваліфікаційні вимоги до кваліфікованих працівників адміністратора

4.1. Особа, яка претендує на обіймання посади керівника відокремленого підрозділу професійного адміністратора або керівника структурного підрозділу адміністратора, повинна мати:

повну вищу освіту;

загальний стаж роботи не менше 3 років;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

бездоганну ділову репутацію.

(пункт 4.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 12.08.2010 р. N 652)

Крім цього, така особа не може мати не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм.

(пункт 4.1 доповнено абзацом шостим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 12.08.2010 р. N 652)

4.2. Працівник адміністратора, на якого покладається провадження діяльності з адміністрування, повинен мати:

повну вищу освіту;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

 

Член Комісії
директор департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондами
 

 
 
 
А. Рибальченко
 

Опрос