Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения журнала авторского надзора за выполнением проекта землеустройства

Госкомзем
Порядок, Приказ от 28.11.2003 № 295
редакция действует с 17.12.2010

Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах
від 28 листопада 2003 року N 295

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2003 р. за N 1162/8483

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10 листопада 2010 року N 794

Відповідно до статті 64 Закону України від 22 травня 2003 року N 858-IV "Про землеустрій" та з метою вдосконалення контролю за виконанням проектів землеустрою НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою (додається).

2. Голові Рескомзему АР Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів забезпечити виконання цього наказу.

3. Управлінню землеустрою та охорони земель (Альбощий Ю. М.) за участю Юридичного управління (Кальніченко А. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Радченка К. Г.

 

Голова Комітету 

А. С. Даниленко 

 

Порядок
ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою

1. Цей порядок розроблено відповідно до статті 64 Закону України "Про землеустрій" та доручення Кабінету Міністрів України від 3 липня 2003 року N 36849.

Цей Порядок обов'язковий для всіх суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 N 423, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за N 821/16837.

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Державного
 комітету України із земельних ресурсів від 10.11.2010 р. N 794)

2. Авторський нагляд за виконанням проекту землеустрою здійснюється розробниками документації із землеустрою. За необхідності до авторського нагляду залучаються представники підрядних організацій, які реалізують зазначений проект.

3. Результати, одержані під час авторського нагляду, заносяться в журнал авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою (далі - Журнал) (додається).

4. Журнал прошнуровується, підписується керівником проектної організації (проектантом) та завіряється печаткою.

5. У разі закінчення Журналу подальші записи проводяться у новому Журналі. На обкладинці Журналу в рядок здійснюється такий запис: "Журнал N ___ продовження" і вказується номер нового Журналу.

6. У Журналі відображаються:

- повнота, якість та точність виконаних заходів і окремих рішень, передбачених проектом землеустрою;

- дотримання черговості виконання заходів;

- виявлені недоліки і порушення та рекомендації щодо їх усунення, а також додаткові заходи, необхідність у здійсненні яких виникла у процесі реалізації проекту землеустрою;

- методична і технічна допомога замовнику тощо.

7. Запис до Журналу заноситься представником розробника (проектантом) проекту землеустрою, який здійснив авторський нагляд, скріплюється його підписом та підписами осіб, які були залучені до проведення авторського нагляду (за потребою).

8. Після здійснення першого нагляду і занесення запису у Журнал виявлених недоліків чи порушень представник розробника (проектант) проекту землеустрою передає Журнал до територіального органу земельних ресурсів з подальшим його поверненням розробнику.

9. Поточний контроль за усуненням виявлених при авторському нагляді недоліків, допущених при здійсненні проектів землеустрою, покладається на територіальні органи земельних ресурсів.

 

Заступник начальника Управління
землеустрою та охорони земель
 

 
Ю. В. Драган
 

 

Журнал N ___
авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою

_________________________________________________________________
                                                       (назва проекту землеустрою)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                                             (адреса здійснення проекту землеустрою) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Замовник проекту __________________________________________________
                                                                        (юридична особа або ПІБ громадянина) 

Розробник проекту _________________________________________________
                                                                         (назва проектної організації, проектант) 

Підрядна організація _______________________________________________
                                                                      (назва підприємства, установи, організації) 

Журнал розпочато "___" ____________ 20__ р.

Журнал закінчено "___" ____________ 20__ р.

Продовження див. Журнал N ___

Керівник проектної організації (проектант) 

__________    _______________________
      (підпис)               (прізвище, ініціали, печатка) 

Замовник ___________
                  (підпис) 

___________________________________
(прізвище, ініціали, печатка юридичної особи) 

 

Обліковий аркуш N ________

N
з/п 

Дата 

Запис здійснив (прізвище, ім'я, по батькові) 

Виявлені відхилення від проектно-кошторисної документації, порушення технічних вимог з виконання проекту землеустрою тощо 

Рекомендації щодо усунення виявлених відхилень або порушень і терміни їх виконання 

Із записом ознайомлений
(прізвище, ініціали, посада, дата) 

Відмітка про виконання вказівок (прізвище, ініціали, посада, дата) 

 

 

 

 

 

підрядник 

замовник 

підрядник 

замовник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. 

На звороті останнього аркуша Журналу робиться така відмітка:
"У Журналі пронумеровано та прошнуровано ___ сторінок. 

  

Керівник проектної організації (проектант) __________"
                                                                                               (підпис, печатка) 

____________

Опрос