Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации работы по пенсионному обеспечению военнослужащих внутренних войск и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Украины и членов их семей

МВД
Приказ, Инструкция от 31.10.2003 № 1276
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 31 жовтня 2003 року N 1276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2003 р. за N 1161/8482

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 31 травня 2006 року N 557
,
 від 4 жовтня 2006 року N 983

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 25 червня 2013 року N 611)

(У тексті наказу слова "головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі" замінено словами "головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 травня 2006 року N 557)

З метою впорядкування умов пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та приведення їх у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей (додається).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати вивчення зазначеної Інструкції особовим складом підрозділів фінансових ресурсів та економіки, роботи з персоналом, а також забезпечити неухильне виконання її вимог.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поважнюка В. Г., ДФРЕ (Бабенко А. А.) та ДРП (Курко М. Н.) МВС України.

Наказ і додаток надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

 
М. В. Білоконь
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей

(В Інструкції та додатках до неї в слова "Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" в усіх відмінках замінено словами "Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 травня 2006 року N 557) 

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей.

1.2. Види пенсій і допомоги, які призначаються військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та їх сім'ям, порядок їх призначення і виплати, а також перерахунку раніше призначених пенсій і обчислення вислуги років установлені Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" і постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

1.3. Загальне методичне керівництво пенсійною роботою в системі МВС України та контроль за її станом здійснює пенсійний відділ Департаменту фінансових ресурсів та економіки (ДФРЕ) МВС України.

1.4. Робота з пенсійного забезпечення в системі МВС України здійснюється пенсійними відділами (відділеннями) управлінь (відділів) фінансових ресурсів та економіки (УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі у взаємодії з управліннями (відділами, відділеннями) роботи з персоналом і медичними службами МВС, ГУМВС, УМВС. Вона включає в себе:

1.4.1. Своєчасне призначення пенсій і допомоги військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу, їхнім сім'ям, а також сім'ям пенсіонерів з числа цих осіб.

1.4.2. Ведення персонального обліку пенсіонерів, які обслуговуються.

1.4.3. Взаємодію з установами Ощадбанку України з питань контролю за правильною і своєчасною виплатою пенсій та інших установлених законодавством допомог і компенсацій у відповідності до статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

1.4.4. Видачу пенсіонерам відповідних документів про право на пільги, установлені законодавством.

1.4.5. Надання практичної допомоги військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які звільнені без права на пенсію, а також членам сімей, які втратили годувальника, у проходженні медичного огляду медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) для встановлення причини і груп інвалідності.

1.4.6. Роз'яснення пенсійного законодавства.

1.4.7. Розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань пенсійного забезпечення, організація приймання пенсіонерів.

1.4.8. Надання звітності та інформації з пенсійної роботи.

1.4.9. Взаємодію щодо пенсійної роботи з місцевими військовими комісаріатами, підрозділами служби безпеки, органами Пенсійного фонду України й Міністерства праці та соціальної політики України, унесення за необхідності в органи виконавчої влади пропозицій щодо обслуговування пенсіонерів і надання їм установлених законодавством пільг.

1.5. Управління (відділи, відділення) роботи з персоналом органів внутрішніх справ та кадрові служби військових частин забезпечують своєчасну й якісну підготовку документів для призначення пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу й їхнім сім'ям; пояснюють їм порядок обчислення вислуги років.

Документи для призначення пенсій особам начальницького і рядового складу, їх сім'ям управління (відділи, відділення) роботи з персоналом органів внутрішніх справ та кадрові служби військових частин подають у ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС (УМВС) не пізніше 10 днів після звільнення їх зі служби.

1.6. Для встановлення ступеня придатності до служби військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу перед звільненням і призначенням пенсії за направленнями управлінь (відділів, відділень) роботи з персоналом органів внутрішніх справ та кадрових служб військових частин проходять медичне обстеження військово-лікарськими комісіями (ВЛК) у порядку, установленому наказом МВС України від 06.02.2001 N 85, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2001 за N 165/5356. Висновок ВЛК або довідка про стан здоров'я зберігається в пенсійних справах.

Для обстеження на ВЛК можуть за бажанням направлятися:

1.6.1. Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або в запасі.

1.6.2. Військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу, які звільняються у відставку за віком, за сімейними обставинами, за власним бажанням, через службову невідповідність, за порушення дисципліни, за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу, у зв'язку з засудженням судом за вчинення злочину.

На медичне обстеження вказані особи можуть бути направлені командирами з'єднань і військових частин, начальниками органів внутрішніх справ, навчальних закладів, науково-дослідних установ та інших підрозділів МВС на їх прохання після звільнення зі служби, за винятком осіб, звільнених у зв'язку із засудженням судом за вчинення злочину до покарання, пов'язаного з позбавленням волі.

1.7. Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу, які не мають права на пенсію за вислугу років, але щодо яких винесено постанови ВЛК: "не придатний до військової служби із зняттям з військового обліку", "не придатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час", направляються на медичний огляд до МСЕК для встановлення ступеня втрати працездатності та групи інвалідності.

Особи, які мають інші формулювання висновку ВЛК про ступінь придатності до служби, можуть бути направлені на обстеження до МСЕК тільки на їх прохання.

1.8. Забезпечення бланками пенсійних листів, доручень на разову виплату пенсії, посвідченнями, які дають право на пільги, здійснюється централізовано Департаментом фінансових ресурсів та економіки МВС України. Виготовлення інших бланків (які не належать до бланків суворої звітності) здійснюється ГУМВС, УМВС, які забезпечують призначення пенсій.

1.9. Виплата грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на їх транспортне обслуговування, грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування окремим категоріям інвалідів проводиться відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 15.10.2001 N 422/465/181 "Про затвердження Порядку планування та здійснення видатків на виплату грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування, грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування окремим категоріям інвалідів", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.11.2001 за N 988/6179.

2. Оформлення документів для призначення пенсій і допомоги

2.1. Оформлення документів для призначення пенсій і грошової допомоги особам, що звільняються зі служби, а також раніше звільненим особам, які мають право на призначення пенсії згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", проводиться управліннями (відділами, відділеннями) роботи з персоналом МВС, ГУМВС, УМВС, кадровими службами Головного управління внутрішніх військ і підпорядкованими їм органами і військовими частинами.

Для цього попередньо перевіряються дані про проходження служби, уточнюються і підтверджуються періоди, які підлягають зарахуванню на пільгових умовах, після чого складається розрахунок вислуги років, який погоджується з ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС і доводиться до відома особи, яка звільняється. У разі незгоди із складеним розрахунком спірні питання повинні бути розглянуті начальником органу внутрішніх справ, командиром військової частини на підставі рапорту (заяви).

Якщо після звільнення пенсіонер подав додаткові документи, які підтверджують невраховані періоди служби, які впливають на збільшення пенсії, до наказу про звільнення вносяться відповідні зміни.

При оформленні пенсії за пунктом "б" статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у розрахунок вислуги років включаються всі види трудової діяльності, що зараховуються в стаж роботи відповідно до статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

2.2. Для призначення пенсій особам, звільненим зі служби, підрозділами роботи з персоналом, кадровим апаратом військових частин до ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС подаються такі документи:

2.2.1. Для призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності:

- заява (додаток 1);

- розрахунок вислуги років (додаток 2);

- грошовий атестат і довідка про додаткові види грошового забезпечення;

- свідоцтво про хворобу (за винятком осіб, які не проходили ВЛК);

- довідка МСЕК про групу інвалідності особи, яка звільняється,

- довідка про склад сім'ї;

- ідентифікаційний номер, наданий Державною податковою адміністрацією України;

- реквізити поточного рахунку для виплати пенсії в Ощадному банку України;

- копія паспорта (1, 2, 11 сторінки), засвідчена співробітником, який оформляє документи на пенсію:

- копії посвідчень, які дають право на пільги.

Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім'ї:

- заява;

- довідка про склад сім'ї;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія свідоцтва про шлюб;

- довідка з навчального закладу про навчання;

- довідка з органів Пенсійного фонду України про неотримування пенсії в цих органах;

- копія трудової книжки або довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо особи про проведення державної реєстрації цієї особи як фізичної особи - підприємця.

(абзац восьмий частини другої пункту 2.2.1 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.10.2006 р. N 983)

(частина друга пункту 2.2.1 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.2006 р. N 557)

2.2.2. Для призначення пенсії за втратою годувальника непрацездатним членам сім'ї:

- заява;

- копія свідоцтва про смерть годувальника;

- витяг з наказу органу внутрішніх справ (військової частини) про виключення особи начальницького і рядового складу (військовослужбовця) із списків особового складу у зв'язку зі смертю;

- реквізити поточного рахунку для виплати пенсії в Ощадному банку України;

- копія висновку інспекції з особового складу про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби) або під час проходження служби;

- грошовий атестат і довідка про додаткові види грошового забезпечення;

- ідентифікаційний номер, наданий Державною податковою адміністрацією України;

- довідка організацій житлово-комунального господарства або місцевих органів виконавчої влади про членів сім'ї, які перебували на утриманні померлого (загиблого), або рішення суду про перебування на утриманні чи встановлення родинних відносин.

2.2.3. Для призначення пенсії в разі втрати годувальника дітям, братам, сестрам і онукам, зазначеним у пункті "а" статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", додатково подаються:

- копія свідоцтва про народження;

- довідка навчального закладу про навчання, а також перебування на повному державному утриманні (за необхідності);

- довідка МСЕК про визнання дитини інвалідом (за необхідності);

- копії свідоцтв про смерть батьків, інші документи, які підтверджують відсутність батьків, у разі призначення пенсії братам, сестрам, онукам;

- рішення суду про усиновлення;

- рішення суду про утримання аліментів;

- копія рішення про опіку чи піклування у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків;

батькам, дружині (чоловіку), зазначеним у пунктах "б", "в", "д" статті 30 указаного Закону:

- копія свідоцтва про шлюб;

- ксерокопія паспорта, засвідчена працівником, який оформляє документи для призначення пенсії (1, 2, 10, 11 сторінки);

- довідка МСЕК (за наявності групи інвалідності);

- довідка з органу Пенсійного фонду України про припинення виплати пенсії;

- копія трудової книжки або довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо особи про проведення державної реєстрації цієї особи як фізичної особи - підприємця (у разі призначення пенсії з догляду за дитиною віком до 8 років);

(абзац чотирнадцятий пункту 2.2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.10.2006 р. N 983)

батькам, дружині (чоловіку), діду та бабусі, зазначеним у пунктах "б", "в", "г" статті 30 вказаного Закону:

- ксерокопія паспорта (1, 2, 10, 11 сторінки), засвідчена співробітником, який оформляє документи на пенсію;

- довідка МСЕК (за наявності групи інвалідності);

- довідка органу Пенсійного фонду України про припинення виплати пенсії;

- копія свідоцтва про народження померлого або рішення суду про встановлення родинних відносин;

- якщо пенсія призначається вітчиму або мачусі, - довідка житлового органу чи рішення суду про те, що вони виховували або утримували померлого пасинка (падчерку) не менше 5 років.

Вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років. Пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.

2.3. Для виплати одноразової грошової допомоги, що передбачена пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393, подаються такі документи:

- заява про виплату одноразової грошової допомоги;

- копія свідоцтва про смерть;

- копія свідоцтва про шлюб;

- ксерокопія паспорта (1, 2, 11 сторінки) засвідчена співробітником, який оформляє документи;

- довідка організацій житлово-комунального господарства або місцевих органів виконавчої влади про членів сім'ї, які перебували на утриманні померлого (загиблого), або рішення суду про перебування на утриманні чи встановлення родинних відносин.

2.4. Документи для призначення пенсії членам сім'ї померлого пенсіонера оформляються за місцезнаходженням пенсійної справи або пенсійною службою за місцем проживання членів сім'ї.

2.5. На підставі поданих документів пенсійна служба готує висновок про призначення пенсії (додатки 3, 4, 5) і допомоги (додаток 6), які затверджуються керівництвом ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС.

2.6. При поновленні виплати раніше призначених пенсій і перерахунку пенсій у зв'язку зі зміною умов, які впливають на її розмір, новий висновок не складається, а проводиться відповідний розрахунок, який затверджується начальником ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС.

2.7. Після затвердження висновку про призначення пенсії пенсійна справа реєструється в книзі обліку пенсійних справ (додаток 7).

При обранні пенсіонером іншого місця постійного проживання його пенсійна справа направляється до відповідного ДФРЕ, ВФРЕ, МВС, ГУМВС, ГУМВС, УМВС на підставі його заяви.

Пенсійні справи, які надійшли з інших органів внутрішніх справ, після перевірки правильності призначення пенсії реєструються в книзі обліку пенсійних справ.

При поновленні виплати пенсії за раніше припиненими пенсійними справами чи поверненні пенсійних справ, направлених до архіву МВС, ГУМВС, УМВС, пенсійна справа реєструється в книзі обліку з присвоєнням їй нового порядкового номера.

У разі призначення пенсії сім'ї померлого пенсіонера документи долучаються до пенсійної справи годувальника з присвоєнням нового порядкового номера.

Не підлягають перереєстрації пенсійні справи, щодо яких змінюється вид пенсії (з вислуги років на інвалідність або навпаки).

2.8. Після оформлення та реєстрації пенсійної справи виписується пенсійний лист, а за необхідності - доручення на виплату одноразової допомоги.

Пенсійний лист за формою, установленою Інструкцією про порядок виплати пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України установами ВАТ "Державний ощадний банк України", яка затверджена постановою правління ВАТ "Державний ощадний банк України" від 30.04.2002 N 49, підписується начальником ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) та керівником пенсійної служби, засвідчується гербовою печаткою і надсилається рекомендованим листом до установи Ощадного банку України.

У відповідному розділі висновку про призначення пенсій записуються номер пенсійного листа та дата його відправлення, сума нарахованої пенсії та найменування установи Ощадного банку України. Ці записи засвідчуються підписом співробітника пенсійної служби.

2.9. У разі, коли надісланий пенсійний лист не дійшов до установи Ощадного банку України, що підтверджується документом, підписаним керуючим і головним бухгалтером банку, виписується дублікат пенсійного листа, у правому верхньому куті якого вказується: "Дублікат замість загубленого пенсійного листа".

Про надсилання дубліката у висновку про призначення пенсії робиться запис. Одночасно ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) провадить через органи зв'язку розшук надісланого раніше пенсійного листа. Якщо буде встановлено, що пенсійний лист був раніше одержаний установою Ощадного банку України і загублений ним, то про це повідомляється вища установа Ощадного банку України для вжиття відповідних заходів.

2.10. Пенсійні листи на виплату пенсій виписуються:

2.10.1. На постійний строк - при призначенні пенсії довічно.

2.10.2. На визначений строк - при призначенні пенсії за інвалідністю до повторного огляду МСЕК, а також при призначенні пенсії в разі втрати годувальника - до досягнення 18-річного /23-річного/ віку утриманця або до повторного огляду на МСЕК особи, якій призначена пенсія за померлого годувальника.

При вступі утриманця після досягнення 18 років до навчального закладу, а також при повторному огляді на МСЕК пенсіонера, який одержує пенсію за інвалідністю, або утриманця, який одержує пенсію в разі втрати годувальника, установі Ощадбанку України надсилається повідомлення про продовження строку дії пенсійного листа.

2.11. При переїзді на нове місце проживання пенсіонера, з якого утримуються суми пенсії або допомоги, що одержані з порушенням діючих положень, його пенсійна справа разом з карткою (додаток 8) пересилається на нове місце проживання для контролю за утриманням заборгованості.

2.12. Початковий строк виплати пенсії за пенсійним листом не може встановлюватися більше п'яти місяців, які передували даті підписання пенсійного листа.

Якщо строк виплати пенсії за минулий час перевищує п'ять місяців, пенсійний лист виписується з 1-го числа наступного місяця поточного року, а на суму, яка належить до сплати, виписується доручення на одноразову виплату пенсії.

2.13. Доручення на одноразову виплату пенсії підписується начальником ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) і керівником пенсійного відділу (відділення) МВС, ГУМВС, УМВС, засвідчується гербовою печаткою і разом з повідомленням до доручення надсилається рекомендованим листом до відповідної установи Ощадного банку, про що робиться запис у висновку про призначення пенсії (номер доручення, сума, на яку воно виписано і за який строк, дата направлення). Про направлення доручень ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) пенсіонеру надсилається повідомлення (додаток 9).

3. Обчислення вислуги років

3.1. Військовослужбовцям внутрішніх військ та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України вислуга років для призначення пенсій обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393, а також до вислуги років зараховуються інші види служби (у тому числі на пільгових умовах) для призначення пенсії відповідно до законодавства України.

(абзац перший пункту 3.1 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.2006 р. N 557)

Дійсна військова служба в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, в органах державної безпеки, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи зараховуються до вислуги років (у тому числі на пільгових умовах) для призначення пенсій відповідно до законодавства колишнього СРСР згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1990 року N 1290 "Про вислугу років для призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та допомоги цим військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та їх сім'ям".

У разі, якщо постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 передбачено більш пільгові умови зарахування до вислуги років часу служби для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, вислуга років обчислюється згідно з цією постановою.

3.2. Період навчання в середніх спеціальних навчальних закладах зараховується до вислуги років за умови присвоєння офіцерського звання після їх закінчення або безпосереднього направлення на службу в органи внутрішніх справ за часів колишнього СРСР.

3.3. У вислугу років зараховуються тільки періоди, які підтверджені наказами.

Окремі періоди служби за відсутності документів і неможливості їх одержання через відсутність архівних даних можуть бути, як виняток, підтверджені наказами по особовому складу.

Зазначені накази складаються на підставі мотивованих висновків про підтвердження служби після вивчення усіх даних та документів, що підтверджують проходження служби в окремі періоди. Усі ці документи повинні бути перераховані у висновку.

3.4. При обчисленні вислуги років на пільгових умовах слід керуватися записами в послужному списку особової справи, які здійснюються на підставі наказів начальників органів внутрішніх справ (командирів військових частин) про направлення і повернення з пунктів виконання завдань, де чинним законодавством установлено пільгове обчислення вислуги років для призначення пенсії.

3.5. Спірні питання щодо зарахування до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби (у календарному порядку чи на пільгових умовах) вирішуються: відповідними комісіями ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі - відносно осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ; комісією Головного управління внутрішніх військ МВС України - відносно військовослужбовців підлеглих йому підрозділів, Комісією МВС України - спірні питання в порядку нагляду та відносно співробітників центрального апарату Міністерства та безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів.

3.6. Обчислена вислуга років (у календарному порядку і окремо на пільгових умовах) оголошується військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу і вказується в наказі про звільнення.

Особи, що звільняються, попередньо ознайомлюються з розрахунком вислуги років до звільнення. Спірні питання повинні бути розглянуті керівниками підрозділів роботи з персоналом з прийняттям відповідного рішення до видання наказу про звільнення.

Якщо окремі періоди служби не зараховані до вислуги років, але пізніше будуть підтверджені, то в наказ про звільнення вносяться відповідні зміни.

4. Призначення, перерахунок та виплата пенсій

4.1. Пенсії військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу призначаються відповідно МВС України, ГУМВС, УМВС України за місцем звільнення зі служби:

4.1.1. За вислугу років - з наступного дня після звільнення зі служби, але не раніше дня, до якого виплачено грошове забезпечення.

(пункт 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.2006 р. N 557)

4.1.2. За інвалідністю - з наступного дня після звільнення зі служби чи виписки із стаціонару медичного закладу (госпіталю, лікарні), якщо встановлення інвалідності медико-соціальною експертною комісією і звернення за пенсією відбулися не пізніше тримісячного терміну з наступного дня після виписки із стаціонару медичного закладу (госпіталю, лікарні) або з наступного дня після звільнення зі служби.

(абзац перший пункту 4.1.2 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.2006 р. N 557)

Якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, які мали місце в період проходження служби, - з дня встановлення інвалідності МСЕК.

4.1.3. У разі втрати годувальника - членам сім'ї - з дня смерті годувальника, але не раніше дня, до якого йому виплачено грошове забезпечення або пенсія. Членам сім'ї, які набули право на пенсію після смерті годувальника, - з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині, які набули права на пенсію у зв'язку із втратою джерела засобів існування, - з дня звернення за пенсією. Пенсії обчислюються з грошового забезпечення, з якого обчислювалась або повинна була обчислюватись пенсія годувальнику.

4.1.4. Особам начальницького та рядового складу, військовослужбовцям, позбавленим у встановленому порядку спеціальних та військових звань, та їх сім'ям пенсії за наявності права на пенсію призначаються органами Пенсійного фонду в порядку та розмірах, установлених Законом України "Про пенсійне забезпечення".

4.2. Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більше як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

4.3. Перерахунок пенсій проводиться з 1-го числа місяця, що йде за місяцем, у якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різниця в пенсії за минулий час може бути виплачена йому не більше як за 12 місяців.

4.4. Пенсії, призначені особам, які визнані недієздатними, а також які перебувають на лікуванні в психіатричних лікувальних закладах, виплачуються опікунам або перераховуються на особовий рахунок пенсіонера в Ощадний банк України.

4.5. Відрахування з пенсій здійснюється на умовах, визначених у статті 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення" на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень) і виконавчих написів нотаріальних контор та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до чинного законодавства проводиться в порядку, установленому для виконання судових рішень.

У разі смерті пенсіонера заборгованість підлягає списанню.

4.6. Пенсійна справа вважається припиненою, якщо пенсіонер утратив право на подальше отримання пенсії або відсутні особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

За пенсійною справою, за якою закінчується виплата пенсії, повинна бути перевірена правильність проведених виплат і зроблені відповідні записи у висновку про призначення пенсії, а також у книзі обліку пенсійних справ про дату і причини припинення виплати пенсії.

4.7. У разі припинення виплати пенсії або переїзду пенсіонера в інший регіон картка персонального обліку (додатки 10 та 11) вилучається з діючої картотеки і переноситься до архіву.

4.8. Якщо пенсіонер, який одержує пенсію по інвалідності, не пройшов черговий огляд на МСЕК, пенсійний відділ (відділення) ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС уживає заходів щодо з'ясування причин і за необхідності надає допомогу пенсіонеру в проходженні огляду.

У разі визнання пенсіонера, якому була призначена пенсія по інвалідності, працездатним його пенсійна справа передається для зберігання до архіву.

У разі порушення інвалідом строку повторного огляду з поважної причини виплата пенсії йому поновлюється з дня зупинення, але не більше як за 3 роки до дня повторного огляду, якщо МСЕК визнає його за цей період інвалідом.

Після закінчення цього строку пенсійна справа в установленому порядку передається на зберігання до архіву.

5. Контроль за правильністю призначення та виплати пенсій і допомог

5.1. Контроль за правильністю призначення та виплати пенсій і допомог пенсійними відділами (відділеннями) УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі здійснює пенсійний відділ Департаменту фінансових ресурсів та економіки МВС України.

5.2. Правильність виплати пенсій та допомог на місцях контролюється пенсійними відділами (відділеннями) ГУМВС, УМВС при перевірці повідомлень до пенсійних листів та доручень на одноразові виплати в термін не пізніше 10 днів після їх надходження з установ Ощадного банку України. У разі знаходження помилок у виплаті пенсій з вини установ Ощадного банку України їм у місячний строк надсилаються відповідні повідомлення.

5.3. Контроль за своєчасним поверненням установами Ощадного банку України підтверджень до пенсійних листів, за якими закінчився строк виплати пенсії, пенсійні служби здійснюють за контрольними картками (додаток 12), а підтверджень до доручень на одноразову виплату пенсій - за корінцями доручень.

Якщо повідомлення не надійшли до ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС протягом трьох місяців після закінчення строку дії пенсійного листа або доручення, уживаються заходи до з'ясування обставин, за яких вони не надійшли.

5.4. Для контролю за своєчасним та повним відшкодуванням сум пенсій, отриманих понад установлений розмір, пенсійна служба здійснює облік цих сум за картками обліку, які складаються на кожну пенсійну справу, за якою встановлена переплата (крім переплат з вини працівника установи Ощадного банку України). Картка підписується начальником ДФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС та засвідчується гербовою печаткою.

6. Облік пенсіонерів, зберігання, направлення пенсійних справ за новим місцем проживання пенсіонера

6.1. У пенсійних службах ДФРЕ УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС є такі види обліку:

6.1.1. Пенсіонери підлягають обліку на картках персонального обліку, які зберігаються в спеціально обладнаних картотеках і розташовані в алфавітному порядку.

6.1.2. Облік пенсійних справ, пенсійних посвідчень, посвідчень інваліда війни, учасника війни, учасника бойових дій, інших посвідчень про право на пільги здійснюється в спеціальних книгах обліку. На пенсійні справи, за якими виписані пенсійні листи на певний строк, в окремій картотеці ведуться контрольні картки.

6.1.3. Документи в пенсійній справі розташовуються за розділами в порядку, указаному в додатку 13.

У разі втрати пенсіонером зазначених посвідчень нові посвідчення можуть бути видані йому, як виняток, з дозволу керівництва ДФРЕ МВС України, УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі, про що здійснюється відмітка в пенсійній справі.

6.1.4. Окремо ведуться обліки: інвалідів, яким видані на пільгових умовах автомобілі "ЗАЗ", "Таврія" або мотоколяска на пільгових умовах; інвалідів війни I та II груп і прирівняних до них осіб, які придбали автомобіль за повну вартість; пенсіонерів, яким за рішенням органів соціального забезпечення установлена компенсація витрат на транспортне обслуговування.

За необхідності можуть бути здійснені й інші обліки.

6.2. Пенсійні справи комплектуються відповідними документами, які необхідні для призначення пенсій, усе листування, яке стосується пенсіонерів, зберігається в їхніх пенсійних справах і підшивається в хронологічному порядку.

Пенсійні справи зберігаються в спеціально обладнаних сховищах, відповідальність за їх збереження покладається на керівника пенсійної служби або одного з працівників цієї служби.

6.3. При переїзді пенсіонера на нове місце проживання пенсійна справа на підставі його заяви впродовж 10 днів пересилається до ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС за новим місцем проживання, про що повідомляється пенсіонеру.

Перед відправленням справи необхідно перевірити правильність усіх проведених виплат, відкликати пенсійний лист з установи Ощадбанку України, через яку здійснювалась виплата пенсії, підшити всі документи.

6.4. Пенсійні справи, за якими виплата пенсій припинена, зберігаються в ДФРЕ МВС, УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС, УМВС протягом 5 років. Цей строк обчислюється з 1 січня року, який настав за роком припинення виплати пенсії. Якщо впродовж цього строку за даними справами не буде відновлена виплата пенсій, їх передають до архіву МВС, ГУМВС, УМВС для подальшого зберігання. Про передавання справ робиться відмітка в книзі обліку пенсійних справ, де зазначаються номер опису і дата передавання на зберігання до архіву.

6.5. Повна інвентаризація пенсійних справ провадиться один раз на три роки. Результати перевірки оформлюються актом, який затверджується керівником ДФРЕ МВС, УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС, УМВС.

6.6. При передаванні справ начальником пенсійної служби або особою, яка відповідає за зберігання пенсійних справ, проводиться звірення справ з книгами обліку, а її результат оформлюється актом, який затверджується керівником ДФРЕ МВС, УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС, УМВС.

6.7. При надходженні пенсійної справи з іншого ГУМВС, УМВС пенсійна служба перевіряє правильність призначення пенсії, наявність усіх необхідних документів і надсилає пенсійний лист до установи Ощадбанку України за новим місцем проживання пенсіонера для виплати пенсії.

7. Звітність з питань пенсійного забезпечення

Управління (відділи) фінансових ресурсів та економіки ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі щорічно подають до 20 січня в пенсійний відділ ДФРЕ МВС України звіт про проведену роботу за минулий рік за встановленою формою (додаток 14).

 

Начальник ДФРЕ МВС України
генерал-майор міліції
 

 
А. А. Бабенко
 

 

Зразок

ЗАЯВА
про призначення пенсії

Прошу призначити мені пенсію ______________________________________
                                                                                        (указати вид пенсії) 
у зв'язку із звільненням зі служби.

Грошовим забезпеченням задоволений до _____________________________
                                                                                                                      (число, місяць)
На даний час _____________________________________________________
                                       (вказати, чи одержує пенсію, від якого органу, з якого часу припинено
                                                                                                 виплату пенсії)
Склад сім'ї: _______________________________________________________
                                                       (дружина, неповнолітні діти та інші утриманці)
_________________________________________________________________

Зобов'язуюсь у разі працевлаштування повідомити про це в пенсійний відділ /відділення, групу/ МВС /ГУМВС, УМВС / у 5-денний термін.

До заяви додаю такі документи: ______________________________________
_________________________________________________________________

  

______________________________
(підпис заявника) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

 

Зразок

Особистий номер _______

РОЗРАХУНОК

вислуги років на пенсію ____________________________________________
                                                             (звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу) 

______________________________________________________
_________________________________________________________________
                                                       (число, місяць, рік і місце народження) 

Первинне військове звання ________ присвоєно наказом ________________
                                                                                                                                            (чий наказ) 

Первинне спеціальне звання _______ присвоєно наказом ________________
                                                                                                                                            (чий наказ) 

До вислуги років для призначення пенсії по лінії МВС України зараховуються:

Займана посада, назва органу 

Чий наказ про призначення, дата і N наказу 

З якого до якого часу, число, місяць, рік 

Вислуга років, місяців, днів 

календарна 

коефіцієнт 

пільгова 

Студент Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 

Диплом
Щ N 124684
від 29.06.70 

01.09.63
29.06.70 

06.09.28 

0,5 

02.06.00 

Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393  

  

  

  

Перебував у тривалому закордонному відрядженні у складі Міжнародної миротворчої місії ОБСЄ в Косово, Югославія 

МВС України
N 357 о/с
від 06.09.99 

13.09.99
14.03.2001 

01.06.01 

04.06.03 

Підстава: Закон України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях" від 23.04.99 

Начальник відділу організації бойової та службової підготовки управління по роботі з особовим складом Головного управління кримінального пошуку МВС України 

МВС України
N 255 о/с
від 16.03.2001 

14.03.2001
24.11.2002 

00.08.10 

1,5 

01.00.15 

Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 N 968-014, наказ МВС України від 28.08.2001 N 018 

Інспектор відділу агітації та пропаганди Управління ДАІ МВС України 

МВС України
N 199 о/с
від 24.11.80 

24.11.2002
26.09.2003 

00.10.02 

  

Вислуга років згідно з розрахунком на "___ " ____________ 20__ р. складає: 

у календарному обчисленні - __________________________________,

у пільговому обчисленні - _____________________________________,

час навчання - ______________________________________________,

загальний трудовий стаж - ____________________________________.

Вислуга років на "___" ____________ 20__ р. для призначення пенсії складає _____ років _____ місяців _____ днів.

Особову справу працівника ________________________ за N ____ передано
                                                                   (прізвище, ініціали звільненого) 
на зберігання в архів
_________________________________________________________________
                             (назва органу внутрішніх справ, де зберігається особова справа) 

Розрахунок склав: _________________________________________________
                           (посада, звання і підпис інспектора кадрового апарату, який склав розрахунок) 

___________________________
(посада, звання і підпис керівника
 кадрового апарату) 

___________________________________
(посада, звання і підпис керівника ДФРЕ, /УФРЕ, ВФРЕ/ МВС /ГУМВС, УМВС/) 

  

___________________________________
(посада, звання і підпис керівника пенсійного відділу /відділення, групи/) 

Розрахунок вислуги років складений на підставі особової справи N _______

З розрахунком вислуги років на пенсію ознайомлений __________________
                                                                                                                      (підпис того, хто звільняється) 

_______________________________________________________ звільнений
                                 (звання, прізвище, ініціали звільненого) 

з органів внутрішніх справ відповідно до пункту _______ Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України в запас, у відставку /непотрібне закреслити/ за _______________________ наказом

________________________________________________________________
                                                                            (чий наказ) 

N __________ від "___" ____________ 20__ р. 

з __________________
          (дата звільнення) 

  

  

____________________________________________
(посада, звання і підпис керівника кадрового апарату, органу) 

М. П. 

  

"___" ____________ 20__ р. 

  

Примітки:

1. Після кожного запису про службу, що враховується на пільгових умовах, вказується підстава для пільгового зарахування служби.

2. При призначенні пенсії відповідно до статті 12 "б" Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" перед вислугою років указується загальний трудовий стаж на підставі трудової книжки, довідок, що засвідчують трудовий стаж.

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ДФРЕ /УФРЕ, ВФРЕ/ МВС /ГУМВС, УМВС/ України
"___" ____________ 20__ р. 

ВИСНОВОК
про призначення пенсії за вислугу років згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року колишньому

пенсійна справа N ___________

Звання __________________________________________________________
Прізвище ______________ Ім'я _____________ По батькові _______________
Посада __________________________________________________________
Дата народження _________________________________________________
Наказом МВС, ГУМВС, УМВС N ___ від "___" ____________ 20__ р. звільнений з ОВС
Дата та причина звільнення "___" ____________ 20__ р. ст. ______________

Вислуга років: 

у календарному обчисленні _________________________, 

  

у пільговому обчисленні ____________________________, 

  

загальний трудовий стаж ___________________________. 

Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ___ категорії.

Грошове забезпечення:

посадовий оклад ________________________ грн.,

% підвищення посадового окладу __________ грн.,

оклад за звання _________________________ грн.,

% надбавка за вислугу років ______________ грн.,

(Додаткові види грошового забезпечення) __ грн.

Усього: _________________ грн.

Відповідно до ст. ________ Закону основний розмір пенсії - ______ % суми грошового забезпечення складає __________ грн.

Підвищення та надбавки до основного розміру пенсії, передбачені Законом:

- інвалідам війни ___ групи ____________________________________ грн.,

- учасникам бойових дій _______________________________________ грн.,

- учасникам війни ___ % ______________________________________ грн.,

- дружині за чоловіка ІВВ/УВВв та інваліда з інших причин ___ % ___ грн.,

- потерпілим ___ групи ____ категорії від аварії на ЧАЕС ____ % _____ грн.,

- на утримання ____ членів сім'ї ________________________________ грн.,

- інваліду 1 групи згідно із ст. 16-б ______________________________ грн.,

- одиноким пенсіонерам ____ групи _____________________________ грн.

Загальний розмір пенсії складе: ________ грн. на місяць

Підлягає виплаті з "___" ____________ 20__ р.

Пенсійний лист серії _____ N ______________

Начальник пенсійного відділу, відділення, групи ____________________ 

Ст. економіст, економіст ________________________________________

Дата підпису справи "___" ____________ 20__ р. 

Зразок

Відмітки про направлення в установи Ощадбанку пенсійних листів і доручень на одноразову допомогу

N
з/п 

Дата направлення 

N
пенсійних листів або доручень 

На строк 

Сума пенсії на місяць або сума допомоги чи доплати, що підлягає виплаті за дорученням 

Установа Ощадбанку, у яку надіслані документи 

Підпис співробітника, який надіслав документи 

з 

до 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ДФРЕ /УФРЕ, ВФРЕ/ МВС /ГУМВС, УМВС/ України 
"___" ____________ 20__ р. 

ВИСНОВОК
про призначення пенсії по інвалідності згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року колишньому

пенсійна справа N ___________

Звання __________________________________________________________
Прізвище ________________ Ім'я ____________ По батькові _____________
Посада __________________________________________________________
Дата народження _________________________________________________
Наказом МВС, ГУМВС, УМВС N ___ від "___" ____________ 20__ р. звільнений з ОВС.
Дата та причина звільнення "___" ____________ 20__ р. ст. _____________

Вислуга років: 

у календарному обчисленні _________________________, 

  

у пільговому обчисленні ____________________________ 

МСЕК визнаний інвалідом ______ групи від ____________, пов'язаного/ не пов'язаного з виконанням службових обов'язків.

Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ___ категорії.

Грошове забезпечення:

посадовий оклад _________________________ грн.,

% підвищення посадового окладу ___________ грн.,

оклад за звання ___________________________ грн.,

% надбавка за вислугу років ________________ грн.,

(Додаткові види грошового забезпечення) ____ грн.,

Усього: ___________________ грн.

Відповідно до ст. ________ Закону основний розмір пенсії - ______ % суми грошового забезпечення складає __________ грн.

Підвищення та надбавки до основного розміру пенсії передбачені Законом:

- інвалідам війни ____ групи __________________________________ грн.,

- учасникам бойових дій _____________________________________ грн.,

- учасникам війни ____ % ____________________________________ грн.,

- дружині за чоловіка ІВВв/УВВв та інваліда з інших причин __ % __ грн.,

- потерпілим ___ групи ___ категорії від аварії на ЧАЕС ___ % ______ грн.,

- на утримання _____ членів сім'ї ______________________________ грн.,

- на догляд за інвалідом ____ групи ____________________________ грн.

Загальний розмір пенсії складе: _________ грн. на місяць

Підлягає виплаті з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

Пенсійний лист серії ______ N ________________

Начальник пенсійного відділу, відділення, групи ____________________ 

Ст. економіст, економіст ________________________________________ 

Дата підпису справи "___" ____________ 20__ р. 

Зразок

Відмітки про направлення в установи Ощадбанку пенсійних листів і доручень на одноразову допомогу

N
з/п 

Дата направлення 

N пенсійних листів або доручень 

На строк 

Сума пенсії на місяць або сума допомоги чи доплати, що підлягає виплаті за дорученням 

Установа Ощадбанку, у яку надіслані документи 

Підпис співробітника, який надіслав документи 

з 

до 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ДФРЕ /УФРЕ, ВФРЕ/ МВС /ГУМВС, УМВС/ України
"___" ____________ 20__ р. 

ВИСНОВОК
про призначення пенсії в разі втрати годувальника згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року сім'ї колишнього

пенсійна справа N _________

Звання __________________________________________________________
Прізвище ____________ Ім'я _____________ По батькові _________________
Посада __________________________________________________________ 
Дата народження ____________________ Помер "___" ____________ 20__ р.

Наказом МВС, ГУМВС, УМВС N ___ від "___" ____________ 20__ р. виключений зі списків особового складу.

Смерть пов'язана/ не пов'язана з пораненням, каліцтвом, захворюванням під час виконання службових обов'язків.

Грошове забезпечення:

посадовий оклад ____________________________ грн.,

% підвищення посадового окладу ______________ грн.,

оклад за звання _____________________________ грн.,

% надбавка за вислугу років __________________ грн.,

(Додаткові види грошового забезпечення) ______ грн.

Усього: ________________ грн.

Відповідно до ст. ________ Закону основний розмір пенсії на ___ членів сім'ї - _____ % суми грошового забезпечення складає __________ грн.

Підвищення та надбавки до основного розміру пенсії, передбачені Законом:

- інвалідам війни ____ групи ___________________________________ грн.,

- учасникам бойових дій ______________________________________ грн.,

- учасникам війни ___ % ______________________________________ грн.,

- дружині за чоловіка ІВВ/УВВв та інваліда з інших причин ___ % ___ грн., 

- потерпілим ___ групи ___ категорії від аварії на ЧАЕС ____ % _____ грн.,

- за втрату годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС ________________ грн. 

Члени сім'ї, яким призначається пенсія:

Члени сім'ї 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата
народження 

Група
інвалідності 

  

  

  

  

Загальний розмір пенсії складе: __________ грн. на місяць

Підлягає виплаті з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р.

Пенсійний лист серії ____ N ________________ виписаний на:

_________________________________________________________________

Начальник пенсійного відділу, відділення, групи ____________________ 

Ст. економіст, економіст ________________________________________ 

Дата підпису справи "___" ____________ 20__ р. 

Зразок

Відмітки про направлення в установи Ощадбанку пенсійних листів і доручень на одноразову допомогу

N
з/п 

Дата направлення 

N пенсійних листів або доручень 

На строк 

Сума пенсії на місяць або сума допомоги чи доплати, що підлягає виплаті за дорученням 

Установа Ощадбанку, у яку надіслані документи 

Підпис співробітника, який надіслав документи 

з 

до 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ДФРЕ /УФРЕ, ВФРЕ/ МВС /ГУМВС, УМВС/ України
"___" ____________ 20__ р. 

ВИСНОВОК
про призначення одноразової допомоги, установленої постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393

Дружині /сім'ї/ ___________________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
звання __________________________________________________________
посада __________________________________________________________,

який помер перебуваючи на пенсії "___" ____________ 20__ р.

Свідоцтво РАГС про смерть серії _____ N _______________ від "___" ____________ 20__ р.

Право на одноразову допомогу мають такі члени його сім'ї:

Члени сім'ї 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата народження 

N та дата свідоцтва про шлюб, про народження та інших документів 

Одержувач допомоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На ______ членів сім'ї слід виплатити одноразову допомогу в розмірі

_______ грн. _____ коп.
        (цифрами) 

/__________________________ грн. ______ коп./
                                            (словами) 

 

Висновок склав 

____________________________________
(посада, підпис) 

Висновок перевірив 

____________________________________
(посада, підпис) 

"___" ____________ 20__ р.

 

Зразок

Книга обліку пенсійних справ

N пенсійних справ 

Дата реєстрації 

Прізвище, ім'я, по батькові пенсіонера 

Місце служби, посада, звання 

Звідки надійшла справа 

Пенсію призначено 

Відмітки про припинення, відновлення пенсії, направлення в інші МВС, ГУМВС, УМВС 

Співробітнику 

Сім'ї 

за вислугу років 

по інвалідності 

кількість утриманців 

 

Зразок

N ___________________
             (розділ і порядковий
               номер у реєстрі) 

КАРТКА
обліку переплати і незаконно одержаних сум пенсії /допомоги/ за пенсійною справою N __________

1. Прізвище, ім'я, по батькові й адреса особи, яка підлягає стягненню переплати і незаконно одержаної суми пенсії /допомоги/

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Причини переплати чи обставини незаконного одержання пенсії чи допомоги

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дата запису 

Найменування документа, який став підставою для обліку переплати чи незаконно одержаної суми пенсії /допомоги/ і короткий зміст 

Сума переплати 

Стягнено 

Списано 

Передано до стягнення 

Залишок 

Примітки 

виявлено 

прийнято від інших МВС, ГУМВС, УМВС 

в інші МВС, ГУМВС, УМВС 

в інші відомства 

передано для обліку за книгою грошових стягнень 

 

"___" ____________ 20__ р. 

Начальник ДФРЕ /УФРЕ, ВФРЕ/
МВС /ГУМВС, УМВС/ _________________ 

 

Зразок

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року Вам призначена пенсія /допомога/

_________________________________________________________________
                                                                 (вид пенсії чи допомоги) 

з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. у сумі ___________ грн. _____ коп. на місяць.

Для одержання пенсії /допомоги/ Вам необхідно звернутися до ___________ відділення Ощадбанку України N _______ за адресою ___________________________________, маючи при собі це повідомлення та паспорт.

 

Начальник пенсійного відділу, відділення, групи ____________________ 

Ст. економіст, економіст _________________________________________

 

Зразок

/лицьовий бік картки/

КАРТКА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ

розмір 13 х 10 см

ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ / ПО ІНВАЛІДНОСТІ

(непотрібне закреслити)

Пенсійна справа N ________ 

1. Прізвище ______________________________________________________

2. Ім'я та по батькові ______________________________________________

3. Дата народження _______________________________________________

4. Звання ________________________________________________________

5. Посада та місце служби __________________________________________

6. Наказом МВС /ГУМВС, УМВС/ N _______ від "___" ____________ 20__ р. звільнений у запас, у відставку за пунктом _____ - ____________________ з "___" ____________ 20__ р.

7. Вислуга: календарна ______________ років, пільгова _____________ років, з урахуванням трудового стажу ________________________ років
___________________________________________
___________________________________________
                                                              /зворотний бік картки/ 

8. Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС __________ категорії

9. Пенсія призначена з "___" ____________ 20__ р. згідно з пунктом _____ статті _________ Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб":

а) за вислугу "_______" років у розмірі ______ % у сумі __________ грн. _____ коп.;

б) по інвалідності "_____" групи пов'язаної/ не пов'язаної з пораненням, контузією, каліцтвом, захворюванням, одержаними при виконанні службових обов'язків у розмірі _______ % у сумі _________ грн. ________ коп. до "___" ____________ 20__ р.

10. Місцезнаходження пенсійної справи _____________________________

"___" ____________ 20__ р. 

Картку заповнив 

____________________________
/підпис заповнювача, прізвище, ініціали/ 

11. Дата та причина припинення виплати пенсії _______________________
_________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. 

Запис зробив 

_______________________________
/підпис, прізвище, ініціали/ 

 

Зразок

/лицьовий бік картки/

КАРТКА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ

розмір 13 х 10 см

ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

Пенсійна справа N _________ 

1. Прізвище ______________________________________________________

2. Ім'я та по батькові _______________________________________________
                                                                             /померлого годувальника/ 

3. Дата народження _______________________________________________

4. Звання ________________________________________________________

5. Посада та місце служби __________________________________________

6. Дата та причина смерті - пов'язаної/ не пов'язаної з пораненням, контузією, каліцтвом, захворюванням, одержаними при виконанні службових обов'язків
_________________________________________________________________

7. Одержував пенсію чи ні, вид пенсії ________________________________
___________________________________________
___________________________________________
                                                                     /зворотний бік картки/ 

8. Пенсія призначена з "___" ____________ 20__ р. згідно з пунктом _____ статті _____ Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
на ____ осіб у розмірі ____ % у сумі ______ грн. ____ коп. до "___" ____________ 20__ р.

9. Одноразова допомога виплачена в сумі _______ грн. _____ коп. на _____ утриманців.

10. Місцезнаходження пенсійної справи ______________________________

"___" ____________ 20__ р. 

Картку заповнив 

______________________________
/підпис заповнювача, прізвище, ініціали/ 

11. Дата та причина припинення виплати пенсії _______________________
_________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. 

Запис зробив 

______________________________
/підпис, прізвище, ініціали/ 

 

Зразок

Контрольна картка

_____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)

Пенсію призначено: 

  

  

  

  

- за вислугу років /загальний трудовий стаж/ ___________ років; 

  

- по інвалідності ___________ групи 

без перегляду
з переглядом 

сім'ї: 

  

  

  

  

- чоловіку /дружині/;
- на дітей, братів, сестер і онуків;
- на _________ батьків. 

На який строк виписані пенсійні листи, відправлені до установи Ощадбанку України 

Розмір пенсії 

Дата повернення до ДФРЕ, УФРЕ, ВФРЕ пенсійного листа 

грн. 

коп. 

З ____________ 20__ р. до ____________ 20__ р.
З ____________ 20__ р. до ____________ 20__ р. 

  

  

  

 

Порядок оформлення пенсійних справ

На лицьовому боці обкладинки пенсійної справи вказуються номер справи, прізвище, ім'я, по батькові пенсіонера, а також його звання та посада при звільненні зі служби. На внутрішньому боці обкладинки вказуються поштова адреса пенсіонера, телефон, найменування (номер) установи Ощадбанку України, яка виплачує пенсію.

Документи у справі розташовуються у такому порядку:

I розділ

Документи, які є підставою для призначення пенсії /крім медичних документів/

II розділ

Медичні документи.
Копії свідоцтв ВЛК про міру придатності до служби.
Виписка з актів МСЕК

III розділ

Різне листування.
Заяви, листи пенсіонера, копії відповідей на них

IV розділ

Повідомлення до пенсійних листів та доручень на одноразову виплату пенсій

 

ПОКАЗНИКИ
пенсійної роботи УФРЕ (ВФРЕ) ГУМС (УМВС) України

в ___________________________________
за 200_ рік.

1. Загальна кількість пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ МВС України та їхніх сімей, які одержують пенсію:

  

Кількість чол. 

Сума пенсій на місяць 

З них:
- за вислугу років

- по інвалідності -
у тому числі:

- 1 групи
- 2 групи
- 3 групи

- у разі втрати годувальника
- кількість осіб у сім'ях, які одержують пенсію в разі втрати годувальника

Усього: 

  

  

2. Кількість знову призначених пенсій:

  

Усього 

Знову призначені 

У тому числі: 

перейшли з Пенсійного фонду 

переїхали з країн СНД 

За вислугу років
По інвалідності
У разі втрати годувальника 

Усього: 

  

  

  

  

3. Кількість пенсійних справ, за якими виплата пенсій припинена:

  

Усього 

У тому числі: 

У зв'язку зі смертю 

перейшли в органи Пенсійного фонду 

переїхали в країни СНД 

інші причини 

За вислугу років
По інвалідності
У разі втрати годувальника

Усього: 

  

  

  

  

  

4. Із загальної кількості пенсіонерів:

  

Кількість
(чол.) 

Середній (основний) розмір пенсії
(грн.) 

Вищий начальницький склад
З них одержують пенсію:
За вислугу років
По інвалідності
У разі втрати годувальника

Старший начальницький склад
З них одержують пенсію:
За вислугу років
По інвалідності
У разі втрати годувальника

Середній начальницький склад
З них одержують пенсію:
За вислугу років
По інвалідності
У разі втрати годувальника

Рядовий і молодший начальницький склад
З них одержують пенсію:
За вислугу років
По інвалідності
У разі втрати годувальника

Військовослужбовці
З них одержують пенсію:
За вислугу років
По інвалідності
У разі втрати годувальника 

  

  

5. Із загальної кількості пенсіонерів, які одержують пенсію за вислугу років:

5.1. Інвалідів війни і до них прирівняних:

- 1 групи -

- 2 групи -

- 3 групи -

- учасників бойових дій -

з них: воїнів-інтернаціоналістів -

- учасників війни -

- інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" -

- осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

- Героїв Радянського Союзу -

- Кавалерів Ордена Слави трьох ступенів -

- ветеранів праці -

- ветеранів військової служби органів -

- ветеранів органів внутрішніх справ -

- осіб, які одержують пенсії за особливі заслуги перед Україною -

5.2. Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

- 1 категорії -

- 2 категорії -

- 3 категорії -

- 4 категорії -

Інвалідів унаслідок Чорнобильської катастрофи:

- 1 групи -

- 2 групи -

- 3 групи -

5.3. Кількість пенсіонерів, які одержують надбавки до пенсії за вислугу років:

- на непрацездатних членів сім'ї (кількість утриманців) -

- на догляд

з яких:

- інвалідів 1 групи -

- одиноких інвалідів 2 групи -

6. Із загальної кількості пенсіонерів, які одержують пенсію по інвалідності:

6.1. Інвалідів війни і до них прирівняних:

- 1 групи -

- 2 групи -

- 3 групи -

- учасників бойових дій -

- учасників війни -

- інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" -

- осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною -

- Героїв Радянського Союзу -

- Кавалерів Ордена Слави трьох ступенів -

- ветеранів праці -

- ветеранів військової служби -

- ветеранів органів внутрішніх справ -

- осіб, які одержують пенсії за особливі заслуги перед Україною -

6.2. Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

- 1 категорії -

- 2 категорії -

- 3 категорії -

- 4 категорії -

Інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- 1 групи -

- 2 групи -

- 3 групи -

6.3. Кількість пенсіонерів, які одержують надбавки до пенсії по інвалідності:

- на непрацездатних членів сім'ї (кількість утриманців) -

- на догляд, у тому числі:

- інвалідів 1 групи -

- одиноких інвалідів 

2 групи - 

  

3 групи - 

7. Із загальної кількості пенсіонерів, які одержують пенсію в разі втрати годувальника:

- ветеранів праці -

- учасників бойових дій -

- учасників війни -

- осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі:

- дружин інвалідів війни, а також дружин померлих учасників війни і бойових дій, визнаних за життя інвалідами -

- членів сімей (дітей) загиблих при виконанні службових обов'язків - 

- дружин або батьків, яким виплачується надбавка згідно із ст. 39 "б" -

- осіб, які одержують пенсію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи -

- удів ветеранів військової служби -

- удів ветеранів органів внутрішніх справ -

- осіб, які одержують пенсії за особливі заслуги перед Україною -

7.1. Кількість і середній розмір пенсії сімей, які одержують пенсію в разі втрати годувальника, який загинув при виконанні службових обов'язків -

8. Кількість виплачених компенсацій:

  

Кількість
(чол.) 

Сума
(грн.) 

На ремонт і технічне обслуговування автомобілів

На ремонт і технічне обслуговування мотоколясок

На транспортне обслуговування 

  

  

9. Кількість інвалідів війни, які мають право на одержання компенсації замість путівок на санаторно-курортне лікування:

  

200_ р. 

200_ р. 

1 групи

2 групи

3 групи 

  

  

10. Виплата одноразової допомоги в разі смерті пенсіонера (за рік):

11. Кількість пенсіонерів, яким виплачується цільова грошова допомога на прожиття -

12. Надано одноразової грошової допомоги:

Кількість
(чол.) 

Сума
(грн.) 

  

  

13. Звіт про використання бланків з пенсійної роботи:

Найменування 

Кількість на 1 січня минулого року  

За рік прибуток, видаток 

Залишок на 1 січня поточного року 

- пенсійні листи
- доручення на одноразову виплату пенсій
посвідчення:
- інваліда війни (СНД)
- інваліда війни (Україна)
- учасника бойових дій
- учасника війни
- члена сім'ї загиблого
- ветерана праці
талони на пільговий проїзд:
- 50 % знижка в Україні
- 100 % знижка в Україні
- 50 % знижка в СНД
- 100 % знижка в СНД
- членам сімей в СНД 

  

  

  

Потреба на наступний рік

- пенсійних листів -

- доручень на одноразову виплату пенсій -

посвідчень:

- інваліда війни -

- учасника бойових дій -

- учасника війни -

- сім'ї загиблого -

- ветерана праці -

Начальник УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС, УМВС 

 

Керівник пенсійної служби 

 

 

Начальник ДФРЕ МВС України
генерал-майор міліції
 

 
А. А. Бабенко
 

Опрос