Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка передачи Национальному координационному центру адаптации военнослужащих, уволенных в запас или отставку, и конверсии бывших военных объектов, имущества, обращенного в пользу государства, от Государственной таможенной службы Украины

Государственная таможенная служба, Национальный координационный центр адаптации военнослужащих; уволенных в запас или отставку
Порядок, Приказ от 26.11.2003 № 801/100
Утратил силу

Про затвердження Порядку передавання Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів, майна, оберненого на користь держави, від Державної митної служби України

Наказ Державної митної служби України,
Національного координаційного центру адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
та конверсії колишніх військових об'єктів
від 26 листопада 2003 року N 801/100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2003 р. за N 1150/8471

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України,
Міністерства оборони України
 від 13 січня 2014 року N 7/23)

Відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340, з метою вдосконалення механізму передавання майна для використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку, та реалізації Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 114, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок передавання Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів, майна, оберненого на користь держави, від Державної митної служби України (додається).

2. Управлінню з питань забезпечення житлом та капітального будівництва Національного координаційного центру, Управлінню справами Державної митної служби України довести наказ до відома регіональних представників Національного координаційного центру та начальників митних органів.

3. Господарсько-експлуатаційному митному управлінню (В. С. Копач) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Голову Державної митної служби та Голову Національного координаційного центру.

 

Голова Державної митної
служби України
 

 
М. М. Каленський
 

Голова Національного
координаційного центру
 

 
О. С. Шикалов
 

 

Порядок передавання Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів, майна, оберненого на користь держави, від Державної митної служби України

1. Порядок передавання Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів, майна, оберненого на користь держави, від Державної митної служби України (далі - Порядок) розроблено відповідно до Митного кодексу України, Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 (із змінами та доповненнями), з метою врегулювання механізму передачі майна для безпосереднього використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку, на виконання Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 114.

2. Дія Порядку поширюється на майно, яке може згідно Митного кодексу України підлягати передаванню та визначене у підпунктах 2, 3, 5, 9 пункту 1 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340, крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію.

3. Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів (далі - Національний координаційний центр) передаються транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні матеріали (далі - майно) для безпосереднього використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку, визначені в підпункті 3 пункту 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340.

4. Митні органи передають до Господарсько-експлуатаційного митного управління Державної митної служби України (далі - Управління) Перелік майна, що перейшло у власність держави та зберігається митним органом (додаток 1).

5. З метою визначення переліку, кількості та якості майна Національний координаційний центр отримує від Управління відомості, зазначені в пункті 4 цього Порядку.

6. У складі Управління призначається особа, відповідальна за взаємодію з Національним координаційним центром. Передавання відомостей здійснюється до 10-го числа кожного місяця, наступного за звітним.

7. У складі Національного координаційного центру призначається уповноважена особа, відповідальна за своєчасне отримання відомостей від митних органів, їх обробку, подання заявки та супроводження фактичного передавання майна від митних органів.

8. Управління та Національний координаційний центр інформують одне одного про призначених відповідальних осіб з наданням копій наказів про призначення.

9. Митні органи один раз на місяць, за домовленістю, забезпечують уповноваженим особам Національного координаційного центру доступ до майна для здійснення його огляду та дослідження, у тому числі визначення його якісних характеристик та доцільності отримання.

10. За результатами отриманих відомостей та здійсненого огляду формується Заявка на майно, яке підлягає передаванню Національному координаційному центру для безпосереднього використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку (додаток 2). Заявка подається до Управління у термін, що не повинен перевищувати 30 днів з дати передавання відомостей про майно. У разі ненадходження заявки у встановлений строк після отримання відповідної інформації від Управління, митний орган здійснює розпорядження майном у встановленому порядку.

11. На підставі відповідної заявки митним органом здійснюється процедура розпорядження майном у порядку та терміни, визначені Порядком обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340.

12. Оцінка майна здійснюється відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340, із залученням уповноваженого представника Національного координаційного центру.

13. У разі розбіжності в оцінці майна між представниками комісії, оцінка провадиться спеціалістами-експертами.

14. Майно передається на підставі Акта приймання-передавання, що складається у двох примірниках та підписується уповноваженими представниками Національного координаційного центру та Державної митної служби України (додаток 3).

15. Митні органи та Національний координаційний центр зобов'язані вести облік переданого та, відповідно, отриманого майна, а також подавати звітність згідно порядку, установленого чинним законодавством.

 

Начальник
Господарсько-експлуатаційного митного управління Державної митної служби 

 
 
В. С. Копач
 

Заступник Голови Національного
координаційного центру адаптації
військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку, та конверсії
колишніх військових об'єктів
 

 
 
 
 
І. Ю. Савлов
 

 

Вих. N ___ від "___" ____________ 200_ р.

Перелік майна,
що перейшло у власність держави та зберігається митним органом

Найменування митного органу: _________________________________

N
з/п 

Найменування майна 

Код ТНЗЕД 

Од. виміру 

Кількість 

Ціна за одиницю, грн. 

Загальна вартість, грн. 

Артикул, ДСТУ 

Дата виготовлення 

Термін переходу у власність держави 

Примітка 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник митниці 

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Примітка. Колонки 8, 9 заповнюються за наявності відповідної інформації.

 

Начальник
Господарсько-експлуатаційного митного управління Державної митної служби 

 
 
В. С. Копач
 

Заступник Голови Національного
координаційного центру адаптації
військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку, та конверсії
колишніх військових об'єктів
 

 
 
 
 
І. Ю. Савлов
 

 

Вих. N ___ від "___" ____________ 200_ р.

ЗАЯВКА
на майно, яке підлягає передаванню Національному координаційному центру для безпосереднього використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку

N
з/п 

Найменування майна 

Код ТНЗЕД 

Од. виміру 

Кількість 

Ціна за одиницю, грн. 

Загальна вартість, грн. 

Артикул, ДСТУ 

Дата виготовлення 

Термін переходу у власність держави 

Примітка 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уповноважена особа Національного координаційного центру 

_____________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Примітка. Колонки 8, 9 заповнюються за наявності відповідної інформації.

 

Начальник
Господарсько-експлуатаційного митного управління Державної митної служби 

 
 
В. С. Копач
 

Заступник Голови Національного
координаційного центру адаптації
військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку, та конверсії
колишніх військових об'єктів
 

 
 
 
 
І. Ю. Савлов
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

від Державної митної служби України 

від Національного координаційного центру заступник Голови 

_________________________________
              (посада уповноваженої особи) 

_________________________________
               (посада уповноваженої особи) 

_____________
          підпис 

___________________
         ініціали, прізвище 

_____________
            підпис 

___________________
        ініціали, прізвище 

"___" ____________ 200_ р. 

"___" ____________ 200_ р. 

АКТ N ___
приймання-передавання майна

"___" ____________ 200_ року

Представник Державної митної служби України в особі
_______________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________
передає, а
Представник Національного координаційного центру в особі
_______________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________, приймає
згідно з Порядком обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 (із змінами та доповненнями), провела опис, оцінку і передавання нижчевказаного майна, яке в установленому порядку обернене на користь держави,

ТАКЕ МАЙНО:

N
з/п 

Найменування майна (з детальною характеристикою кожного предмета) 

Кількість та одиниця виміру 

Посилання на прейскурант і артикул 

Ступінь зносу, % 

Ціна одиниці, грн. 

Загальна вартість, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: ________________________________ грн. ___________ коп.

Разом (словами) __________________________________________

Цей акт складений у ___ примірниках, по ____ стор. 

Передав: 

___________________
(посада) 

___________________
(підпис) 

Прийняв: 

___________________
(посада) 

___________________
(підпис) 

 

Начальник
Господарсько-експлуатаційного митного управління Державної митної служби 

 
 
В. С. Копач
 

Заступник Голови Національного
координаційного центру адаптації
військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку, та конверсії
колишніх військових об'єктів
 

 
 
 
 
І. Ю. Савлов
 

Опрос