Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления заключений по определению операций как относящихся к операциям с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях

Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины
Положение, Приказ от 26.11.2003 № 340
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 26 листопада 2003 року N 340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2003 р. за N 1146/8467

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства економіки України
 від 11 листопада 2005 року N 413
,
від 12 вересня 2011 року N 51

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 8 липня 2013 року N 767)

Структурний підрозділ Черкаської обласної державної адміністрації, відповідальний за надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, позбавлено повноважень, наданих цим наказом, на період 6 місяців з моменту набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 10 січня 2008 року N 4 

(згідно з наказом Міністерства економіки України
 від 10 січня 2008 року N 4)

(У тексті наказу, Положення та додатка до цього наказу слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України", "департамент державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю", "управління митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку", "управління правового забезпечення зовнішньоекономічної політики", "управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство економіки України", "департамент зовнішньоекономічної політики", "відділ митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку", "відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності", "відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства економіки України від 11 листопада 2005 року N 413)

Відповідно до прикінцевих положень Закону України від 4 жовтня 2001 року N 2761-III "Про внесення змін до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та на виконання Указів Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади", від 21 серпня 2001 року N 724 "Про перейменування Міністерства економіки України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, що додається.

2. Покласти обов'язки з надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, на відділ митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку, відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ" (далі - Держзовнішінформ).

3. Уповноважити відповідні структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надавати висновки щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", за винятком операцій, які проводяться за договорами (контрактами), що підпадають під регулювання міжнародних угод, зобов'язань та законів України, облік яких здійснюється Міністерством економіки України, а також у випадках, коли загальна сума вартості контрактів з переробки давальницької сировини перевищує 500 тис. доларів США, а при наданні висновків Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами Запорізької, Луганської, Дніпропетровської та Донецької обласних державних адміністрацій - 1,5 млн. доларів США.

4. Міністерству економіки Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щомісяця до 15-го числа місяця, що настає за звітним, подавати відділу митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку Міністерства економіки України інформацію щодо запитів за формою, що додається.

5. Відділу митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку із залученням у разі потреби Держзовнішінформу, відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю щокварталу опрацьовувати подану відповідно до пункту 4 інформацію і готувати за результатами опрацювання довідку директору департаменту зовнішньоекономічної політики.

6. Надати право відділу митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку вимагати від підрозділів, зазначених у пункті 4 цього наказу, додаткову інформацію за окремими висновками, наданими ними згідно з цим наказом.

7. Відділу митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку разом з юридичним департаментом подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством термін та забезпечити його подальше супроводження.

8. Відділу митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку разом з адміністративно-господарським департаментом після державної реєстрації цього наказу довести його до відома Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Торгово-промислової палати України, Міністерства економіки Автономної Республіки Крим, відповідних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

9. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.02.96 N 79 "Про визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.02.96 за N 94/1119, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 19.11.97 N 590 "Про деякі заходи щодо виконання наказу МЗЕЗторгу від 12.02.96 р. N 79" і наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 05.01.98 N 08-а "Про внесення змін до наказу МЗЕЗторгу від 12.02.96 р. N 79", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.01.98 за N 78/2518.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
В. Хорошковський
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

1. Це Положення розроблено відповідно до частини 1 статті 7 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" і визначає механізм розгляду в Міністерстві економіки України (далі - Міністерство) та уповноваженими ним органами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з метою визначення операцій за ними як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.

2. Висновки надаються на письмові запити, з якими до Міністерства або Міністерства економіки Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій звертаються в разі потреби митні органи або органи державної податкової служби щодо визначення окремих операцій, які проводять суб'єкти підприємницької діяльності, як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.

У разі потреби Міністерство може на підставі статті 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" розглядати такі письмові запити, отримуючи їх безпосередньо від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

3. Для надання висновків щодо віднесення операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах митні органи або органи державної податкової служби подають до Міністерства або Міністерства економіки Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів зазначених державних адміністрацій, а суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності - до Міністерства такі документи:

лист-запит з обґрунтуванням змісту відхилення окремої операції, що здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності, від вимог Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах";

копію контракту (складеного з урахуванням рекомендацій щодо форми контракту, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 N 201 "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.09.2001 за N 833/6024), завірену підписом керівника і печаткою підприємства в установленому порядку (у разі значної кількості цифрової інформації та розрахунків у контракті додатково подаються електронні копії документів, що містять такі дані);

копії документів, що засвідчують стан виконання контракту на дату звернення до Міністерства;

копії документів, що засвідчують спосіб придбання сировини (у разі її закупівлі на митній території України) для давальницької операції згідно з контрактом;

акт експертизи, виданий Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою, який засвідчує технологічну схему переробки та ступінь використання сировини в операції за контрактом, відповідно до нормативно-технічної документації, а також рівень вартості давальницької сировини в загальній вартості готової продукції;

акт експертизи, виданий Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою, або копії митних декларацій, інші документи, видані митними органами, щодо визначення або підтвердження кодів згідно з УКТ ЗЕД на всі види давальницької сировини та готової продукції.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в поданих на розгляд документах, несе орган, який їх видав, та суб'єкт підприємницької діяльності, за контрактом якого надаються висновки.

4. У центральному апараті Міністерства документи подаються в відділ митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку, яким провадиться їх перевірка та розгляд разом з підрозділами, визначеними в пункті 2 наказу, зокрема:

Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ" (далі - Держзовнішінформ) - розглядає вартісні показники одиниці давальницької сировини та готової продукції, вартості послуг з переробки, виходячи з умов їх впливу на встановлене чинним законодавством відсоткове співвідношення вартості давальницької сировини і вартості готової продукції;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності - здійснює експертизу поданих документів на відповідність їх чинному законодавству України та міжнародним правовим нормам;

відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - розглядає подані документи на предмет застосування спеціальних санкцій до сторін контракту, поданого на розгляд, відповідності механізму і термінів платежів та інших базових платіжних умов контракту вимогам Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та іншим законодавчим і нормативно-правовим актам, що регулюють ці питання;

відділ митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку - здійснює остаточний розгляд документів на предмет відповідності умов здійснення операції за контрактом, поданої технологічної схеми переробки та актів експертизи Торгово-промислової палати України чи регіональної торгово-промислової палати вимогам Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" і наявності, власне, самої переробки давальницької сировини та готує лист-висновок або мотивовану відмову в наданні висновку.

5. Відмова в наданні висновку щодо віднесення операції за контрактом до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах допускається, якщо:

документи завірені неналежним чином;

подано не всі документи, передбачені в пункті 3 цього Положення;

положення контракту не узгоджуються між собою чи не підтверджуються актами експертизи Торгово-промислової палати України чи регіональної торгово-промислової палати;

подані документи містять не всі дані, необхідні для визначення операції;

вартісні показники контракту не відповідають кон'юнктурі ринку;

умови здійснення операції за контрактом не відповідають вимогам Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

6. Міністерство чи Міністерство економіки Автономної Республіки Крим, відповідний структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації протягом 18 робочих днів з моменту прийняття документів на розгляд надає запитувачу висновок щодо віднесення операції за контрактом до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, який оформлюється у вигляді листа, що підписується заступником Міністра, директором чи заступником директора департаменту зовнішньоекономічної політики, міністром, першим заступником міністра або заступником міністра економіки Автономної Республіки Крим, начальником відповідного структурного підрозділу зазначених державних адміністрацій.

 

Заступник директора департаменту
державної політики у сфері
зовнішньої торгівлі,
торговельних обмежень та контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
 

 
 
 
 
В. Калініна
 

 

(форма подання
інформації щодо запитів)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо запитів, які надійшли до управління (Міністерства економіки Автономної Республіки Крим) відповідно до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 26.11.2003 N 340

1. Дата надходження запиту __________________________________________

2. Організація-запитувач _____________________________________________

3. Назва та адреса замовника _________________________________________

4. Назва та адреса виконавця _________________________________________

5. Види та коди згідно з УКТ ЗЕД
давальницької сировини _____________________________________________

6. Обсяг давальницької сировини
(кількість/вартість) __________________________________________________

7. Умови надходження давальницької сировини
(ввезення, вивезення, придбання) _____________________________________

8. Умови постачання давальницької
сировини згідно з Інкотермс _____________________________________

9. Види та коди згідно з УКТ ЗЕД готової продукції _______________________

10. Обсяг готової продукції (кількість/вартість) ___________________________

11. Умови постачання готової продукції
згідно з Інкотермс ______________________________________________

12. Умови подальшого використання готової продукції
(реалізація, повернення) та країна призначення __________________________

13. Кількість етапів переробки (виконавців) _____________________________

14. Форма оплати за переробку (грошова, сировиною,
готовою продукцією, комбінована*) ___________________________________

15. Результат розгляду _______________________________________________

____________
* У разі комбінованої оплати необхідно зазначити, у яких частках здійснюється оплата за кожною формою.

 

Заступник директора департаменту
державної політики у сфері
зовнішньої торгівлі,
торговельних обмежень та контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
 

 
 
 
 
В. Калініна
 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 12.09.2011 р. N 51)

Опрос