Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Центральной межведомственной аттестационной комиссии

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Положение, Приказ от 17.11.2003 № 441
Утратил силу

Про затвердження Положення про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 17 листопада 2003 року N 441

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 грудня 2003 р. за N 1120/8441

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 11 березня 2004 року N 110
,
 від 11 липня 2006 року N 436
,
 від 25 червня 2007 року N 444
,
 від 14 жовтня 2008 року N 738
,
 від 10 березня 2009 року N 171
,
 наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
 від 10 березня 2011 року N 237

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 17 вересня 2014 року N 963)

Відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201 і зареєстрованого в Мін'юсті України 24.07.2003 за N 640/7961, з метою здійснення атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт, НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25.06.2007 р. N 444)

1. Затвердити Положення про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації державних аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - ЦМАК), що додається.

2. Пункт 2 вилучено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 11.07.2006 р. N 436)

3. Пункт 3 вилучено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 11.07.2006 р. N 436,
 у зв'язку з цим пункти 4, 5 та 6 вважати відповідно пунктами 2, 3 та 4)

2. Головному штабу ДВГРС (Радецький Й. І.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту стратегічного планування та моніторингу (Бойко А. П.) забезпечити розсилання цього наказу зацікавленим центральним органам виконавчої влади.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чучковського В. М.

 

Міністр 

Г. В. Рева 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра палива
та енергетики України 

А. В. Корзун 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

(У тексті Положення слова "Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство надзвичайних ситуацій України" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10 березня 2011 року N 237)

1. Загальні положення

1.1. Центральна міжвідомча атестаційна комісія з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - ЦМАК) створюється на підставі Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (із змінами та доповненнями) та Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - Порядок атестації), затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201 і зареєстрованого в Мін'юсті України 24.07.2003 за N 640/7961 (із змінами та доповненнями).

(пункт 1.1 в редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

1.2. ЦМАК створюється при Міністерстві надзвичайних ситуацій України з метою організації атестації аварійно-рятувальних служб (далі - АРС) та рятувальників на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт.

ЦМАК проводить атестацію державних аварійно-рятувальних служб і рятувальників на присвоєння звання "рятувальник вищої категорії", здійснює методичне керівництво роботою територіальних і відомчих (галузевих) атестаційних комісій.

ЦМАК надає повноваження територіальним та відомчим (галузевим) атестаційним комісіям щодо можливості атестації відповідних аварійно-рятувальних служб та рятувальників.

(пункт 1.2 в редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

ЦМАК розробляє та подає пропозиції до центральних і місцевих органів виконавчої влади, засновників АРС щодо тимчасового зупинення діяльності неатестованих АРС:

(пункт 1.2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.03.2009 р. N 171)

за результатами проведення перевірок, які здійснюються відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого наказом МНС від 05.03.2002 N 61, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за N 309/6597;

(пункт 1.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.03.2009 р. N 171)

за наявності підстав, визначених у пунктах 18 - 20 Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 N 213;

(пункт 1.2 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.03.2009 р. N 171)

у разі непроходження аварійно-рятувальною службою позачергової атестації;

(пункт 1.2 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.03.2009 р. N 171)

за результатами контролю реєстрації АРС у Державному реєстрі АРС.

(пункт 1.2 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.03.2009 р. N 171)

1.3. ЦМАК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", чинними нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність АРС, Порядком атестації і цим Положенням.

1.4. Головою ЦМАК та заступником голови ЦМАК призначаються відповідно Голова Державної інспекції техногенної безпеки України та заступник Голови Державної інспекції техногенної безпеки України.

Персональний склад ЦМАК затверджує Міністр надзвичайних ситуацій України за поданням її голови.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України
 з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.07.2006 р. N 436,
 від 14.10.2008 р. N 738,
 у редакції наказу Міністерства надзвичайних
 ситуацій України від 10.03.2011 р. N 237)

1.5. У розгляді питань щодо атестації та діяльності АРС у засіданнях ЦМАК беруть участь представники відповідних територіальних, відомчих (галузевих) атестаційних комісій, а також (за погодженням) повноважні представники засновників цих АРС.

(пункт 1.5 у редакції наказів Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.07.2006 р. N 436
,
 від 10.03.2009 р. N 171)

2. Завдання та функції ЦМАК

2.1. Проведення атестації державних комунальних, об'єктових та громадських аварійно-рятувальних служб (формувань, структурних підрозділів тощо).

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.07.2006 р. N 436)

2.2. Проведення атестації рятувальників на присвоєння звання "Рятувальник вищої категорії" на основі кваліфікаційних вимог.

2.3. Надання повноважень територіальним та відомчим (галузевим) атестаційним комісіям щодо можливості атестації відповідних АРС.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

2.4. Нагляд, контроль і координація діяльності відомчих (галузевих) та територіальних комісій з атестації рятувальників та аварійно-рятувальних служб.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

2.5. Погодження положень про відомчі (галузеві) та територіальні атестаційні комісії.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

2.6. Погодження навчальних програм підготовки рятувальників та розробка пропозицій до розділів державних стандартів навчання рятувальників.

2.7. Розробка пропозицій з питань правового, науково-методичного, інформаційного, технічного забезпечення АРС та рятувальників.

2.8. Ведення Державного реєстру, спеціального реєстру атестованих АРС та реєстру рятувальників вищої категорії.

(пункт 2.8 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.07.2006 р. N 436)

3. Права і обов'язки комісії

Комісія має право:

3.1. Приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації та здійснення атестації АРС та рятувальників.

Рішення ЦМАК є обов'язковими для виконання відомчими (галузевими) та територіальними атестаційними комісіями.

(абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України
 з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

3.2. Відміняти рішення відомчих (галузевих) та територіальних атестаційних комісій у разі виявлення порушень, які впливають на результати атестації.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

3.3. Делегувати, в окремих випадках, свої повноваження відомчим (галузевим) або територіальним атестаційним комісіям щодо можливості атестації конкретної АРС.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

3.4. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, які стоять перед ЦМАК, від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій України, які за своїми функціями займаються аварійно-рятувальними роботами та організацією діяльності АРС.

3.5. Надавати пропозиції до центральних і місцевих органів виконавчої влади, засновників АРС, щодо удосконалення атестаційної системи та підвищення готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальних служб (формувань), їх технічного оснащення та професійної підготовки особового складу.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.07.2006 р. N 436)

Вносити свої пропозиції до центральних і місцевих органів виконавчої влади, засновників АРС щодо тимчасового зупинення діяльності неатестованих АРС.

(пункт 3.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.03.2009 р. N 171)

3.6. Перевіряти та залучати в разі необхідності представників відповідних комісій центральних органів виконавчої влади (засновників служб) для перевірки на місці відповідності документів, поданих аварійно-рятувальною службою на атестацію, фактичному стану.

3.7. Перевіряти роботу відомчих (галузевих) та територіальних атестаційних комісій.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

3.8. Безперешкодного допуску до місця постійної дислокації АРС та освітніх закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації рятувальників з урахуванням вимог законодавства, що регламентує питання захисту державної таємниці при відвідуванні військових об'єктів.

3.9. Члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за розголошення державної та комерційної таємниць, конфіденційної інформації та недостовірних відомостей про АРС.

4. Організація роботи ЦМАК

4.1. Роботу ЦМАК забезпечує відповідний підрозділ, який визначається наказом МНС України. Керівник підрозділу за посадою є одночасно секретарем ЦМАК. Основними завданнями підрозділу є: перевірка повноти та наявності документів, що подаються до ЦМАК на атестацію згідно з пунктом 3.3 Порядку атестації, підготовка для ЦМАК необхідних матеріалів для проведення атестації, розробка планів та графіків її роботи, забезпечення засідання комісії, оформлення результатів атестації, ведення спеціального реєстру атестованих АРС. Підрозділ виконує й інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності ЦМАК.

(пункт 4.1 в редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

4.2. ЦМАК проводить свою роботу за річними планами та графіками, затвердженими її головою, які доводяться до відома відповідних міністерств і організацій, членів ЦМАК, територіальних та відомчих (галузевих) атестаційних комісій (за необхідності).

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

4.3. Про дату атестації засновник АРС попереджається за тридцять робочих днів до терміну її проведення.

Засновник надає до ЦМАК відповідну документацію щодо атестації АРС не пізніше ніж за десять робочих днів до початку її проведення.

(пункт 4.3 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.07.2006 р. N 436)

4.4. Комісія на своєму засіданні розглядає підготовлені відповідним підрозділом, визначеним наказом МНС України, матеріали щодо атестації державних АРС та рятувальників з його попередніми висновками і приймає відповідне рішення. При позитивному результаті атестації відповідний підрозділ, визначений наказом МНС України, у триденний термін видає документи, передбачені Порядком атестації, при негативному - в десятиденний термін повідомляє про це АРС та її засновника, згідно з Порядком атестації.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

4.5. Результати атестації АРС визначаються критеріями готовності АРС відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого наказом МНС України від 05.03.2002 N 61 і зареєстрованого в Мін'юсті України 28.03.2002 за N 309/6597, а рятувальників - відповідно до кваліфікаційних вимог згідно з державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами, гармонізованими з міжнародними нормами.

4.6. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин облікового складу комісії.

4.7. Результати засідання комісії викладаються у відповідних протоколах. Протоколи та документи щодо атестації АРС та рятувальників підлягають зберіганню в установленому порядку відповідним підрозділом, визначеним наказом МНС України.

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

4.8. ЦМАК на своєму засіданні може розглядати результати атестаційної роботи відомчих (галузевих) та територіальних атестаційних комісій та інші питання, що належать до її компетенції, та приймати відповідні рішення. Рішення комісії при цьому підписує голова та секретар ЦМАК.

(пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110)

4.9. Про дату і місце засідання ЦМАК та орієнтовний порядок денний відповідний підрозділ, визначений наказом МНС України, за погодженням з головою ЦМАК, за десять днів повідомляє про це членів ЦМАК, відповідні АРС та інші зацікавлені органи.

(пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 р. N 110
,
 від 11.07.2006 р. N 436)

4.10. Рішення ЦМАК може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 4.10 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 11.07.2006 р. N 436)

 

Начальник
Головного штабу ДВГРС
 

 
Й. І. Радецький
 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
органів, представники яких можуть входити до складу ЦМАК
(за їх згодою)

Додаток виключено
(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 11 липня 2006 року N 436)

____________

Опрос