Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка открытия грузового таможенного комплекса, автопорта, автотерминала

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 20.10.2003 № 703
Утратил силу

Про затвердження Порядку відкриття вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала

Наказ Державної митної служби України
від 20 жовтня 2003 року N 703

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 грудня 2003 р. за N 1118/8439

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 9 серпня 2010 року N 883

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 вересня 2015 року N 751)

Відповідно до частини сьомої статті 71 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV і на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2003 N 476 "Про затвердження вимог, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відкриття вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала, що додається.

2. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С. М.) і Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання чинності Митним кодексом України.

4. Управлінню справами довести цей наказ до митних органів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Іванюка М. М.

 

Голова Служби 

М. Каленський 

 

ПОРЯДОК
відкриття вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала

I. Загальні положення 

1. Цей нормативно-правовий акт визначає порядок погодження з Держмитслужбою України питання відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал (далі - ВМК) - визначена Держмитслужбою України ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

власник ВМК - юридична особа - резидент України, якій об'єкти ВМК належать на праві власності та яка погоджує питання відкриття ВМК з Держмитслужбою України;

зона митного контролю - визначена на території ВМК митним органом і обмежена для доступу територія, у межах якої встановлюється режим зони митного контролю та здійснюється митний контроль;

об'єкт ВМК - комплекс будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій тощо.

3. Основною метою створення ВМК є:

підвищення ефективності митного та інших видів державного контролю, митного оформлення товарів і транспортних засобів шляхом комплексного використання об'єктів ВМК;

поліпшення екологічного стану на митному кордоні й у місцях митного оформлення на митній території України;

створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску через державний кордон України.

4. Вимоги, яким повинен відповідати ВМК, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 132 "Деякі питання функціонування вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів".

(пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 09.08.2010 р. N 883)

5. Відкриття й функціонування ВМК здійснюються за погодженням з Держмитслужбою України.

II. Порядок відкриття ВМК 

6. Власник ВМК подає митному органу, у зоні діяльності якого розташовано об'єкти ВМК, письмову заяву про намір відкрити ВМК.

До заяви додаються такі документи:

нотаріально засвідчені копії установчих і реєстраційних документів (статуту, установчого договору, свідоцтва про реєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності;

оригінали та нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності на об'єкти ВМК;

техніко-економічне обґрунтування доцільності відкриття ВМК;

перелік послуг і калькуляція вартості платних послуг, які планується надавати на території ВМК і які забезпечать безперешкодне виконання перевізником (суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності) узятих ним зобов'язань щодо доставки товарів у митницю призначення та щодо подання документів митному органу в установлений строк;

плани території та об'єктів ВМК;

плани приміщень для посадових осіб митного органу;

плани (схеми) охоронної сигналізації та протипожежної сигналізації, погоджені відповідними службами;

дозволи органів санітарного та екологічного контролю (для складів, призначених для зберігання товарів, підконтрольних цим органам);

інші документи, потрібні для відкриття складу тимчасового зберігання відкритого типу.

7. Заява розглядається митним органом протягом 30 днів з дня її надходження.

Під час розгляду заяви митний орган перевіряє відомості, зазначені в поданих документах, стан території та об'єктів ВМК у частинні дотримання вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 132 "Деякі питання функціонування вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів" і розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.2002 N 307-р "Про поліпшення умов перетинання державного кордону вантажними автотранспортними засобами"; з метою визначення доцільності відкриття ВМК здійснює аналіз вантажопотоків, кількості експортно-імпортних і транзитних операцій у зоні своєї діяльності, а також затрат робочого часу на здійснення митного оформлення.

(абзац другий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 09.08.2010 р. N 883)

8. У разі прийняття начальником митного органу рішення про доцільність відкриття ВМК до Держмитслужби України надсилається лист-запит з результатами проведеного аналізу, до якого додаються заява та документи, зазначені в пункті 6 цього Порядку, проект технологічної схеми митного контролю й митного оформлення на ВМК.

9. У разі прийняття начальником митного органу рішення про відмову у відкритті ВМК митний орган у встановлений строк письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови.

10. У разі незгоди заявника з рішенням митного органу про відмову у відкритті ВМК він може оскаржити це рішення до Держмитслужби України.

11. Держмитслужба України в строк, що не перевищує 30 календарних днів, погоджує (не погоджує) питання відкриття ВМК і письмово повідомляє про це митний орган та заявника.

III. Прикінцеві положення 

12. Провадження на території ВМК будь-якої господарської діяльності, яка не була передбачена переліком послуг, доданим до заяви про намір відкрити ВМК, здійснюється за погодженням з Держмитслужбою України.

13. Надані власником ВМК об'єкти ВМК, потрібні для здійснення процедур митного контролю й митного оформлення, можуть використовуватися митним органом виключно з цією метою.

14. Припинення діяльності вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала здійснюється:

за власним бажанням власника вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала шляхом повідомлення митного органу не пізніше 30 днів з дати прийняття такого рішення;

у випадках порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 132 "Деякі питання функціонування вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів".

Митний орган надсилає до Держмитслужби мотивоване повідомлення про необхідність припинення діяльності вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала.

Держмитслужба протягом 30 днів проводить перевірку обставин, викладених митним органом у повідомленні, та приймає рішення про припинення діяльності вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала, яке надсилається власнику вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала та відповідному митному органу.

Власник вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала має право оскаржити рішення про припинення діяльності вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала в порядку, визначеному законом.

(розділ III доповнено пунктом 14 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 09.08.2010 р. N 883)

 

Начальник Управління
технологій митного контролю
 

 
С. М. Сьомка
 

Опрос