Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по оптовой торговле семенами

Министерство аграрной политики, Государственный комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Госкомлесхоз, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Условия, Приказ от 26.11.2003 № 124/422/194/201
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства аграрної політики України,
Державного комітету лісового господарства України,
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 26 листопада 2003 р. N 124/422/194/201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2003 р. за N 1099/8420

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 5 листопада 2013 року N 1300/650/522)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", до статті 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням, що додаються.

2. Департаменту реєстрації і ліцензування Держпідприємництва (Єфремов О. В.), Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва Мінагрополітики України (Лаврик О. М.), Управлінню лісового господарства Держкомлісгоспу України (Романовський В. Ф.), Управлінню благоустрою та комунального обслуговування Держжитлокомунгоспу України (Стеценко Я. А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва Мінагрополітики України забезпечити публікацію наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І., заступника Міністра Мінагрополітики України Сороку В. І., заступника Голови Держкомлісгоспу України Ведмідя М. М., заступника Голови Держжитлокомунгоспу України Білянського О. М.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
І. Богословська 

Міністр аграрної
політики України 

 
С. Рижук
 

Голова Державного комітету
лісового господарства України 

 
М. Колісниченко 

Голова Державного комітету України
з питань житлово-комунального
господарства 

 
 
Г. Семчук 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, юридичних, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з оптової торгівлі насінням.

1.3. Відповідно до законодавства України оптова торгівля насінням підлягає ліцензуванню.

Оптова торгівля насінням - сфера підприємницької діяльності з придбання та продажу оптових партій насіння для наступної його реалізації споживачам для використання його на сівбу на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, які передбачають передачу прав власності.

Оптова партія насіння - будь-яка кількість однорідного за якістю насіння, засвідчена відповідним документом і відпущена зі складу.

1.4. Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік організаційних, технологічних та кваліфікаційних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні оптової торгівлі насінням.

1.5. Ліцензування господарської діяльності з оптової торгівлі насінням проводять Мінагрополітики, Держкомлісгосп, Держжитлокомунгосп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

1.6. Для отримання ліцензії на оптову торгівлю насінням суб'єкт господарювання звертається до відповідного органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка.

1.7. Оформлення заяв про видачу ліцензії, копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії здійснюється суб'єктами господарювання за встановленими формами (додатки 1 - 4).

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 5), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

2. Вимоги до провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням

2.1. Організаційні вимоги:

2.1.1. Суб'єкт господарювання при здійсненні діяльності з оптової торгівлі насінням повинен дотримуватися вимог:

а) законів України:

- "Про насіння і садивний матеріал";

- "Про охорону прав на сорти рослин";

- "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

- "Про карантин рослин";

б) постанов Кабінету Міністрів України:

- від 08.02.95 N 108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення";

- від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

- від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

в) наказу Міністерства аграрної політики України від 29.05.2003 N 152 "Про затвердження Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за N 594/7915.

2.1.2. Суб'єкт господарювання при здійсненні оптової торгівлі насінням повинен:

- дотримуватися вимог діючих нормативних документів;

- надавати на кожну оптову партію насіння завірені копії документів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння сільськогосподарських, квітково-декоративних, лісових рослин.

2.1.3. Суб'єкт господарювання повинен здійснювати оптову торгівлю насінням сортів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, вирощеного в господарствах, які занесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, або ввезене в Україну, за наявності документів, визначених у пункті 2.2.9.

2.2. Технологічні вимоги:

2.2.1. Оптова торгівля насінням здійснюється лише через склади (склади-магазини).

2.2.2. Склад повинен бути розміщений в капітальній споруді з окремим входом.

2.2.3. Склад обов'язково повинен мати:

- виробничі приміщення для приймання, зберігання, тарування та відпуску насіння з урахуванням його фізіологічних властивостей та дій на нього різноманітних факторів зовнішнього середовища;

- службово-побутові приміщення (кабінет завідувача, приміщення для зберігання господарського інвентарю).

Виробничі приміщення для зберігання насіння мають бути придатні для проведення знезараження.

Обов'язковим для складу є наявність діючих нормативних документів з питань приймання, зберігання, контролю якості, транспортування, пакування та маркування насіння.

2.2.4. Склад, його виробничі приміщення, його упорядкування, обладнання та експлуатація повинні:

- відповідати вимогам санітарних, протипожежних норм і правил, правил охорони праці;

- забезпечити послідовність технологічного процесу, що включає такі етапи: приймання, зберігання, доробку, маркування, тарування, відпускання (відвантаження) насіння та його схоронність.

2.2.5. На фасаді складу (складу-магазину) встановлюється вивіска із зазначенням назви суб'єкта господарювання. Біля входу в приміщення на видному місці встановлюється інформація про режим роботи, який встановлюється суб'єктом підприємницької діяльності.

2.2.6. Виробничі приміщення повинні бути забезпечені:

- вагами, які зареєстровані та повірені згідно з установленим порядком;

- засіками для зберігання насіння насипом та піддонами і стелажами для зберігання насіння в тарі;

- штабельними ярликами, етикетками.

При здійсненні оптової торгівлі насінням, що вимагає особливих умов зберігання (оброблене захисно-стимулюючими речовинами), суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність окремих приміщень для його зберігання.

2.2.7. Освітлення, температура, вологість і вентиляція повинні відповідати технологічним вимогам, обов'язковим для дотримання при роботі із насіннєвим матеріалом.

2.2.8. Відповідно до статті 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" насіння технічних і продовольчих культур (кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків та інших), що мають особливу схему вирощування гібридного насіння за участю селекційних установ, елітних господарств і переробних підприємств, призначене безпосередньо для висіву, реалізується тільки після відповідної його обробки на сертифікованих насіннєвих підприємствах у спеціальних цехах і на обладнанні за умови обов'язкової відповідності нормативним документам.

2.2.9. При провадженні оптової торгівлі насінням, яке ввозиться в Україну, суб'єкту господарювання потрібно мати такі документи:

- карантинний дозвіл на ввезення насіння на митну територію України, виданий Головною державною інспекцією з карантину рослин України;

- сертифікат відповідності, виданий в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.3. Кваліфікаційні вимоги:

2.3.1. Для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням суб'єкт господарювання - юридична особа у своєму штаті обов'язково повинен мати спеціаліста з повною, базовою або неповною вищою відповідною фаховою освітою (агрономічною, лісогосподарською).

2.3.2. Для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням суб'єкт господарювання - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати відповідну фахову освіту або спеціаліста з відповідною фаховою освітою (агрономічною, лісогосподарською), що працює на договірних умовах.

 

Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
О. В. Єфремов
 

Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної
політики України 

 
 
 
О. М. Лаврик 

Начальник управління лісового
господарства Державного комітету
лісового господарства України 

 
 
В. Ф. Романовський 

Начальник управління благоустрою
та комунального обслуговування
Державного комітету України
з питань житлово-комунального
господарства 

 
 
 
 
Я. А. Стеценко 

 

_______________________________________________________________
(орган ліцензування) 

Заява
про видачу ліцензії

Заявник ________________________________________________________
                                    (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
_______________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові,
_______________________________________________________________
                                   серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 
_______________________________________________________________

номер телефону ___________________ номер факсу ___________________

організаційно-правова форма ______________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів
_____________________________ поточний рахунок N _______________ у
________________________________________________________________
                                                        (найменування кредитної установи) 

рахунок в іноземній валюті N ___________________ у _________________
________________________________________________________________
                                                        (найменування кредитної установи) 

просить видати ліцензію на провадження такого виду господарської діяльності:
________________________________________________________________
________________________________________________________________.

Місцезнаходження відокремлених підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

Найменування філій, представництв, відокремлених підрозділів 

Місцезнаходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

Два примірники опису документів, що подаються із заявою, додаються.

Підпис заявника ______________ ________________________

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

Реєстрація заяви "___" ____________ 200_ р.

_______________________________
     (посада)          (підпис)           (прізвище) 

 

_______________________________________________________________
(орган ліцензування) 

Заява
про видачу копії ліцензії

_______________________________________________________________
                           (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник ________________________________________________________
                               (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
_______________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові,
_______________________________________________________________
                                серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
 _______________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ______________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів _________________________________ вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія _______ N _______):

_______________________________________________________________
___________ просить видати копію ліцензії у зв'язку зі створенням нового відокремленого підрозділу, а саме: 

Найменування філій, представництв, відокремлених підрозділів 

Місцезнаходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перелік документів, що підтверджують створення нового відокремленого підрозділу, а також інших документів, що вимагаються законодавством, додається.

Підпис заявника __________ _______________________

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

Реєстрація заяви "___" ____________ 200_ р.

_______________________________
     (посада)          (підпис)           (прізвище) 

 

_____________________________________________________________
(орган ліцензування)

Заява
про переоформлення ліцензії

________________________________________________________________
                        (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію) 

Заявник _________________________________________________________
                                    (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________
                                     серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 
_______________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи  _____________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів _____________________________________________ вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія _________ N __________): _____________________________________________ ___________________________________________________________ просить переоформити ліцензію у зв'язку з
________________________________________________________________
                            (зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з 
                                              реорганізацією юридичної особи, зміна
________________________________________________________________
прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи, місця
________________________________________________________________
                       проживання фізичної особи; зміни, що пов'язані з провадженням 
                                    господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню) 

Перелік документів, що додаються до заяви: __________________________
________________________________________________________________
                 (ліцензія, документи, що підтверджують зміни, які підлягають унесенню
________________________________________________________________
                                                                       до ліцензії)
____________________________________________________________

Підпис заявника _______________ _________________________

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

Реєстрація заяви "___" ____________ 200_ р.

_______________________________
     (посада)          (підпис)           (прізвище) 

 

_______________________________________________________________
(орган ліцензування) 

Заява
про видачу дубліката ліцензії

_______________________________________________________________
                         (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник _______________________________________________________
                          (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
_______________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові,
_______________________________________________________________
                         серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 
_______________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів _________________________________________ вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія ________ N ___________): 
_______________________________________________________________

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ___________________________
________________________________________________________________
                       (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії) 
_______________________________________________________________

До заяви додаються ______________________________________________
                                                                (документ, що підтверджує внесення плати за 
_______________________________________________________________
видачу дубліката ліцензії та непридатна до користування ліцензія у випадку пошкодження
_______________________________________________________________
                                                               бланка ліцензії) 

Підпис заявника ______________ _________________________

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

Реєстрація заяви "___" ____________ 200_ р.

_______________________________
     (посада)          (підпис)           (прізвище) 

 

_______________________________________________________________
(орган ліцензування) 

Опис
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

Вид господарської діяльності _______________________________________
________________________________________________________________
від _____________________________________________________________
                                                 (найменування суб'єкта господарювання)
________________________________________________________________

N
п/п 

Найменування документа 

Кількість аркушів 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підпис заявника ______________ _______________________

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

Відмітка про прийняття документів
"___" ____________ 200_ р. N ___
________ ______________________
  (підпис)        (П. І. Б. відповідальної особи)
______________________________
          (посада відповідальної особи) 

Відмітка про прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії
Документ _______________________
Дата прийняття "___" ____________ 200_ р. 
Підпис __________________________ 

____________

Опрос