Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Перечень от 11.11.2003 № 116
редакция действует с 06.09.2013

Про затвердження Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки

(назва у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 25.07.2006 р. N 6039)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 11 листопада 2003 року N 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2003 р. за N 1078/8399

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25 липня 2006 року N 6039
,
 від 25 червня 2009 року N 505
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 18 липня 2013 року N 2360

Додатково див. ухвалу
  Київського апеляційного господарського суду
 від 17 травня 2007 року

З метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитної спілки та на виконання вимог частини 6 пункту 3 статті 8 Закону України "Про кредитні спілки" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки (додається).

(пункт 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 25.07.2006 р. N 6039)

2. Кредитні спілки, державна реєстрація (перереєстрація) яких здійснена в порядку, встановленому Комісією, зобов'язані подати до Комісії внутрішні положення згідно з Переліком внутрішніх положень кредитної спілки, зазначеним у п. 1 цього розпорядження, протягом одного календарного місяця з дати їх затвердження.

3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А. Я.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Перелік
внутрішніх положень та процедур кредитної спілки

(назва у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 25.07.2006 р. N 6039)

(У тексті Переліку, крім абзацу п'ятнадцятого підпункту 1.4 пункту 1, слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" замінено словами "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг," згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Перелік внутрішніх положень розроблено на виконання вимог частини 6 пункту 3 статті 8 Закону України "Про кредитні спілки" з урахуванням вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

1. З метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитна спілка протягом трьох місяців з дня державної реєстрації зобов'язана розробити та затвердити відповідно до встановлених вимог такі внутрішні положення:

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.07.2006 р. N 6039)

1.1. Положення про діяльність органів управління кредитної спілки, а саме:

а) Положення про спостережну раду;

б) Положення про ревізійну комісію;

в) Положення про кредитний комітет;

г) Положення про правління;

ґ) Положення про інші органи управління (у разі наявності).

Положення про діяльність органів управління кредитної спілки повинні містити:

основні функції та завдання органу управління;

повноваження і обов'язки органу управління;

склад та порядок обрання (заміщення) або призначення (звільнення) членів органу управління;

розподіл обов'язків між членами органу управління;

вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації членів органу управління;

порядок спеціальної професійної підготовки та підвищення кваліфікації членів органу управління;

порядок організації роботи органу управління;

критерії ідентифікації наявності конфлікту інтересів у діяльності членів органу управління, вимоги та порядок розкриття наявності конфлікту інтересів членами органу управління, порядок прийняття рішень органом управління за наявності конфлікту інтересів у його членів;

порядок забезпечення співпраці та взаємодії з іншими органами управління кредитної спілки та залученими на договірних умовах експертами;

положення може містити інші питання, пов'язані з діяльністю органу управління.

(абзац сімнадцятий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 України від 25.07.2006 р. N 6039)

1.2. Положення про відокремлений структурний підрозділ (філію, відділення - у разі наявності), яке повинне містити:

види фінансових послуг, які надаватимуться через відокремлений структурний підрозділ;

(підпункт 1.2 пункту 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 України від 25.07.2006 р. N 6039,
 у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий
 вважати відповідно абзацами третім - восьмим)

організаційну структуру відокремленого структурного підрозділу;

повноваження, права та обов'язки відокремленого структурного підрозділу;

порядок організації роботи відокремленого структурного підрозділу;

порядок звітності та надання інформації про діяльність відокремленого структурного підрозділу до правління кредитної спілки;

положення може містити інші питання, пов'язані з діяльністю відокремленого структурного підрозділу.

(абзац сьомий підпункту 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 України від 25.07.2006 р. N 6039)

Зазначене положення затверджується кредитною спілкою для кожного відокремленого структурного підрозділу окремо.

1.3. Положення про документообіг, яке повинне містити:

порядок обігу, обліку, обробки, зберігання та використання у кредитній спілці документів та іншої інформації в паперовому та електронному вигляді, у тому числі порядок доступу та збереження інформації при використанні комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг;

(абзац другий підпункту 1.3 пункту 1 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 України від 25.07.2006 р. N 6039)

перелік інформації з обмеженим доступом та спеціальні вимоги щодо обігу, обліку, обробки, зберігання і використання у кредитній спілці документів, які містять інформацію з обмеженим доступом;

(абзац третій підпункту 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 України від 25.07.2006 р. N 6039)

визначення повноважень та обов'язків працівників, на яких покладено у кредитній спілці обов'язки з ведення діловодства;

визначення переліку посад працівників, які мають доступ до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, їх повноважень та відповідальності;

положення може містити інші питання, пов'язані з документообігом кредитної спілки.

(абзац шостий підпункту 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 України від 25.07.2006 р. N 6039)

1.4. Положення про фінансові послуги, яке повинно містити:

а) вичерпний перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою;

б) умови надання окремих видів фінансових послуг, зокрема щодо:

строків дії договорів про надання фінансових послуг;

цільового призначення кредитів, які може надавати кредитна спілка;

забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами;

критеріїв визначення розміру процентної ставки за кожним з окремих видів фінансових послуг;

Абзац восьмий підпункту 1.4 пункту 1 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 25.06.2009 р. N 505,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - шістнадцятий
 уважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим)

в) порядок надання окремих видів фінансових послуг кредитною спілкою, у тому числі через відокремлений структурний підрозділ (у разі наявності), зокрема:

порядок проведення оцінки платоспроможності позичальника;

перелік документів та вимоги до їх змісту, необхідних для прийняття рішення про надання кредиту;

строки розгляду заяв та прийняття рішення за ними;

г) порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних кредитів.

Положення може містити інші питання, пов'язані з наданням фінансових послуг кредитною спілкою.

Надання фінансових послуг кредитною спілкою може бути врегульоване одним або декількома положеннями, що встановлюють умови та порядок надання окремих видів фінансових послуг.

Примірні договори про надання фінансових послуг є додатками до положення про фінансові послуги та повинні відповідати вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.12.2003 N 146, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1225/8546 (із змінами).

(абзац п'ятнадцятий підпункту 1.4 пункту 1 у редакції
 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 25.06.2009 р. N 505)

(підпункт 1.4 пункту 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 25.07.2006 р. N 6039)

1.5. Положення про фінансове управління, яке повинно містити:

а) порядок здійснення фінансового планування та аналізу виконання планів кредитної спілки;

б) порядок формування та використання капіталу кредитної спілки в розрізі окремих його складових, у тому числі графік формування резервного капіталу, який має включати мінімальну частку доходу, що спрямовується на формування резервного капіталу та періодичність таких відрахувань;

в) порядок формування та використання резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок;

г) порядок формування та використання фондів кредитної спілки в розрізі окремих фондів, розроблений на основі рішення загальних зборів кредитної спілки про їх створення;

ґ) порядок придбання та продажу майна кредитної спілки, розміщення тимчасово вільних коштів;

д) порядок здійснення контролю у кредитній спілці, зокрема:

напрями, періодичність та форми проведення перевірок діяльності кредитної спілки та її відокремлених підрозділів (за наявності) ревізійною комісією, у тому числі із залученням на договірних засадах зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою, або службою внутрішнього контролю і аудиту (за наявності);

порядок та форми розкриття інформації, отриманої в результаті проведення перевірок діяльності кредитної спілки та її відокремлених підрозділів (за наявності) ревізійною комісією, у тому числі із залученням на договірних засадах зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою, або службою внутрішнього контролю і аудиту (за наявності) чи незалежним аудитором (аудиторською фірмою);

порядок звітування правління і кредитного комітету перед спостережною радою;

е) вимоги до звітності про фінансово-господарську діяльність кредитної спілки за рік, що представляється загальним зборам членів кредитної спілки для затвердження, які повинні містити інформацію на початок та кінець звітного періоду, про розмір активів, обсяги кредитування, у тому числі членів кредитної спілки, прострочені, неповернені, у тому числі безнадійні кредити, фактично сформований резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, інвестиційну діяльність, структуру капіталу, структуру зобов'язань, нерозподілений дохід, доходи за окремими статтями фінансового плану, витрати за окремими статтями відповідно до кошторису.

Положення може містити інші питання, пов'язані із здійсненням управління фінансовими ризиками кредитної спілки.

Питання фінансового управління у кредитній спілці можуть бути врегульовані одним або декількома положеннями в розрізі окремих сфер фінансового управління.

(підпункт 1.5 пункту 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 25.07.2006 р. N 6039)

2. У разі, коли статутом кредитної спілки не передбачені окремі питання, що стосуються порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці, зокрема щодо порядку розподілу доходу на пайові внески, порядку визначення суми доходу, яка підлягає розподілу на такі внески, порядку визначення періоду, за який здійснюється розподіл доходу на пайові внески, та порядку визначення суми плати (процентів) на пайові внески, то рішення з таких питань приймається загальними зборами кредитної спілки. Документи, які підтверджують прийняття таких рішень та зміни до них, надаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом десяти робочих днів після їх затвердження.

(Перелік доповнено новим пунктом 2 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.07.2006 р. N 6039,
 у зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6)

3. Внутрішні положення кредитної спілки не можуть суперечити законодавству та її Статуту.

4. Норми внутрішніх положень кредитної спілки повинні в повному обсязі дотримуватися в процесі її діяльності.

5. Внутрішні положення кредитної спілки затверджуються в порядку, визначеному її Статутом. Зміни та доповнення до внутрішніх положень кредитної спілки затверджуються в порядку, що передбачений для прийняття таких положень.

6. Наведений в п. 1 перелік внутрішніх положень не є вичерпним. Кредитна спілка може затверджувати інші положення, що регулюють окремі аспекти її діяльності відповідно до законодавства та Статуту.

У разі, якщо кредитна спілка затвердила інші внутрішні положення, крім тих, що зазначені в пункті 1 цього Переліку, вона зобов'язана надати копії цих положень до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом п'ятнадцяти робочих днів після їх затвердження.

(пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.07.2006 р. N 6039
,
 абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.06.2009 р. N 505)

7. Пункт 7 виключено

(Перелік доповнено пунктом 7 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.07.2006 р. N 6039
,
 пункт 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.06.2009 р. N 505
,
 виключено згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 18.07.2013 р. N 2360,
у зв'язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 7, 8)

7. Члени органів управління та працівники кредитної спілки повинні бути ознайомлені під особистий підпис зі змістом внутрішніх положень кредитної спілки.

(Перелік доповнено пунктом 7 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.07.2006 р. N 6039)

8. Внутрішні положення кредитної спілки є відкритою для членів кредитної спілки інформацією та мають безперешкодно надаватися для ознайомлення на їх запит.

(Перелік доповнено пунктом 8 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.07.2006 р. N 6039)

 

Член Комісії -
директор департаменту нагляду
за кредитними установами
 

 
 
А. Оленчик
 

Опрос