Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения удельного веса государственного сектора в экономике

Госкомстат, Фонд государственного имущества, Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины
Методика, Приказ от 04.11.2003 № 307/375/1963
Утратил силу

Про затвердження Методики визначення питомої ваги державного сектору в економіці

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Державного комітету статистики України,
Фонду державного майна України
від 4 листопада 2003 року N 307/375/1963

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2003 р. за N 1068/8389

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки України,
 Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України
 від 1 квітня 2008 року N 100/87/370

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Державної служби статистики України,
 Фонду державного майна України
 від 18 лютого 2015 року N 146/53/219)

З метою підвищення якості управління державним сектором економіки, визначення його оптимального розміру НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику визначення питомої ваги державного сектору в економіці, що додається.

2. Рекомендувати органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію політики у відповідних галузях або реґіонах, використовувати Методику визначення питомої ваги державного сектору в економіці.

 

Міністр економіки та
з питань європейської
інтеграції України
 

 
 
В. Хорошковський
 

Голова Державного
комітету статистики України
 

 
О. Осауленко
 

Голова Фонду
державного майна України
 

 
М. Чечетов
 

 

МЕТОДИКА
визначення питомої ваги державного сектору в економіці

1. До суб'єктів господарювання державного сектору економіки належать:

суб'єкти, які діють на основі виключно державної власності: державні підприємства, казенні підприємства, державні акціонерні компанії (товариства) (за Державним класифікатором України ДК 002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (далі - КОПФГ), коди 140, 145, 235 відповідно) та дочірні підприємства (за КОПФГ код 160), засновниками яких є суб'єкти господарювання з вищенаведеними кодами КОПФГ;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства економіки України,
 Державного комітету статистики України, Фонду державного майна України
 від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків;

суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів.

(абзац четвертий пункту 1 у редакції наказу Міністерства економіки України,
 Державного комітету статистики України, Фонду державного майна України
 від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

2. Питома вага державного сектору в економіці розраховується за звітний квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік.

3. До показників, необхідних для розрахунку питомої ваги державного сектору економіки, належать:

кількість суб'єктів господарювання;

обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу);

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

чистий прибуток (збиток);

залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів та вартість оборотних активів (на початок року, на кінець звітного періоду);

середньооблікова кількість штатних працівників.

(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

4. Фонд державного майна України визначає та подає до Державного комітету статистики України до 1 січня (за рік), 1 квітня (за I квартал), 1 липня (за I півріччя), 1 жовтня (за 9 місяців) актуалізований перелік господарських організацій, які перебувають на обліку у Фонді державного майна України, із зазначенням ідентифікаційного коду та територіальної ознаки, і відповідно до пункту 1 належать до державного сектору економіки.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

5. Державний комітет статистики України відповідно до переліку форм фінансової та державної статистичної звітності (додаток 1) та переліку видів економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (додаток 2) подає до Міністерства економіки України до 1 липня (за I квартал), до 1 жовтня (за I півріччя), до 1 січня (за 9 місяців), до 20 липня (за рік) показники, зазначені у пункті 3, крім показника "середньооблікова кількість штатних працівників", який надається за рік, в цілому за суб'єктами господарювання та окремо за суб'єктами господарювання державного сектору (з них окремо за державними та казенними підприємствами).

(пункт 5 у редакції наказу Міністерства економіки України,
 Державного комітету статистики України, Фонду державного майна України
 від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

6. Для визначення питомої ваги державного сектору в економіці розраховуються допоміжні показники:

6.1. Питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки в загальній кількості суб'єктів господарювання на кінець відповідного періоду.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

6.2. Питома вага обсягу реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу) суб'єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу) суб'єктів господарювання за відповідний період.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

6.3. Питома вага чистого прибутку (сальдо) суб'єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі чистого прибутку (сальдо) суб'єктів господарювання за відповідний період.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

6.4. Питома вага за звітний період середньої залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів та вартості оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки в середній залишковій вартості основних засобів і нематеріальних активів та вартості оборотних активів суб'єктів господарювання за відповідний період.

(пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

6.5. Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки в середньообліковій кількості штатних працівників суб'єктів господарювання за відповідний період.

(пункт 6.5 у редакції наказу Міністерства економіки України,
 Державного комітету статистики України, Фонду державного майна України
 від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

7. Питома вага державного сектору в економіці - це середньоарифметичне значення показників підпунктів 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (за I квартал, перше півріччя, 9 місяців) та підпунктів 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (за рік).

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

8. У разі коли суб'єкти господарювання державного сектору економіки та/або суб'єкти господарювання мають чистий збиток (сальдо чистого прибутку та збитку має від'ємний результат), питома вага державного сектору економіки розраховується за винятком показника підпункту 6.3.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

9. Міністерство економіки України розміщує розрахункові показники та узагальнений показник питомої ваги державного сектору в економіці за попередній період на своєму офіційному зовнішньому WEB-сайті (www.me.gov.ua) до 10 липня (за I квартал), до 10 жовтня (за I півріччя), до 10 січня (за 9 місяців) та до 30 липня (за рік).

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

 

Директор департаменту
інституційної політики
Міністерства економіки та
з питань європейської
інтеграції України
 

 
 
 
 
О. Мельник
 

 

ПЕРЕЛІК
форм фінансової та державної статистичної звітності

N з/п

Показник 

Назва та індекс статистичного спостереження 

Кількість суб'єктів господарювання 

форма N 1-підприємництво (річна, коротка - річна, квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу) 

форма N 1-підприємництво (річна, коротка - річна, квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" 

Чистий прибуток (збиток) 

Фінансова звітність
форми N 2
і N 2-м (квартальна, річна) "Звіт про фінансові результати" 

Залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів та вартість оборотних активів (на початок року, на кінець звітного періоду) 

Фінансова звітність
форми N 1
і N 1-м (квартальна, річна) "Баланс" 

Середньооблікова кількість штатних працівників

форма N 1-підприємство (річна, коротка - річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства"

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

 

ПЕРЕЛІК
видів економічної діяльності за
Класифікацією видів економічної діяльності

1. Сільське господарство, мисливство, лісове господарство.

2. Рибальство, рибництво

3. Промисловість:

добувна промисловість;

переробна промисловість;

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

4. Будівництво.

5. Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

6. Діяльність готелів та ресторанів.

7. Діяльність транспорту та зв'язку.

8. Фінансова діяльність.

9. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

10. Освіта.

11.Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги.

12. Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту.

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства економіки України,
 Державного комітету статистики України, Фонду державного майна України
 від 01.04.2008 р. N 100/87/370)

____________

Опрос