Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о складах временного хранения

Государственная таможенная служба
Положение, Приказ от 07.10.2003 № 674
Утратил силу

Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання

Наказ Державної митної служби України
від 7 жовтня 2003 року N 674

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2003 р. за N 1061/8382

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 15 березня 2004 року N 189
,
 від 7 грудня 2006 року N 1088
,
 від 13 травня 2009 року N 443

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 28 травня 2012 року N 613)

Відповідно до статей 99 - 109 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV і на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 700-р "Про надання повноважень Держмитслужбі України на затвердження нормативно-правових актів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про склади тимчасового зберігання (додається).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 05.01.99 N 4 "Про затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.01.99 за N 45/3338.

3. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С. М.) і Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Гунько С. О.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

5. Начальникам митниць інформувати громадян і зацікавлені організації про вимоги Положення про склади тимчасового зберігання, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці та в пунктах пропуску через митний кордон України.

6. Установити, що цей наказ уводиться в дію з дня набрання чинності Митним кодексом України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Іванюка М. М.

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про склади тимчасового зберігання

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 99 - 109 Митного кодексу України.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

власник складу організації - отримувача гуманітарної допомоги - організація, дані про яку внесено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги й у власності або в користуванні якої перебуває склад організації - отримувача гуманітарної допомоги (далі - СГД);

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

СГД - це складське приміщення або його частина, резервуар, критий чи відкритий майданчик, що використовуються для тимчасового зберігання під митним контролем виключно товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги, адресованих власникові СГД;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088,
 у зв'язку з цим абзаци другий та третій
 вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

склад тимчасового зберігання (далі - СТЗ) - спеціально визначені й обладнані складське приміщення, резервуар, критий чи відкритий майданчик, що призначені для зберігання товарів і транспортних засобів і розміщуються в межах огородженої території;

транспортні засоби - будь-які засоби повітряного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються для перевезення товарів через державний кордон України, а також транспортне обладнання (контейнер, клітка, знімна цистерна або інший подібний пристрій).

1.3. Положення визначає порядок розгляду начальником митного органу заяви, порядок видачі Дозволу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика (далі - Дозвіл), порядок обліку СТЗ, подання звітності про товари, що зберігаються на них, а також обов'язкові вимоги до обладнання й місць розташування СТЗ.

1.4. СТЗ можуть бути закритого та відкритого типів.

1.5. СТЗ може бути розташований:

у зоні діяльності митного органу, у якому перебуває на обліку одержувач або відправник товарів і транспортних засобів (за погодженням із Держмитслужбою України СТЗ закритого типу може розташовуватися в зоні діяльності іншого митного органу);

(абзац другий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

в аеропорту, порту, на аеродромі, залізничній станції, що відкриті для міжнародного чи міждержавного сполучення та здійснюють прийняття, навантаження, вивантаження й видачу товарів, переміщуваних через державний кордон України;

у безпосередній близькості до пункту пропуску через державний кордон України для міжнародного чи міждержавного автомобільного сполучення;

у місцях прибуття автотранспорту, унесених до Переліку місць прибуття автотранспорту, сформованого згідно з пунктом 1.2 наказу Держмитслужби України від 21.11.2005 N 1136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за N 1474/11754.

(абзац п'ятий пункту 1.5 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

1.6. У межах СТЗ створюється зона митного контролю.

1.7. Дія Положення поширюється на суб'єктів господарської діяльності, у власності, володінні або користуванні яких перебуває складське приміщення, резервуар чи майданчик і які отримали Дозвіл (далі - власник СТЗ), форму якого наведено в додатку 1 до цього Положення.

Дозвіл видається на одне або декілька складських приміщень, резервуарів, майданчиків митним органом, у зоні діяльності якого вони розташовані.

Дія Положення також поширюється на організації, дані про які внесено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги й у власності або користуванні яких перебувають СГД.

(пункт 1.7 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

1.8. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ або СГД починається з дня їх фактичного розміщення на складі та закінчується днем завершення митного оформлення відповідно до заявленого митного режиму або днем передання їх на склад митного органу.

Строк зберігання товарів не переривається при переміщенні товарів з одного СТЗ або СГД на інший.

(пункт 1.8 у редакції наказуДержавної
 митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

1.9. Порядок розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ, видачі їх із СТЗ після проведення митного оформлення визначається митним органом, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ.

Рішення про розміщення товарів на СТЗ відкритого типу приймає начальник підрозділу митного органу, розташованого на території СТЗ, або інша посадова особа цього ж підрозділу, визначена начальником цього митного органу.

Рішення про розміщення товарів на СТЗ закритого типу або СГД приймає начальник підрозділу митного органу, яким здійснюється митне оформлення цих товарів і транспортних засобів.

(абзац третій пункту 1.9 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

За відсутності на СТЗ закритого типу товарів, що перебувають під митним контролем, власник СТЗ може з дозволу митного органу використовувати цей СТЗ для зберігання товарів, які не перебувають під митним контролем. Одночасне зберігання на СТЗ закритого типу товарів, що перебувають під митним контролем, і товарів, які не перебувають (не перебували) під митним контролем, не допускається.

(пункт 1.9 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

1.10. Власник СТЗ не може відмовити в розміщенні на СТЗ товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, після прийняття посадовою особою митного органу рішення про таке розміщення.

1.11. Власник СТЗ несе відповідальність перед митним органом, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ, за втрату чи пошкодження товарів і транспортних засобів, розміщених на СТЗ, за винятком випадків дії обставин непереборної сили.

1.12. На строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на СГД створюється тимчасова зона митного контролю відповідно до Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947.

(главу 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

1.13. Узяття (надання) проб і зразків товарів, що зберігаються на СТЗ або СГД, для проведення досліджень (аналізу, експертизи) здійснюється відповідно до Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862.

(главу 1 доповнено пунктом 1.13 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

1.14. Власник СГД забезпечує окреме зберігання партій товарів на СГД відповідно до пункту 2.3 цього Положення.

(главу 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

1.15. За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги, розміщених на СГД, власник СГД несе відповідальність, передбачену Митним кодексом України.

Вивезення за межі митної території України або знищення неякісних і непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги, розміщених на СГД, здійснюється згідно зі статтею 9 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

(главу 1 доповнено пунктом 1.15 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

2. Вимоги до обладнання й місця розташування СТЗ

2.1. Критий чи відкритий майданчик використовується як СТЗ виключно для зберігання окремих категорій товарів (громіздких, негабаритних, наливних, насипних, пакетованих), а також транспортних засобів.

2.2. Власник СТЗ забезпечує:

функціонування охоронної та протипожежної сигналізації (крім функціонування такої сигналізації на майданчиках);

цілодобову охорону та наявність засобів пожежогасіння, якщо товари й транспортні засоби зберігаються на майданчику;

обладнання робочих місць для посадових осіб митних органів, які здійснюють митний контроль на цьому СТЗ;

обов'язкове обладнання вікон (за наявності їх у приміщенні) з внутрішнього боку металевими ґратами;

наявність у достатній для забезпечення діяльності СТЗ кількості, а також функціонування навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів;

наявність складського устаткування;

освітлення згідно з чинними санітарними нормами й правилами;

наявність спеціального сертифікованого обладнання для зважування товарів, а на СТЗ, призначеному для зберігання наливних чи насипних товарів, - сертифікованих засобів обліку й контролю таких товарів;

обладнання СТЗ не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких повинен перебувати у віданні митного органу, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ, другий - у віданні власника СТЗ.

Якщо СТЗ закритого типу призначається виключно для зберігання товарів гуманітарної допомоги, то власник СТЗ забезпечує:

(пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

цілодобову охорону, наявність засобів пожежогасіння та умови, зазначені в абзаці десятому цього пункту;

(пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

обов'язкове виконання інших вимог, викладених у пункті 2.2 цього Положення, за рішенням начальника митного органу.

(пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

2.3. Власник СТЗ забезпечує окреме зберігання партій товарів.

Дозволяється спільне зберігання партій товарів окремих категорій за умови документального підтвердження виготовлення їх одним виробником із застосуванням єдиного технологічного процесу та притаманності цим товарам однакових фізичних і якісних характеристик.

(пункт 2.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

Дозволяється спільне зберігання протягом не більше двох діб товарів, що перебувають під митним контролем, і товарів, оформлених у відповідному митному режимі.

(пункт 2.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

2.4. За наявності на СТЗ систем відеоспостереження власник СТЗ зобов'язаний на вимогу керівництва митного органу забезпечити доступ до них посадових осіб цього органу.

2.5. СТЗ повинен мати одну поштову адресу (якщо склад складається з одного складського приміщення, резервуара чи майданчика) або розташовуватися в межах нерозривно огородженої за периметром території (якщо склад складається з декількох складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що мають різні поштові адреси, зокрема номери корпусів, будівель тощо).

На СТЗ відкритого типу повинен бути розташований підрозділ митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення. У разі надходження товарів на СТЗ автомобільним транспортом територія СТЗ повинна бути внесена до Переліку місць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України від 15.11.99 N 721.

3. Порядок видачі Дозволу

3.1. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір використати складське приміщення, резервуар або майданчик як СТЗ, подає митному органу, у зоні діяльності якого розташовано складське приміщення, резервуар чи майданчик, заяву про видачу Дозволу, форму якої наведено в додатку 2 до цього Положення.

3.2. До заяви додаються:

економічне обґрунтування доцільності організації СТЗ (для СТЗ відкритого типу);

нотаріально завірені копії установчих і реєстраційних документів (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію) суб'єкта господарської діяльності;

копія ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера (у разі наміру заявника організувати СТЗ відкритого типу);

документи, що підтверджують право власності (володіння, користування) на складське приміщення, резервуар, майданчик;

плани складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуватимуться як СТЗ, і розміщення їх на території, а також для СТЗ відкритого типу - плани приміщень для посадових осіб митного органу;

плани (схеми) охоронної та протипожежної сигналізації, погоджені відповідними службами;

перелік осіб, що матимуть право доступу на територію СТЗ.

Якщо СТЗ закритого типу призначається виключно для зберігання товарів гуманітарної допомоги, то до заяви додаються документи, зазначені в абзацах третьому та п'ятому цього пункту.

(пункт 3.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

3.3. Заява розглядається митним органом протягом місяця з дня її надходження.

При вирішенні питання про видачу Дозволу митний орган ураховує такі фактори:

розташування складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуватимуться як СТЗ, в аеропорту, порту, на аеродромі, залізничній станції, у безпосередній близькості до пункту пропуску через державний кордон України, на території підприємства, у промисловій зоні;

віддаленість складського приміщення, резервуара, майданчика, що використовуватимуться як СТЗ відкритого типу, від інших СТЗ відкритого типу;

кількість та спеціалізацію СТЗ, що діють у зоні діяльності митного органу, і засновуваного СТЗ відкритого типу.

При цьому митний орган перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих документах, і стану складських приміщень, резервуарів, майданчиків вимогам цього Положення. За результатами огляду складається акт, форма якого затверджується Держмитслужбою України.

3.4. Дозвіл видається митним органом на підставі наказу митного органу, у якому зазначаються:

номер Дозволу;

назва суб'єкта господарської діяльності, якому видається Дозвіл;

місцезнаходження СТЗ.

3.5. Номер Дозволу складається з 9 знаків:

знаки 1 - 5 - цифровий код митного органу, що видав Дозвіл, відповідно до Класифікатора митних органів України (та їх структурних підрозділів), затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакції наказу Держмитслужби України від 02.09.2003 N 585, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.09.2003 N 818/8139);

знаки 6 - 8 - номер Дозволу за Книгою обліку складів тимчасового зберігання (додаток 3);

знак 9 - тип СТЗ (В - для СТЗ відкритого типу, З - для СТЗ закритого типу).

3.6. Дозвіл діє безстроково за умови виконання власником СТЗ вимог митного законодавства.

3.7. Власникові складського приміщення, резервуара, майданчика, який претендує на організацію СТЗ, може бути відмовлено у видачі Дозволу, якщо:

складське приміщення, резервуар чи майданчик не відповідає вимогам, установленим у пункті 2.2 цього Положення;

документи й заява, подані власником складського приміщення, резервуара чи майданчика митному органу, містять недостовірні відомості;

до відкриття СТЗ власник складського приміщення, резервуара чи майданчика не виконав усіх обов'язкових вимог, визначених цим Положенням.

4. Порядок анулювання та скасування Дозволу

4.1. Дозвіл може бути анульований митним органом, що його видав, якщо:

власником СТЗ порушуються вимоги статей 104 - 106 Митного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність СТЗ;

при перевірці діяльності СТЗ митним органом, який видав Дозвіл, або Держмитслужбою України виявлено, що Дозвіл не міг бути виданий суб'єктові господарської діяльності відповідно до цього Положення.

У разі прийняття начальником митного органу рішення про анулювання Дозволу митний орган інформує про це власника СТЗ із зазначенням причини прийняття такого рішення.

4.2. Дозвіл може бути скасований митним органом, що його видав, якщо:

власник СТЗ утратив право власності, володіння чи користування на одне або декілька складських приміщень, резервуарів чи територію майданчика, що входять до складу СТЗ;

суб'єкт господарської діяльності - власник СТЗ ліквідується згідно із законодавством України;

власником СТЗ подано заяву про скасування Дозволу;

сталися зміни даних (назви підприємства; коду підприємства за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ); складських потужностей тощо), зазначених у Дозволі.

4.3. Митним органом, що видав Дозвіл, видається наказ про його анулювання або скасування.

Анульований або скасований Дозвіл підлягає здачі в митний орган, що його видав, і зберігається в справах цього митного органу.

5. Порядок розміщення, зберігання на СГД, обліку товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги й видачі їх із СГД

5.1. З метою розміщення товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на СГД керівник такої організації або вповноважена ним особа після надходження товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги в митний орган за місцезнаходженням організації звертається з письмовою заявою, форму якої наведено в додатку 4 до цього Положення, на ім'я начальника цього митного органу про потребу розмістити такі товари та транспортні засоби на СГД (далі - заява).

Крім того, до заяви власник СГД вносить відомості щодо виконання ним вимог пункту 5.4 цього Положення.

5.2. До заяви додаються оригінали та/або копії, завірені підписом власника СГД або вповноваженої ним особи й печаткою цієї організації:

товаротранспортних документів, що дають можливість ідентифікувати товари, які заявляються для розміщення на СГД;

документа контролю за доставкою (повідомлення про транзитне переміщення);

документів, що підтверджують право власності на СГД або право користування ним.

5.3. Заява з доданими до неї документами реєструється в порядку, що визначається митним органом.

5.4. Для отримання рішення про можливість розміщення товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на СГД власник СГД зобов'язаний забезпечити цілодобову охорону, наявність засобів пожежогасіння та обладнати склад не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких повинен перебувати у віданні митного органу, у зоні діяльності якого розташовано СГД, другий - у віданні власника СГД.

5.5. Підставою для відмови в розміщенні товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на СГД може бути:

невиконання вимог пунктів 5.2, 5.4 цього Положення;

перевищення строків зберігання товарів, зазначених у частинах першій, другій статті 108 Митного кодексу України, над кінцевим терміном користування СГД;

недотримання власником СГД вимог статті 108 Митного кодексу України протягом року, що передує даті подання заяви.

5.6. Відомості, наведені в заяві, заносяться до журналу обліку товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги, що зберігаються на СГД (далі - журнал), форму якого наведено в додатку 5 до цього Положення.

5.7. Перевірка дотримання власником СГД вимог цього Положення здійснюється шляхом:

перевірки відомостей, наведених у заяві та документах, доданих до неї;

проведення аналізу діяльності організації - отримувача гуманітарної допомоги протягом року, що передує даті подання заяви;

огляду СГД.

5.8. Якщо в ході перевірки виявлено підстави для відмови в розміщенні товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на СГД, то про це письмово повідомляється заявник.

Відомості про відмову в розміщенні товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на СГД посадова особа підрозділу митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення товарів гуманітарної допомоги (далі - ПМО), уносить до графи "Примітки" журналу.

5.9. Відомості про результати огляду СГД посадовою особою ПМО, про розміщення на СГД товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги та про результати проведення їх митного огляду зазначаються в акті про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, форма якого визначена наказом Державної митної служби України від 04.07.2003 N 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.2003 за N 625/7946 (далі - Акт).

Номер Акта складається з 8 знаків:

знаки 1 - 4 - порядковий номер Акта за журналом (у порядку зростання номерів протягом поточного року, починаючи з одиниці);

знак 5 - остання цифра року, у якому складено Акт, відокремлена з обох боків скісною лінією;

знаки 6 - 8 - літерна ознака СГД (проставляється "СГД").

5.10. Акт перебуває на контролі в ПМО.

5.11. Товари гуманітарної допомоги можуть зберігатися на СГД у транспортному засобі, яким вони були переміщені через митний кордон України.

5.12. Якщо власник СГД звертається із заявою про потребу розмістити товари та транспортні засоби гуманітарної допомоги на СГД, на якому вже перебувають під митним контролем товари та транспортні засоби гуманітарної допомоги, то огляд СГД не здійснюється.

5.13. Оформлена вантажна митна декларація є підставою для видачі з СГД заявлених у ній товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги.

5.14. Перевезення товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги із СГД на інший склад (СГД, СТЗ) у зоні діяльності того самого митного органу здійснюється за рішенням керівника митного органу або особи, що його заміщує, чи вповноваженого ними керівника ПМО на підставі письмової заяви керівника організації - отримувача гуманітарної допомоги або вповноваженої ним особи.

Перевезення здійснюється під контролем посадової особи ПМО. Документ контролю за доставкою товарів при цьому не оформлюється.

При розміщенні товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на зберігання під митним контролем на іншому складі оформлюється відповідний акт.

(Положення доповнено новою главою 5 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088,
 у зв'язку з цим глави 5 - 7 уважати відповідно главами 6 - 8)

6. Порядок ведення обліку СТЗ

6.1. Відомості про видані Дозволи, про їх анулювання чи скасування заносяться митним органом, що їх видав, до Книги обліку складів тимчасового зберігання.

6.2. Митний орган протягом доби після видачі або анулювання чи скасування Дозволу вносить відомості про це до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України. Ці відомості повинні містити:

номер Дозволу;

дату видачі Дозволу;

дату анулювання (скасування) Дозволу;

назву власника СТЗ;

назву СТЗ;

код підприємства - власника СТЗ за ЄДРПОУ;

дату й номер наказу, на підставі якого видано (анульовано, скасовано) Дозвіл;

дані про СТЗ (складське приміщення, резервуар, критий майданчик, відкритий майданчик);

дані про площу (об'єм) СТЗ у кв. м (куб. м);

причини й підстави анулювання (скасування) Дозволу.

7. Главу 7 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 13.05.2009 р. N 443,
у зв'язку з цим главу 8 уважати главою 7)

7. Прикінцеві положення

Будь-які зміни в планах складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуються як СТЗ, і їх розміщення на території здійснюються власником СТЗ після погодження цих змін із митним органом, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ.

При поданні власником СТЗ митному органу документів, що містять відомості про потребу видачі нового Дозволу, начальником митного органу приймається відповідне рішення в строк, що не перевищує одного місяця від дня надходження документів відповідно до розділу 3 цього Положення. Якщо подані власником СТЗ документи не потребують додаткового вивчення, то рішення приймається невідкладно. У разі прийняття позитивного рішення одночасно видається наказ митного органу про видачу Дозволу.

На підставі наказу митного органу видається новий Дозвіл із скасуванням і вилученням попереднього.

 

Начальник Управління
технологій митного контролю
 

 
С. М. Сьомка
 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
______________________ митниця

ДОЗВІЛ N ____________
на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання

Цей Дозвіл видано __________________________________________________
                                                              (назва підприємства, його місцезнаходження)
_____________________________________________

Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________ 

Складське приміщення, резервуар, відкритий, критий майданчик ___________ 

___________________________________________________________________,
                               (назва складу тимчасового зберігання, місцезнаходження) 

що належать ________________________________________________________,
                                                                             (назва підприємства) 

площею (об'ємом) ___________ кв. м (куб. м), можуть використовуватися як
склад тимчасового зберігання згідно з наказом ___________________________ 

митниці від _____________________ N ___________________.

Начальник митниці 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

   

Заява

Прошу видати Дозвіл на використання складського приміщення, резервуара, критого майданчика, відкритого майданчика (непотрібне закреслити) як складу тимчасового зберігання. У зв'язку з цим повідомляю:

1. _______________________________________________________________
                     (повна назва суб'єкта господарської діяльності - заявника, код за ЄДРПОУ)
2. _______________________________________________________________
                                     (місцезнаходження суб'єкта господарської діяльності)
3. _______________________________________________________________
                                   (назва складського приміщення, резервуара, майданчика)
4. _______________________________________________________________
         (місцезнаходження складського приміщення, резервуара, майданчика, призначеного
                                        для використання як складу тимчасового зберігання)
5. _______________________________________________________________
             (площа (об'єм) складського приміщення, резервуара, майданчика, призначеного
                                        для використання як складу тимчасового зберігання)
6. _______________________________________________________________
                     (якісна та кількісна характеристики обладання складського приміщення,
_________________________________________________________________
                                                               резервуара, майданчика)
_________________________________________________________________

7. _______________________________________________________________
                            (відомості про наявність охоронної та протипожежної сигналізації,
_________________________________________________________________
                                                       протипожежного обладнання)
8. _______________________________________________________________
                   (інша інформація, що може бути використана для прийняття рішення про
_________________________________________________________________
                                                                             видачу дозволу)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

9. Перелік документів, що додаються до заяви:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_____________________
(посада заявника) 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище)  

  

М. П. 

  

 

КНИГА
обліку складів тимчасового зберігання

в ________________________________ митниці

N
дозволу 

Дата видачі дозволу 

Власник СТЗ 

Назва СТЗ 

Площа (кв. м) / об'єм (куб. м)
СТЗ 

Дата закінчення дії дозволу 

Примітки 

 

ЗАЯВА

         Прошу  відповідно  до  статей  99,  108  Митного кодексу України розмістити  товари та
транспортні  засоби  гуманітарної допомоги на тимчасове зберігання під митним  контролем
на складі _______________________________________________________________________,
                                                                                             (повна назва організації)
код за ЄДРПОУ _________________________________________________________________,
реєстраційний номер за Єдиним реєстром отримувачів гуманітарної
допомоги _____________________________, дата реєстрації ___________________________,
адреса складу ___________________________________________________________________.

         1. Загальні характеристики товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

         2. Документи, що додаються:
_________________________________________________________________________________
                                                        (реквізити документів із зазначенням кількості аркушів)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Зворотний бік заяви

         3. Зобов'язання організації

        З правилами розміщення, тимчасового зберігання під митним контролем товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги й випуску зі складів цих товарів і транспортних засобів і зі статтями 329 - 331, 334, 336 - 338, 340, 342, 344, 353, 355 Митного кодексу України ознайомлений.

        Зобов'язуюся до "___" ____________ ____ р.:

1) задекларувати товари та транспортні засоби гуманітарної допомоги в обраний митний режим; або

2) передати товари та транспортні засоби гуманітарної допомоги для зберігання митному органу.

_____________________________________________________________________________________
                                    (відомості щодо виконання вимог пункту 5.4 Положення про склади тимчасового
_____________________________________________________________________________________
                                     зберігання, затвердженого
наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 N 674 і
_____________________________________________________________________________________.
                                             зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382) 

Керівник організації - отримувача
гуманітарної допомоги 

______________
(підпис, дата) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

РІШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:

          Розміщення    товарів    і    транспортних     засобів     гуманітарної     допомоги     на
складі _____________________________________________________________________________
                                                                                                         (назва організації)
як отримувача гуманітарної допомоги вважаю можливим у разі виконання вимог Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого
наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 N 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

__________________________
(посада) 

_______________
(підпис, дата) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

(Положення доповнено новим додатком 4 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088)

 

ЖУРНАЛ
обліку товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги, що зберігаються на СГД

N з/п 

Дата та вх. номер заяви 

Органі-
зація - отри-
мувач гума-
нітарної допо-
моги
 

Номер акта та дата його скла-
дення
 

Наймену-
вання товарів і транс-
портних засобів гума-
нітарної допо-
моги
 

Кількість товарів і транспортних засобів 

Вартість товарів і транс-
портних засобів,
грн.
 

Номер штампа "Під митним контролем" згідно з актом 

Кінцевий термін зберігання товарів і транс-
портних засобів на СГД
 

Дата видачі товарів і транс-
портних засобів із СГД
 

Номер документа, що був підставою для видачі товарів і транс-
портних засобів із СГД
 

Кількість товарів і транс-
портних засобів, виданих з СГД
 

Номер особистого митного забез-
печення згідно з докумен-
том про видачу товарів і транс-
портних засобів із СГД
 

Примітки 

кількість місць 

вага, кг 

кількість місць 

вага, кг 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Положення доповнено новим додатком 5 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 07.12.2006 р. N 1088,
 у зв'язку з цим додаток 4 вважати додатком 6)

 

ЗВІТ
про товари, що зберігаються на складі тимчасового зберігання (СТЗ)

Додаток 6 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 13 травня 2009 року N 443)

____________

Опрос