Идет загрузка документа (335 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Правила регистрации актов гражданского состояния в Украине

Минюст
Приказ от 18.11.2003 № 140/5
действует с 29.11.2003

Про внесення змін та доповнень до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні

Наказ Міністерства юстиції України
від 18 листопада 2003 року N 140/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 листопада 2003 р. за N 1058/8379

У зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України та відповідно до статті 19 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Мін'юсті 18 жовтня 2000 року за N 719/4940, виклавши їх у новій редакції, що додається, та ввести їх у дію одночасно з набуттям чинності Цивільним та Сімейним кодексами України.

2. Управлінню у справах цивільного стану громадян (Кунда В. В.) цей наказ довести до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту у справах цивільного стану громадян та нотаріату Павлову Л. М. та заступника Міністра юстиції України Єфіменка Л. В.

 

Міністр 

О. Лавринович 

 

Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Сімейного кодексу України та Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені підлягають державній реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану. Заявник повинен бути ознайомлений з даними, унесеними до актового запису, який засвідчується печаткою і підписом керівника органу реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка провела реєстрацію акта цивільного стану.

На підставі вчиненого актового запису цивільного стану в повній відповідності до нього видається свідоцтво.

На бажання усиновлювача державний орган реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду видає свідоцтво про усиновлення.

Реєстрація акта цивільного стану провадиться у присутності заявника.

1.2. Акти цивільного стану реєструються у державних відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, у виконавчих органах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад. Інформація, яка міститься в акті цивільного стану, є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає.

1.3. Державні відділи реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження з одночасним визначенням походження дитини, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання актових записів цивільного стану та в установленому порядку зберігають актові книги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять реєстрацію народження з одночасним визначенням походження дитини, а також реєстрацію смерті, шлюбу.

1.4. При державній реєстрації актів цивільного стану подаються документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану, а також пред'являються паспорти або паспортні документи, які посвідчують особи заявників.

Документи, складені іноземною мовою, подаються для реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.

Особи, які не досягли 16 років, пред'являють свідоцтво про народження та довідку з місця проживання.

Якщо надалі до актового запису вносяться зміни, доповнення, виправлення або здійснюються інші відмітки (про розірвання шлюбу, усиновлення, зміну прізвища тощо), то на лицьовому боці актового запису зазначається, на підставі чого вони зроблені: актового запису, рішення суду, розпорядження голови районної державної адміністрації або рішення виконавчого комітету міської, районної в місті ради про присвоєння або зміну прізвища або імені неповнолітньої дитини, висновку відділу реєстрації актів цивільного стану або іншого документа, який є підставою для внесення змін. Записи щодо внесених у актовий запис цивільного стану змін, доповнень та виправлень засвідчуються підписом посадової особи та печаткою відділу реєстрації актів цивільного стану.

1.5. Відповідно до вимог Цивільного кодексу України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

При обчисленні вказаних строків необхідно керуватись такими правилами:

- строк, визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку;

- строк, визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця.

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону в місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

1.6. За реєстрацію актів цивільного стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, виданих у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, справляється державне мито в розмірах і порядку, установлених чинним законодавством України.

За надання працівниками відділів реєстрації актів цивільного стану додаткових послуг правового й технічного характеру, не передбачених Законом України "Про органи реєстрації актів громадянського стану", справляється окрема плата в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції.

1.7. Працівники державних органів реєстрації актів цивільного стану не мають права реєструвати акти цивільного стану, а також уносити зміни, доповнення, виправлення в актові записи цивільного стану, поновлювати, анулювати актові записи цивільного стану щодо себе, другого з подружжя, своїх дітей та близьких родичів. У цих випадках реєстрація може бути проведена іншим працівником відділу або в іншому відділі реєстрації актів цивільного стану за погодженням з відповідним відділом реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського чи Севастопольського міських управлінь юстиції. Про таку реєстрацію у складеному актовому записі провадиться відповідна відмітка.

1.8. На всі види актових записів цивільного стану відділи реєстрації актів цивільного стану ведуть алфавітні книги, а за наявності автоматизованої системи дані актових записів також уводяться до комп'ютера.

1.9. Реєстрація актів цивільного стану за заявами іноземців, осіб без громадянства провадиться за законодавством України.

Реєстрацію народження з одночасним визначенням походження дитини, а також реєстрацію смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, виправлень, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, зареєстрованих в Україні.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності консульської легалізації, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Реєстрація народження

2.1. Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх усною чи письмовою заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із заявою про реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.

Державний орган реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації народження, мотивуючи відмову доцільністю провести її в іншому державному органі реєстрації актів цивільного стану.

2.2. У разі народження дитини жінкою, якій було імплантовано зародок, зачатий подружжям, реєстрація народження провадиться за заявою подружжя, яке дало згоду на імплантацію. У цьому разі одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається засвідчена нотаріусом її письмова згода на запис подружжя батьками дитини. При цьому в графі "Для відміток" робиться відповідний запис: матір'ю дитини згідно з медичним свідоцтвом про народження форми N 103/о-95 є громадянка (прізвище, ім'я, по батькові).

2.3. Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а заклади охорони здоров'я при народженні мертвої дитини - не пізніше трьох діб.

Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на батьків дитини та керівника закладу охорони здоров'я відповідальності, установленої законом.

Якщо заява про реєстрацію народження надійшла після закінчення року з дня народження дитини і до досягнення нею 16 років, то реєстрація народження провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини в книзі реєстрації поновлених актових записів про народження на загальних підставах як первинна, але після порядкового номера зазначається "Реєстрація з пропуском строку" (додаток 1). У цих випадках одночасно подаються медичне свідоцтво про народження за формою N 103/о-95 (затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.95 N 124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.08.95 за N 266/802), медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о-96 (затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.96 N 331, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.12.96 за N 721/1746), а також довідка з місця проживання дитини. За відсутності такої довідки дані про місце проживання дитини можуть бути підтверджені паспортом або паспортним документом одного з батьків. Водночас подаються документи, що підтверджують походження дитини. Реєстрація народження осіб, які досягли 16 років, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану відповідно до Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України.

2.4. Якщо реєстрація народження дитини провадиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в запису акта про народження, на бажання батьків, може бути зазначено фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом, що посвідчує факт її народження або місце проживання батьків.

Якщо місцем народження зазначається фактичне місце народження дитини, а не місце проживання її батьків, то про це робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток", яка під час реєстрації скріплюється підписами батьків або одного з них.

Під час реєстрації народження дитини за місцем її народження у запису акта вказується фактичне місце народження.

Зазначений порядок повинен бути роз'яснений особам, які прийшли реєструвати народження дитини.

Якщо батьки чи один з них не досягли 18-річного віку, то народження дитини реєструється у звичайному порядку. Згода батьків (опікунів) неповнолітніх батьків або матері на реєстрацію народження дитини при цьому не потрібна.

2.5. Реєстрація народження провадиться при пред'явленні:

а) медичного свідоцтва про народження форми N 103/о-95. У виняткових випадках у разі народження дитини вдома чи в іншому місці без надання медичної допомоги факт і час її народження підтверджуються підписами двох свідків, присутніх при пологах, а також медичною довідкою про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о-96).

Медична довідка заповнюється лікарем-педіатром, під наглядом якого перебуває новонароджений, і засвідчується підписом керівника лікувального закладу та печаткою;

б) паспорта або паспортних документів, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, який посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються, про що робиться відповідний запис у графі "Для відміток". Надалі ці дані можуть бути доповнені відповідно до Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України;

в) документа, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства). За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини.

2.6. Якщо в медичному свідоцтві про народження форми N 103/о-95 указане дошлюбне прізвище матері, а паспорт або паспортний документ на момент реєстрації народження одержаний нею вже на прізвище, яке було присвоєне їй при реєстрації шлюбу, то заявником в обов'язковому порядку повинно бути подано свідоцтво про шлюб, яке підтверджує, що дана медична довідка видана жінці, паспорт або паспортний документ якої пред'явлений до органу реєстрації актів цивільного стану. Якщо жінці під час реєстрації шлюбу було присвоєно прізвище чоловіка, однак паспорт або паспортний документ на нове прізвище вона не обміняла, а в медичному свідоцтві про народження дитини також зазначене дошлюбне прізвище матері, то заявник в обов'язковому порядку повинен подати свідоцтво про шлюб. За наявності в даному відділі реєстрації актів цивільного стану актового запису про шлюб батьків подавати свідоцтво про шлюб не обов'язково. У цьому разі прізвище матері в актовому записі про народження наводиться за даними запису акта або свідоцтва про одруження, а в графі "Для відміток" робиться запис "У поданому медичному свідоцтві про народження зазначене дошлюбне прізвище матері" або "У пред'явленому медичному свідоцтві про народження та в паспорті (паспортному документі) матері вказано її дошлюбне прізвище" та записується дошлюбне прізвище матері.

2.7. У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я і без надання медичної допомоги при пологах народження може бути зареєстроване в порядку, визначеному в підпункті "а" пункту 2.5 цих Правил. У таких випадках у графі 10 запису акта про народження зазначаються номер, дата видачі медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о-96, а також прізвища, власні імена, по батькові двох свідків, присутніх при пологах, їх власні підписи, серії, номери їх паспортів або паспортних документів, яким органом і коли вони видані, а також місце проживання свідків.

При неможливості свідків з'явитися до органів реєстрації актів цивільного стану справжність їх підписів під письмовим підтвердженням факту народження дитини даною жінкою повинен бути засвідчений нотаріусом, керівником відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання або уповноваженим представником підприємства, установи, організації, у якій працює або навчається зазначена особа. Якщо ж ця особа перебуває на лікуванні в стаціонарному лікувально-профілактичному закладі, справжність її підпису засвідчується адміністрацією цього закладу.

Якщо дитина народилася під час перебування матері на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі, то реєстрація народження провадиться за місцем проживання батьків (одного з батьків). Місцем народження зазначається місце проживання батьків.

Підставою для реєстрації народження може бути акт, складений посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потягу) іншого транспортного засобу за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі). У разі відсутності лікаря або фельдшера реєстрація народження провадиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о-96. Ці документи подаються до органу реєстрації актів цивільного стану, де реєструється народження.

2.8. Якщо реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою, то заявник повинен подати паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника. У цьому разі в графі "Для відміток" указуються серія, номер, дата видачі цього документа, а також орган, яким його видано.

2.9. Реєстрація народження дітей, які народилися в експедиції, на судні або в іншій віддаленій місцевості, де немає органів реєстрації актів цивільного стану, провадиться за місцем проживання батьків чи одного з них не пізніше одного місяця з дня їх повернення.

У цих випадках, на бажання батьків, місцем народження дитини в записі акта про народження зазначається місце проживання батьків або фактичне місце народження, якщо воно підтверджене медичним свідоцтвом про народження форми N 103/о-95, про що робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток".

Аналогічним чином вирішується питання реєстрації народження дитини, якщо вона народилася за кордоном і її народження не було зареєстровано в консульській установі, дипломатичному представництві України чи в компетентному органі іноземної держави. У цих випадках документ, який підтверджує народження дитини, повинен бути відповідним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

2.10. У разі народження дитини жінкою, яка утримується у виправно-трудовій установі чи слідчому ізоляторі, реєстрація народження проводиться органом реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням цієї установи на підставі заяви матері та медичного свідоцтва про народження форми N 103/о-95 (паспорт або паспортний документ матері подається тільки в тому разі, якщо він зберігається в її особовій справі) уповноваженим представником адміністрації установи, який після реєстрації отримує свідоцтво про народження, яке надалі зберігається в особовій справі засудженої, про що робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток".

2.11. При реєстрації народження близнят про кожного з них складається окремий запис акта про народження і видається окреме свідоцтво про народження.

2.12. Реєстрація народження знайденої дитини, батьки якої невідомі, провадиться за письмовою заявою представника органу опіки і піклування, адміністрації дитячого лікувального закладу, куди влаштована дитина, органів внутрішніх справ або особи, у якої перебуває дитина, не пізніше трьох діб з часу виявлення дитини. Одночасно із заявою про реєстрацію народження дитини до органів реєстрації актів цивільного стану подаються рішення органу опіки та піклування, а також довідка медичного закладу про вік дитини. Прізвище, ім'я, по батькові знайденої дитини записуються згідно з даними, зазначеними в рішенні органу опіки та піклування.

У графі "Для відміток" зазначається "Дитина знайдена, батьки невідомі, відомості про них унесені згідно з рішенням органу опіки та піклування", а також указуються назва та адреса дитячого закладу, де перебуває дитина, або прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, яка взяла дитину на виховання.

У графі "Місце народження" зазначається місце реєстрації народження дитини.

Якщо лікувальним закладом установлено, що вік знайденої дитини становить більше одного року, то реєстрація здійснюється у книзі реєстрації поновлених актових записів про народження як первинна, але після порядкового номера зазначається "Реєстрація з пропуском строку". Реєстрація знайдених дітей, яким не виповнився один рік, провадиться в книзі поточної реєстрації на підставі документів, визначених у цьому пункті на загальних підставах.

2.13. Батько й мати, які перебувають у шлюбі, записуються батьками дитини в книзі реєстрації актів про народження за заявою будь-кого з них.

У разі встановлення у порядку, передбаченому чинним законодавством, режиму окремого проживання подружжя дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не вважається такою, що походить від її чоловіка. У цьому випадку при пред'явленні дружиною копії рішення суду про встановлення для подружжя режиму окремого проживання реєстрація народження дитини провадиться за заявою матері в порядку, передбаченому пунктом 2.17 цих Правил. У графі "Для відміток" зазначаються назва суду, дата та номер зазначеного рішення.

2.14. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі медичного свідоцтва про народження форми N 103/о-95, виданого закладом охорони здоров'я про народження нею дитини, а походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини або за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини.

2.15. Спільна заява матері та батька, які не перебувають у шлюбі між собою, може бути подана як до, так і після народження дитини до державного органу реєстрації актів цивільного стану (додатки 2, 3). У разі подання такої заяви до народження дитини до неї додається довідка медичного закладу про вагітність жінки.

Якщо зі спільної заяви батьків убачається, що чоловік, який визнав себе батьком дитини, є неповнолітнім, державний орган реєстрації актів цивільного стану в триденний термін повідомляє батьків (чи одного з них), опікуна, піклувальника неповнолітнього про запис його батьком дитини, про що робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток".

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови нотаріального засвідчення справжності підпису заявника на цій заяві.

У цих випадках при складанні актового запису про народження дитини прізвище дитини вказується за прізвищем матері, а по батькові і відомості про батька - відповідно до спільної заяви про визнання батьківства. Якщо батьки (батько) бажають присвоїти дитині прізвище батька, то воно виправляється в актовому записі про народження на підставі вищезазначених документів.

2.16. У разі смерті матері або оголошення її померлою, визнання матері недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлення її батьківських прав або якщо мати дитини не проживає з нею не менше шести місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування, а також при неможливості встановити її місцезнаходження запис про батька дитини може бути проведений на підставі заяви чоловіка про визнання себе батьком дитини за умови, що реєстрація народження проведена відповідно до вимог частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України (п. 2.17 Правил) (додаток 4). У цьому разі до заяви додаються документи, які посвідчують відсутність матері (свідоцтво про смерть, рішення суду про визнання матері недієздатною, безвісно відсутньою або про позбавлення її батьківства), а також письмовий дозвіл органів опіки і піклування, про що робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток".

2.17. Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі та не має спільної заяви батьків, заяви батька про визнання батьківства або рішення суду, то за заявою матері прізвище батька дитини зазначається за прізвищем матері, а ім'я та по батькові - за бажанням матері (додаток 5).

Якщо реєстрація народження дитини провадиться за заявою іншої особи, а мати дитини на момент її народження у шлюбі не перебувала, то відомості про батька записуються за вказівкою цієї особи в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту. При цьому в графі "Для відміток" учиняється запис: "Відомості про батька внесені за вказівкою заявника" і заявник розписується в цій графі. При незгоді матері дитини з унесеними в актовий запис про народження відомостями про батька дитини виправлення провадяться згідно з Положенням про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України.

2.18. Якщо в актовому записі про народження відсутні відомості про батька дитини, то вони можуть бути внесені до нього за письмовою заявою матері, опікуна, піклувальника або самої повнолітньої дитини в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 2.17 цих Правил.

2.19. Якщо мати дитини, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, під час реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є батьком цієї дитини, і у зв'язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження дитини, то її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви самої матері та її чоловіка про невизнання його батьком дитини. У цьому разі реєстрація народження провадиться у порядку, передбаченому абзацом 1 пункту 2.17 цих Правил (додаток 6).

Про подану заяву робиться така відмітка в графі "Для відміток": "Мати дитини перебуває в шлюбі з громадянином (прізвище, ім'я, по батькові)..., який згідно із спільною заявою подружжя не є батьком цієї дитини", і обоє з подружжя розписуються в цій графі.

Якщо громадянин, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, не може особисто з'явитись до органу реєстрації актів цивільного стану для подання такої заяви, то його заява, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою і яка підтверджує, що він не є батьком дитини, може бути подана через представника. Про це робиться відмітка в актовому записі про народження в графі "Для відміток".

Якщо на час реєстрації народження шлюб між батьками розірвано або чоловік матері, з яким було зареєстровано шлюб, помер, то про це робиться відмітка в графі "Для відміток" з посиланням на номер, дату та місце складання актового запису про смерть або про розірвання шлюбу.

Якщо чоловік жінки, яка народила дитину, на час її народження помер, що підтверджується свідоцтвом про його смерть, то батьком дитини може бути записана інша особа за умови подання нею спільної з матір'ю заяви про визнання батьківства.

2.20. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу (смерті, розірвання шлюбу) або визнання його недійсним, реєстрація народження дитини провадиться в такому самому порядку, як і реєстрація народження дитини, батьки якої перебувають між собою у шлюбі, за винятком випадку, передбаченого абзацом 3 цього пункту.

У графі "Для відміток" на підставі пред'явленого документа зазначається, де і коли було зареєстровано розірвання шлюбу чи смерть батька дитини або коли і яким судом було постановлено рішення про визнання шлюбу недійсним.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації повторно шлюбу її матері з іншою особою, батьком дитини в актовому записі про народження зазначається чоловік матері в повторному шлюбі. У цих випадках батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі його спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду (додаток 7).

Надалі при вирішенні судом спорів про визнання батьківства, материнства, оспорювання батьківства чи материнства, встановлення фактів батьківства та материнства зміни до актових записів про народження вносяться відповідно до Положення про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану.

2.21. Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям.

При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ, про що робиться відповідний запис у графі "Для відміток", який засвідчується підписами обох батьків. За відсутності згоди дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органів опіки й піклування або суду. У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають, з якого прізвища - батька чи матері - повинно починатися прізвище дитини.

2.22. Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства, визначається матір'ю дитини.

При реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько, про що в графі "Для відміток" робиться відповідна відмітка, яка засвідчується підписами одного або обох батьків.

У разі відсутності при реєстрації народження згоди батьків щодо присвоєння імені спір вирішується органами опіки й піклування або судом.

При реєстрації народження іншою особою ім'я дитини присвоюється за її вказівкою.

2.23. По батькові дитині присвоюється за іменем батька. Якщо батько має подвійне ім'я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них на вибір батьків, про що робиться відмітка в графі "Для відміток", яка засвідчується підписами одного або обох батьків. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі.

У разі реєстрації народження дитини в громадян, у національній традиції яких немає звичаю зазначати по батькові, то в записі акта та свідоцтві про народження дитини мають право записати лише її прізвище та ім'я. Про бажання батьків робиться відмітка в актовому записі про народження в графі "Для відміток", яка скріплюється підписами обох батьків цієї дитини.

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

2.24. На прохання батьків до їх паспортів або паспортних документів уносять відомості про дітей: їх прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження.

2.25. Відомості про дітей, які народилися від шлюбу громадян України з іноземцями або особами без громадянства, уносяться на прохання одного з батьків лише до паспорта або паспортного документа громадянина України.

2.26. Дитина, яка народилася мертвою, записується в книзі реєстрації актів про народження на підставі лікарського свідоцтва про перинатальну смерть форми N 106-2/о-95 (затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.08.95 за N 266/802). У графі актового запису про народження "живонароджена чи мертвонароджена" зазначається "мертвонароджена". Свідоцтво про народження в цьому разі не видається.

Обов'язок повідомити органи реєстрації актів цивільного стану про мертвонароджену дитину покладається на керівника лікувального закладу, де мати перебувала під час пологів.

2.27. У тих випадках, коли смерть дитини настала незабаром після її народження (навіть якщо вона прожила хоч декілька хвилин), складаються два записи: про народження і смерть, але видається тільки свідоцтво про смерть. У цьому разі підставою для реєстрації народження є медичне свідоцтво про народження (ф. N 103/о-95), а для реєстрації смерті - лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (ф. N 106-2/о-95).

2.28. Якщо батькам необхідно одержати документ, що підтверджує народження дитини (мертвої або живої, але померлої на першому тижні життя), то відділ реєстрації актів цивільного стану видає довідку про народження з указівкою про мертвонародження або про те, що дитина померла.

2.29. Якщо при реєстрації народження дитини відомості про батька внесені в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 2.17 цих Правил, то разом із свідоцтвом про народження дитини видається довідка за встановленою формою для отримання відповідної допомоги згідно з чинним законодавством (додаток 8). Про видачу довідки робиться відмітка в графі "Для відміток" обох примірників актового запису про народження і проставляється підпис заявника.

2.30. Після реєстрації народження батькам дитини видається довідка для виплати допомоги, про що робиться відповідна відмітка і проставляється підпис заявника (додаток 9).

У тих випадках, коли батьки або один з них відмовились від дитини і передали її на утримання та виховання за рахунок держави, довідка для виплати допомоги не видається.

2.31. У тих випадках, коли мати, яка не перебуває в шлюбі з батьком дитини, померла або передала дитину на утримання і виховання за рахунок держави, тобто відмовилась узяти дитину з пологового будинку, або місце її проживання невідоме, а батьківство не встановлене, то реєстрація народження дитини провадиться за письмовою заявою уповноваженого представника адміністрації лікувального закладу, у якому перебувала мати під час народження дитини, або за письмовою заявою уповноваженого представника адміністрації дитячого закладу чи особи, які опікуються дитиною. Відомості про матір наводяться на підставі медичного свідоцтва про народження форми N 103/о-95, прізвище дитини і прізвище батька - за прізвищем матері, ім'я і по батькові дитини та батька - за вказівкою заявника. При цьому по батькові дитини повинно відповідати імені батька (решта даних про батьків дитини не записується). Про реєстрацію народження такої дитини орган реєстрації актів цивільного стану повинен письмово повідомити орган опіки і піклування.

2.32. На підставі рішення суду про позбавлення батьківських прав у графі "Для відміток" актового запису зазначається "Батьки (батько, мати) позбавлені батьківських прав на підставі рішення (назва суду), N справи ___ від ____________". Учинений запис засвідчується печаткою і підписом посадової особи відділу реєстрації актів цивільного стану. У таких випадках відомості про батьків з актового запису не виключаються, а тому з батьків, якого позбавлено батьківських прав, повторне свідоцтво про народження дитини не видається.

2.33. При поновленні в батьківських правах на підставі рішення суду, що набрало чинності, в актовому записі про народження робиться відмітка: "Батьки (батько, мати) поновлені в батьківських правах на підставі рішення (назва суду), N справи ___ від "____________". Учинений запис засвідчується печаткою і підписом посадової особи.

3. Реєстрація смерті

3.1. Реєстрація смерті провадиться в органах реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.

3.2. Реєстрація смерті провадиться за заявою родичів померлого, його сусідів, працівників житлово-експлуатаційних організацій або інших осіб чи за повідомленням адміністрації лікувального закладу, де сталася смерть.

Особа, яка звернулась щодо реєстрації смерті, повинна пред'явити на своє посвідчення паспорт або паспортний документ. Відсутність зазначеного документа не є підставою для відмови в реєстрації смерті, але про це робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток" актового запису про смерть.

3.3. Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше трьох діб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть форми N 106/о-95 або фельдшерської довідки про смерть форми N 106-1/о-95 (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.08.95 за N 266/802) чи висновку судово-медичної експертизи, прокурора - не пізніше п'яти діб.

3.4. Реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, а також факту смерті, установленого в судовому порядку, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.

Датою смерті особи, оголошеної судом померлою, вважається день набрання рішенням суду законної сили, якщо інше не зазначено в рішенні суду. У цих випадках реєстрація смерті провадиться у книгах поновлених актових записів про смерть.

Реєстрація факту смерті особи, встановленого в судовому порядку, якщо з часу настання смерті не минуло одного року, провадиться у книгах актових записів про смерть як первинна, а якщо минуло більше року, - у книгах поновлених актових записів.

3.5. Підставою для реєстрації смерті є: лікарське свідоцтво про смерть (форми N 106/о-95) або фельдшерська довідка про смерть (форми N 106-1/о-95), видані лікувальним закладом, рішення суду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянина померлим, а також повідомлення з місць позбавлення волі, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть. Ці документи додаються до другого примірника актового запису про смерть.

3.6. Реєстрація смерті військовослужбовців та військових будівельників, які загинули в період проходження військової або альтернативної служби в мирний час, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану із зазначенням в актовому записі про те, що смерть настала в період проходження військової служби, якщо відповідний запис є у графі "Причина смерті" лікарського свідоцтва про смерть.

3.7. Смерть особи, яка померла в дорозі (у потягу, на судні, у літаку та ін.), може бути зареєстрована в найближчому органі реєстрації актів цивільного стану на підставі документів, зазначених у пункті 3.5 цих Правил.

3.8. Реєстрація смерті осіб, які померли в установах, у яких ці особи перебували під арештом або відбували покарання, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання цих осіб до їх арешту або за місцезнаходженням виправно-трудової установи, про що робиться відмітка в графі "Для відміток". В актовому записі про смерть записується причина смерті, зазначена в лікарському свідоцтві про смерть.

Реєстрація смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів, незалежно від часу її настання, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану в книгах поновлених актових записів про смерть за поточний рік на підставі повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України.

В актовому записі графи "Причина смерті" та "Місце смерті" заповнюються відповідно до зазначеного повідомлення. Якщо причина та місце смерті невідомі, то у відповідних графах записується "Не встановлено".

3.9. При реєстрації смерті невпізнаних осіб до актового запису про смерть уносяться тільки ті відомості, які містяться у лікарському свідоцтві про смерть.

При встановленні надалі відомостей про померлого, яких бракувало, зміни і доповнення до актового запису про смерть уносяться згідно з Положенням про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів громадянського стану на підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного стану, за наявності протоколу впізнання трупа.

3.10. Запис у графі "Причина смерті" повинен відповідати підпункту 1-В пункту 11 лікарського свідоцтва про смерть, якщо заповнені всі три підпункти, або підпункту 1-Б, якщо заповнені два підпункти, та підпункту 1-А - якщо заповнений тільки цей пункт.

3.11. Якщо померлий мав паспорт або паспортний документ, а також військово-облікові та пільгові документи, то орган реєстрації актів цивільного стану, який реєструє смерть, вилучає їх і на першій сторінці цих документів проставляє штамп "Власник помер ____________ 200_ року. Актовий запис про смерть N ___ від ____________ 200_ року".

Паспорти, паспортні документи, а також військово-облікові документи та пільгові посвідчення померлих осіб щотижня передаються за списком до органів внутрішніх справ та військових комісаріатів за місцем реєстрації смерті (додаток 10).

Непередача зазначених документів померлих не є перешкодою для реєстрації смерті. Про їх непередачу орган реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний у тижневий термін повідомити органи внутрішніх справ та військові комісаріати за місцем реєстрації смерті, про що робиться відмітка в актовому записі в графі "Для відміток".

Реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства провадиться на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства України. У цих випадках паспорти або паспортні документи померлого надсилаються до відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції для подальшого пересилання їх до Міністерства закордонних справ України або повертаються особі, яка супроводжує тіло померлої особи, про що в графі "Для відміток" робиться відповідна відмітка, яка засвідчується підписом цієї особи.

3.12. На підставі актового запису про смерть орган реєстрації актів цивільного стану видає довідку про смерть для одержання допомоги на поховання, про що в графу "Для відміток" актового запису про смерть уноситься відповідна інформація, яка засвідчується підписом заявника (додаток 11).

3.13. Органи реєстрації актів цивільного стану зобов'язані щомісяця надсилати органам внутрішніх справ відомості про дітей, померлих у віці до 16 років (додаток 12).

Інформація про померлих громадян подається також державним податковим інспекціям у встановленому законодавством порядку (додаток 13).

3.14. Якщо при реєстрації смерті стане відомо про неповнолітніх дітей, які залишилися без батьківського піклування, то орган реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний в той самий день письмово повідомити про це орган опіки та піклування за місцем проживання дітей.

3.15. Якщо заява про реєстрацію смерті надійшла після закінчення року з дня настання смерті, то реєстрація провадиться за місцем проживання заявника за наявності лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть установленої форми в книзі реєстрації поновлених актових записів про смерть на загальних підставах як первинна, без складання висновку, але після перевірки наявності реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання заявника, за місцем поховання чи виявлення трупа.

4. Реєстрація шлюбу

4.1. Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором (додаток 14).

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, то таку заяву, справжність підписів на якій має бути нотаріально засвідченою, можуть подати їх представники згідно з нотаріально посвідченим дорученням.

Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб тільки при пред'явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення або висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним).

Для громадян України, шлюб яких припинено за кордоном, а також іноземців та осіб без громадянства таким документом може бути рішення суду про розірвання шлюбу, якщо за законодавством цієї іноземної держави воно є остаточним, свідоцтво про розірвання шлюбу або смерть другого з подружжя чи інші документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави, видані компетентним органом та відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Якщо до зазначених документів додано їх переклад, достовірність якого засвідчено згідно із законодавством іноземної країни, у якій їх видано, то він також повинен бути легалізований у встановленому порядку.

У заяві про шлюб, а також у графі "Для відміток" актового запису зазначається документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу.

4.2. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, зобов'язані пред'явити на посвідчення їх особи паспорт або паспортний документ. Якщо обидві особи, які бажають укласти шлюб, або один з них не досягли 16 років і відповідно до статті 23 Сімейного кодексу України їм надано право на шлюб, то реєстрація може бути проведена на підставі свідоцтва про народження, у якому робиться запис про проведену реєстрацію.

4.3. Особи, які відбувають у закордонне плавання і мають посвідчення особи моряка, при поданні заяви про реєстрацію шлюбу повинні пред'явити до органу реєстрації актів цивільного стану свій паспорт громадянина України з відміткою уповноваженого органу про місце проживання.

4.4. Заяви від громадян України, які постійно проживають за кордоном, приймаються за паспортом громадянина України для виїзду за кордон, виданим уповноваженим органом.

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред'явити національний паспорт або паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

Якщо в паспортах або паспортних документах цих осіб відсутні відомості про сімейний стан їх власників, то вони повинні одночасно подати документ про те, що не перебувають у шлюбі, виданий компетентним органом країни свого громадянства або країни постійного проживання, та легалізований консульською установою або дипломатичним представництвом України в цій країні. Зазначені документи можуть бути також видані або легалізовані консульською установою або дипломатичним представництвом цієї країни в Україні та легалізовані Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Якщо в паспортах або паспортних документах є відмітка про припинення шлюбу вищезазначених осіб, довідка про сімейний стан повинна бути пред'явлена за період після розірвання шлюбу.

У разі відсутності в країні походження документів консульської установи України документи можуть бути легалізовані в найближчій консульській установі України, повноваження якої офіційно поширюються на територію країни походження документів. Документи, що посвідчують сімейний стан цієї категорії осіб, можуть бути видані або легалізовані консульською установою країни їх громадянства або країни постійного проживання в тій країні, де одночасно присутня консульська установа України, у якій ці документи легалізуються для використання в Україні.

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, для реєстрації шлюбу подають довідку про сімейний стан, видану консульською установою України, у якій вони перебувають на консульському обліку.

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, але не перебувають на консульському обліку в консульській установі України, для реєстрації шлюбу подають довідку про сімейний стан, видану компетентним органом країни проживання.

Якщо документи іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов'язково додається переклад тексту на українську мову, достовірність якого засвідчується консульською установою або дипломатичним представництвом України за кордоном, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

Переклад паспорта або паспортного документа вищезазначених категорій осіб може бути зроблений також позаштатним перекладачем органів юстиції, у цьому разі його достовірність засвідчує керівник відділу реєстрації актів цивільного стану.

Оригінал документа про сімейний стан разом з перекладами всіх вищезазначених документів залишаються у справах відділу реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву та зареєстрував шлюб.

Зазначений документ про сімейний стан дійсний протягом шести місяців з дня його видачі (якщо в ньому не встановлено інший термін). Про представлений документ робиться відмітка в графі "Для відміток" актового запису про шлюб (назва органу, який видав, номер та дата видачі).

Заяви громадян України, які оформили виїзд на постійне місце проживання до інших країн, але ще не виїхали за кордон, приймаються на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон за наявності довідки про сімейний стан заявника, виданої уповноваженим органом, якому було здано паспорт громадянина України.

4.5. Заяви про реєстрацію шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану України громадян України, які тимчасово проживають за кордоном, приймаються при пред'явленні паспорта громадянина України.

4.6. Орган реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобов'язаний ознайомити осіб, які вступають у шлюб, з умовами і порядком реєстрації шлюбу, переконатися, що ці особи взаємно обізнані зі станом здоров'я і сімейним станом один одного, а також роз'яснити їм права й обов'язки як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до вступу в шлюб.

4.7. Шлюб реєструється в органах реєстрації актів цивільного стану після спливу одного місяця від дня подання заяви особами, які бажають укласти шлюб.

У виняткових випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви осіб, які бажають вступити в шлюб, та документів, які підтверджують наявність поважної причини для його скорочення.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені факти, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви.

4.8. Якщо до органу реєстрації актів цивільного стану надійде письмова інформація про наявність передбачених законодавством перешкод до реєстрації шлюбу, то реєстрація його відкладається, і в цьому разі заявникові, який про це повідомив, пропонується у термін не більш як три місяці подати відповідні докази. Рішення про таке відкладення реєстрації шлюбу може бути оскаржене в судовому порядку.

Орган реєстрації актів цивільного стану може на прохання зацікавлених осіб або зі своєї ініціативи провести необхідну перевірку. Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у шлюб. За наявності передбачених законодавством перешкод для реєстрації шлюбу орган реєстрації актів цивільного стану відмовляє в його реєстрації і видає письмове роз'яснення. Якщо відомості про такі перешкоди не дістануть підтвердження, то реєстрація шлюбу провадиться на загальних підставах.

4.9. Реєстрація шлюбу за довіреністю або через представника не дозволяється. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою.

4.10. За погодженням з особами, які бажають укласти шлюб, орган реєстрації актів цивільного стану призначає день і час реєстрації шлюбу з додержанням вимог, передбачених статтею 32 Сімейного кодексу України.

4.11. Якщо громадяни, які бажають укласти шлюб, не можуть з'явитися з поважних причин до органу реєстрації актів цивільного стану в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день, про що робиться відмітка на заяві та в журналі обліку заяв.

У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.

4.12. Якщо особи, які подали заяву, не з'явилися до органу реєстрації актів цивільного стану протягом тримісячного строку з дня її подання і не повідомили причину неявки, то заява втрачає чинність.

4.13. Реєстрація шлюбу осіб, яким знижено шлюбний вік, провадиться на загальних підставах. Якщо особи, які бажають зареєструвати шлюб, на день реєстрації шлюбу не досягли шлюбного віку, реєстрація шлюбу провадиться тільки за наявності рішення суду про надання права на шлюб.

У цих випадках при реєстрації шлюбу в графі "Для відміток" актового запису про шлюб зазначаються назва суду, яким постановлене дане рішення, його номер та дата.

4.14. Реєстрація шлюбу провадиться у приміщенні органу реєстрації актів цивільного стану в присутності осіб, які укладають шлюб, а також на їх бажання, у присутності запрошених.

4.15. За заявою наречених реєстрація шлюбу в урочистій обстановці може бути проведена в іншому місці.

За заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

У цих випадках наявність поважної причини повинна бути підтверджена документально.

Про реєстрацію шлюбу в лікарні, удома або в іншому відповідному місці, а також про документ, що підтверджує наявність поважної причини, зазначається в графі "Для відміток".

4.16. У разі реєстрації шлюбу на судні, що передбачено статтею 70 Кодексу торговельного мореплавства України, реєстрація шлюбу проводиться відділом реєстрації актів цивільного стану за спільною заявою подружжя встановленої форми у книзі поновлених актових записів актів про шлюб, на підставі акта, складеного капітаном судна, у присутності осіб, які уклали цей шлюб.

В актовому записі про шлюб проставляються підписи осіб, які уклали шлюб, а також дані їх паспортів або паспортних документів, а в графі "Для відміток" зазначаються підстави його складання: місце, дата складання акта, а також прізвище посадової особи, яка його склала.

У таких випадках дата виникнення фактичних шлюбних відносин зазначається у графі "Для відміток" актового запису та у графі "Зареєстрували шлюб" свідоцтва про шлюб відповідно до дати складання акта капітаном судна.

Якщо на день звернення до відділу реєстрації актів цивільного стану одна з осіб, з якою було укладено шлюб шляхом складання вищезазначеного акта капітаном судна, померла, то друга особа має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах.

У цьому разі реєстрація шлюбу провадиться у відділі реєстрації актів цивільного стану на підставі копії рішення суду про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах.

На підставі складеного поновленого актового запису в день реєстрації заявникам видається відповідне свідоцтво про шлюб із штампом "Поновлено".

4.17. Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання у виправно-трудових установах, провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням цієї установи на загальних підставах, передбачених чинним законодавством України.

4.18. Особа, яка бажає зареєструвати шлюб із засудженим, заповнює заяву про шлюб за встановленою формою (у частині, яка торкається її) і представляє її до відділу реєстрації актів цивільного стану.

4.19. Відділ реєстрації актів цивільного стану звіряє зазначені в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, який посвідчує особу заявника, засвідчує його підпис та правильність зазначених у заяві відомостей і повертає заяву заявнику, який направляє її адміністрації виправно-трудової установи для передачі засудженому.

4.20. При надходженні заяви про шлюб із засудженим адміністрація виправно-трудової установи передає її засудженому для заповнення тієї частини, яка торкається його. Правильність зазначених у заяві відомостей та підпис засудженого перевіряються та засвідчуються підписом начальника і гербовою печаткою виправно-трудової установи, у якій засуджений відбуває покарання, після чого заява надсилається до органу реєстрації актів цивільного стану, який проводитиме реєстрацію шлюбу.

4.21. Якщо питання про реєстрацію шлюбу ініціює засуджений, то адміністрація виправно-трудової установи забезпечує його бланком заяви про шлюб за встановленою формою. Після заповнення засудженим тієї частини заяви, яка торкається його, адміністрація виправно-трудової установи звіряє вказані в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, який міститься в особовій справі засудженого, засвідчує його підпис і правильність указаних у заяві відомостей та направляє цю заяву особі, з якою засуджений бажає укласти шлюб. Одночасно цій особі повідомляються найменування та адреса відділу реєстрації актів цивільного стану, у якому може бути проведена реєстрація шлюбу.

4.22. При погодженні на укладення шлюбу із засудженим особа, яка отримала таку заяву, заповнює її в тій частині, яка торкається її, та передає до відділу реєстрації актів цивільного стану для засвідчення підпису та відомостей, указаних у заяві, після чого направляє заяву до відділу реєстрації актів цивільного стану, який зазначено в повідомленні виправно-трудової установи.

4.23. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який отримав спільну заяву про шлюб, призначає дату та час реєстрації шлюбу, про що заздалегідь повідомляє осіб, які бажають укласти шлюб, а також адміністрацію виправно-трудової установи, у якій утримується засуджена особа, яка бажає укласти шлюб.

4.24. Реєстрація шлюбу із засудженим провадиться у присутності осіб, які укладають шлюб, у приміщенні, визначеному адміністрацією виправно-трудової установи.

4.25. У паспорті або паспортному документі засудженого відділом реєстрації актів цивільного стану проставляється штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та року народження другого з подружжя, найменування відділу реєстрації актів цивільного стану та дати реєстрації шлюбу. Штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням цих самих відомостей проставляється також у паспорті або паспортному документі другого з подружжя.

Якщо засуджений при реєстрації шлюбу змінив прізвище або приєднав до свого прізвища прізвище другого з подружжя, то на першій сторінці його паспорта або паспортного документа проставляється штамп або відмітка про те, що у зв'язку зі зміною прізвища при укладенні шлюбу паспорт або паспортний документ підлягає обміну.

Реєстрація шлюбу з особами, щодо яких до суду як запобіжний захід обрано тримання під вартою, здійснюється відділом реєстрації актів цивільного стану в слідчих ізоляторах (тюрмах) тільки з письмового дозволу органу, у провадженні якого перебуває справа, у тому самому порядку і за тими самими правилами, які встановлені для виправно-трудових установ.

4.26. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої).

Якщо обоє з подружжя бажають мати подвійне прізвище, то за їх спільною заявою визначається, з якого прізвища буде починатися обране ними прізвище, про що робиться відповідна відмітка у графі "Для відміток".

Складання більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.

Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої (нареченого) вже є подвійним, вона (він) має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого, про що вказується у відповідній заяві про реєстрацію шлюбу та проставляється відповідна відмітка у графі "Для відміток".

4.27. У паспортах або паспортних документах осіб, які уклали шлюб, на відповідній сторінці проставляється штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народження другого з подружжя, місця і часу реєстрації шлюбу.

Якщо особа під час реєстрації шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта або паспортного документа проставляється штамп про те, що він підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при вступі в шлюб. У паспорти або паспортні документи іноземців та осіб без громадянства зазначений штамп проставляється в графі "Примітки", а в разі відсутності такої графи штамп проставляється на будь-якій вільній від записів сторінці паспорта або паспортного документа.

Якщо іноземний громадянин або особа без громадянства отримали дозвіл на постійне проживання в Україні, що підтверджується посвідкою, виданою уповноваженим органом, то штамп про реєстрацію шлюбу проставляється в обидва документи.

4.28. Орган реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища у зв'язку із реєстрацією шлюбу (додаток 15).

5. Реєстрація розірвання шлюбу

5.1. Реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання подружжя або одного з них.

Відділ реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації розірвання шлюбу, якщо один з подружжя звернувся із заявою про реєстрацію розірвання шлюбу до відділу реєстрації актів цивільного стану не за своїм місцем проживання, а за місцем проживання другого з подружжя. У цьому разі місце проживання другого з подружжя підтверджується його паспортом або паспортним документом з відміткою про його проживання чи відповідною довідкою, виданою компетентними органами, про що робиться відмітка в записі акта в графі "Для відміток".

5.2. Шлюб уважається припиненим у день винесення відділом реєстрації актів цивільного стану відповідної постанови про розірвання шлюбу, а в разі розірвання шлюбу судом - у день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу (додаток 16).

5.3. Реєстрація розірвання шлюбу може провадитись незалежно від строку, що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу, яке набрало чинності, або винесення постанови про розірвання шлюбу.

5.4. Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду провадиться за письмовою заявою подружжя або одного з них за пред'явлення копії рішення суду (витягу з рішення суду) про розірвання шлюбу, що набрало чинності, а також паспорта або паспортного документа, квитанції про сплату встановленої судом суми державного мита (додаток 17).

Якщо один з подружжя, що розриває шлюб, звільнений від сплати державного мита, то реєстрація розірвання шлюбу і видача йому свідоцтва провадиться незалежно від сплати державного мита другим з подружжя.

5.5. При одержанні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу та після реєстрації її в спеціальному журналі відділ реєстрації актів цивільного стану одночасно з'ясовує, чи не було зареєстровано розлучення у відділі реєстрації актів цивільного стану України за заявою другого з подружжя. Тому з подружжя, хто подав заяву, роз'яснюється, що розірвання шлюбу буде зареєстровано після одержання відповіді з відділу реєстрації актів цивільного стану України за місцем зберігання актового запису про шлюб.

5.6. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який одержав такий запит, повинен не пізніше тижневого строку повідомити, коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано розірвання шлюбу другим із подружжя або про відсутність відмітки про розірвання шлюбу в актовому записі про шлюб.

5.7. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який одержав повідомлення про відсутність відмітки про розлучення, у десятиденний термін запрошує заявника для реєстрації розірвання шлюбу і в його присутності реєструє розірвання шлюбу.

5.8. Якщо відділу реєстрації актів цивільного стану відомо, що другий з подружжя вже зареєстрував розірвання шлюбу, то заяву, що надійшла, разом з копією рішення суду і квитанцією про сплату державного мита вказаний відділ, на письмове прохання заявника, надсилає до відділу реєстрації актів цивільного стану України за місцезнаходженням актового запису про розірвання шлюбу для доповнення його відсутніми відомостями.

5.9. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який одержав такі матеріали, зобов'язаний у десятиденний строк доповнити актовий запис про розлучення і надіслати до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника для вручення йому свідоцтва про розірвання шлюбу, зазначивши в ньому ту саму дату реєстрації розірвання шлюбу, що й першому з подружжя.

5.10. Після доповнення актового запису відділ реєстрації актів цивільного стану повинен у тижневий термін надіслати повідомлення про це відділу за місцезнаходженням другого примірника актового запису про розірвання шлюбу (додаток 18).

5.11. Той з подружжя, який бажає, щоб йому було присвоєне дошлюбне прізвище, повинен заявити про це письмово відділу реєстрації актів цивільного стану при поданні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу. Про присвоєння одному з подружжя дошлюбного прізвища відділи реєстрації актів цивільного стану проводять відповідний запис у паспорті або паспортному документі заявника.

5.12. Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя у випадку, передбаченому статтею 106 Сімейного кодексу України, провадиться на підставі їх письмової заяви, у якій повинно бути зазначено про відсутність у подружжя спільних дітей (додаток 19).

У цих випадках оформлення розлучення і видача подружжю свідоцтва про розірвання шлюбу провадиться на підставі постанови про розірвання шлюбу, що виноситься відділом реєстрації актів цивільного стану після закінчення одного місяця з дня подання подружжям заяви про розлучення, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

5.13. Якщо один з подружжя через поважну причину не має можливості з'явитися для подання заяви про розірвання шлюбу (у зв'язку з тяжкою хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій місцевості), то той з подружжя, хто з'явився, повинен подати від імені подружжя спільну заяву.

Підпис на заяві відсутнього з подружжя повинен бути належним чином засвідчений у нотаріальному порядку, про що робиться відмітка в записі акта та журналі обліку заяв.

Перед прийняттям заяви про розірвання шлюбу проводиться співбесіда з особами, які подають заяву про розірвання шлюбу, щодо моменту припинення шлюбу, а також порядку і умов реєстрації розірвання шлюбу.

5.14. Реєстрація розірвання шлюбу на підставі постанови за взаємною згодою подружжя передбачає особисту присутність подружжя або одного з них.

5.15. До заяви про розірвання шлюбу має бути додане свідоцтво про шлюб. Якщо в подружжя такого свідоцтва немає, а актовий запис про укладення шлюбу в органі реєстрації актів цивільного стану не зберігся, то за наявності в паспортах або паспортних документах заявника відмітки (штампа) про шлюб вимагати поновлення актового запису не потрібно. Про відсутність свідоцтва робиться відмітка на заяві про реєстрацію розірвання шлюбу. За наявності свідоцтва про шлюб після складання запису акта про розірвання шлюбу воно повертається заявникам з відміткою про розлучення. Якщо актовий запис про шлюб був складений в органах реєстрації актів цивільного стану України, але не зберігся, і в подружжя немає свідоцтва про шлюб, а також відсутні штампи (відмітки) про шлюб в паспортах, паспортних документах, то реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена тільки після поновлення актового запису про шлюб у встановленому законодавством порядку.

5.16. Якщо той з подружжя, який буде відсутній при реєстрації розірвання шлюбу, бажає після розлучення повернути своє дошлюбне прізвище, то він повинен зазначити про це в заяві про розірвання шлюбу. Аналогічний запис провадиться і в постанові відділу реєстрації актів цивільного стану про розірвання шлюбу.

5.17. Якщо розірвання шлюбу реєструється одним з подружжя, то при складанні актового запису до нього вносяться всі необхідні відомості щодо цієї особи. Щодо другого з подружжя зазначаються лише прізвище до розірвання шлюбу, ім'я, по батькові і сума державного мита, яку він має сплатити відповідно до рішення суду.

У цьому разі в свідоцтві про розірвання шлюбу зазначається прізвище, присвоєне після розірвання шлюбу лише тому з подружжя, який зареєстрував розлучення.

5.18. Якщо один з подружжя визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім, недієздатним унаслідок душевної хвороби чи недоумства, засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років, то реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання другого з подружжя на підставі постанови відділу реєстрації актів цивільного стану.

5.19. До заяви про розірвання шлюбу додаються копія або виписка з рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім чи недієздатним унаслідок душевної хвороби чи недоумства, або копія чи виписка з вироку суду про засудження його до позбавлення волі на строк не менше трьох років (додаток 20), яка подається ініціатором розірвання шлюбу. На підставі пред'явлених документів відділом реєстрації актів цивільного стану складається відповідна постанова та реєструється розірвання шлюбу (додаток 21).

5.20. При складанні актового запису про розірвання шлюбу відомості щодо відсутнього з подружжя зазначаються лише до розірвання шлюбу у графах "Прізвище", "Ім'я" та "По батькові".

Відсутні відомості надалі можуть бути доповнені за заявою особи після її звільнення з виправно-трудової установи на підставі паспорта або паспортного документа відділом реєстрації актів цивільного стану, у якому було зареєстровано розірвання шлюбу.

Про проведену реєстрацію розірвання шлюбу в десятиденний термін повідомляється засуджений або опікун недієздатного (додаток 22).

5.21. У паспортах або паспортних документах, що посвідчують осіб розлученого подружжя, проставляється штамп про реєстрацію розірвання шлюбу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, з якою розірвано шлюб, місце і час цієї реєстрації.

Якщо особа, у паспорті або паспортному документі якої робиться відмітка про розірвання шлюбу, змінила прізвище на дошлюбне, то одночасно вказується, що у зв'язку зі зміною прізвища паспорт або паспортний документ підлягає обміну в місячний строк.

Якщо реєстрація розірвання шлюбу була проведена за відсутності одного з подружжя, то відмітка про розлучення в його паспорті або паспортному документі робиться при врученні йому свідоцтва про розірвання шлюбу тим відділом реєстрації актів цивільного стану, який видає свідоцтво, із зазначенням фактичного місця та дати реєстрації розірвання шлюбу.

5.22. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який склав постанову або отримав рішення суду про розірвання шлюбу та на підставі одного з цих документів зареєстрував розірвання шлюбу, повинен у десятиденний термін надіслати повідомлення про припинення шлюбу до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням актового запису про шлюб (додаток 23).

Відділ реєстрації актів цивільного стану, який одержав таке повідомлення, повинен у десятиденний термін зробити на лицьовому боці актового запису про шлюб відмітку про розірвання шлюбу, зазначивши, коли і яким відділом реєстрації актів цивільного стану було винесено постанову або судом - рішення суду та зареєстровано розірвання шлюбу, а також номер актового запису. Після цього відділ реєстрації актів цивільного стану надсилає повідомлення про проведену реєстрацію розірвання шлюбу до архіву органу реєстрації актів цивільного стану, у якому зберігається другий примірник актового запису про шлюб, який здійснює у ньому відповідну відмітку.

У разі, якщо реєстрація розірвання шлюбу проведена не в день винесення відповідної постанови, то до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням актового запису про шлюб надсилається спочатку повідомлення про припинення шлюбу, а потім - про проведення відповідної реєстрації (додаток 24).

5.23. У разі з'явлення того з подружжя, який у судовому порядку був оголошений померлим, або виявлення місця його перебування відповідне рішення скасовується судом. Якщо смерть особи, оголошеної судом померлою, була зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану, а другий з подружжя не уклав новий шлюб, то шлюб вважатиметься поновленим тільки після анулювання актового запису про смерть на підставі рішення суду.

Про анулювання актового запису про смерть надсилаються повідомлення до відділів реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого та другого примірників цього актового запису. Якщо смерть особи, оголошеної судом померлою, не була зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану, то шлюб не вважається припиненим. Якщо ж другий з подружжя уклав повторний шлюб, той з подружжя, щодо якого було скасовано рішення суду про оголошення його померлим та анульовано актовий запис про смерть, може оформити розірвання шлюбу на загальних підставах.

5.24. Якщо один з подружжя був визнаний у судовому порядку безвісно відсутнім і за цієї підстави шлюб з ним було розірвано, то в разі його з'явлення і скасування рішення суду про визнання цієї особи безвісно відсутньою шлюб може бути поновлений відділом реєстрації актів цивільного стану тільки за спільною заявою подружжя. Анулювання актового запису про розірвання шлюбу провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану, у якому зберігається актовий запис, тільки за наявності рішення суду про скасування попереднього рішення суду про визнання цієї особи безвісно відсутньою.

Шлюб не може бути поновлений, якщо другий з подружжя особи, визнаної безвісно відсутньою, вступив у новий шлюб. У цьому разі той з подружжя, який з'явився, вправі одержати або витребувати свідоцтво про розірвання шлюбу з відділу реєстрації актів цивільного стану, у якому було зареєстровано розірвання шлюбу. При цьому актовий запис про розірвання шлюбу доповнюється тими відомостями, яких бракує.

5.25. Відділи реєстрації актів цивільного стану зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища у зв'язку з реєстрацією розірвання шлюбу (додаток 15).

6. Реєстрація зміни імені

6.1. Реєстрація зміни імені громадян України провадиться за їх заявою відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем їх постійного проживання (додаток 25).

Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

6.2. Зміна прізвища та імені фізичними особами, які є громадянами України, дозволяється після досягнення ними 16-річного віку.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника змінити своє прізвище та ім'я.

По батькові фізичної особи може бути змінено в разі зміни її батьком свого власного імені.

У разі, якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою.

6.3. При поданні заяви про зміну імені громадяни пред'являють паспорт, особа, яка досягла 16-річного віку, - паспорт або свідоцтво про народження, а особа, яка досягла 14-річного віку, - свідоцтво про народження, а також квитанцію про сплату державного мита.

6.4. До заяви про зміну імені додаються:

а) свідоцтво про народження заявника;

б) свідоцтво про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі),

свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);

в) свідоцтво про народження неповнолітніх дітей;

г) документ, що підтверджує зміну власного імені батька;

ґ) фотокартка.

6.5. Відділ звіряє вказані у клопотанні відомості з документами заявника, попереджає його про адміністративну відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і роз'яснює заявникові наслідки, пов'язані зі зміною імені, зокрема про необхідність обміну паспорта та інших документів.

6.6. Розгляд клопотань про зміну імені провадиться лише за наявності у відділах реєстрації актів цивільного стану України актових записів про народження, одруження, розірвання шлюбу особи (якщо заявник перебуває у шлюбі або розлучився), яка бажає змінити ім'я. Їх копії додаються до справи. У тих випадках, коли вищезазначені актові записи втрачені, клопотання може бути розглянуто лише після їх поновлення в установленому порядку.

6.7. Зібрані документи відділ надсилає до органів внутрішніх справ за місцем проживання заявника для встановлення особи заявника та запобігання можливості використання зміни імені з метою ухилення від слідства, суду, виплати аліментів та з іншою корисливою метою.

6.8. Органи внутрішніх справ безкоштовно проводять відповідну перевірку та в місячний термін повертають до відділу всі надіслані їм матеріали з висновком про можливість зміни імені заявника або відмову в цьому.

6.9. Розгляд клопотань про зміну імені повинен бути закінчений не пізніше тримісячного терміну з дня подачі клопотання. Указаний термін зупиняється у разі необхідності поновлення відповідного актового запису.

Реєстрація зміни імені провадиться відділом, який задовольнив клопотання.

У разі відмови у зміні імені відділ видає заявникові копію висновку про відмову, який може бути в установленому порядку оскаржений до суду (додаток 26).

6.10. При задоволенні клопотання у повідомленні заявникові роз'яснюється, що він повинен у тримісячний термін зареєструвати зміну імені. У разі порушення цього терміну без поважних причин дозвіл на зміну імені втрачає силу (додаток 27).

У разі порушення тримісячного терміну реєстрації зміни імені з поважних причин (хвороба, відрядження, перебування за межами України тощо), підтверджених документально, термін реєстрації може бути продовжений керівником відділу реєстрації актів цивільного стану до кінця року з дня надіслання повідомлення.

Після реєстрації зміни імені відділ реєстрації актів цивільного стану на першій сторінці паспорта або паспортного документа заявника проставляє штамп з відміткою про те, що він підлягає обміну впродовж місячного строку.

6.11. На підставі складеного актового запису про зміну імені відділ реєстрації актів цивільного стану вносить необхідні зміни до актових записів цивільного стану заявника і його неповнолітніх дітей, які зберігаються в органах реєстрації актів цивільного стану України. Актовий запис про зміну імені є підставою для видачі повторних свідоцтв.

Зміни щодо даних про батьків в актових записах про народження повнолітніх дітей заявника вносяться в разі їх письмового клопотання про це. Після цього надсилаються відповідні повідомлення до відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського чи Севастопольського міських управлінь юстиції для внесення аналогічних змін до других примірників актових записів цивільного стану.

Раніше видані свідоцтва вилучаються і знищуються в порядку, передбаченому Інструкцією з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану в Україні.

6.12. Якщо актові записи цивільного стану, у які необхідно внести дані, пов'язані з реєстрацією зміни імені, містяться в інших органах реєстрації актів цивільного стану України, то за їхнім місцезнаходженням протягом десяти днів надсилаються повідомлення про внесення відповідних змін. На підставі цього повідомлення відділ реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням відповідного актового запису вносить до першого примірника необхідні зміни, надсилає нове свідоцтво до відділу реєстрації актів цивільного стану для вручення заявнику за місцем його проживання, після чого надсилає повідомлення до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану для внесення аналогічних змін до другого примірника цього актового запису (додаток 28).

До компетентних органів іноземних держав надсилаються повідомлення про внесення змін до записів актів цивільного стану у зв'язку з реєстрацією зміни імені тільки в тих випадках, коли це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Про це робиться відповідна відмітка у графі "Для відміток" актового запису про зміну імені.

6.13. Про проведену реєстрацію зміни імені призовника і військовозобов'язаного відділ реєстрації актів цивільного стану в семиденний строк надсилає повідомлення до районного (міського) військового комісаріату, у якому він перебуває на обліку, а також до відділу внутрішніх справ за місцем проживання заявника (додатки 29, 30).

7. Видача документів про реєстрацію актів цивільного стану

7.1. Повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану видаються відділами реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України на підставі актового запису цивільного стану за заявами громадян, щодо яких складено запис (додатки 31 - 36).

Повторне свідоцтво про усиновлення видається на підставі актового запису про народження з урахуванням унесених змін згідно з рішенням суду про усиновлення.

На свідоцтвах, що видаються повторно, а також на тих, які видаються після внесення до записів актів змін, доповнень та виправлень, проставляється штамп "Повторне", якщо раніше первинне свідоцтво видавалося.

7.2. У заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові та адреса заявника; прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника.

Повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану видаються в разі втрати або пошкодження виданих раніше.

Якщо витребовується свідоцтво про народження, то додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків.

При витребуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначаються прізвища, імена, по батькові обох з подружжя.

7.3. Якщо в заяві не зазначено або неточно зазначено час реєстрації, то перевірка за книгами реєстрації актів цивільного стану і метричними книгами провадиться за сім років: за рік, указаний у заяві, а також за три попередні і три наступні роки.

7.4. Повторні свідоцтва видаються особам, щодо яких складено актовий запис цивільного стану, повторні свідоцтва про народження дітей незалежно від їх віку можуть видаватись їх батькам і усиновителям; повторні свідоцтва про усиновлення - усиновителям та усиновленим, які досягли 16-ти років. Повторні свідоцтва про народження дітей, які не досягли 18-ти років, можуть також видаватись опікунам, піклувальникам і адміністрації дитячих закладів, у яких перебувають діти, а також органам опіки і піклування. У цих випадках свідоцтва представникам зазначених установ видаються за належно оформленим дорученням та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу. Особам, яким виповнилося 16 років, повторні свідоцтва можуть видаватися за наявності паспорта або паспортного документа.

Особі, позбавленій батьківських прав, повторні свідоцтва про народження дітей не видаються.

Громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, витребовують документи на підтвердження фактів реєстрації актів цивільного стану, здійснених компетентними органами іноземної держави, через Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, якщо інший порядок не встановлено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

7.5. Повторні свідоцтва про смерть видаються родичам померлої особи (його дітям, у тому числі й усиновленим, другому з подружжя, братам і сестрам померлого, онукам, діду і бабі померлого як з боку батька, так і з боку матері) або особі, яка є спадкоємцем, якщо родинні стосунки або право на спадщину підтверджуються документально, про що зазначається в заяві про видачу зазначеного свідоцтва.

7.6. Якщо на ім'я особи, яка не є родичем померлого, зроблено заповіт в установі банку, то відділи реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису про смерть повинні видати пред'явнику відповідного документа довідку із зазначенням дати смерті вкладника, а також місця і дати реєстрації його смерті. Довідка підписується керівником відділу реєстрації актів цивільного стану і скріплюється печаткою.

Якщо відносно особи, яка не є родичем померлого, але яка згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансових установах, створених у відповідності до Закону України "Про страхування", є вигодонабувачем, то відділи реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису про смерть повинні видати пред'явнику зазначеного договору довідку про смерть, передбачену абзацом першим цього пункту.

На прохання громадянина, щодо якого відділом реєстрації актів цивільного стану складено постанову про розірвання шлюбу, може бути видана копія відповідної постанови.

7.7. Після припинення шлюбу шляхом розлучення повторні свідоцтва про шлюб не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ реєстрації актів цивільного стану видає довідку із зазначенням прізвища, імені, по батькові осіб, які зареєстрували шлюб, їх прізвища після реєстрації шлюбу і дат реєстрації укладення і розірвання шлюбу. Довідка підписується керівником відділу реєстрації актів цивільного стану і скріплюється печаткою (додатки 37, 38).

7.8. Громадянам, які звернулися до відділу реєстрації актів цивільного стану особисто, повторні свідоцтва повинні видаватися того самого дня за пред'явленням ними паспорта або паспортного документа.

На письмові запити громадян про видачу повторних свідоцтв відповідь повинна надсилатись протягом 15 днів. На запити з інших населених пунктів повторні свідоцтва надсилаються до відділу реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома. На заявах громадян зазначаються назва відділу реєстрації актів цивільного стану, куди надіслано свідоцтво, дата надіслання, а також номер і серія свідоцтва.

Свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану пересилаються тільки рекомендованими листами.

Якщо чинним законодавством не передбачено видачі повторних свідоцтв, то за заявами громадян їм може бути видана довідка про проведену реєстрацію за формою та в порядку, установленими Міністерством юстиції України (додатки 39 - 51).

Громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживаються в Україні, на їх прохання може бути видана довідка про сімейний стан за встановленим зразком. Зазначена довідка видається особисто заявнику в одному примірнику відділами реєстрації актів цивільного стану районних, міських (міст обласного значення), районних у містах управліннями юстиції за останнім місцем проживання заявника, яке підтверджується його паспортом або паспортним документом. У зазначеній довідці проставляється власноручний підпис особи, на яку вона складена, і після цього довідка підписується керівником відділу реєстрації актів громадянського стану і скріплюється печаткою (додатки 52, 53).

Після закінчення терміну дії довідки про сімейний стан замість неї може бути видана інша за умови повернення до відділу реєстрації актів цивільного стану попередньої довідки.

У разі звернення громадян, які після отримання довідки про сімейний стан перебували за межами України, видача повторної довідки про сімейний стан у разі її втрати може бути проведена при пред'явленні відповідного документа, виданого компетентним органом країни перебування, про наявність відомостей щодо реєстрації шлюбу цієї особи.

Після видачі довідки про сімейний стан заявник попереджається про необхідність її повернення у разі невикористання.

Довідка про сімейний стан за довіреністю не видається.

У кожному відділі ведуться журнал обліку та алфавітні книги виданих довідок.

7.9. При видачі повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану на підставі метричних книг дата повинна зазначатися за новим стилем (до числа, указаного в метричній книзі щодо події, яка відбулася у XIX столітті до 1 січня 1901 року, слід додати 12 днів, а до числа, зазначеного в метричній книзі щодо події, яка відбулася після 1 січня 1901 року, - 13 днів).

Назва місцевості в повторних свідоцтвах зазначається відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою на день видачі свідоцтва, а у виняткових випадках, якщо це не є можливим, - за старим адміністративно-територіальним устроєм згідно з даними актового запису, на підставі якого оформлюється документ.

7.10. Якщо окремі графи в актових записах цивільного стану не заповнені або відсутні, то вони в повторних свідоцтвах прокреслюються.

7.11. У разі відсутності актового запису у відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного підпорядкування) управлінь юстиції заява про видачу повторного свідоцтва пересилається для подальшого виконання до відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

Якщо актовий запис також відсутній у відділі реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, то заявникові видається або надсилається повідомлення про відсутність актового запису цивільного стану за встановленою формою (додаток 54).

7.12. Для оформлення пенсії дітям (батькам), батьки (діти) яких загинули на фронті, а також особам, що перебували на утриманні військовослужбовців, які загинули при виконанні інших обов'язків військової служби, відділ реєстрації актів цивільного стану на запити органів соціального захисту населення, військових комісаріатів, органів Служби безпеки України, внутрішніх справ, органів та установ кримінально-виконавчої системи надсилає витяг з актового запису про народження загиблого. У витязі зазначаються лише ті відомості, які містяться у свідоцтві про народження. За відсутності актового запису про народження надсилається повідомлення про відсутність за встановленою формою.

7.13. Повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану іноземців, осіб без громадянства та громадян України, які проживають за кордоном, витребовуються через дипломатичні та консульські установи України за кордоном, а також через Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України за заявою або анкетою (установленого зразка), підписаною особою, яка витребує свідоцтво.

Якщо договором про надання правової допомоги в цивільних, сімейних та кримінальних справах, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, установлений інший порядок витребування цих документів з-за кордону, то діють правила, передбачені відповідним договором.

7.14. Повторні свідоцтва громадянам, щодо яких реєстрація актів цивільного стану провадилась у консульських установах або дипломатичних представництвах України, видаються відділом реєстрації актів громадянського стану Київського міського та Київського обласного управлінь юстиції, якщо такі записи передано їм на зберігання.

7.15. Запити Міністерства закордонних справ України, пов'язані з діяльністю органів реєстрації актів цивільного стану, надсилаються Міністерству юстиції України і пересилаються для виконання Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.

7.16. Запити іноземних установ юстиції щодо надіслання документів, пов'язаних з реєстрацією актів цивільного стану, виконуються в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

7.17. Запити, які надходять від адвокатів або адвокатських об'єднань, виконуються на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства в порядку, установленому Міністерством юстиції України.

7.18. Копії актових записів цивільного стану видаються тільки на запити Міністерства юстиції України, відділів реєстрації актів цивільного стану України, суду, державного нотаріуса, а також слідчих органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України та консульських установ України із зазначенням мети їх витребування, у межах їх компетенції.

Видача громадянам копій записів актів цивільного стану забороняється.

7.19. Повторні свідоцтва можуть видаватись громадянам на підставі нотаріально посвідченого доручення.

7.20. В актовому записі про реєстрацію акта цивільного стану, на підставі якого видано повторне свідоцтво, проставляються серія, номер та дата видачі цього свідоцтва.

 

Заступник директора Департаменту
у справах цивільного стану громадян
та нотаріату - начальник управління
у справах цивільного стану громадян
 

 
 
 
В. В. Кунда
 

 

ЗАЯВА

Прошу зареєструвати народження з пропуском строку та видати свідоцтво про народження моєї дитини.

Повідомляю про неї:

1. Прізвище _______________________________ 2. Ім'я __________________

3. По батькові ___________________________________

4. Дата народження ________________________________________________

5. Місце народження _______________________________________________

6. Прізвища, імена, по батькові батьків, їх дата народження та громадянство:

Батько ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мати _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Назва документів, їх серії, номери, яким органом та коли видані:

Батька ____________________________________________________________

Матері ____________________________________________________________

8. Якими документами підтверджується факт народження дитини: _________
__________________________________________________________________
                                         (назва документа, яким органом та коли виданий)
__________________________________________________________________

9. Причина несвоєчасної реєстрації народження ________________________

Про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджений(на).

"___" ____________ 20__ р.

__________________________________________________________________

Підпис _______________________

 

ЗАЯВА
про визнання батьківства

Я, ________________________________________________________, визнаю
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 
себе батьком _____________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові дитини) 
який(а) народився(лась) "___" ____________ 20__ р. у громадянки
_________________________________________________________________.
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

Я, _________________________________,
                           (прізвище, ім'я, по батькові) 

______________________________________,
(прізвище при реєстрації народження дитини) 

мати 

___________________________________________________ підтверджую, що
                                     (прізвище, ім'я, по батькові дитини) 
громадянин _______________________________________ є його (її) батьком.
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

Відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України просимо внести відомості про батька до актового запису про народження нашої дитини, по батькові дитини просимо вказати за іменем батька _________________________________________, присвоїти їй прізвище батька ____________________________________________, виправити дошлюбне прізвище матері з ____________________________________ на шлюбне прізвище ________________________________________, яке взяте при укладенні шлюбу з батьком дитини, та видати свідоцтво про народження дитини.

Про себе повідомляємо:

  

БАТЬКО 

МАТИ 

1. Прізвище 

  

  

2. Ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження 

  

  

5. Громадянство 

  

  

6. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

  

7. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

8. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 

  

  

9. Якщо батьки дитини перебувають у шлюбі, то вказати місце реєстрації шлюбу, номер та дату складання актового запису про шлюбу 

  

  

До заяви додаємо: 

_______________________________________________
(перелік документів)
_______________________________________________
_______________________________________________ 

  

Підписи батьків: 

Батько _________________________ 

Мати __________________________ 

"___" ____________ 20__ р. 

  

 

ЗАЯВА
про визнання батьківства

Я, _____________________________________________, визнаю себе батьком
                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
дитини, яка буде народжена в громадянки ______________________________.
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 

Я, _____________________________________, підтверджую, що батьком моєї
            (прізвище, ім'я, по батькові майбутньої матері)
майбутньої дитини є громадянин _____________________________________.
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

Надалі при реєстрації народження, відповідно до ст. 126 Сімейного кодексу України, просимо внести відомості про батька до актового запису про народження нашої дитини, по батькові дитини просимо вказати за іменем батька _____________________, присвоїти їй прізвище батька _____________________.

Про себе повідомляємо:

  

БАТЬКО 

МАТИ 

1. Прізвище 

  

  

2. Ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження 

  

  

5. Громадянство 

  

  

6. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить 

  

  

7. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

8. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 

  

  

До заяви додаємо: 

_______________________________________________
(перелік документів)
_______________________________________________
_______________________________________________ 

  

Підписи батьків: 

Батько _________________________ 

Мати __________________________ 

"___" ____________ 20__ р. 

  

 

ЗАЯВА БАТЬКА ДИТИНИ
ПРО ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА

Я, ______________________________________________________________,
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові батька) 
визнаю себе батьком дитини _______________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
________________________________________________________________,
яка народилась "___" ________________ р. у громадянки ________________
_________________________________________________________________,
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові матері) 

яка померла, оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав або не проживає з дитиною більше 6-ти місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування, місце проживання якої невідоме (потрібне підкреслити), що підтверджується документами
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Прошу записати мене батьком дитини в записі акта про її народження, указавши по батькові дитини за моїм іменем ________________________________,
прізвище дитині присвоїти __________________________________________
та видати свідоцтво про її народження.

Про себе повідомляю:

N з/п 

Питання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Число, місяць, рік народження 

  

Громадянство 

  

Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

Місце постійного проживання  

 

  

місто (село) 

 

  

район 

 

  

область, держава 

 

  

вулиця 

  

  

будинок N        квартира N 

 

Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ 

  

  

серія                N  

  

  

орган, яким виданий 

  

  

дата видачі 

  

До заяви додаю:

документи, що підтверджують відомості про матір, яка померла, оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав, не проживає з дитиною більше 6-ти місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування, місце проживання якої невідоме (потрібне підкреслити), на ____________ аркушах.
                                 (кількість) 

"___" ____________ 20__ р. 

____________________________
(підпис батька) 

 

ЗАЯВА

Відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України прошу внести відомості про батька до актового запису про народження сина (дочки) (потрібне підкреслити)
_________________________________________________________________ 
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 

У графі "Відомості про батька" прошу записати прізвище батька за моїм прізвищем і вказати таке його ім'я та по батькові: ______________________________________________________ 

Запис про громадянство батька прошу записати за моїм громадянством.

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис _____________________ 

 

СПІЛЬНА ЗАЯВА
чоловіка та дружини про невизнання чоловіка батьком дитини

Я, __________________________________, не визнаю себе батьком дитини,
                  (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка)
народженої ____________________ моєю дружиною ____________________
                       (число, місяць та рік народження)
_________________________________________________________________.
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові дружини) 

Я, _____________________________________, підтверджую, що мій чоловік
                        (прізвище, ім'я, по батькові матері)
________________________ не є батьком народженої ___________________
       (прізвище, ім'я, по батькові)                                                   (число, місяць та рік народження)
мною дитини.

Відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України прошу внести відомості про батька до актового запису про народження сина (дочки) (потрібне підкреслити)
_________________________________________________________________ 
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 

У графі "Відомості про батька" прошу записати прізвище батька за моїм прізвищем і вказати таке його ім'я та по батькові:
_________________________________________________________________

Запис про громадянство батька прошу записати за моїм громадянством.

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис _____________________ 

 

СПІЛЬНА ЗАЯВА
попереднього чоловіка матері та чоловіка у повторному шлюбі щодо визнання батьківства

Я, _____________________________________, визнаю себе батьком дитини,
                        (прізвище, ім'я, по батькові батька)
народженої ____________________________ __________________________,
                           (число, місяць, рік народження дитини)       (прізвище, ім'я, по батькові матері) 
яка перебуває у шлюбі з ____________________________________________.
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка) 
Я, ______________________________________, не заперечую проти запису
                    (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка)
батьком _________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові батька дитини)
дитини, народженої ___________________ моєю дружиною _____________
                                     (число, місяць, рік народження дитини)
_________________________________________________________________.
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 

Я, ____________________________________, даю згоду на визнання і запис
                       (прізвище, ім'я, по батькові матері)
батьком __________________________________________________ дитини,
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 
народженої мною _________________________________________________.
                                                                       (число, місяць, дата народження дитини) 

Про себе повідомляю (заповнюється батьком дитини):

N з/п 

Питання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Число, місяць, рік народження 

  

Громадянство 

  

Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

Місце постійного проживання  

 

  

місто (село) 

 

  

район 

 

  

область, держава 

 

  

вулиця 

  

  

будинок N           квартира N  

 

Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ 

  

  

серія                 N  

  

  

орган, яким виданий 

  

  

дата видачі 

  

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис 

_____________________
(батька дитини) 

  

Підпис 

_____________________
(матері дитини) 

  

Підпис 

_____________________
(чоловіка у повторному шлюбі) 

 

Штамп органу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ДОВІДКА

У книзі реєстрації актів про народження ______________________________
                                                                                   (назва органу реєстрації актів цивільного стану)
_________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. зроблено запис за N ________ про народження 
дитини __________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження "___" ____________ 20__ р.

Батьки:

мати ____________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 
батько ___________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

Відомості про батька записані за заявою матері згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України.

Начальник органу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           (лінія відрізу) 

Довідка про народження видана згідно з актовим записом про народження N ___ за 20__ р.
для пред'явлення до _________________________________________________
                                                                                      (назва компетентного органу) 

Одержав _________________.
                            (підпис заявника) 

Видав _____________________ "___" ____________ 20__ р.
                    (підпис посадової особи) 

 

Штамп органу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ДОВІДКА

Гр. _______________________________________________________________
                                    (прізвище, ім'я та по батькові дитини і яка за рахунком дитина) 
народився(лась) "___" ____________ 20__ р., про що в книзі реєстрації актів
про народження в _________________________ проведено відповідний запис 
                                (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 
за N ___ від "___" ____________ 20__ р. 

Батьки:

батько ___________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 
мати _____________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

Начальник органу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            (лінія відрізу) 

Довідка про народження видана згідно з актовим записом про народження N ___ за 20__ р.
для пред'явлення до _________________________________________________.
                                                                (назва відповідного органу, установи, підприємства) 
Одержав _________________.
                            (підпис заявника) 

Видав ___________________ "___" ____________ 20__ р.
                 (підпис посадової особи) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

СПИСОК
паспортів, паспортних документів, пільгових посвідчень, військово-облікових документів, зданих у зв'язку з реєстрацією смерті померлих громадян

за період з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ р.

N
з/п 

Назва документа 

Серія 

Номер 

Яким органом та коли виданий 

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження померлого 

Останнє місце проживання 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надсилається відповідно до пункту 21 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 вересня 1993 р. N 3423-XII, та згідно зі статтею 38 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

 

Штамп органу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ДОВІДКА ПРО СМЕРТЬ

Гр. ______________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________ помер _______________ числа
______________ місяця 20__ р., про що в книзі реєстрації актів про смерть за 20__ рік зроблений відповідний запис "___" ____________ місяця за N ___.

Місце смерті ______________________________________________________ 

Начальник органу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

-----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              (лінія відрізу) 

Довідку про смерть N ___ для отримання допомоги одержав 
_____________________ "___" ____________ 20__ р.
            (підпис заявника) 

Прізвище заявника __________________________________________________  

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ
про померлих дітей у віці до 16 років

за ____________ 20__ р.
(місяць)

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата народження 

Місце постійного проживання (адреса повна) 

Дата смерті 

Дата реєстрації смерті та номер актового запису  

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

 

вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ
про громадян, які померли
за ____________ 20__ р.,
(місяць)
для зняття з обліку в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

  

  

  

  

  

  

  

  

(код ЄДРПОУ)

_______________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

___________________________________________________
(Автономна Республіка Крим (область), місто, район або район у місті) 

Аркуш

N
з/п 

Стать ч/ж 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Ідентифікаційний номер (якщо він є у паспорті або паспортному документі) 

Дата народження (число, місяць, рік) 

Дата смерті (число, місяць, рік) 

Аркуш

Усього громадян _______________ 

Усього аркушів _________________ 

_______________/
(дата) 

__________________________/
(підпис відповідальної особи) 

______________
(прізвище) 

_______________/
(дата) 

__________________________/
(підпис керівника) 

______________
(прізвище) 

М. П.

Надсилається відповідно до Порядку передачі відділами реєстрації актів громадянського стану державним податковим органам інформації про громадян, які померли, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 22 грудня 1997 року за N 462/83/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1997 року за N 617/2421.

 

Реєстрацію шлюбу призначено
на "___" ____________ 20__ р. о _____ годині ____ хвилин
________________________________
(підпис посадової особи, яка приймала заяву)

Шлюб зареєстрований ______________, актовий запис N ___
                                                      (число, місяць, рік) 

Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про реєстрацію шлюбу

  

ВІН 

ВОНА 

1. Прізвище 

  

  

2. Ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження
Вік 

  

  

5. Місце народження
(місто, село, район, область, держава) 

 

 

6. Громадянство 

  

  

7. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

  

8. Сімейний стан (у шлюбі не перебуває, удівець (удова), шлюб розірвано).
Назва документа, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання актового запису про розірвання шлюбу (смерть), назва відділу реєстрації актів цивільного стану, який провадив відповідну реєстрацію 

  

  

9. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 

  

  

Перешкод до укладання шлюбу в нас немає.

Виявляючи взаємну згоду на вступ до шлюбу, просимо зареєструвати його в установленому законодавством порядку.

Після реєстрації шлюбу бажаємо мати прізвище:

______________________
(чоловік) 

______________________
(жінка) 

З умовами і порядком укладення шлюбу ознайомлені, взаємно обізнані про стан здоров'я та сімейний стан. Права й обов'язки як майбутніх подружжя і батьків нам роз'яснили.

Про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підписи наречених: 

Він _________________________
                       (дошлюбне прізвище) 

  

Вона _______________________
                       (дошлюбне прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, по батькові у зв'язку з реєстрацією шлюбу, розірванням шлюбу (потрібне підкреслити)

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові до визнання батьківства, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, (потрібне підкреслити)

Дата народження 

Місце постійного проживання (адреса повна) 

Номер актового запису про укладення шлюбу, розірвання шлюбу (потрібне підкреслити) 

Дата укладення шлюбу, розірвання шлюбу (потрібне підкреслити) 

Прізвище, ім'я, по батькові після визнання батьківства, укладення шлюбу, розірвання шлюбу (потрібне підкреслити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надсилається відповідно до статті 38 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

 

ПОСТАНОВА

"___" ________________ р. Відділ реєстрації актів цивільного стану,
_____________________________, розглянувши спільну заяву подружжя про
              (назва управління юстиції) 
розірвання шлюбу, відповідно до ст. 106 Сімейного кодексу України

постановив:

Шлюб між _____________________________________________________ та
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка)
___________________________________________________ згідно із
                                 (прізвище, ім'я, по батькові дружини) 

ст. 114 Сімейного кодексу України припинити шляхом розірвання.

Після розірвання шлюбу присвоїти прізвище:

чоловікові ______________________________

дружині ________________________________ 

Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану
 

 
підпис
(розшифрування підпису) 

М. П.

 

Розірвання шлюбу зареєстровано
_____________________, актовий запис N ___
          (число, місяць, рік) 

Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду

Просимо(шу) зареєструвати розірвання шлюбу на підставі рішення суду
________________________________
  (назва суду та дата постановлення рішення) 

Про себе повідомляємо(ю):

  

ВІН 

ВОНА 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 

  

  

2. Дата народження 

  

  

3. Громадянство 

  

  

4. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить 

 

 

5. Перебували в шлюбі (першому, другому) 

  

  

6. Де зареєстровано шлюб, що розривається.
Номер та дата актового запису про шлюб 

  

  

7. Кількість спільних дітей віком до 18 років 

  

  

8. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (узяте при укладенні шлюбу чи дошлюбне) 

  

  

9. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом та коли виданий)  

  

  

З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підписи осіб, що розривають шлюб:

Він ______________________
                    (шлюбне прізвище) 

Вона _______________________
                         (шлюбне прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ

Прошу доповнити актовий запис про розірвання шлюбу N ___
від ____________, складений _______________________________________
                                                                    (найменування відділу реєстрації актів цивільного стану)
на гр. ___________________________________________________________,
                              (прізвище, ім'я, по батькові заявника до реєстрації розірвання шлюбу)
такими відомостями:

у графі 1 __________________________________________________________
                                                              (прізвище після розірвання шлюбу) 
у графі 4 __________________________________________________________
                                                                            (дата народження) 
у графі 5 __________________________________________________________
                                                                                  (громадянство) 
у графі 6 __________________________________________________________
                                                                    (місце постійного проживання) 
у графі 7 __________________________________________________________
                                                       (у якому за рахунком перебував(ла) шлюбі) 
у графі 10 _________________________________________________________
                                 (сума та дата сплати держмита, номер квитанції, назва установи банку) 
у графі 11 _________________________________________________________
         (назва документа, що посвідчує особу: його серія, номер, яким органом та коли виданий) 
у графі 13 _________________________________________________________
                                         (серія, номер та дата видачі свідоцтва про розірвання шлюбу) 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

 

Розгляд заяви про розірвання шлюбу
призначено на "___" ____________ 20__ р.
___________________________________
    (підпис посадової особи, що прийняла заяву) 

Постанову про розірвання шлюбу
винесено "___" ____________ 20__ р.

Розірвання шлюбу зареєстровано
_____________, актовий запис N ___.
(число, місяць, рік)

Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про розірвання шлюбу

Ми, що нижче підписалися, за взаємною згодою просимо розірвати шлюб у встановленому законодавством порядку.

Спільних дітей не маємо.

Про себе повідомляємо:

  

ВІН 

ВОНА 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 

  

  

2. Дата народження 

  

  

3. Громадянство 

  

  

4. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить 

  

  

5. Перебували в шлюбі (першому, другому) 

  

  

6. Де укладено шлюб, що розривається.
Номер та дата актового запису про шлюб 

  

  

7. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (узяте при укладенні шлюбу чи дошлюбне) 

  

  

8. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

9. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом та коли виданий)  

  

  

З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підписи осіб, що розривають шлюб:

Він ______________________
                    (шлюбне прізвище) 

Вона _______________________
                         (шлюбне прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

 

ЗАЯВА
про розірвання шлюбу

Прошу розірвати шлюб з громадянином (громадянкою) ____________________
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
згідно зі статтею 107 Сімейного кодексу України.

Про себе та чоловіка (дружину) повідомляю:

  

ВІН 

ВОНА 

1. Прізвище 

  

  

2. Ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження 

  

  

5. Громадянство 

  

  

6. Який за рахунком шлюб (перший, повторний) 

  

  

7. Місце реєстрації шлюбу, що розривається, номер та дата запису акта  

  

  

8. Кількість спільних дітей віком до 18 років 

  

  

9. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить 

  

  

10. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (дошлюбне або взяте після укладення шлюбу) 

  

  

11. Місце постійного проживання (адреса повна) 

  

  

12. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом та коли виданий) 

  

  

Поштова адреса: ___________________________________________________
                                    (прізвище, ім'я, по батькові засудженого подружжя, опікуна недієздатного
_________________________________________________________________
                                                            подружжя, його точна адреса)
_________________________________________________________________

До заяви додаю: 

1. ________________________________________________
          (копія вироку, рішення суду, дата та місце його постановлення)
__________________________________________________
2. ________________________________________________
__________________________________________________ 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис заявника _____________ 

 

ПОСТАНОВА

"___" ________________ р.              Відділ реєстрації актів цивільного стану
_________________________________________________, розглянувши заяву
                                               (назва управління юстиції) 
__________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я, по батькові ініціатора звернення)

про розірвання шлюбу згідно зі статтею 107 Сімейного кодексу України,

постановив:

шлюб між ______________________________________________________ та
                                         (прізвище, ім'я, по батькові ініціатора розірвання шлюбу)
_________________________________________________________________,
          (прізвище, ім'я, по батькові засудженого або недієздатного чи безвісно відсутнього) 
засудженим вироком _______________________________________________,
                                                                     (найменування суду, дата винесення вироку) 
визнаним безвісно відсутнім або недієздатним унаслідок душевної хвороби
рішенням ________________________________________________________, 
                                       (найменування суду, дата постановлення рішення) 

припинити шляхом розірвання.

Після розірвання шлюбу присвоїти прізвище:

чоловікові ______________________________

дружині ________________________________

Керівник відділу реєстрації актів
цивільного стану
 

підпис
(розшифрування підпису) 

М. П.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відділ реєстрації актів цивільного стану _________________________________
                                                                                         (назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
повідомляє, що на підставі заяви гр. ____________________________________ 
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
про розірвання шлюбу згідно зі статтею 107 Сімейного кодексу України з
гр. _______________________________________________________________, 
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 
який(а):

- засуджений(а) за вироком суду ______________________________________
                                                                                                                     (назва суду)
_________________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ р. строком на _____________________________
і відбуває покарання у вашій установі;

- згідно з рішенням суду _____________________________________________
                                                                                                            (назва суду) 
від "___" ____________ року визнаний недієздатним,
"___" ____________ 20__ р. складено постанову та зареєстровано розірвання шлюбу.

Просимо викладене довести до відома гр. ______________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові засудженого/ної/) 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію розірвання шлюбу

___________________________________________ "___" ____________ 20__ р.
              (назва органу реєстрації актів цивільного стану)
зареєстровано розірвання шлюбу між __________________________________ 
                                                                                             (прізвища, імена, по батькові подружжя)
________________________________ за актовим записом N ___ на підставі:

- постанови від "___" ____________ 20__ р.;

- рішення суду від "___" ____________ 20__ р., N ___, постановленого
__________________________________________________________________
                               (назва суду, що постановив рішення про розірвання шлюбу) 

Згідно з пунктом 5.22 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні просимо зробити відповідну відмітку про реєстрацію розірвання шлюбу в актовому записі про шлюб N ___ від "___" ____________ 20__ р., складеному
__________________________________________________________________, 
                                                (назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

після чого надіслати повідомлення до архіву міського (обласного) відділу реєстрації актів цивільного стану для здійснення аналогічної відмітки на другому примірнику актового запису про шлюб.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення шлюбу внаслідок його розірвання

___________________________________________ "___" ____________ 20__ р.
               (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

складено постанову про розірвання шлюбу

між ______________________________________________
                              (прізвища, імена, по батькові подружжя)
__________________________________________________.

Згідно з пунктом 5.22 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні просимо зробити відповідну відмітку про розірвання шлюбу в актовому записі про шлюб N ___ від "___" ____________ 20__ р., складеного _____________________________________________________________,
                                                 (назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

після чого надіслати повідомлення до архіву міського (обласного) відділу реєстрації актів цивільного стану для здійснення аналогічної відмітки на другому примірнику актового запису про шлюб.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

 

Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про зміну імені*

____________
* Відповідно до п. 1 ст. 28 "Ім'я фізичної особи" Цивільного кодексу України фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям.

Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Прошу змінити мені прізвище, ім'я, по батькові (потрібне підкреслити) _______
___________________________________________________________________ 
                                                   (указати, на яке прізвище, ім'я, по батькові) 

Повідомляю про себе:

Питання  

Відповіді 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 

  

2. Дата народження 

  

3. Громадянство 

  

4. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить  

  

5. Сімейний стан (перебуває чи не перебуває у шлюбі, удівець, удова) 

  

6. Відомості про дітей (прізвище, ім'я, по батькові, місце та дата народження, адреса, за якою вони проживають) 

  

7. Чи був під судом та слідством, якщо так, то коли і до якої міри покарання засуджений  

  

8. Чи міняв раніше прізвище, ім'я, по батькові, якщо міняв, то коли і де 

 

9. Обране прізвище, ім'я, по батькові 

  

10. Повний перелік місцевостей, у яких заявник проживав, з указівкою часу проживання, місця роботи, навчання, служби в армії 

  

11. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 

  

Про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджений(на)

До заяви додаю:

а) свідоцтво про народження;

б) свідоцтво про шлюб (розірвання шлюбу);

в) свідоцтва про народження дітей;

г) витяг з паспорта;

ґ) фотокартку;

д) документ, що підтверджує зміну власного імені батьком.

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ____________________ 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

ВИСНОВОК
про відмову в зміні імені

___________________________________________________________________
                                            (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 

розглянув клопотання гр. ____________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 
який (яка) народився(лась) ___________________________________________,
                                                                                                      (число, місяць, рік) 
про зміну прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) ______________.

Відповідно до висновку органів внутрішніх справ відмовити у зміні прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) з ____________________ на _____________________.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

Відділ реєстрації актів цивільного стану ________________________________
__________________________________________________________________
                                                (назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

повідомляє, що Ваше клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) з _________________ на __________________ розглянуто та вирішено позитивно.

Вам необхідно в тримісячний термін зареєструвати зміну прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) у відділі реєстрації актів цивільного стану за місцем подання клопотання. У разі пропуску зазначеного терміну без поважних причин дозвіл утрачає силу, а повторне клопотання може бути розглянуто тільки через рік.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до запису акта цивільного стану у зв'язку зі зміною імені

"___" ____________ 20__ р. ___________________________________________ 
                                                                              (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 
громадянину(ці) ____________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 
зареєстровано зміну прізвища на ______________________________________,
                                                                                                                  (нове прізвище) 
ім'я на _____________________, по батькові на __________________________,
                                   (нове ім'я)                                                                           (нове по батькові)
актовий запис N ___.

У зв'язку з проведеною реєстрацією внесіть до актового запису про
___________________________________________________________________
                                                                            (вид запису акта) 
громадянина(ки) ___________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 
такі зміни: _________________________________________________________
                                   (які конкретно зміни належить унести до запису акта цивільного стану)
__________________________________________________________________

Реєстрація ________________________________________________________
                                                                                        (вид реєстрації) 
проведена "___" ____________ 19__ р. у _______________________________
_________________________________________________________________,
                                                (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 
актовий запис N ___.

Нове свідоцтво про ________________________________________________
                                                                                                  (вид свідоцтва)
надішліть на нашу адресу, а повідомлення направте до архіву органів реєстрації актів цивільного стану для внесення змін у другий примірник запису акта.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П.

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що на підставі висновку _________________________________
                                                                                                (назва органу внутрішніх справ України) 
від "___" ____________ 20__ р. N ___ та дозволу __________________________
                                                                                            (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 
від "___" ____________ 20__ р. N ___ гр. _________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження заявника)
що проживає ______________________________________, дозволено змінити
                                                      (місце постійного проживання)
прізвище, ім'я, по батькові (потрібне підкреслити) з _________________________
на _________________________________________.

Зміна прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) зареєстрована в ______
_____________________________________________________________________
                                                (назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
"___" ____________ 20__ р., актовий запис N ___.

Надсилається відповідно до статті 38 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що на підставі висновку _________________________________
                                                                                                 (назва органу внутрішніх справ України) 
від "___" ____________ 20__ р. N ___ та дозволу _________________________
                                                                                      (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 
від "___" ____________ 20__ р. N ___ гр. _______________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження заявника)
що проживає ______________________________________, дозволено змінити
                                                    (місце постійного проживання)
прізвище, ім'я, по батькові (потрібне підкреслити) з _______________________
на _________________________________________.

Зміна прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) зареєстрована в _____
____________________________________________________________________
                                             (назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
"___" ____________ 20__ р., актовий запис N ___.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

 

__________________________________________________________________

ЗАЯВА

Прошу видати повторне свідоцтво про народження гр. ___________________
_______________________________, який (яка) народився(лась) ___________
(прізвище, ім'я, по батькові, ступінь родинного зв'язку)
__________________________________________________________________
                                                                   (дата і місце народження) 

Реєстрація народження проведена в 

________________________________
(місце і дата реєстрації)
________________________________ 

 
Батьки: 

Батько __________________________
                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

Мати ___________________________
                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

Свідоцтво потрібне ________________________________________________
                                                                         (зазначити мету витребування свідоцтва) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про народження, серія ______, N _____________,
запис акта N ___ від ____________ 

Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво _________________

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені повторне свідоцтво про смерть гр. ___________________
_________________________________________________________________
                           (указати прізвище, ім'я та по батькові, ступінь родинного зв'язку) 

Реєстрація смерті проведена в _______________________________________
                                                                                            (указати місце і дату реєстрації)
_________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне ________________________________________________
                                                                     (зазначити мету витребування свідоцтва) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про смерть, серія _____, N __________________,
запис акта N ___ від ____________ 

Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво ______________

Повторне свідоцтво про смерть видано при пред'явленні заявником: _______
__________________________________________________________________
                         (перелік документів, що підтверджують родинні стосунки з особою,
__________________________________________________________________
           на яку отримується свідоцтво /назва документа, його серія та номер, прізвище, ім'я, 
__________________________________________________________________
                     по батькові особи, на яку складений документ, місце та дата його видачі/) 

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені повторне свідоцтво про шлюб з гр. ___________________
__________________________________________________________________
                              (зазначити прізвище, ім'я та по батькові чоловіка /жінки/) 

Реєстрація шлюбу проведена в _______________________________________
                                                                                              (зазначити місце і дату реєстрації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне _________________________________________________
                                                                         (зазначити мету витребування свідоцтва)
__________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про шлюб, серія ______, N _______________,
актовий запис N ___ від ____________ 

Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво _________________ 

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені повторне свідоцтво про розірвання шлюбу з гр.
__________________________________________________________________
                        (зазначити прізвище, ім'я та по батькові колишнього чоловіка /жінки/) 

Реєстрація розірвання шлюбу проведена в ______________________________
                                                                                                         (зазначити місце і дату реєстрації)
__________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне _________________________________________________
                                                                          (зазначити мету витребування свідоцтва) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про розірвання шлюбу, серія _______, N _______________,
актовий запис N ___ від ____________ 

Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво _________________ 

 

ЗАЯВА

Прошу видати повторне свідоцтво про усиновлення відносно _____________
__________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові дитини, ступінь родинного зв'язку) 

Реєстрація народження проведена ____________________________________
__________________________________________________________________
    (указати дату та місце органу реєстрації актів цивільного стану, де проводилась реєстрація)
__________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне _________________________________________________
                                                                          (зазначити мету витребування свідоцтва) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про усиновлення серія ______, N _______________,
актовий запис про народження N ___ від ____________ 

Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво _________________

Повторне свідоцтво про усиновлення видано при пред'явленні заявником рішення суду
__________________________________________________________________
(зазначити найменування суду, дату постановлення рішення та дату набрання ним чинності)

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені повторне свідоцтво про зміну імені гр.
__________________________________________________________________
                                 (зазначити прізвище, ім'я, по батькові та дату народження)
__________________________________________________________________

Реєстрація зміни прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) проведена
__________________________________________________________________
   (зазначити дату і місце органу реєстрації актів цивільного стану, де проводилась реєстрація)
__________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне _________________________________________________
                                                                           (зазначити мету витребування свідоцтва)
__________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Видано свідоцтво про зміну імені, серія ______, N _______________,
актовий запис N ___ від ____________ 

Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво _________________

 

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про реєстрацією шлюбу з гр.
__________________________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 
який зареєстровано _________________________________________________,
                                                                                  (дата та місце реєстрації шлюбу) 
для підтвердження мого дошлюбного прізвища _________________________.

Розірвання даного шлюбу зареєстровано _______________________________
__________________________________________________________________
                                                (дата та місце реєстрації розірвання шлюбу) 
Довідка потрібна ___________________________________________________
                                                                          (зазначити мету витребування довідки) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис заявника _______________ 

Довідку видано на підставі актового запису про шлюб N ___ від ____________, 
складеного ________________________________________________________
                                                   (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

Підпис посадової особи, яка видала довідку _________________

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 
про те, що "___" ____________ 20__ року у ____________________________
_________________________________________________________________
                                            (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 
зареєстровано шлюб громадян _______________________________________
                                                                                                (прізвища, імена, по батькові)
_________________________________________________________________,
актовий запис N ___.

"___" ____________ 20__ року у ______________________________________
                                                                                (назва органу реєстрації актів цивільного стану)
_________________________________________________________________
зареєстровано розірвання зазначеного шлюбу, запис акта N ___.

Після реєстрації шлюбу присвоєні прізвища:

йому ___________________________ 

їй ___________________________ 

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

підпис
(розшифрування
підпису) 

 

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про реєстрацію народження, реєстрацію народження з відомостями про батька, відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, реєстрацію смерті, сімейний стан, призначення реєстрації шлюбу, реєстрацію шлюбу, реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя, реєстрацію розірвання шлюбу, реєстрацію зміни імені (потрібне підкреслити)
гр. _______________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові, ступінь родинних зв'язків щодо заявника)
__________________________________________________________________

Дата та місце народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (потрібне підкреслити)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Реєстрація проведена _______________________________________________
                                                                                            (дата та місце реєстрації) 
Довідка потрібна ___________________________________________________
                                                                           (зазначити мету витребування довідки) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Довідку видано на підставі актового запису про ______________ N ________
від ___________________,

(вид реєстрації) 

складеного _________________________________________________________
                                                        (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

Підпис посадової особи, яка видала довідку _________________ 

 

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про внесення:

1. Виправлень відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України.

2. Змін у зв'язку з усиновленням (удочерінням).

3. Змін, доповнень, виправлень (потрібне підкреслити)
до актового запису N ___ від ______________________ року
про ______________________________________________________________
                                                                     (вид актового запису) 
на гр. _____________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________,
                                                   (ступінь родинних зв'язків відносно заявника) 
складеного ________________________________________________________
                                                           (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 
Довідка потрібна ___________________________________________________
                                                                         (зазначити мету витребування довідки) 

"___" ____________ 20__ р. 

Підпис ________________ 

Довідку видано на підставі актового запису про ________________ N ______
від _______________,

(вид реєстрації) 

складеного ________________________________________________________
                                                    (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 

Підпис посадової особи, яка видала довідку _________________  

 

Штамп відділу
реєстрації актів
цивільного стану, 

Зразок довідки про народження 

вихідний N, дата видачі довідки 

  

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 
про те, що гр. _____________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 
народився(лась) "___" ____________ 19__ року, про що в книзі реєстрації актів про народження
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                            (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 
проведений відповідний запис за N ___ від "___" ____________ 19__ року.

Місце народження _________________________________________________
_________________________________________________________________

Батьки:

Батько ___________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові) 
громадянство _____________________________________________________,
національність ____________________________________________________
                                                                    (якщо вона зазначена в актовому запису) 
Мати ____________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 
громадянство _____________________________________________________,
національність ____________________________________________________
                                                                    (якщо вона зазначена в актовому запису) 

Реєстрація проведена відповідно до статей 126, 133, 135 (потрібне підкреслити) Сімейного кодексу України.

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

 
 
підпис (розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу
реєстрації актів
цивільного стану, 

Зразок довідки про народження з відомостями про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України 

вихідний N, дата видачі довідки 

  

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 
про те, що в книзі реєстрації актів про народження
__________________________________________________________________
                                           (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 
"___" ____________ 19__ року проведено запис N ___ про народження 
__________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові) 

Дата народження "___" ____________ 19__ року.

Батьки:

Батько ___________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 
громадянство _____________________________________________________,
національність ____________________________________________________
                                                                    (якщо вона зазначена в актовому запису) 
Мати ___________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 
громадянство _____________________________________________________,
національність ____________________________________________________
                                                                    (якщо вона зазначена в актовому запису) 

Відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

 
 
підпис (розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу
реєстрації актів
цивільного стану, 

Зразок довідки про смерть 

вихідний N, дата видачі довідки 

  

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові заявника) 
про те, що гр. _____________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові померлого) 
помер(ла) "___" ____________ 19__ року, у віці __________________, про що
в книзі реєстрації актів про смерть у __________________________________
                                                                                               (назва відділу реєстрації актів стану) 
проведений відповідний запис "___" ____________ 19__ року за N ________

Місце смерті ______________________________________________________
_________________________________________________________________

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

 
 
підпис (розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

  

  

Зразок довідки про призначення реєстрації шлюбу 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 
про те, що реєстрація шлюбу між гр-ном ______________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
та гр-кою ________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 
призначена на "___" ____________ 20__ року у ________________________
                                                                                                                                      (назва
_________________________________________________________________
                                                 органу реєстрації актів цивільного стану) 

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

підпис
(розшифрування
підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану, 

Зразок довідки про реєстрацію шлюбу 

вихідний N, дата видачі довідки 

  

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 
про те, що "___" ____________ 19__ року в ____________________________
_________________________________________________________________
                                             (назва органу реєстрації актів цивільного стану) 
зареєстровано шлюб громадянина(ки) ________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________,
громадянство ____________________________________________________,
національність ___________________________________________________,
                                                                (якщо вона зазначена в актовому запису)
актовий запис N ___.

Прізвище після реєстрації шлюбу ___________________________________.

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

 
 
підпис (розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану, 

Зразок довідки про реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя 

вихідний N, дата видачі довідки 

  

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 
про те, що "___" ____________ 19__ року в ____________________________
                                                                                       (назва органу реєстрації актів цивільного стану)
_________________________________________________________________
зареєстровано шлюб громадянина ___________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________,
громадянство ____________________________________________________,
національність ___________________________________________________,
                                                                (якщо вона зазначена в актовому запису) 
та громадянки ____________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________,
громадянство ____________________________________________________,
національність ___________________________________________________,
                                                                 (якщо вона зазначена в актовому запису)
актовий запис N ___.

Прізвища після реєстрації шлюбу:

Його ____________________________________________________________
Її _______________________________________________________________

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

 
 
підпис (розшифрування підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

  

  

Зразок довідки про розірвання шлюбу 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові) 
про те, що "___" ____________ 20__ року в ____________________________
                                                                                                                         (назва органу
_________________________________________________________________
                                                       реєстрації актів цивільного стану) 
зареєстровано розірвання шлюбу між громадянином ____________________
                                                                                                                                          (прізвище,
_________________________________________________________________
                                                                           ім'я, по батькові) 
та громадянкою __________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 
про що в книзі реєстрації актів про розірвання шлюбу зроблено запис за N ___.

Прізвища після реєстрації розірвання шлюбу:

Його _____________________________________________________________

Її ________________________________________________________________

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

підпис
(розшифрування
підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

  

  

Зразок довідки про зміну імені 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 
про те, що в книзі реєстрації актів про зміну імені у
_________________________________________________________________
                                            (назва відділу реєстрації актів цивільного стану) 
громадянин (громадянка) ___________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 
який (яка) народився(лась) "___" ____________ 20__ року у _______________
_________________________________________________________________,
                                                                   (місце народження) 
змінив(ла) прізвище, ім'я, по батькові (потрібне підкреслити) на
_________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________,
про що "___" ____________ 20__ року зроблено актовий запис за N ___.

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

підпис
(розшифрування
підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N та дата видачі довідки 

  

  

Зразок довідки про внесення виправлень відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові заявника) 
про те, що "___" ____________ 20__ р. в _______________________________
                                                                                                                          (назва органу
__________________________________________________________________
                                                        реєстрації актів цивільного стану) 
зареєстроване народження ___________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 
__________________, який (яка) народився(лась) "___" ____________ 20__ р., 
місце народження __________________________________________________,
про що в книзі реєстрації актів про народження зроблено запис за N ___.

Батько ____________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 
Мати _____________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 

Відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України та на підставі
__________________________________________________________________
           (назва документа, його номер, яким органом та коли складений чи постановлений)
__________________________________________________________________

здійснено виправлення прізвища дитини з _____________________________
на _______________________________________________________________.

На підставі _______________________________________________________
                                     (назва документа, його номер, яким органом та коли складений чи
_______________________________________________ виправлено прізвище
                                                    постановлений) 
матері на _________________________________________________________

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

підпис
(розшифрування
підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

  

  

Зразок довідки про внесення змін у зв'язку з усиновленням (удочерінням) 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові заявника) 
про те, що в актовому записі про народження гр. _______________________
                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, 
_______________________________ N ______ від "___" ____________ 20__ р.
                                по батькові) 
на підставі рішення ________________________________________________
                                                              (назва органу, який постановив чи склав рішення,
_________________________________________________________________
                                                                              його дата) 
змінено:

прізвище дитини _________________ на ______________________________
ім'я _____________________________ на ______________________________
по батькові ______________________ на ______________________________
дата народження _________________ на ______________________________
місце народження ________________ на ______________________________

Також унесені зміни щодо батьків:

Батько: ___________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 
на _______________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 
громадянство ____________________ на ______________________________

Мати: ____________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 
на ______________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 
громадянство ____________________ на ______________________________

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

підпис
(розшифрування
підпису) 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний N, дата видачі довідки 

  

  

Зразок довідки про внесення до актового запису змін, доповнень, виправлень 

ДОВІДКА

Видана гр. ________________________________________________________
про те, що до актового запису N ______ від "___" ____________ 20__ року
про _____________________ на гр. ___________________________________
                  (вид актового запису)                                              (прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________,
                                                   особи, на яку складено актовий запис) 
який складений ___________________________________________________
                                                               (назва органу реєстрації актів цивільного стану,
_________________________________________________________________
                                                                  який склав актовий запис) 
на підставі _______________________________________________________
                                        (назва документа, його номер, яким органом та коли складений) 
"___" ____________ 20__ року, унесені зміни, доповнення,
(потрібне підкреслити) _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

М. П. 

Керівник органу
реєстрації актів
цивільного стану 

підпис
(розшифрування
підпису) 

 

Герб України

"___" ____________ 20__ р. 

N _____________ 

ДОВІДКА
ПРО СІМЕЙНИЙ СТАН

Перевіркою актових записів про шлюб з "___" ____________ 20__ р.
до "___" ____________ 20__ р. установлено, що актового запису про шлюб в
_________________________________________________________________
                                              (назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
щодо громадянина(ки) України (особи без громадянства, який(ка) постійно
проживає в Україні) _______________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові заявника /заявниці/)
який (яка) народився(лась) "___" ____________ 19__ р. __________________
                                                                                                                                              (місце
_________________, не виявлено.
           народження) 

Перевірка проведена за архівом відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем постійного проживання заявника(ці).

Одночасно заявник(ця) _____________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
повідомив(ла), що він (вона) ніколи не перебував(ла) у шлюбі, про що в присутності керівника відділу реєстрації актів цивільного стану ним (нею) зроблено власноручний підпис та підтверджено даними паспорта, паспортного документа (потрібне підкреслити)
серії ______ N _____________, виданого _______________________________
                                                                                                                        (яким органом)
від _________________.
                  (дата видачі) 

Про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу заявника попереджено відповідно до чинного законодавства України.

Довідка дійсна впродовж шести місяців з дня видачі.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
(підпис та П. І. Б.) 

М. П. 

  

Засвідчувальний напис обласного (міського) управління юстиції

 

 

Легалізаційний штамп Міністерства закордонних справ України

 

 

Герб України

"___" ____________ 20__ р. 

N _____________ 

ДОВІДКА
ПРО СІМЕЙНИЙ СТАН

Перевіркою записів актів про шлюб з "___" ____________ 20__ р.
до "___" ____________ 20__ р. установлено, що актового запису про шлюб в
__________________________________________________________________
                                             (назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
щодо громадянина(ки) України (особи без громадянства, який(ка) постійно
проживає в Україні) ________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові заявника /заявниці/)
який (яка) народився(лась) "___" ____________ 19__ р. ___________________
                                                                                                                                    (місце народження)
________________, не виявлено.

Перевірка проведена за архівом відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем постійного проживання заявника(ці) та підтверджена даними його (її) паспорта, паспортного документа (потрібне підкреслити) серії _____ N _____________, виданого _________________________
                                                                                                                             (яким органом)
_____________________________________________ від _________________.
                                                                                                                                          (дата видачі) 
Одночасно заявник(ця) _____________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

повідомив(ла), що він (вона) раніше перебував(ла) у шлюбі, але зараз шлюб припинено, про що в присутності керівника відділу реєстрації актів цивільного стану ним (нею) зроблено власноручний підпис. 

Про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу заявника попереджено відповідно до чинного законодавства України.

Довідка дійсна впродовж шести місяців з дня видачі.

  

підпис заявника(ці) 

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
(підпис та П. І. Б.) 

М. П. 

  

Засвідчувальний напис обласного (міського) управління юстиції

 

 

Легалізаційний штамп Міністерства закордонних справ України

 

 

Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ

Видане гр. ________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що в архіві _________________________________________________
                                                                                        (назва відділу реєстрації 
_________________________________________________________________
                                                                   актів цивільного стану)
актового запису ___________________________________________________
                                                                                          (вид запису акта)
на гр. ____________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
за ___________________________ за ____________________ рік не виявлено.
              (місце реєстрації запису акта) 

Перевірка проведена за _______________ років.

Книги реєстрації актів про ___________________________________________
                                                                                                       (вид реєстрації акта)
за ________________ роки за зазначеним населеним пунктом збереглися, збереглися частково, не збереглися (потрібне підкреслити).

З питання поновлення актового запису цивільного стану Ви можете звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем постійного проживання.

Начальник відділу реєстрації
актів цивільного стану 

 
Підпис 

М. П. 

  

____________

Опрос