Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке подтверждения закладки технической и проектной рабочей документации в страховой фонд документации Украины

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Порядок, Приказ от 22.10.2003 № 400
редакция действует с 13.08.2007

Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України

Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 22 жовтня 2003 року N 400

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2003 р. за N 1046/8367

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 17 липня 2007 року N 491

З метою виконання статті 11 Закону України від 22 березня 2001 р. N 2332-III "Про страховий фонд документації України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, що додається.

2. Голові Державного департаменту страхового фонду документації Степаненку В. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню документального забезпечення та з питань звернень громадян Департаменту стратегічного планування та моніторингу в 10-денний термін після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції забезпечити його тиражування і надсилання заінтересованим центральним та місцевим органам виконавчої влади, підприємствам і організаціям.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Борисова П. Ф.

 

Міністр 

Г. В. Рева 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
І. Г. Богословська
 

 

ПОРЯДОК
підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 11 Закону України "Про страховий фонд документації України" і встановлює вимоги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України.

2. Підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів здійснюється шляхом видачі актів закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України (далі - Акт) за видами документації:

для технічної документації на продукцію за формою додатка 1;

для проектної робочої документації на об'єкти будівництва за формою додатка 2.

3. Акти, які є офіційними документами, видаються Державним департаментом страхового фонду документації за запитом підприємств, установ та організацій, їх філій незалежно від форм власності (далі - підприємство-виробник), які виготовляють документи страхового фонду (далі - документ СФ). Форма листа-запиту наведена в додатку 3.

4. Облік актів здійснюється у журналі реєстрації актів закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, сторінки якого нумеруються. Журнал прошнуровується та скріплюється печаткою на останній сторінці. Форма журналу наведена в додатку 4.

5. Зареєстрований Акт підприємство-виробник подає постачальнику документів.

6. Акт постачальнику документів подається після приймання підприємством-виробником комплекту документації на продукцію (об'єкт) для виготовлення документа СФ та оплати цих робіт.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 17.07.2007 р. N 491)

7. У разі виготовлення документів СФ на продукцію (об'єкт) із значним обсягом документації, що потребує тривалого терміну виконання, постачальнику документів безоплатно надається довідка про закладання до страхового фонду документації України частини комплекту документації на продукцію за формою додатка 5 або на об'єкт за формою додатка 6. Облік довідок здійснюється в журналі реєстрації актів закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України.

8. При надсиланні на зберігання документів СФ на продукцію, яка буде поставлена на виробництво, або на закінчені будівництвом (реконструкцією) об'єкти, що будуть введені в експлуатацію, підприємства-виробники в супровідних документах роблять відмітку про дату видачі та номер Акта.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 17.07.2007 р. N 491)

 

Голова Державного департаменту
страхового фонду документації
 

 
В. Л. Степаненко
 

 

Прим. N _______

 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Державний департамент
страхового фонду документації
(Державний департамент СФД)

61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, телетайп 125271 - Вільха
тел./факс (057) 712-30-58, тел. Іскра 057-06295,
E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.ua

АКТ N ____

від "___" ____________ 200_ р.

закладення технічної документації до страхового фонду документації України

Виданий ________________________________________________________
                                (найменування постачальника документів та його місцезнаходження)
засвідчує, що ____________________________________________________
                                                                              (вид документації)
_________________________________________________________________
                                                                       (найменування продукції)
прийнята для закладення до страхового фонду документації України.

Загальні відомості:
_________________________________________________________________
                                                                     (позначення документа СФ) 

Акт складено у двох примірниках:

примірник N 1 - до постачальника документів;

примірник N 2 - Державному департаменту СФД.

Перший заступник
(заступник) голови Державного
департаменту СФД

 
_________________
(підпис) 

 
_____________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 17.07.2007 р. N 491)

 

Прим. N _______

 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Державний департамент
страхового фонду документації
(Державний департамент СФД)

61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, телетайп 125271 - Вільха
тел./факс (057) 712-30-58, тел. Іскра 057-06295,
E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.ua

АКТ N ____

від "___" ____________ 200_ р.

закладення проектної робочої документації до страхового фонду документації України

Виданий ________________________________________________________
                                (найменування постачальника документів та його місцезнаходження)
засвідчує, що ____________________________________________________
                                                                                   (вид документації)
_________________________________________________________________
                                                      (найменування об'єкта будівництва)
прийнята для закладення до страхового фонду документації України.

Загальні відомості:
_________________________________________________________________
                                                             (позначення документа СФ) 

Акт складено у двох примірниках:

примірник N 1 - до постачальника документів;

примірник N 2 - Державному департаменту СФД.

Перший заступник
(заступник) голови Державного
департаменту СФД

 
_________________
(підпис) 

 
_____________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 17.07.2007 р. N 491)

 

Прошу надати Акти закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України для видачі їх постачальникам документів:

N
з/п 

Назва постачальника документів та його місцезнаходження 

Назва продукції або об'єкта будівництва 

Вид документації 

Позначення документа СФ 

 

 

 

  

 

 

 

 

Керівник 

_________________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

 

Зразок

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЗАКЛАДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТА ПРОЕКТНОЇ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ

N
з/п 

Номер вхідного, яким направлено запит 

Номер акта та дата його видачі 

Найменування постачальника документів 

Найменування продукції (об'єкта) 

Вид документації 

Позначення документа СФ 

Номер вихідного листа, яким відправлений акт, та реєстраційний номер бланка 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прим. N _______

 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Державний департамент
страхового фонду документації
(Державний департамент СФД)

61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, телетайп 125271 - Вільха
тел./факс (057) 712-30-58, тел. Іскра 057-06295,
E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.ua

ДОВІДКА N ____ 

від "___" ____________ 200_ р.

закладення технічної документації до страхового фонду документації України

Видана ________________________________________________________
                            (найменування постачальника документів та його місцезнаходження)
засвідчує, що ___________________________________________________
                                                                                  (вид документації)
________________________________________________________________
                                                               (найменування продукції)
прийнята для закладення до страхового фонду документації України.

Загальні відомості:
________________________________________________________________
                                                               (позначення документа СФ) 

Довідка складена у двох примірниках:

примірник N 1 - до постачальника документів;

примірник N 2 - Державному департаменту СФД.

Перший заступник
(заступник) голови Державного
департаменту СФД

 
_________________
(підпис) 

 
_____________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 17.07.2007 р. N 491)

 

Прим. N _______

 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Державний департамент
страхового фонду документації
(Державний департамент СФД)

61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, телетайп 125271 - Вільха
тел./факс (057) 712-30-58, тел. Іскра 057-06295,
E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.ua

ДОВІДКА N ____ 

від "___" ____________ 200_ р.

закладення проектної робочої документації до страхового фонду документації України 

Видана ________________________________________________________
                            (найменування постачальника документів та його місцезнаходження)
засвідчує, що ___________________________________________________
                                                                                  (вид документації)
________________________________________________________________
                                                    (найменування об'єкта будівництва)
прийнята для закладення до страхового фонду документації України.

Загальні відомості:
________________________________________________________________
                                                               (позначення документа СФ) 

Довідка складена у двох примірниках:

примірник N 1 - до постачальника документів;

примірник N 2 - Державному департаменту СФД.

Перший заступник
(заступник) голови Державного
департаменту СФД

 
_________________
(підпис) 

 
_____________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 17.07.2007 р. N 491)

____________

Опрос