Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об условиях и порядке проведения тендеров (конкурсов) по определению специализированных организаций для реализации арестованного государственными исполнителями имущества

Минюст
Положение, Приказ от 11.11.2003 № 136/5
Утратил силу

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна

Наказ Міністерства юстиції України
від 11 листопада 2003 року N 136/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2003 р. за N 1036/8357

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 5 березня 2004 року N 23/5
,
 від 20 жовтня 2004 року N 121/5
,
 від 14 липня 2005 року N 75/5
,
 від 16 січня 2006 року N 1/5
,
 від 18 травня 2006 року N 44/5
,
 від 13 липня 2006 року N 59/5
,
 від 5 грудня 2006 року N 88/5
,
 від 17 листопада 2009 року N 2166/5
,
 від 25 жовтня 2011 року N 3221/5
,
 від 25 березня 2013 року N 535/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 22 грудня 2015 року N 2710/5)

Відповідно до Законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" і з метою удосконалення порядку проведення конкурсів (тендерів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна (додається).

2. Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованої організації для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 11.02.2003 N 10/5, зареєстроване в Мін'юсті України 11.02.2003 за N 111/7432, визнати таким, що втратило чинність.

3. Департаменту державної виконавчої служби (Захарченку С. В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).

3.2. Довести наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції і забезпечити належне його виконання.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра юстиції України М. М. Шупеню.

 

Міністр 

О. В. Лавринович 

 

Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок проведення тендера (конкурсу) з визначення спеціалізованих організацій, які можуть здійснювати реалізацію арештованого державними виконавцями майна шляхом продажу на прилюдних торгах, аукціонах та на комісійних умовах до наступного визначення таких організацій.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 25.03.2013 р. N 535/5)

1.2. Метою проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій є забезпечення реалізації арештованого державними виконавцями майна при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб).

1.3. Тендер (конкурс) проводиться комісією за наявності двох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких надійшли в установлений термін після опублікування повідомлення про проведення тендера (конкурсу) з визначення спеціалізованих організацій, які можуть забезпечити реалізацію арештованого державними виконавцями майна.

У разі якщо в переліку спеціалізованих організацій, з якими органи державної виконавчої служби уклали договори про реалізацію арештованого майна, залишилась одна спеціалізована організація, тендер (конкурс) проводиться з метою доповнення зазначеного переліку у порядку, встановленому цим Положенням.

(пункт 1.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 25.03.2013 р. N 535/5)

1.4. Опублікована інформація про тендер (конкурс) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна повинна містити такі відомості:

дата, час і місце проведення тендера (конкурсу);

кінцевий термін прийняття документів на тендер (конкурс);

обов'язкові вимоги до учасників тендера (конкурсу);

адреса, за якою подаються документи;

контактні телефони для довідок з питань тендера (конкурсу).

1.5. Зазначена інформація публікується Державною виконавчою службою України в одному із офіційних засобів масової інформації не пізніше ніж за місяць до дати проведення тендера (конкурсу).

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

2. Комісія з проведення конкурсу (тендера)

2.1. Для організації і проведення тендера (конкурсу) Державною виконавчою службою України утворюється тендерна (конкурсна) комісія (далі - комісія) у складі голови комісії - представника Державної виконавчої служби України та 14 членів комісії - одного представника Міністерства юстиції України, семи представників Державної виконавчої служби України, представника Міністерства фінансів України (за згодою), представника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою), представника Державної податкової служби України (за згодою), представника Державної митної служби України (за згодою), представника Фонду державного майна України (за згодою), представника Антимонопольного комітету України (за згодою).

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 05.03.2004 р. N 23/5,
 від 20.10.2004 р. N 121/5
,
 від 14.07.2005 р. N 75/5
,
 у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 18.05.2006 р. N 44/5
,
 від 13.07.2006 р. N 59/5
,
 від 05.12.2006 р. N 88/5
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

2.2. Секретарем комісії призначається один із членів комісії - представник Державної виконавчої служби України.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

2.3. Склад комісії затверджується наказом Державної виконавчої служби України.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

Зміни до складу комісії вносяться наказом Державної виконавчої служби України за поданням голови комісії.

(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

2.4. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Положенням та рішеннями, які приймаються самою комісією.

2.5. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов проведення тендера (конкурсу);

визначення терміну проведення тендера (конкурсу);

опублікування інформації про проведення тендера (конкурсу);

визначення учасників тендера (конкурсу);

розгляд тендерних (конкурсних) пропозицій;

визначення переможця (переможців) тендера (конкурсу);

складання протоколів про результати проведення тендера (конкурсу) та подання їх на затвердження до Голови Державної виконавчої служби України;

(абзац восьмий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

схвалення примірного Генерального договору, який укладається Державною виконавчою службою України із спеціалізованими організаціями (переможцями тендера (конкурсу) про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень.

(пункт 2.5 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5
,
 абзац дев'ятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

2.6. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням.

У разі потреби до роботи комісії голова залучає експертів та консультантів.

3. Вимоги до претендентів тендера (конкурсу)

3.1. До участі в тендері (конкурсі) допускаються спеціалізовані організації незалежно від форми власності, що мають право здійснювати реалізацію майна шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів) і (або) право здійснювати операції з нерухомістю в порядку, передбаченому законодавством, та діяльність яких у сфері зберігання та реалізації арештованого майна передбачена установчими документами, а також що мають відповідні ліцензії, які б забезпечували найбільш повний комплекс послуг з реалізації арештованого майна, та досвід роботи не менше двох років у цій чи аналогічній сфері діяльності, мають мережу створених у встановленому порядку філій у більшості областей України і подали на розгляд комісії повний пакет документів, зазначених у цьому Положенні, у двох примірниках.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5,
 від 14.07.2005 р. N 75/5)

3.2. Для участі в тендері (конкурсі) претендент подає до Державної виконавчої служби України на розгляд комісії такі документи:

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

заяву про участь у тендері (конкурсі) із зазначенням назви претендента, який виявив бажання брати участь у тендері (конкурсі), реквізитів (адреси, телефону, телефаксу), форма власності та юридичний статус підприємства (організації), складу керівництва (прізвище, посада), чисельності працівників, спеціалізації;

(абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5)

копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку (свідоцтво про реєстрацію, статут, установчий договір);

інформацію щодо фінансової спроможності загального (власного та позичкового) капіталу, засвідчену керівником учасника тендера (конкурсу), копію фінансового балансу за попередній рік; результатів останньої аудиторської перевірки (нотаріально посвідчену копію аудиторського висновку);

документи, що підтверджують наявність мережі філій у більшості областей України;

(абзац п'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5,
 від 14.07.2005 р. N 75/5)

обґрунтовану інформацію щодо технічних можливостей для забезпечення організації реалізації арештованого майна та виконання взятих зобов'язань;

інформацію щодо результатів здійснення діяльності з реалізації арештованого майна протягом поточного року та відсутності протягом даного періоду під час здійснення такої діяльності порушень вимог чинного законодавства (подається претендентами, що здійснюють реалізацію арештованого майна протягом поточного року);

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2005 р. N 75/5,
 у зв'язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом восьмим)

інші необхідні документи для вивчення та оцінки питань, зазначених у пункті 4.2 Порядку.

3.3. Документи з проведення тендера (конкурсу) подаються претендентом безпосередньо секретарю комісії і реєструються ним за датою їх надходження в присутності претендента, про що претендент ставить свій підпис у журналі реєстрації. 

(пункт 3.3 в редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5)

3.4. Після закінчення термінів подання документів комісія здійснює перевірку поданих претендентами відомостей, зокрема надсилає запити до структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України щодо перевірки достовірності інформації про філії підприємства та їх технічні можливості.

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

Така перевірка здійснюється уповноваженим представником органу юстиції за місцезнаходженням філії.

У разі потреби комісія також може надіслати запити до уповноважених державних органів щодо перевірки поданих претендентом відомостей.

(Положення доповнено новим пунктом 3.4 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5,
у зв'язку з цим пункт 3.4 вважати пунктом 3.5)

3.5. У разі подання неповного комплекту документів або подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 3.3 Порядку, чи подання документів після встановленого кінцевого терміну або подання недостовірних відомостей про підприємство заяви про участь у тендері (конкурсі) не розглядаються.

(пункт  3.5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5,
 від 17.11.2009 р. N 2166/5)

4. Порядок проведення тендера (конкурсу)

4.1. Тендер (конкурс) проводиться комісією, за наслідками якого визначаються переможці по окремих областях України та Автономній Республіці Крим (відповідно до місцезнаходження переможців чи місцезнаходження їхніх філій).

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5,
 від 16.01.2006 р. N 1/5
,
 у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 25.03.2013 р. N 535/5)

4.2. Комісією при визначенні переможця (переможців) вивчаються, оцінюються та беруться до уваги такі показники роботи учасників тендера (конкурсу):

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 25.03.2013 р. N 535/5)

зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал;

прибуток з діяльності протягом останніх двох років;

(абзац третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5)

технічні можливості та досвід роботи із забезпечення організації зберігання та реалізації майна;

наявність кваліфікованих спеціалістів (фахівців з питань реалізації нерухомості, оцінки, товарознавців тощо) та наявність фахівців з ведення спеціалізованого бухгалтерського обліку майна, які мають досвід роботи не менше двох років, у тому числі в системі "ІС Бухгалтерія";

(абзац п'ятий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5)

наявність застрахованого власного майна та фінансових ризиків за цивільно-правовими угодами;

відсутність непогашеного кредиту, наявність боргових зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням аналогічних послуг;

(абзац сьомий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5)

інформація щодо результатів здійснення діяльності з реалізації арештованого майна протягом поточного року та відсутності порушень під час здійснення такої діяльності вимог чинного законодавства (відносно учасників, що здійснюють реалізацію арештованого майна протягом поточного року);

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2005 р. N 75/5,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

готовність здійснювати реалізацію всього арештованого майна, як ліквідного, так і неліквідного;

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5)

готовність спрямування частини комісійної винагороди за реалізацію майна, інформація про яке включена до Єдиної інформаційної системи на фінансування робіт із створення та супроводження Системи у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 N 154 "Деякі питання організації обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади" та Положення про Єдину інформаційну систему з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.03.2004 N 598, зареєстрованого в Мін'юсті України 25.05.2004 за N 651/9250;

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5
,
 у зв'язку з цим абзац
дев'ятий вважати відповідно абзацом одинадцятим)

інші показники, необхідні для забезпечення належної організації і реалізації арештованого майна.

4.3. Засідання комісії є відкритими. На засіданнях комісії, за бажанням, можуть бути присутні учасники тендера (конкурсу). У разі необхідності отримання додаткової інформації щодо учасника тендера (конкурсу) комісія має право заслуховувати його на засіданні комісії.

4.4. Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.

4.5. Комісія визначає переможця (переможців) за результатами розгляду отриманих документів.

4.6. Комісія розглядає подані документи та обговорює їх. Переможцем (переможцями) визначаються учасники тендера (конкурсу), які мають найкращі показники, передбачені пунктом 4.2 Положення, та запропонували найбільш привабливі умови реалізації арештованого майна.

4.7. Рішення про визначення переможця (переможців) приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможця (переможців) тендера (конкурсу) голоси членів комісії розділилися порівну.

4.8. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення тендера (конкурсу), у якому зазначаються:

відомості про учасників тендера (конкурсу);

результати голосування;

обґрунтування визначення переможця (переможців).

4.9. Протокол про результати проведення тендера (конкурсу) складається та підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

4.10. Протокол про результати проведення тендера (конкурсу) подається на затвердження Голові Державної виконавчої служби України.

(пункт 4.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

4.11. Голова Державної виконавчої служби України протягом десяти робочих днів з дня надходження протоколу про результати проведення тендера (конкурсу) затверджує протокол (або відмовляє у затвердженні) та повертає його з відповідним обґрунтуванням для перегляду комісією прийнятого рішення.

(пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

4.12. Після затвердження протоколу про результати проведення тендера (конкурсу) Державна виконавча служба України в 10-денний термін заносить переможців тендера (конкурсу) по окремих областях України та Автономній Республіці Крим до переліку спеціалізованих організацій, з якими органами державної виконавчої служби можуть укладатися договори про реалізацію арештованого майна (далі - перелік спеціалізованих організацій).

(пункт 4.12 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5,
 від 25.10.2011 р. N 3221/5
,
 від 25.03.2013 р. N 535/5)

4.13. Облік протоколів про результати проведення тендерів (конкурсів), а також матеріалів, які подаються на розгляд до комісії, ведеться Державною виконавчою службою України.

(пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

4.14. Інформація про результати тендера (конкурсу) в триденний термін надсилається комісією всім учасникам тендера (конкурсу), а також органам державної виконавчої служби.

(пункт 4.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.07.2005 р. N 75/5)

4.15. Пункт 4.15 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 25.03.2013 р. N 535/5,
у зв'язку з цим пункт 4.16 вважати пунктом 4.15)

4.15. При неналежному виконанні спеціалізованою організацією умов договорів, укладених з органами державної виконавчої служби, про реалізацію арештованого майна достроково наказом Державної виконавчої служби України за поданням Голови тендерної (конкурсної) комісії вона виключається з переліку, зазначеного в пункті 4.12.

(пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5,
 від 25.10.2011 р. N 3221/5)

5. Розгляд спорів

5.1. У разі незгоди з результатами проведення тендера (конкурсу) учасник у 10-денний термін з моменту отримання інформації щодо переможця (переможців) тендера (конкурсу), занесеного у перелік спеціалізованих організацій, може подати до тендерної (конкурсної) комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

5.2. Засідання комісії проводиться в 20-денний термін з моменту закінчення терміну оскарження, передбаченого пунктом 5.1 Положення, про що повідомляється учасник тендера (конкурсу), яким подано скаргу, за три дні до її засідання. У засіданні комісії має право брати участь цей учасник конкурсу (тендера).

5.3. Засідання комісії є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації щодо оскарження учасником тендера (конкурсу), комісія має право заслухати його на засіданні комісії.

5.4. Засідання є правочинним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.

5.5. Рішення про задоволення скарги чи її відхилення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення голоси членів комісії розділилися порівну.

5.6. Після засідання комісії складається протокол про результати розгляду скарги, у якому зазначаються:

відомості про учасника тендера (конкурсу), яким подана скарга;

результати голосування;

обґрунтування задоволення скарги чи її відхилення.

5.7. Протокол про результати розгляду скарги складається та підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні, та подається на затвердження Голові Державної виконавчої служби України.

(пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.10.2011 р. N 3221/5)

5.8. Інформація про результати розгляду скарги в триденний термін з моменту затвердження протоколу надсилається учаснику тендера (конкурсу), яким подана скарга.

(пункт 5.3 замінено пунктами 5.3 - 5.8 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.10.2004 р. N 121/5)

 

Директор Департаменту
державної виконавчої служби
 

 
С. В. Захарченко
 

Опрос