Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации и предоставления разрешения внутригосударственным небанковским платежным системам на осуществление деятельности, связанной с переводом денег

Национальный банк
Положение, Постановление от 14.10.2003 № 447
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом грошей

Постанова Правління Національного банку України
від 14 жовтня 2003 року N 447

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2003 р. за N 995/8316

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 17 червня 2004 року N 268
,
 від 12 травня 2005 року N 164

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 червня 2008 року N 165)

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 21 січня 2008 року N 25-212/126-666

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою виконання вимог Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" щодо врегулювання питання діяльності внутрішньодержавних небанківських платіжних систем Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом грошей (далі - Положення), додається.

2. Роботу з організації реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом грошей, покласти на Департамент платіжних систем (В. М. Кравець).

3. Доповнити Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105, пунктом 66 такого змісту:

"66. Реєстрація та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом грошей - 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

4. Внутрішньодержавним небанківським платіжним системам, що проводили переказ грошей до набрання чинності цією постановою, протягом одного року привести свою діяльність у відповідність до вимог вищезазначеного Положення після набрання чинності цією постановою.

5. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови П. М. Сенища, Департамент платіжних систем (В. М. Кравець) та Департамент інформатизації (А. С. Савченко).

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Положення
про порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів

(У назві та тексті Положення слово "грошей" в усіх відмінках замінено словом "коштів" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2005 року N 164)

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає порядок реєстрації Національним банком внутрішньодержавних небанківських платіжних систем та надання їм дозволу Національного банку на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, виключно в межах України і в національній валюті України, а також порядок відкликання цього дозволу.

1.2. Вимоги Положення поширюються на всіх учасників розрахунків, які згідно із законодавством України мають право надавати фінансові послуги з переказу коштів і які для забезпечення своєї діяльності створюють внутрішньодержавні небанківські платіжні системи з використанням платіжних інструментів.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

внутрішньодержавна небанківська платіжна система (далі - ВНПС) - платіжна організація ВНПС, члени ВНПС та сукупність відносин, що виникають між ними в разі проведення переказу коштів;

електронний розрахунковий документ ВНПС - документ на переказ коштів, сформований платіжною організацією або членами ВНПС на підставі розрахункових документів учасників ВНПС, документів на переказ готівки, доручень на договірне списання і поданий у формі електронних даних, що включають відповідні реквізити документа, у тому числі й електронний цифровий підпис;

користувач - платіжна організація або член ВНПС, які використовують програмно-технічні засоби системи для виконання переказу коштів;

відповідальний виконавець - працівник користувача, який відповідно до його службових обов'язків або розпорядження користувача має повноваження виконувати певні операції та несе відповідальність за їх належне виконання;

платіжна організація ВНПС - юридична особа - резидент, небанківська фінансова установа, що визначає правила роботи ВНПС та виконує інші функції щодо забезпечення її діяльності, а також несе відповідальність згідно із законодавством України та укладеними з членами цієї системи договорами.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та нормативно-правових актах Національного банку.

1.4. ВНПС зобов'язані дотримуватися вимог щодо побудови, технології та захисту інформації з метою мінімізації ризиків, надаючи учасникам цих систем максимально широкий спектр послуг.

1.5. ВНПС мають право здійснювати свою діяльність виключно після реєстрації в Національному банку та отримання відповідного дозволу Національного банку.

1.6. ВНПС здійснюють свою діяльність, пов'язану з переказом коштів, відповідно до правил, погоджених з Національним банком.

1.7. ВНПС забезпечують проведення переказу коштів за участю розрахункового банку. Членом ВНПС може бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) на здійснення переказу коштів, і які уклали договір з платіжною організацією ВНПС.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.05.2005 р. N 164)

1.8. Платіжна організація ВНПС відповідно до постанови Правління Національного банку може отримати статус безпосереднього учасника системи електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) із відкриттям рахунку в Національному банку.

1.9. Платіжна організація та члени ВНПС зобов'язані забезпечувати ідентифікацію осіб, які здійснюють фінансові операції, відповідно до законодавства України, що регулює відносини із запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.10. У разі встановлення фактів здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, без відповідної реєстрації та дозволу Національний банк повідомляє про це Державну податкову адміністрацію України.

2. Реєстрація ВНПС в Національному банку та надання дозволу Національного банку на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів

(назва глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.05.2005 р. N 164)

2.1. Документи для реєстрації та отримання дозволу Національного банку на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів (далі - Дозвіл), подаються після отримання платіжною організацією (у разі переказу нею коштів) та членами ВНПС - небанківськими фінансовими установами ліцензії Держфінпослуг на здійснення переказу коштів.

(пункт 2.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.05.2005 р. N 164)

2.2. Для реєстрації та отримання Дозволу платіжна організація ВНПС подає до Національного банку пакет документів, що складені державною мовою, про організаційну, функціональну та технологічну структуру ВНПС.

Пакет документів має містити:

заяву за встановленою формою (додаток 1);

засвідчені в установленому законодавством України порядку копії свідоцтв про державну реєстрацію платіжної організації та членів ВНПС, що мають право надавати фінансові послуги;

(абзац четвертий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.05.2005 р. N 164)

документ, що підтверджує включення платіжної організації і членів ВНПС до Державного реєстру фінансових установ;

засвідчені в установленому законодавством України порядку копії ліцензій Держфінпослуг на здійснення переказу коштів, наданих платіжній організації (у разі переказу нею коштів) та членам ВНПС - небанківським фінансовим установам;

(абзац шостий пункту 2.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.05.2005 р. N 164)

документ, що визначає порядок взаємодії ВНПС з розрахунковим банком або СЕП Національного банку;

правила ВНПС (оригінал або копія, засвідчена нотаріально або платіжною організацією ВНПС).

Пакет документів приймається за описом, копія якого видається платіжній організації ВНПС з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

Не приймаються до розгляду ті документи, у яких є закреслені слова чи інші виправлення, а також ті, текст яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження.

2.3. Правила ВНПС мають бути оформлені як один чи декілька окремих документів.

Правила ВНПС підписуються посадовою особою, яка має на це право відповідно до установчих документів платіжної організації ВНПС, та засвідчуються відбитком печатки платіжної організації ВНПС.

Правила ВНПС мають відповідати вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

Ці правила встановлюють:

організаційну структуру ВНПС;

умови членства, порядок вступу (виходу) до (із) ВНПС;

перелік, умови та порядок надання послуг учасникам ВНПС;

умови та порядок відкриття платіжною організацією та/або членами ВНПС рахунків членам ВНПС та/або учасникам ВНПС;

зразки (форми) та/або опис платіжних інструментів, порядок їх використання учасниками ВНПС;

абзац десятий пункту 2.3 виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.06.2004 р. N 268)

перелік реквізитів платіжних інструментів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

порядок виконання та відкликання платіжних інструментів;

порядок ініціювання переказу коштів у разі договірного списання, якщо воно застосовується;

порядок бухгалтерського обліку;

технологію оброблення платіжних інструментів;

порядок внутрішнього контролю у ВНПС, у тому числі контрольних процедур протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;

порядок застосування дати валютування (за умови її застосування);

систему страхування;

управління ризиками, притаманними роботі ВНПС (кредитним, ліквідності, операційним тощо);

структуру побудови ВНПС, порядок використання програмно-технічних засобів, телекомунікаційних каналів зв'язку;

систему захисту інформації та порядок розподілу ключів;

порядок проведення реконсиляції;

порядок зберігання даних про проведені перекази та архівів документів;

порядок вирішення спорів, що можуть виникнути між платіжною організацією, членами та учасниками ВНПС.

Крім зазначених вище, правила ВНПС можуть установлювати й інші положення роботи ВНПС залежно від специфіки її діяльності.

2.4. Після надходження до Національного банку пакета документів Департамент платіжних систем перевіряє його комплектність та розглядає ці документи.

У разі подання неповного пакета документів він із супровідним листом з обґрунтуванням причин його повернення протягом трьох робочих днів з дня його отримання повертається платіжній організації ВНПС.

У разі потреби подані документи розглядаються в інших департаментах та структурних підрозділах Національного банку, які в межах своєї компетенції подають до Департаменту платіжних систем висновки щодо діяльності ВНПС та пропозиції про можливість її реєстрації.

2.5. Національний банк погоджує правила ВНПС та надає Дозвіл у строк не більше ніж 30 календарних днів з дати отримання пакета документів, зазначеного в пункті 2.2 цього Положення.

2.6. Після розгляду пакета документів платіжної організації ВНПС Національний банк повідомляє їй в письмовій формі про реєстрацію та надання Дозволу або про відмову в реєстрації та наданні Дозволу.

2.7. Дозвіл оформляється на бланку Національного банку, підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку та засвідчується відбитком печатки Національного банку (додаток 2).

(абзац перший пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.05.2005 р. N 164)

Одночасно з оформленням Дозволу робиться відповідний запис у Реєстрі ВНПС (додаток 3). Дозвіл набирає чинності з дати включення його до Реєстру ВНПС.

2.8. Дозвіл надається або надсилається платіжній організації ВНПС протягом трьох днів після отримання документа, що підтверджує внесення нею плати за реєстрацію та надання Дозволу, що встановлена згідно з нормативно-правовими актами Національного банку.

2.9. У разі відмови платіжній організації ВНПС у реєстрації та наданні Дозволу Національний банк повідомляє про її підстави.

Підставами для відмови в реєстрації та наданні Дозволу можуть бути:

а) невідповідність документів, наданих платіжною організацією ВНПС, вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

б) невідповідність технологічних умов та безпеки ВНПС вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

в) недостовірність даних у документах, поданих платіжною організацією ВНПС, що виявлена під час їх розгляду Національним банком.

2.10. У разі відмови в реєстрації та наданні Дозволу:

відповідно до підпунктів "а", "б" пункту 2.9 цього Положення платіжна організація ВНПС має право повторно звернутися до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для відмови;

на підставі, викладеній у підпункті "в" пункту 2.9 цього Положення, новий пакет документів може бути поданий до Національного банку не раніше ніж через три місяці з дня повідомлення про відмову.

2.11. Платіжна організація ВНПС у місячний термін після отримання Дозволу письмово повідомляє Національний банк про фактичну дату початку діяльності, пов'язаної з переказом коштів.

2.12. Платіжна організація ВНПС протягом двох тижнів повідомляє Національний банк про всі зміни, що вносяться до документів, на підставі яких було здійснено реєстрацію ВНПС та надано Дозвіл.

За потреби внесення змін до погоджених Національним банком правил ВНПС платіжна організація ВНПС подає до Національного банку клопотання з їх обґрунтуванням та належним чином оформлені відповідні документи.

2.13. Погодження нових правил ВНПС здійснюється в строк, визначений у пункті 2.5 цього Положення.

3. Вимоги щодо контролю за здійсненням ВНПС діяльності з переказу коштів

3.1. ВНПС мають забезпечувати:

наявність відповідних процедур управління ризиками ліквідності та кредитними ризиками, які встановлюють відповідні обов'язки платіжної організації та учасників ВНПС, недопущення неконтрольованого (нелімітованого) овердрафту за рахунками учасників ВНПС протягом операційного дня;

своєчасне завершення щоденних розрахунків навіть у тому разі, якщо учасник, який має найбільшу дебіторську позицію, не зможе виконати розрахунок;

операційну надійність та наявність дублюючих потужностей, які здатні задовольняти потреби в обробленні електронних розрахункових документів ВНПС;

об'єктивні та гласні критерії членства у ВНПС, які гарантують прозорість та відкритий доступ до цих систем;

наявність в нормативній базі ВНПС належного, тобто доступного та зрозумілого для учасників ВНПС опису технології переказу коштів та її впливу на фінансові ризики, що можуть виникнути в процесі розрахунків.

3.2. Вимоги щодо бухгалтерського обліку у ВНПС такі:

а) правила бухгалтерського обліку ВНПС мають відповідати основним принципам міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

б) ВНПС має визначити механізм контролю за нерозривністю рахунку та його відповідністю проведеним трансакціям;

в) ВНПС має формувати для платіжної організації та кожного з членів ВНПС підсумкові документи дня, які дають змогу здійснювати аналіз балансу, а також формувати підсумкові документи дня для кожного з учасників ВНПС.

3.3. ВНПС мають здійснювати діяльність, пов'язану з переказом коштів, з дотриманням таких технологічних вимог:

а) у разі надання платіжній організації ВНПС статусу безпосереднього учасника СЕП Національного банку із відкриттям рахунку в Національному банку взаємодія ВНПС із СЕП Національного банку має реалізовуватися на базі використання системи автоматизації банку з дотриманням правил операційної роботи та всіх організаційно-технологічних вимог, що висуваються до банку;

б) ВНПС має відображати операції за своїм рахунком у СЕП Національного банку з урахуванням проведених платіжних трансакцій та визначенням тих, про завершення яких інформації немає;

в) електронні розрахункові документи ВНПС, які передаються з ВНПС до СЕП Національного банку, мають містити всі реквізити міжбанківського електронного розрахункового документа із дотриманням правил їх заповнення, а також можуть зазначатися інші (додаткові) реквізити. Крім того, визначаються додаткові реквізити, які мають бути передані в електронних розрахункових документах ВНПС з/до ВНПС для ідентифікації ініціатора платежу / кінцевого отримувача переказу. Усі додаткові реквізити визначаються правилами ВНПС;

г) ВНПС має:

організувати роботу таким чином, щоб жодна трансакція не могла бути проведена та остаточно виконана лише одним відповідальним виконавцем користувача;

забезпечувати механізми логічного квитування всіх пакетів, що містять трансакції;

виконувати автоматичне звіряння за випискою з рахунку з усіма трансакціями;

ґ) ВНПС не може мати будь-яких переваг в обробленні трансакцій, крім послідовності надходження їх до системи;

д) під час формування початкових платежів ВНПС має автоматично заносити до електронного розрахункового документа ВНПС ідентифікаційний код ініціатора платежу відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів чи іншого реєстру згідно із законодавством України;

е) у разі виникнення порушень в її роботі ВНПС має передбачити механізми або процедури, що відновлять її функціонування без послаблення інформаційної безпеки. Зокрема, ВНПС має здійснювати резервне накопичення та зберігання всієї критичної інформації для забезпечення відновлення її роботи в разі виникнення форс-мажорних та інших обставин;

є) ВНПС повинна розробити порядок зберігання архівів електронних трансакцій та роботи з цими архівами, а також передбачити процедуру надання архівної інформації про здійснені через ВНПС перекази коштів після припинення її діяльності протягом терміну, визначеного законодавством України;

ж) ВНПС має автоматично визначати суперечливу інформацію, тобто наявність інформації з різних джерел про одну й ту саму подію, яка не збігається, якщо автоматично неможливо визначити те, яке з джерел є сумнівним. Програмне забезпечення не повинне самостійно надавати перевагу тому чи іншому джерелу суперечливої інформації. Те, яке з джерел інформації слід вважати сумнівним, а яке достовірним, мають визначати відповідальні виконавці користувача;

з) у разі виявлення хибної або суперечливої інформації ВНПС за допомогою програмних засобів має негайно і надійно, не допускаючи різних тлумачень, інформувати відповідальних виконавців користувача про це та блокувати роботу відповідальних виконавців чи робочих місць. У такому разі дозвіл на проведення операцій надає лише відповідальний виконавець користувача з відповідними повноваженнями;

и) ВНПС має забезпечувати неможливість автоматичного ігнорування інформації, що надійшла з будь-якого джерела;

і) ВНПС має здійснювати контроль за цілісністю основних компонентів програмного забезпечення та їх версій.

3.4. Вимоги до інформаційної безпеки ВНПС мають забезпечувати:

а) наявність вбудованих засобів криптографічного захисту інформації, які не можуть бути вилучені, замінені або відключені відповідальним виконавцем користувача;

б) наявність на електронних трансакціях електронного цифрового підпису особи, яка несе відповідальність за їх формування та оброблення на кожному етапі;

в) наявність безпечного, зрозумілого для відповідального виконавця та надійного механізму розподілу та заміни криптографічних ключів;

г) унеможливлення безпосереднього доступу учасників або зловмисників до баз даних з платіжними трансакціями та іншою критичною інформацією;

ґ) передавання інформації каналами зв'язку між учасниками системи у зашифрованому вигляді;

д) автоматичне ведення протоколу (захист його від модифікації) найважливіших етапів здійснення роботи (вхід, формування пакетів електронних розрахункових документів ВНПС, проводки тощо), а також архівування цього протоколу після закриття банківського дня;

е) нерозривність захисту інформації в разі її передавання між різними модулями формування та оброблення інформації;

є) неможливість тривалого зберігання у незахищеному вигляді в оперативній пам'яті або на незнімних дисках комп'ютерів ВНПС інформації, що стосується паролів, ключів та іншої критичної інформації, яка може використовуватися системою захисту для надання прав доступу, контролю за цілісністю та забезпеченням конфіденційності.

4. Підстави і порядок скасування реєстрації ВНПС та відкликання Дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів

(назва глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.05.2005 р. N 164)

4.1. Національний банк скасовує реєстрацію та відкликає Дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, у таких випадках:

виключення платіжної організації ВНПС з Державного реєстру фінансових установ;

подання заяви платіжної організації ВНПС про припинення діяльності (у письмовій формі);

тимчасового зупинення або анулювання ліцензії Держфінпослуг на здійснення переказу коштів;

установлення того, що Дозвіл надано на підставі недостовірних даних;

нерозпочатої діяльності, пов'язаної з переказом коштів, протягом шести місяців з дня одержання Дозволу ВНПС.

(пункт 4.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.05.2005 р. N 164)

4.2. Про відкликання Дозволу робиться відповідний запис у Реєстрі ВНПС і платіжній організації ВНПС надсилається повідомлення про це в письмовій формі.

4.3. Дозвіл є відкликаним з дня надання письмового повідомлення платіжній організації ВНПС і підлягає поверненню нею до Національного банку в п'ятиденний строк.

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
В. М. Кравець
 

 

Заява
про реєстрацію та надання дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів

Національний банк України
Місцезнаходження

1. Платіжна організація ВНПС _______________________________________
                                                                                   (повна назва платіжної організації ВНПС) 
в особі ___________________________________________________________.
                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника платіжної організації ВНПС) 

Місцезнаходження платіжної організації ВНПС _________________________

Поштова адреса ___________________________________________________

Телефон ____________________ Факс ________________________________

Організаційно-правова форма _______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________________________

Банківські реквізити:

поточний рахунок N ____________ у _________________________________
__________________________________, код банку _____________________.
                                   (назва банку) 

2. Прошу зареєструвати та надати дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів.

3. Територія, на якій здійснюватиметься діяльність, пов'язана з переказом коштів,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
                                                     (місто, область, уся територія України) 

4. Дата початку діяльності __________________________________________.

5. Члени ВНПС: __________________________________________________
                                                          (повна назва юридичної особи, місцезнаходження,
________________________________________________________________
                                      ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

6. Перелік документів, що додаються: ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.

У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших, пов'язаних з реєстрацією та наданням дозволу, звертатися до
_________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________.
                                                              номер телефону, факсу) 

Керівник 

_________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

"___" ____________ 200_ р. 

  

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
В. М. Кравець
 

 

Дозвіл N
внутрішньодержавній небанківській платіжній системі на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів

Національний банк України надає дозвіл внутрішньодержавній небанківській платіжній системі
_________________________________________________________________
                                                           (повна назва платіжної системи)
_________________________________________________________________
в особі ___________________________________________________________
                                                      (повна назва платіжної організації ВНПС)
_________________________________________________________________
                                               (місцезнаходження платіжної організації ВНПС)
_________________________________________________________________
                                                         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, відповідно до правил
_________________________________________________________________.
                                                            (повна назва платіжної системи) 

_______________
(найменування посади) 

_______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

  

М. П. 

  

  

  

___ ____________ року 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.05.2005 р. N 164)
 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
В. М. Кравець
 

 

Реєстр внутрішньодержавних небанківських платіжних систем на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів

N
з/п 

Повна назва ВНПС 

Номер і дата реєстрації платіжної організації і членів ВНПС у Державному реєстрі фінансових установ 

Номер і дата дозволу Національного банку України на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів

Відмітка про скасування реєстрації та відкликання дозволу Національного банку України 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
В. М. Кравець
 

Опрос