Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по ведению племенного учета в коневодстве

Министерство аграрной политики
Приказ, Инструкция от 15.10.2003 № 364
редакция действует с 14.04.2017

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення племінного обліку в конярстві

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства аграрної політики України
 від 22 березня 2005 року N 106
,
 від 12 травня 2010 року N 236
,
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10 лютого 2017 року N 50

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" і визначає порядок ведення форм племінного обліку в конярстві.

1.2. Племінний облік ведеться в усіх господарствах і підприємствах - суб'єктах племінної справи в конярстві з метою систематизації відомостей, необхідних для ведення племінної справи.

1.3. Племінний облік ведеться індивідуально щодо кожної тварини всіх господарських і статево-вікових груп. Форми племінного обліку в конярстві ведуться спеціалістами племінних господарств і підприємств до вибуття тварини, після чого зберігаються в господарствах протягом 25 років з подальшою передачею до архіву.

1.4. Племінний облік у господарствах ведуть за такими формами:

Форма N 1-к "Картка племінного жеребця"

Форма N 2-к "Картка племінної кобили"

Форма N 1-а "Заявка на запис жеребця до державної книги племінних коней (далі - ДКПК)"

Форма N 2-а "Заявка на запис кобили до ДКПК"

Форма N 3-к виключена

(згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики України від 22.03.2005 р. N 106)

Форма N 4-к "Журнал обліку проби та парування кобил"

Форма N 5-к "Журнал розвитку молодняку"

Форма N 6-к "Журнал таврування лошат"

Форма N 7-к "Відомість обліку вижереблення та парування кобил"

Форма N 8-к "Зведена відомість обліку вижереблення та парування"

Форма N 9-к "Підбір кобил на парувальну кампанію до жеребця"

Форма N 10-к "Відомість результатів бонітування племінних коней"

Форма N 10-а "Поіменний список коней, які проходять випробування на іподромі"

Форма N 11-к "Зведена відомість бонітування племінних коней"

Форма N 12-к "Акт на приплід"

Форма N 13-к "Акт на вибракування"

Форма N 14-к "Звіт про рух племінних коней" (у господарстві)

Форма N 15-к "Звіт про рух племінних коней" (на іподромі)

Форма N 16-к "Картка обліку результатів випробувань коня на іподромі"

Форма N 17-к "Картка обліку результатів випробувань коня у спортивних змаганнях"

Форма N 18-к "Заводська книга жеребців-плідників"

Форма N 19-к "Заводська книга конематок"

Форма N 20-к "Книга рекордів та досягнень"

Форма N 21-к "Книга переможців та призерів традиційних і міжнародних призів"

Форма N 22-к "Журнал випробувань коней на іподромі"

Форма N 23-к "Журнал тренувань коней тренерського відділення"

Форма N 24-к виключена

(згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики України від 22.03.2005 р. N 106)

Форма N 24-гуц "Протокол оцінки коней гуцульської породи"

(пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 12.05.2010 р. N 236)

Форма N 25-гуц "Свідоцтво про народження лошати"

(пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 12.05.2010 р. N 236)

2. Нумерація і мічення коней

2.1. У господарстві лошатам поточного року народження присвоюють інвентарні номери - непарні жеребчикам, парні кобилкам - у міру їх народження.

(пункт 2.1 в редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 22.03.2005 р. N 106)

2.2. Мічення коней проводять шляхом таврування (крім коней чистокровної верхової породи і сірої масті) приладом ПТЖ-3, охолодженим у рідкому азоті.

Ліворуч під холкою наносять інвентарний номер, під ним - товарний знак господарства (якщо є), який реєструється згідно з чинним законодавством, та дві останні цифри року народження лошати.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 22.03.2005 р. N 106)

2.3. Ідентифікаційний номер коню присвоюється організацією (установою), визначеною Міністерством аграрної політики України.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 22.03.2005 р. N 106)

3. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку

Усі графи у формах заповнюються темним кольором чітко і розбірливо. Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким перекреслюванням попередньої інформації.

4. Порядок і точність визначення показників племінного обліку

4.1. Контроль за ростом і розвитком лошат здійснюється вимірюванням основних промірів і зважуванням у віці 3 днів, 6 міс., 1, 1,5, 2, 2,5, 3, та 4 років.

Усі господарства та іподроми надсилають дані про індивідуальні обміри лошат до установи (організації) або селекційного центру, визначеної Міністерством аграрної політики України. У серпні надсилають відомості про проміри у віці 3 днів, 1, 2, 3 і 4 років, а в лютому - 6 місяців, 1,5 та 2,5 року.

(абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10.02.2017 р. N 50)

4.2. Висота в холці, коса довжина тулуба, обхват грудей за лопатками вимірюються з точністю до 1 см, обхват п'ястка - до 0,5 см. Жива маса визначається з точністю до 1 кг.

4.3. Взяття промірів:

- висоти в холці - мірною палицею. Палицю встановлюють вертикально, нижнім кінцем проти зовнішньої лівої копитної п'ятки передньої ноги; поперечна планка опускається під прямим кутом на найвищу точку холки. У коней ваговозних порід найвища точка холки визначається за прямою лінією, яка проходить через зовнішній кут лівої копитної п'ятки передньої ноги та ліктьовий відросток;

- косої довжини тулуба - мірною палицею виміряється відстань від плечолопаткового зчленування до сідничного горба;

- обхвату грудей за лопатками - мірною стрічкою. Стрічка має торкатися задніх кутів лопаток;

- обхвату п'ястка - мірною стрічкою. Беруть у нижній частині верхньої третини п'ястка або в найтоншому місці.

5. Порядок заповнення форм племінного обліку

5.1. Бонітувальні картки за формами N 1-к "Картка племінного жеребця" (далі - картка жеребця) та N 2-к "Картка племінної кобили" (далі - картка кобили) заводяться на всіх племінних коней двох років і старше. Призначені для накопичення відомостей про індивідуальні екстер'єрні, продуктивні, відтворні та племінні якості коней, інтенсивність їх племінного використання.

До картки жеребця записується номер за ДКПК, кличка жеребця та номер тавра, число, місяць, рік народження, порода, масть, місце народження, коневласник; родовід до 4-го ряду предків із зазначенням номера за ДКПК, клички, масті та року народження. У графах про племінне використання жеребця заноситься рік та місце парування, кількість покритих кобил та число садок за сезон. Надалі до картки заносяться результати парування в минулому році (рік вижереблення кобил, кількість кобил, що вибули до визначення результатів парування, кількість кобил, що прохолостіли, зажеребіли, вибули та пали з числа жеребних, абортували, вижеребились мертвонародженим або нежиттєздатним приплодом, кількість живих лошат (жеребчиків, кобилок, всього), відсоток благополучного вижереблення).

На зворотному боці картки дається опис та оцінка екстер'єру жеребця за трьома групами ознак: 1 - голова, шия, тулуб; 2 - кінцівки; 3 - конституція, будова тіла, мускулатура, сухожилля, зв'язки, темперамент. Графи основних промірів (висота в холці, коса довжина тулуба, обхват грудей та п'ястка) заповнюються за результатами бонітування. Показники робочої продуктивності: вік та місце випробувань, дистанція, кращий результат, назви традиційних призів та результати участі в них; рівень спортивних змагань, показаний технічний результат - заповнюються за даними іподромних та міжзаводських випробувань або за результатами виступів у класичних видах кінного спорту.

Картка кобили заповнюється аналогічно картці жеребця, крім графи "Племінне використання кобили". У цю графу заносяться рік, число і місяць парування, номер за ДКПК і кличка жеребця, його порода, клас, дата вижереблення кобили, стать, масть, кличка приплоду та його призначення.

5.2. Форми N 1-а "Заявка на запис жеребця до ДКПК" та N 2-а "Заявка на запис кобили до ДКПК" призначені для реєстрації жеребців і кобил у державних книгах племінних коней.

У "Заявці на запис жеребця до ДКПК" зазначають кличку та породу жеребця, робочу продуктивність (для коней рисистих порід: кращу жвавість на різні дистанції із зазначенням іподрому і виду випробувань; для коней чистокровної верхової породи: вік випробувань, іподром, кількість виступів та зайнятих призових місць, кращу жвавість на різні дистанції, традиційні призи, при розіграші яких кінь був на призовому місці, із зазначенням зайнятого місця; для коней напівкровних порід: вид і рівень змагань з класичних видів кінного спорту, зайняте місце; для коней ваговозних порід: рік, місце, вид випробувань та кращий результат або використання на господарських роботах; назву і адресу господарства (прізвище та ініціали фізичної особи), якому належить жеребець, місце народження, том і сторінка ДКПК, де він був зареєстрований під матір'ю або записаний. Зазначають два рядки предків із зазначенням номера за ДКПК, клички, масті і року народження, основні проміри (висоту в холці, косу довжину тулуба, обхвати грудей та п'ястка), дані і дату бонітування, основні достоїнства і недоліки екстер'єру, номер і дату імуногенетичної експертизи походження. На зворотному боці записуються показники племінного використання жеребця.

"Заявка на запис кобили до ДКПК" заповнюється аналогічно.

5.3. Пункт 5.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики України від 22.03.2005 р. N 106,
у зв'язку з цим пункти 5.4 - 5.19
 вважати відповідно пунктами 5.3 - 5.18)

5.3. Форма N 4-к "Журнал обліку проби та парування кобил" ведуть протягом парувального сезону. Відмітки в журналі роблять позначеннями: не в охоті - Н, в охоті - Ох, спарована - С, спарована вранці - Ср, спарована ввечері - Св, хвора - Х, жеребна (визначено за результатами ректального обстеження) - Рж, холоста (визначено за результатами ректального обстеження) - Рх, вижеребилась - Вж, у відбої - В; стан фолікулів: Л-1, П-1, Л-2, П-2, Л-3, П-3, Л-4, П-4; Л-ов, П-ов, Л-ж, П-ж (Л - лівий, П - правий, 1 - 4-й - ступінь зрілості фолікула, ов - овуляція, ж - жовте тіло). Відомості до журналу обліку проби та парування заносять у день їх отримання. При штучному осіменінні в журналі роблять позначки: Ор - осіменена вранці, Ов - осіменена ввечері. Крім цього, при штучному осіменінні ведеться спеціальний журнал, до якого записують відомості про об'єм еякуляту жеребця, оцінку якості сперми, її розрідження, зберігання, дози осіменіння.

5.4. Форма N 5-к "Журнал розвитку молодняку" призначена для обліку росту і розвитку лошат. Дані обмірювання та зважування лошат відповідно до пункту 4.1 заносять до "Журналу розвитку молодняку" того ж самого дня.

5.5. Форма N 6-к "Журнал таврування лошат". Усі лошата, народжені в поточному році, за 10 - 15 днів до відлучення підлягають обов'язковому тавруванню холодним способом за допомогою приладу ПТЖ-3, який охолоджується в рідкому азоті. Під час таврування до журналу записуються: кличка лошати, дата його народження, масть, клички батьків, ретельно описуються всі прикмети.

5.6. Форму N 7-к "Відомість обліку вижереблення та парування кобил" складають по закінченні парувального сезону і в строк до 1 серпня надсилають до організації (установи), визначеної Міністерством аграрної політики України для ведення централізованого племінного обліку та державної книги племінних коней.

До форми N 7-к заносяться такі дані: кличка кобили, масть, рік народження, походження (батько-мати), місце парування в минулому році, кличка плідника, дата вижереблення, кличка, масть, стать та відмітини приплоду, місце парування в поточному році, кличка та походження плідника, дати всіх садок.

5.7. До форми N 8-к "Зведена відомість обліку вижереблення та парування" заносяться такі дані: номер за ДКПК, кличка жеребця, його порода, клас, походження (батько-мати), кількість спарованих кобил, число садок за сезон, наводяться результати парування попереднього року: кількість кобил, що прохолостіли, зажеребіли, вибули і пали з числа жеребних, абортували, вижеребилися мертвонародженим або нежиттєздатним приплодом, кількість лошат, що народилися.

5.8. Форма N 9-к "Підбір кобил на парувальну кампанію до жеребця" складається до початку парувального сезону. До форми заносяться такі дані: номер за ДКПК та кличка кобили, її походження, проміри, клас, коротка характеристика екстер'єру та походження, обґрунтування підбору, інбридинги, що плануються. План підбору кобил до жеребців-плідників до 1 грудня надсилають до організації (установи), визначеної Міністерством аграрної політики України для ведення централізованого племінного обліку та державної книги племінних коней.

5.9. Форма N 10-к "Відомість результатів бонітування племінних коней" призначена для оцінки коней за комплексом ознак та визначення їх подальшого призначення. До відомості записують все наявне пробонітоване поголів'я коней господарства в розрізі статево-вікових груп.

Наводяться такі дані: порядковий номер, ідентифікаційний номер, номер за ДКПК, кличка, номер тавра, масть, стать, рік народження, порода, походження (батько-мати та батько матері), проміри (висота в холці, коса довжина тулуба, обхват грудей та п'ястка), бали за бонітуванням: за походження, проміри, тип та екстер'єр, робочу продуктивність, якість потомства, клас, основні екстер'єрні недоліки, призначення. Відомість складається в двох примірниках, один з яких подається до організації (установи), визначеної Міністерством аграрної політики України для ведення централізованого племінного обліку та державної книги племінних коней.

(абзац другий пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 22.03.2005 р. N 106)

5.10. Форма N 11-к "Зведена відомість бонітування племінних коней" призначена для узагальнення і аналізу племінної роботи з породами коней у господарствах за рік.

Наводяться відомості про наявне поголів'я коней за їх кількістю і якістю у розрізі статево-вікових груп.

Наводяться відомості про кількість записаних до ДКПК коней, про кількість закуплених жеребців і кобил та їх клас.

Щодо маточного складу заповнюються таблиці з розподілу кобил за мастю, промірами, оцінкою будови тіла та недоліками екстер'єру, віком, робочою продуктивністю, якістю потомства. Наводяться списки кращих маток за робочою продуктивністю, якістю потомства, плодючістю.

Щодо жеребців-плідників наводяться результати їх племінного використання у поточному та попередньому роках.

Узагальнюються результати годівлі коней протягом року. Наводяться дані про розвиток молодняку в розрізі статево-вікових груп за основними промірами та живою масою.

Характеризується ветеринарно-санітарний стан поголів'я коней. Розробляються заходи з підвищення зажеребіння кобил і ділового виходу лошат.

Характеризується стан пасовищ та конярських будівель і споруд. У кінці складається пояснювальна записка з аналізом племінної роботи за поточний рік і плануються заходи з її покращання.

Форма складається в двох примірниках, один з яких подається до організації (установи), визначеної Міністерством аграрної політики України для ведення централізованого племінного обліку та державної книги племінних коней.

5.11. Форма N 12-к "Акт на приплід" призначена для реєстрації кожного народженого лошати протягом першої доби його життя. В акті фіксують дату народження лошати, стать, породу, масть, ретельно описують прикмети та відмітини, записують номер за ДКПК та клички батьків, а також кличку, присвоєну лошаті. Акт складають у двох примірниках, один з яких залишається на кінній частині, а другий передається до бухгалтерії.

5.12. Форма N 13-к "Акт на вибракування" призначена для обліку вибракування племінних коней. Записуються номер, дата, кличка, масть, стать, рік народження, походження (батько-мати) коня і причини вибракування.

5.13. Форма N 14-к "Звіт про рух племінних коней" (у господарстві) призначена для щомісячного обліку наявності і обороту конепоголів'я в господарстві. Звіт передбачає облік наявного поголів'я коней в розрізі статево-вікових груп за звітний період з наростаючим підсумком з початку року. Відмічається прихід коней (приплід, переведення з інших груп, купівля) і вибуття (племінний продаж, забій, падіж, вибракування, перевід у інші групи).

5.14. Форма N 15-к "Звіт про рух племінних коней" (на іподромі) призначена для щомісячного обліку наявності та руху конепоголів'я на іподромі. Звіт включає: список прибуття та вибуття коней протягом місяця; рух племінних коней в розрізі статево-вікових груп з наростаючим підсумком з початку року; наявність коней на кінець звітного місяця в розрізі власників та статево-вікових груп коней; результати розіграшу традиційних призів за звітний період.

5.15. Форма N 16-к "Картка обліку результатів випробувань коня на іподромі" призначена для обліку результатів випробувань коней на іподромах. Ведеться протягом всього періоду випробувань коня на іподромі в двох примірниках. При відправці коня з іподрому один завірений печаткою примірник картки видається коневласнику.

Заповнюються графи: кличка, номер тавра, стать, масть, дата та місце народження, порода, коневласник, походження (три ряди родоводу). Відмічається, звідки і коли прибув кінь, куди і коли вибув. Записуються проміри, які беруться після надходження коня на іподром і щорічно, результати участі у виводках, виставках; місце, рік і результати випробувань (дата, номер програми, найменування призу, зайняте місце, дистанція, жвавість, кількість збоїв, наїзник (жокей), кількість учасників та сума виграшу). Заповнюються зведені результати виступів коня за рік, його краща жвавість на різні дистанції, сума виграшу.

5.16. Форма N 17-к "Картка обліку результатів випробувань коня у спортивних змаганнях" призначена для обліку результатів виступів коней у спортивних змаганнях. До форми записуються: кличка коня, номер тавра, порода, стать, масть, рік та місце народження, коневласник, походження (два ряди предків). У відповідних графах записуються проміри та жива маса в різні вікові періоди; участь у змаганнях, дата та рівень змагань, назва призу, маршруту, показаний результат, зайняте місце, спортивний розряд та прізвище спортсмена.

5.17. Крім вищенаведених форм племінного обліку в господарствах ведуть заводські книги жеребців-плідників і конематок (форми N 18-к, N 19-к) за формами бонітувальних карток. До заводських книг записують усіх племінних жеребців і кобил та весь молодняк під матками (в приплоді).

До заводської книги вносять відомості: про надходження та вибуття коней - протягом тижня; про парування - протягом місяця після закінчення парувальної кампанії; зміни рекордів, виграш призів, результати виставкової експертизи - протягом місяця.

5.18. На іподромах ведуть нижчезазначені форми обліку.

1) "Поіменний список коней, які проходять випробування на іподромі" (форма N 10-а), призначений для обліку росту і розвитку поголів'я коней, що проходить випробування на іподромі, за станом на 1 вересня в розрізі коневласників, порід, статево-вікових груп та тренерських відділень. Заповнюються графи: кличка, номер тавра, стать, масть, рік народження, рекорд, порода, походження (батько-мати), проміри.

Заповнюються графи: ідентифікаційний номер, кличка, номер тавра, стать, масть, рік народження, рекорд, порода, походження (батько-мати), проміри;

(абзац другий підпункту 1 пункту 5.18 в редакції наказу
 Міністерства аграрної політики України від 22.03.2005 р. N 106)

2) "Журнал тренувань коней тренерського відділення" (форма N 23-к), що призначений для обліку щоденних навантажень та інтенсивності тренувань коней помісячно. Ведеться бригадиром тренерського відділення іподрому або господарства протягом усього періоду тренінгу і випробувань кожного коня. В графи заносяться: кличка коня, вік, стать, алюр, дистанція і час її подолання;

3) "Журнал випробувань коней на іподромі" (форма N 22-к), що призначений для обліку результатів виступів кожного коня протягом сезону випробувань. Дані журналу використовуються для визначення рангу коня при його записі на участь у випробуваннях. Ведеться зоотехніком іподрому в розрізі тренерських відділень.

У графи заносяться: кличка кожного коня, дати всіх днів випробувань, напроти дати виступу коня - номер заїзду, жвавість, дистанція, зайняте місце, виграш;

4) "Книгу рекордів та досягнень" (форма N 20-к), що призначена для реєстрації рекордів коней у розрізі статево-вікових груп та порід.

У графи заносяться: кличка, жвавість, дата встановлення рекорду, походження коня (батько-мати), його вік та стать, вид випробувань, стан доріжки, кількість учасників, місце народження коня, коневласник, наїзник або жокей, під управлінням якого встановлено рекорд;

5) "Книгу переможців та призерів традиційних і міжнародних призів" (форма N 21-к), що призначена для реєстрації переможців та призерів розіграшів призів, які проводилися протягом року.

У відповідні графи заносяться: назва призу, дата розіграшу, дистанція, стать, вік, кличка та походження (батько-мати) коня, що виграв приз, стан доріжки, сума виграшу, місце народження коня, власник, тренер, наїзник або жокей, під управлінням якого виграно приз.

5.20. Пункт 5.20 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики України від 22.03.2005 р. N 106)

5.20. Форма N 24-гуц "Протокол оцінки коней гуцульської породи" заповнюється членами експертної комісії та є підставою для:

запису жеребців, кобил, молодняку у віці 2, 2,5 та 3 років до ДКПК гуцульської породи;

атестації жеребців-плідників для племінного використання та бонітування коней гуцульської породи.

У форму заносять результати експертної оцінки за типом, екстер'єром, рухами, загальним враженням; бальну оцінку першого та третього видів випробувань за кожною перешкодою, другого виду випробувань відповідно до зайнятого місця з урахуванням їх кондиції на основі фізіологічного показника, зведені бали за кожною групою ознак та сумарний бал.

Протокол оцінки заповнюється та підписується членами експертної комісії в день проведення випробувань.

(главу 5 доповнено пунктом 5.20 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 12.05.2010 р. N 236)

5.21. Форма N 25-гуц "Свідоцтво про народження лошати" ведеться на парувальних пунктах суб'єктів племінної справи у тваринництві, дані заповнюються відповідно до форми N 4-к "Журнал обліку проби та парування кобил".

У формі зазначаються:

область, район, місцезнаходження парувального пункту, кличка, стать, масть, відмітини, дата народження, кличка та ідентифікаційний номер жеребця, з яким спаровано конематку, кличка та ідентифікаційний номер кобили, дата парування, номер запису, прізвище, ініціали, поштова адреса коневласника; родовід лошати із зазначенням номера у ДКПК, клички, масті, року народження, породи предків.

Форма є підставою для запису даних про тварину до паспорта коня.

(главу 5 доповнено пунктом 5.21 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 12.05.2010 р. N 236)

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

Опрос