Идет загрузка документа (182 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного из них налога (ф. N 1ДФ) и Порядка заполнения и представления налоговыми агентами налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного из них налога

Государственная налоговая администрация
Порядок, Форма, Приказ от 29.09.2003 № 451
Утратил силу

Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 29 вересня 2003 року N 451

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2003 р. за N 960/8281

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної податкової адміністрації України
 від 30 серпня 2004 року N 500
,
 від 9 лютого 2005 року N 67
,
 від 19 серпня 2005 року N 352
,
 від 20 липня 2006 року N 425

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 24 грудня 2010 року N 1020)

У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) (додається).

2. Затвердити Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (додається).

3. Податковий розрахунок перший раз подавати за I-й квартал 2004 року. Інформацію про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків за IV-й квартал 2003 року подавати за ф. N 8ДР.

4. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дубель В. С.) та Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М. І.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

5. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах масової інформації.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 30 грудня 1997 року N 473 "Про затвердження форми довідки "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності" (ф. N 8ДР); Порядку заповнення та подання юридичними особами усіх форм власності і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. N 8ДР", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 січня 1998 року за N 26/2466 (із змінами та доповненнями).

7. Цей наказ набирає чинності з 01.04.2004 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Степанова М. В.

 

Голова 

Ю. Ф. Кравченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності
 

 
 
С. В. Буряк
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 
Відмітка про одержання (штамп ДПІ)


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 


             УЗГОДЖЕНО
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
від 18 жовтня 2003 р. N 06-10/811
                                С. В. Буряк 

             ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 29 вересня 2003 р. N 451

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 

  

  

Стор. 

  

  

  

  

  


  

  

Форма N 1ДФ

 

Звітний 

 

Новий звітний

 

Уточнюючий 


 

юридична особа 

 

фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності


  

  

  

  

Податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

_____________________________________________________________________
(назва юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

  

  

  

  

  

  

  

  


(ідентифікаційний код органу державної податкової служби за ЄДРПОУ) 

 
  

__________________________________
(назва органу державної податкової служби) 

за _________________________
(звітний період) 

 
  

Працювало у штаті
Працювало за сумісництвом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ПОРЦІЯ N  

  

  

  

  


(заповнюється в органі державної податкової служби)

N
з/п 

Ідентифікаційний номер 

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.) 

Сума утриманого податку (грн., коп.) 

Ознака доходу 

Дата 

Ознака подат. соц. пільги 

Ознака
(0, 1) 

нарахованого 

перерахованого 

прийняття на роботу (дд/мм/рррр) 

звільнення з роботи (дд/мм/рррр) 

3а 

4а 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

Кількість рядків 

  

  

  

  

  

  


Кількість фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  


Кількість аркушів

 

 

 

 

 


  

  

Керівник підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(ідентифікаційний номер керівника підприємства) 

__________________
(підпис) 

___________________
(прізвище) 

_______________
(тел.) 

Дата подання 

  

  

  


Головний бухгалтер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(ідентифікаційний номер головного бухгалтера) 

__________________
(підпис) 

___________________
(прізвище) 

_______________
(тел.) 

Наведена інформація є вірною

Фізична особа -
суб'єкт підприємницької діяльності 

__________________
(підпис) 

  

_______________
(тел.) 

  

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Заповнюється службовими особами ОДПС 

  

М. П. 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 200_ р.
________________________________________________________________________________
Службова особа ОДПС (підпис, прізвище) 


 

УЗГОДЖЕНО
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності
від 18 жовтня 2003 р. N 06-10/811
                       С. В. Буряк 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 29 вересня 2003 р. N 451 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2003 р. за N 960/8281 

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

1. Загальні положення

1.1. Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. N 1ДФ (далі - Порядок) регулює заповнення і подання органам державної податкової служби України податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок) відповідно до вимог підпункту "б" пункту 19.2 статті 19 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), фізичних осіб, нерезидентів або їх представництв, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок платника податку, та є податковими агентами відповідно до норм Закону.

1.3. Подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. N 1ДФ за період, у який здійснювалась ліквідація (припинення діяльності) податкового агента, проводиться до оформлення його ліквідації (припинення діяльності).

2. Порядок подання податкового розрахунку

2.1. Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо останній день терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Якщо до закінчення терміну подання податкового розрахунку податковий агент виявляє помилки в раніше поданому за поточний звітний період податковому розрахунку, він зобов'язаний подати новий податковий розрахунок. При цьому штрафні санкції та адміністративні штрафи не застосовуються, а раніше поданий податковий розрахунок скасовується.

2.2. У разі коли податковий агент протягом звітного кварталу не виплачує доходи або виплачує доходи не всім платникам податку, податковий розрахунок не подається або подається по тих платниках податку, яким нараховані (сплачені) доходи.

2.3. Податковий розрахунок подається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи - податкового агента (далі - органи державної податкової служби).

2.3.1. На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) розрахунок заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без замазок, закреслень, виправлень і уточнень. Указуються порядкові номери сторінок. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, вони заповнюються прочерками. Подання ксерокопії розрахунку не дозволяється.

2.3.2. За наявності комп'ютерної техніки податкові агенти формують і подають інформацію про доходи й утримані з них податки у вигляді файла даних, який передається в електронному вигляді (можна на дискеті), та його роздрукованої копії (за формою розрахунку). Структура файла визначена в додатку до цього Порядку. Друкована копія завіряється згідно з пунктом 5.4 цього Порядку.

2.3.3. Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Один примірник подається до органу державної податкової служби. Другий - з підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов'язковій реєстрації розрахунку в органі державної податкової служби, - повертається податковому агенту.

3. Порядок заповнення

3.1. Реквізити податкового розрахунку, що заповнюються:

3.1.1. Навпроти напису "Стор." податковим агентом проставляється номер сторінки податкового розрахунку.

3.1.2. Відмічається відповідна клітинка "Звітний", "Новий звітний" чи "Уточнюючий" залежно від того, який податковий розрахунок подається.

3.1.3. Навпроти напису "Порція" працівником органу державної податкової служби, відповідальним за приймання розрахунку, проставляється номер порції при обов'язковій реєстрації розрахунку в органі державної податкової служби.

3.1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ1, реєстраційний (обліковий) номер платника податків (юридичної особи) або десятирозрядний ідентифікаційний номер2 фізичної особи - податкового агента, який подає розрахунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8).

3.1.5. Відмічається відповідна клітинка "Юридична особа" або "Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності".

3.1.6. "Працювало у штаті" - проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікових чисельностей штатних працівників облікового складу юридичної особи чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності3.
___________
1 Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

2 З Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3 Згідно з Інструкцією із статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 7 липня 1995 року N 171 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1995 року за N 287/823.

3.1.7. "Працювало за сумісництвом" - кількість працівників за сумісництвом (крім внутрішніх сумісників) та за договорами цивільно-правового характеру в звітному періоді; реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7, заповнюються тільки в разі наявності в юридичної особи чи у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності найманих працівників. Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7, заповнюються тільки для першої порції розрахунку.

3.1.8. Назва юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що подає розрахунок.

3.1.9. Ідентифікаційний код органу державної податкової служби, куди подається розрахунок, за ЄДРПОУ.

3.1.10. Назва органу державної податкової служби, куди подається розрахунок.

3.1.11. "Звітний період" - відображається арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.

3.1.12. У графі 1 "N з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється.

3.1.13. У графі 2 "Ідентифікаційний номер" відображається десятирозрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надається інформація в розрахунку.

3.2. У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі, відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу, його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

3.2.1. Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку з доходів фізичних осіб, збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3.3. У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітна плата була нарахована. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні).

3.3.1. Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого прибуткового податку в графі 4а та сума перерахованого до бюджету прибуткового податку в графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками), незалежно від того, у якій формі або у якій валюті здійснювалося нарахування та виплата доходу.

3.4. У графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно з чинним законодавством.

3.5. У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

3.6. У графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.

3.6.1. Про кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковими заповненнями графи 2 "Ідентифікаційний номер", крім випадків, зазначених у підпунктах 3.7 та 3.8.

3.7. Графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі. Наприклад, особу звільнено 1 лютого 2003 року, знову прийнято 20 лютого 2003 року, знову звільнено 3 березня 2003 року і утретє прийнято 25 березня 2003 року. У такому разі в податковому розрахунку на особу потрібно заповнити один рядок з першою датою звільнення 1 лютого 2003 року у графі 7, другий рядок з датою прийняття 20 лютого 2003 року у графі 6 і датою звільнення 3 березня 2003 року у графі 7 та третій рядок з датою прийняття 25 березня 2003 року у графі 7.

3.7.1. У графі 6 "Дата прийняття на роботу" відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття 26 грудня 2003 року, то у графі 6 потрібно вказати "26.12.2003".

3.7.2. У графі 7 "Дата звільнення з роботи" відображається дата звільнення фізичної особи з роботи аналогічно підпункту 3.7.1.

3.8. У графі 8 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно з чинним законодавством, за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді графа 8 заповнюється прочерком. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

3.9. У графі 9 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для нового звітного та уточнюючого податкових розрахунків.

3.10. У разі потреби довідники ознак доходів та ознак податкових соціальних пільг можуть доповнюватись Державною податковою адміністрацією України у випадку змін у чинному законодавстві України.

3.11. У останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4.

3.11.1. У кінці податкового розрахунку проставляються: кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у розрахунку. При визначенні кількості заповнених рядків підсумковий рядок відповідно до підпункту 3.11 не враховується;

десятирозрядний ідентифікаційний номер керівника підприємства, який подає розрахунок;

десятирозрядний ідентифікаційний номер головного бухгалтера підприємства, який подає розрахунок.

3.11.2. Завіряється розрахунок згідно з підпунктом 5.4 цього Порядку.

3.11.3. "Дата подання" - проставляється дата подання розрахунку податковим агентом.

3.12. У кінці податкового розрахунку проставляються відмітки службових осіб органу державної податкової служби про внесення даних з податкового розрахунку до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, прізвище, службові відмітки).

4. Порядок проведення коригувань

4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом державної податкової служби.

4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення терміну приймання (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу) подається новий звітний податковий розрахунок.

4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення терміну приймання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди відповідно до підпункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

4.4. Порядок заповнення нового звітного і уточнюючого податкових розрахунків є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок "Новий звітний" або "Уточнюючий".

4.5. Новий звітний та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з копії попередньо поданого податкового розрахунку. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами державної податкової служби до податкового агента.

4.5.1. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - рядок на вилучення.

4.5.2. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - рядок на введення.

4.5.3. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію за правилами підпункту 4.5.1 та ввести вірну інформацію за правилами підпункту 4.5.2, тобто, повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий - вносить вірну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на вилучення, а в другому - вказується "0" - рядок на введення.

5. Прикінцеві положення

5.1. Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють з обов'язковим заповненням їхніх десятирозрядних ідентифікаційних номерів - однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Термін подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого терміну подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

5.2. Релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників податку.

5.3. Якщо юридична особа має філію або інший відокремлений підрозділ (далі - філія), які мають окремий ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та інше місцезнаходження, не такі як у головного підприємства, то податковий розрахунок на працівників філії потрібно подавати до органу державної податкової служби, де знаходиться філія. У разі відсутності у філії коду за ЄДРПОУ податковий розрахунок у вигляді окремої порції за філію подає головне підприємство до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

5.4. Податковий розрахунок або друкована копія даних файла на своєму останньому аркуші завіряється:

для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою;

для фізичної особи - податкового агента - підписом особи, яка подає податковий розрахунок, а за наявності печатки - нею засвідчується.

5.5. Обов'язково мають бути вказані службові телефони керівника юридичної особи і головного бухгалтера або фізичної особи - податкового агента.

5.6. Податковий розрахунок, отриманий податковим органом від податкового агента, заповнений усупереч правилам, зазначеним у Порядку, а саме: якщо в ньому не зазначено обов'язкових реквізитів, його не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено (у разі наявності) печаткою податкового агента, - може бути не визнаний податковим органом як податковий розрахунок. При зверненні органу державної податкової служби до податкового агента з письмовою пропозицією надати новий податковий розрахунок, податковий агент може подати уточнюючий податковий розрахунок або оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.

 

Директор Департаменту
автоматизації процесів
оподаткування
 

 
 
М. І. Семирга
 

 

1. Довідник ознак доходів

OZN_
DOX
 

NAME 

NAME_SHOT 

D_BEGIN 

D_END 

01 

Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону

заробітна плата нарахована (виплачена) 

01.01.2004 

31.12.2004 

01 

Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку, відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (далі - заробітна плата), крім доходів, зазначених у абзаці другому пп. 22.8 ст. 22 Закону (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону, крім абз. 2 пп. 22.8 ст. 22 Закону

заробітна плата нарахована (виплачена), крім заробітної плати, з якої провадились перерахування на пенсійний вклад 

01.01.2005 

  

02 

Доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі - роялті), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону)  

роялті, у т. ч. одержувані спадкоємцями  

01.01.2004 

  

03 

Сума страхових внесків (страхових премій) за договором добровільного страхування, сплачена особою - резидентом (податковим агентом) за платника податку чи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону

страхові внески (страхові премії) за платника податку  

01.01.2004 

31.12.2004 

03 

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону

пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку  

01.01.2005 

  

04 

Сума страхових внесків (страхових премій) за договором довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування, сплачена працедавцем - резидентом за платника податку чи на його користь, що перевищує 15 % нарахованої заробітної плати протягом місяця (пп. "в" пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)  

страхові внески (страхові премії) понад 15 % нарахованої заробітної плати  

01.01.2004 

31.12.2004 

04 

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку (пп. "в" пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)  

пенсійні внески, страхові внески (премії)  

01.01.2005 

  

05 

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пп. 9.8 статті 9 Закону (пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Закону

страхові виплати відповідно до п. 9.8 ст. 9 Закону 

01.01.2004 

31.12.2004 

06 

Доходи від операцій з продажу нерухомого майна згідно з положеннями статті 11 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону

продаж нерухомого майна згідно з ст. 11 Закону 

01.01.2005 

  

07 

Частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статті 12 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону) 

операції з майном згідно зі ст. 12 Закону 

01.01.2004 

31.12.2004 

07 

Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями статті 12 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4, крім пп. "ж" п. 1.3 ст. 1 та п. 9.6 ст. 9 Закону) 

операції з рухомим майном згідно зі ст. 12 Закону, крім пп. "ж" п. 1.3 ст. 1 та п. 9.6 ст. 9 Закону 

01.01.2005 

  

08 

Дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 9.1 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Закону

надання майна в оренду згідно з пп. 9.1 ст. 9 Закону 

01.01.2004 

  

09 

Дохід, отриманий платником податку від його працедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Закону

додаткове благо від працедавця 

01.01.2004 

31.12.2004 

09 

Дохід, отриманий платником податку від його працедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4.2.9 п. 4.2, з урахуванням пп. "в" пп. 4.3.5, пп. 4.3.14, пп. "б" пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону, крім пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4, пп. "а" пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону

додаткове благо від працедавця 

01.01.2005 

  

10 

Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 4.2.10 п. 4.2 ст. 4 Закону

неустойки, штрафи або пені  

01.01.2004 

  

11 

Дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів) (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону, пп. 9.2.3 п. 9.2 ст. 9 Закону

проценти (дисконтні доходи)  

01.01.2004 

  

12 

Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону

дивіденди та роялті  

01.01.2004 

31.12.2004 

12 

Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону, крім пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону

дивіденди та роялті, крім тих, що не змінюють участь 

01.01.2005 

  

13 

Дохід у вигляді виграшів, призів (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону

виграші, призи 

01.01.2004 

31.12.2004 

13 

Дохід у вигляді виграшів, призів, крім сум доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону

виграші, призи, крім виграшів у держлотерею 

01.01.2005 

  

14 

Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону

інші доходи 

01.01.2004 

31.12.2004 

14 

Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2, пп. 4.3.35 п. 4.3 ст. 4 Закону

інші доходи 

01.01.2005 

  

15  

Інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 4.3.3 та 4.3.17 Закону (пп. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 Закону

інвестиційний прибуток 

01.01.2004 

31.12.2004 

15 

Дохід від операцій з інвестиційними активами (пп. 4.2.13 ст. 4, п. 9.6 ст. 9 Закону

дохід від операцій з інвестиційними активами 

01.01.2005 

  

16 

Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені Законом строки (пп. 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 Закону

надміру витрачені кошти на відрядження або під звіт 

01.01.2004 

31.12.2004 

16 

Сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.15, пп. 4.3.2 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.10 ст. 9 Закону)  

кошти на відрядження або під звіт 

01.01.2005 

  

17 

Сума нецільової благодійної допомоги від юридичної або фізичної особи (податкового агента), що перевищує розмір мінімального прожиткового рівня, встановленого на 1 січня такого року за умови отримання податкової соціальної пільги (пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону)  

нецільова благодійна допомога  

01.01.2004 

  

18 

Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (пп. 9.11.2 п. 9.11 ст. 9 Закону)  

доходи з України нерезидента від нерезидента  

01.01.2004 

  

19 

Кошти, внесені третіми особами (податковими агентами) на пенсійні рахунки фізичних осіб в уповноважених ХК "Київміськбуд" банках (пп. 22.8 ст. 22 Закону

внески на пенсійні рахунки в банки ХК "Київміськбуд"  

01.01.2004 

31.12.2004 

20 

Кошти, виплачені фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (п. 22.8 ст. 22 Закону

виплати з пенсійних вкладів, за експериментом ХК "Київміськбуд"  

01.01.2004 

31.12.2008 

21 

Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Закону

виплати з фонду будівництва  

01.01.2005 

  

22 

Сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом (пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону

соціальні виплати з відповідних бюджетів 

01.01.2005 

  

23 

Сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею (пп. 4.3.3 п. 4.3 ст. 4 Закону

доходи від цінних паперів Мінфіну, виграші у державну лотерею 

01.01.2005 

  

24 

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 4.3.4 п. 4.3 ст. 4 Закону

сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи 

01.01.2005 

  

25 

Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються професійними та творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями, благодійними фондами України та іншими небанківськими фінансовими установами (пп. 4.3.5 п. 4.3 ст. 4 Закону

виплати профспілками та іншими неприбутковими організаціями, небанківськими фінансовими установами 

01.01.2005 

  

26 

Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пп. 4.3.6 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

сума внесків на обов'язкове страхування платника 

01.01.2005 

  

27 

Сума збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом (пп. 4.3.7 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

державне страхування 

01.01.2005 

  

28 

Кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін (пп. 4.3.8 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу власності подружжя 

01.01.2005 

  

29 

Аліменти, що виплачуються платнику податку (пп. 4.3.9 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

аліменти 

01.01.2005 

  

30 

Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), які отримують платники податку як подарунок (пп. 4.3.10 п. 4.3 ст. 4 Закону

подарунки 

01.01.2005 

  

31 

Вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку (пп. 4.3.12 п. 4.3 ст. 4 Закону

вартість товарів, які надходять як їх гарантійна заміна 

01.01.2005 

  

32 

Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від грошової (пп. 4.3.13 п. 4.3 ст. 4 Закону

компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою  

01.01.2005 

  

33 

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку (пп. 4.3.15 п. 4.3 ст. 4 Закону

вартість безоплатно наданого вугілля 

01.01.2005 

  

34 

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів (пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі 

01.01.2005 

  

35 

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону

дохід від відчуження акцій, одержаних в процесі приватизації  

01.01.2005 

  

36 

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону

дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок 

01.01.2005 

  

37 

Сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку - найманої особи за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця (пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4 Закону

вартість підготовки чи перепідготовки платника 

01.01.2005 

  

38 

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку благодійною організацією, Пенсійним фондом України або професійною спілкою (пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону, крім пп. "б" пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

допомога на поховання 

01.01.2005 

  

39 

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств (пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону

допомога на лікування 

01.01.2005 

  

40 

Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями статті 12 Закону (пп. "ж" п. 1.3 ст. 1 Закону) 

операції з рухомим майном згідно зі ст. 12 Закону та пп. "ж" п. 1.3 ст. 1 Закону 

01.01.2005 

  

41 

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку - члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (пп. 4.3.24 п. 4.3 ст. 4 Закону

вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України 

01.01.2005 

  

42 

Дохід, виплачений самозайнятій особі (ст. 4 Закону

дохід, виплачений самозайнятій особі 

01.01.2005 

  

43 

Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп. 4.3.26 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

сума стипендії 

01.01.2005 

  

44 

Вартість одягу, взуття, а також суми грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків (у тому числі випускникам професійних освітньо-виховних закладів і вищих освітніх закладів I і II рівня акредитації) (пп. 4.3.27 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

допомога дітям-сиротам 

01.01.2005 

  

45 

Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.28 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

забезпечення військовослужбовців строкової служби 

01.01.2005 

  

46 

Сума, одержувана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.29 п. 4.3 ст. 4 Закону

сума доходу від донорства 

01.01.2005 

  

47 

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) (пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4 Закону

вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності 

01.01.2005 

  

48 

Сума, одержувана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи (пп. 4.3.31 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

доходи від вторинної сировини та побутових відходів 

01.01.2005 

  

49 

Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування (пп. 4.3.32 п. 4.3 ст. 4 Закону

страхові виплати за договором іншим ніж ДСЖ або НПС 

01.01.2005 

  

50 

Сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.8 ст. 9 Закону

страхові виплати (ДСЖ) 

01.01.2005 

  

51 

Сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.8 ст. 9 Закону

пенсійні виплати (НПЗ) 

01.01.2005 

  

52 

Сума виплат за договором пенсійного вкладу (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.8 ст. 9 Закону

виплати з пенсійних вкладів (ПВ) 

01.01.2005 

  

53 

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції (пп. 4.3.36 п. 4.3 ст. 4 Закону)  

доходи від продажу сільськогосподарської продукції 

30.03.2004 

  

54 

Доходи, у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, з яких проводилось перерахування на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону (пп. 22.8 ст. 22 Закону

заробітна плата нарахована (виплачена), з якої провадились перерахування на пенсійний вклад 

01.01.2005 

  

55 

Кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад такого платника податку (пп. 22.8 ст. 22 Закону

кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника 

01.01.2005 

  

56 

Виключено 

 

 

  

57 

Виключено 

 

 

  

56

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна, коштів від члена подружжя відповідно до пп. "а", "б", "д" п. 13.1 та пп. "а" пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований), у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна, коштів згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

01.07.2006 

31.12.2006

57

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна від члена сім'ї першого, що не є членом його подружжя, або другого ступеня споріднення відповідно до пп. "а", "б" п. 13.1 та пп. "а" пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований), у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

01.07.2006

31.12.2006

58

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді сум страхового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку від члена подружжя відповідно до пп. "г" п. 13.1 та пп. "б" пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований), у вигляді сум страхового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

01.07.2006

31.12.2006

59

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді суми коштів від члена сім'ї першого ступеня споріднення, що не є членом його подружжя, відповідно до пп. "д" п. 13.1 та пп. "б" пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований), у вигляді суми коштів згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

01.07.2006

31.12.2006

60

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді сум страхового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. "г" п. 13.1 та пп. "в" пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований), у вигляді сум страхового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

01.07.2006

31.12.2006

61

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) у вигляді об'єкта комерційної власності від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. "в" п. 13.1 та пп. "в" пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований), у вигляді об'єкта комерційної власності згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

01.07.2006

31.12.2006

62

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, крім об'єктів, зазначених в ознаці "59", відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.2 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення

01.07.2006

31.12.2006

63

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від нерезидента відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.3 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента

01.07.2006

 

64

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення

01.01.2007

 

65

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.2 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення

01.01.2007

 

66

Дохід, отриманий платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування, унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна, коштів відповідно до пп. "а", "б", "д" п. 13.1 та п. 13.6 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування

01.01.2007

 

1.1. Структура довідника ознак доходів надається за таблицею 1:

Табл. 1

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

OZN_DOX 

n(2) 

Код ознаки 

NAME 

c(254) 

Назва ознаки 

NAME_SHOT 

c(20) 

Скорочена назва ознаки 

D_BEGIN 

d(8) 

Дата початку дії ознаки 

D_END 

d(8) 

Дата кінця дії ознаки 

1.2. Оскільки щодо доходів за ознаками "56 - 66" нотаріусами не виконуються функції податкового агента, у формі N 1ДФ підлягають заповненню графи 1, 2 та 5.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 30.08.2004 р. N 500,
 від 09.02.2005 р. N 67
,
 від 19.08.2005 р. N 352
,
 від 20.07.2006 р. N 425)

2. Довідник ознак податкових соціальних пільг

KOD_P 

NAME_P 

D_BEGIN 

D_END 

01 

У розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі з урахуванням положень п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон), встановленій Законом на 1 січня звітного податкового року для доходу, отриманого як заробітна плата, якщо розмір доходу не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень 

01.01.2004 

  

02 

У розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної у ознаці "01" за правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону 

01.01.2004 

  

03 

У розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної у ознаці "01" за правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону 

01.01.2004 

  

04 

Додаткова - у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці "01" за правилами пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону (пільга для платників згідно з пп. "а" - "в" пп. 6.1.2 п. 6.1 ст. 6 Закону)  

08.07.2004 

  

При заповненні довідника ознак доходів і довідника ознак податкових соціальних пільг слід ураховувати можливі варіанти їх поєднування, наведені у таблиці 2.

Табл. 2

2.1. Структура довідника ознак податкових соціальних пільг надається за таблицею 3:

Табл. 3

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

KOD_P 

n(2) 

Код ознаки 

NAME_P 

c(254) 

Назва ознаки 

D_BEGIN 

d(8) 

Дата початку дії ознаки 

D_END 

d(8) 

Дата кінця дії ознаки 

Реквізит D_END заповнюється у програмному забезпеченні тільки після припинення дії відповідної ознаки. Якщо реквізит "Дата кінця дії ознаки" не визначений, по замовчуванню він - "31.12.2999".

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 30.08.2004 р. N 500)

3. Опис структури файла даних розрахунку

3.1. За наявності комп'ютерної техніки інформацію про доходи й утримані податки слід подавати у вигляді DBF файла з іменем - DArrccnn.k, де:

DA- маска файла з даними про доходи;

rr - код області;

cc - код органу державної податкової служби, куди подається податковий розрахунок;

nn - номер файла за звітний період (01, 02...);

k - порядковий номер звітного кварталу.

3.2. Структура файла даних розрахунку надається за таблицею 4:

Табл. 4

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

NP 

n(5) 

порядковий номер запису у файлі 

PERIOD 

n(1)  

порядковий номер звітного кварталу 

RIK 

n(4) 

звітний рік 

KOD 

c(10) 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, що подає податковий розрахунок (юридичної особи), або ідентифікаційний номер фізичної особи - податкового агента з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, що подає податковий розрахунок 

TYP 

n(1) 

ознака податкового агента, який подає податковий розрахунок (0 - юридична особа, 1 - фізична особа) 

TIN 

c(10) 

ідентифікаційний номер фізичної особи (з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), про яку надається інформація у податковому розрахунку 

S_NAR 

N(12.2) 

сума нарахованого доходу  

S_DOX 

N(12.2) 

сума виплаченого доходу  

S_TAXN 

N(12.2) 

сума нарахованого прибуткового податку  

S_TAXP 

N(12.2) 

сума перерахованого прибуткового податку  

OZN_DOX 

N(2) 

ознака доходу згідно з довідником ознак доходів 

D_PRIYN 

D(8) 

дата прийняття на роботу фізичної особи 

D_ZVILN 

D(8) 

дата звільнення з роботи фізичної особи 

OZN_PILG 

N(2) 

ознака пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг 

OZNAKA 

N(1) 

ознака: 0 - введення запису, 1 - вилучення запису  

Останні три записи файла заповнюються таким чином.

У першому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" - заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "1"; "TIN" - вноситься ідентифікаційний номер керівника підприємства; "S_DOX" - вноситься службовий телефон керівника підприємства; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються відповідно попереднім записам файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

У другому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" - заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "2"; "TIN" - вноситься ідентифікаційний номер головного бухгалтера; "S_DOX" - вноситься службовий телефон головного бухгалтера; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються відповідно попереднім записам файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

У третьому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" - заповнюється п'ятьма цифрами "9"; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються відповідно попереднім записам файла; "S_NAR" - підраховується загальна сума нарахованого доходу за всіма записами файла; "S_DOX" - підраховується загальна сума виплаченого доходу за всіма записами файла; "S_TAXN" - підраховується загальна сума нарахованого податку з доходів фізичних осіб за всіма записами файла; "S_TAXP" - підраховується загальна сума перерахованого податку з доходів фізичних осіб за всіма записами файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

 

Заступник директора Департаменту
оподаткування фізичних осіб
 

 
А. Л. Цебенко
 

Опрос