Идет загрузка документа (244 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по ведению племенного учета в звероводстве и кролиководстве

Министерство аграрной политики
Форма, Приказ, Инструкция от 25.09.2003 № 351
действует с 25.10.2003

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення племінного обліку в звірівництві та кролівництві

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок ведення форм племінного обліку, що застосовуються в звірівництві та кролівництві з метою організації точного, систематичного обліку походження кожної тварини, її селекційних ознак для проведення селекційно-племінної роботи, удосконалення існуючих та розробки нових ефективних методів практичної селекції, визначення більш раціональних методів добору та підбору звірів у конкретних умовах вирощування.

1.2. Племінний облік - це індивідуальна реєстрація суб'єктами племінної справи у тваринництві даних про:

племінну цінність тварин з метою одержання систематизованих відомостей, необхідних для ведення племінної справи;

характер спадковості і наслідування господарсько-корисних ознак, величину і форму зв'язків цих ознак, динаміку цих зв'язків у направленій селекції та при зміні паратипових факторів, вплив різних ступенів інбридингу і різних методів схрещування на господарсько-корисні ознаки.

1.3 Племінний облік узгоджується з бухгалтерським обліком і складається з таких елементів: зважування, нумерації, запису інформації про тварину у відповідні форми племінного обліку.

1.4. Форми племінного обліку у звірівництві та кролівництві ведуть спеціалісти господарств, суб'єкти племінної справи у тваринництві всіх форм власності незалежно від підпорядкованості та належності або власники до вибуття звірів (кролів), після чого форми передаються і зберігаються в архіві.

1.5. Племінний облік у звірівничих господарствах ведуть за формами:

форма N 1-зв 

"Картка самця основного стада"; 

форма N 2-зв 

"Картка самиці основного стада"; 

форма N 3-зв 

"Трафаретка самця основного стада"; 

форма N 4-зв 

"Трафаретка самиці основного стада"; 

форма N 5-зв 

"Трафаретка щеняти"; 

форма N 6-зв 

"Виробничо-бонітувальний журнал за 20__ рік"; 

форма N 7-зв 

"Відомість поголів'я на 1 січня 20__ року". 

1.6. При заповненні форм племінного обліку у звірівництві назва виду, породи і типу записуються кодом відповідно до кодування видів, порід і типів у звірівництві (додаток).

1.7. Зазначені форми племінного обліку в племінних заводах, племінних репродукторах і товарних господарствах заповнюють на звірів усього стада. У норківництві замість трафаретки щеняти допускається використання жетона з номером. На щенят користувальної (товарної) частини стада індивідуальні трафаретки не заповнюють.

1.8. Племінний облік у кролівничих господарствах ведуть за формами:

форма N 1-крол 

"Картка самця основного стада"; 

форма N 2-крол 

"Картка кролематки основного стада"; 

форма N 3-крол 

"Відомість поголів'я основного стада кролів на 20__ рік"; 

форма N 4-крол 

"Виробничий журнал на 20__ рік"; 

форма N 5-крол 

"Відомість оцінки самців за якістю потомства на 20__ рік"; 

форма N 6-крол 

"Трафаретка самця основного стада"; 

форма N 7-крол 

"Трафаретка кролематки основного стада"; 

форма N 8-крол 

"Трафаретка молодняку"; 

форма N 9-крол 

"Журнал бонітування кролів за 20__ рік"; 

форма N 10-крол 

"Журнал підбору пар кролів на 20__ рік"; 

форма N 11-крол 

"Журнал нумерації і бонітування племінного молодняку кролів". 

2. Нумерація і мічення у звірівництві та кролівництві

2.1. Нумерація у звірівництві

Спосіб нумерації звірів залежить від статусу господарства (племінне, товарне) та виду тварин. Застосовують такі способи нумерації:

татуювання на вухах;

вищипи на перетинках лап;

запис номера на трафаретку, що розміщується на клітці (форми N 3-зв, N 4-зв).

У норківництві нумерація звірів здійснюється на трафаретках як у племінних, так і товарних господарствах.

У господарствах, що займаються розведенням лисиць, песців, єнотовидних собак і нутрій щенят нумерують:

у племінних - нанесенням татуювальних номерів на вуха;

у товарних - нанесенням номерів на трафаретках;

У господарствах, що займаються розведенням нутрій - татуюванням або вищипами на перетинках лап.

На ліве вухо наноситься рік народження, на праве - порядковий номер.

Порядкову нумерацію здійснюють для кожного виду і типу звірів, щороку починаючи з одиниці.

Присвоєння номерів для:

самиць - парні, самців - непарні;

щенят з племінних гнізд - їх порядковий номер запису у виробничо-бонітувальному журналі, щенятам, яких залишають на плем'я, крім цього, присвоюють заводські номери;

щенят всіх видів звірів користувального (товарного) стада не проводиться.

Завезеним звірам господарство присвоює свої невикористані номери (заводські), а в документи племінного обліку і на трафаретки заноситься інформація про попереднього власника (назва господарства /власник/).

2.2. Нумерація і мічення у кролівництві

Молодняк кролів у племінних господарствах та племінній групі товарного господарства нумерують татуюванням у віці від 1 до 2 місяців, як правило до відлучення від матерів, за схемою:

на праве вухо наносять порядкові номери, щорічно починають з 1;

на ліве вухо ставиться номер, у якому перша цифра відповідає місяцю, друга - останній цифрі року народження кроленяти, а третя - номеру відділення або бригади. У формах племінного обліку завжди зазначаються обидва номери - правий, лівий, якщо запис номерів проводиться в одній графі, то номер записують у вигляді дробу - правий/лівий.

3. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку

3.1. Усі графи у формах заповнюються чітко і розбірливо. Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким перекресленням попередньої інформації. Не допускається зафарбування та підтирання даних.

3.2. Примітки при заповненні форм племінного обліку не допускаються.

3.3. Кожна з ознак, що є у формах, записується числом з певною кількістю знаків після коми в залежності від точності зважування чи вимірювання. Жива маса племінних звірів та кролів записується числами з точністю до однієї десятої кілограма (один знак після коми), довжина визначається в сантиметрах з точністю до однієї десятої сантиметра (один знак після коми). Усі відносні показники обчислюються у процентах.

3.4. Відповідальність за своєчасне та правильне заповнення і ведення форм племінного обліку несе зоотехнічна служба господарства (власник).

4. Основні положення заповнення форм племінного обліку у звірівництві

4.1. У формах племінного обліку показники бонітування записують у такій послідовності:

відтінок забарвлення волосяного покриву (відсоток сріблястості у лисиць);

розмір та тілобудова;

якість волосяного покриву;

забарвлення волосяного покриву;

клас хутрових якостей;

додаткові ознаки за порядком відповідно до Інструкції з бонітування норок, лисиць, песців, тхорів, єнотовидних собак, нутрій кліткового розведення.

4.2. Форма N 1-зв "Картка самця основного стада" (далі - картка самця) - це основний документ індивідуального обліку від народження до кінця використання тварини, призначений для накопичення усіх відомостей, що характеризують індивідуальні і племінні якості, його родовід, лінійну належність, використання самця. Форма не ведеться за умови наявності родоводу у формі N 6-зв. До складу форми входять таблиці, що несуть певну інформацію.

Термін зберігання форми N 1-зв у господарстві - період використання самця основного стада та період використання одного покоління потомства. Потім передається на зберігання до архіву господарства.

Картка самця заповнюється на всіх самців основного стада.

У формі зазначають:

вид, назву породи і тип відповідно до кодування виду, породи, типу згідно з пунктом 1.6 цієї Інструкції;

номер лінії, що визначається за лінією батька;

номер звіра;

назву господарства або прізвище власника тварини - у графі "Господарство (власник)";

число, місяць і рік народження самця - у графі "Дата народження";

у числі скількох щенят народився самець (цифрами) - у графі "Народився в числі";

інформацію про надходження самця в господарство - у графі "Надходження в господарство".

У таблицю "Бонітування" заноситься інформація про результати бонітування відповідно до пункту 4.1 цієї Інструкції.

У таблицю "Показники розвитку самця" заноситься інформація про результати зважування тварини.

У таблицю "Родовід" заноситься інформація про предків звіра до другого покоління включно (номер, вид, порода, тип, результати оцінки) відповідно до пунктів 1.6 та 4.1 цієї Інструкції.

У таблицю "Відтворна продуктивність самця та якість щенят" заноситься інформація про:

рік народження щенят - у графі "Рік";

номер самиці, від якої одержано приплід - у графі "Номер самиці";

про щенят та їх клас за результатами бонітування;

господарське призначення щенят - у графі "Примітки".

4.3. Форма N 2-зв "Картка самиці основного стада" (далі - картка самиці) - це основний документ індивідуального обліку від народження до кінця використання тварини, призначений для накопичення усіх відомостей, що характеризують індивідуальні та племінні якості, її родовід, лінійну належність, використання самиці. До складу форми входять таблиці, що несуть певну інформацію. Форма не ведеться за умови наявності родоводу у формі N 6-зв.

Термін зберігання форми N 2-зв у господарстві - період використання самиці основного стада та період використання одного покоління потомства. Потім передається на зберігання до архіву господарства.

Картка самиці заповнюється на всіх самиць основного стада аналогічно до картки самця.

У таблицях: "Бонітування", "Показники розвитку самиці", "Родовід" - зазначають інформацію за позиціями, як для самця (форма N 1-зв).

У таблицю "Відтворна продуктивність самиці та якість щенят" заноситься інформація про:

число, місяць, рік парування - у графі "Дата парування";

номер самця, від якого одержано приплід - у графі "Номер самця";

число, місяць, рік народження щенят - у графі "дата";

народження та вирощування до відлучення щенят, їх клас за результатами бонітування.

4.4. Форма N 3-зв "Трафаретка самця основного стада" (далі - трафаретка самця) - це форма, призначена для накопичення інформації про використання самця.

Заповнення трафаретки виконують звіроводи, бригадири.

Форма ведеться в племінних і товарних господарствах.

У формі зазначають:

вид, породу, тип;

номер клітки та номер самця, на якого заповнюється трафаретка;

номери дублерів, що замінятимуть самця під час парування;

інформацію про самицю (номер клітки та номер самиці);

число, місяць, рік підсадки самця до самиці та число, місяць, рік парування - у графі "Дата підсадки і парування".

4.5. Форма N 4-зв "Трафаретка самиці основного стада" (далі - трафаретка самиці) - це форма, призначена для накопичення інформації про використання самиці.

Заповнення трафаретки виконують звіроводи, бригадири.

Форма ведеться в племінних і товарних господарствах.

У формі зазначають:

вид, породу, тип;

номер клітки та номер самиці, на яку заповнюється трафаретка;

інформацію відповідно до форми N 2-зв (пункт 4.3 цієї Інструкції) за позиціями: "Показники розвитку самиці" у графі - "Показники розвитку самиці" та "Відтворна продуктивність самиці і якість щенят" у графі - "Відтворна продуктивність самиці".

4.6. Форма N 5-зв "Трафаретка щеняти" - це форма, призначена для накопичення інформації про розвиток щеняти в період його вирощування. Збір даних для заповнення трафаретки щеняти проводиться в період вирощування молодняку.

Заповнення трафаретки виконують звіроводи, бригадири.

Форма ведеться в племінних і товарних господарствах.

У формі зазначають:

вид, породу, тип;

номер клітки, де утримується щеня - у графі "Номер клітки";

номери матері та батька;

присвоєний щеняті номер - у графі "Номер щеняти";

число, місяць, рік народження - у графі "Дата народження";

в числі скількох народилось щеня - у графі "Плодючість матері";

результати бонітування - у графі "Бонітування", заноситься інформація про результати бонітування відповідно до пункту 4.1 цієї Інструкції;

висновки щодо подальшого використання звіра та його стать - у рядку "Використання".

4.7. Форма N 6-зв "Виробничо-бонітувальний журнал за 20__ рік" - це форма, призначена для накопичення інформації щодо оцінки тварин за продуктивними якостями та зазначення висновків про їх призначення. Заповнення виробничо-бонітувального журналу проводиться за показниками продуктивності звірів та результатами їх бонітування. На одній сторінці містять інформацію про двох самиць, виходячи з того, що для запису інформації про народжених щенят необхідно в середньому 10 рядків.

Форма ведеться в племінних і товарних господарствах.

Термін зберігання даних обліку у господарстві до 3-х років. Потім передається на зберігання до архіву господарства.

У формі зазначають:

інформацію про самця (номер клітки, лінію, рік народження, номер, результати бонітування, родовід) та самицю (номер клітки, лінію, рік народження, номер, результати бонітування, родовід), дату (число, місяць, рік) їх парування. Результати бонітування - оцінка відтінку (у лисиць відсоток сріблястості), розміру і тілобудови, якості волосяного покриву, забарвлення волосяного покриву та клас, а за необхідності - оцінка додаткових ознак;

дату (число, місяць, рік) щеніння - очікувану та фактичну;

народження щенят (живі, мертві);

інформацію про відсаджене та підсаджене поголів'я щенят;

загибель щенят до реєстрації - у графі "Загинуло до реєстрації (голів), дата";

реєстрацію самців та самиць;

вирощування щенят до відлучення за статтю;

присвоєний щеняті номер;

результати бонітування за кожною особиною окремо;

висновки щодо подальшого використання.

4.8. Форма N 7-зв "Відомість поголів'я на 1 січня 20__ року" - це форма, призначена для обліку поголів'я звірів. Складається окремо за кожним видом, породою і типом.

У формі зазначають:

стать, номер звіра;

інформацію про кількість рядків у виробничо-бонітувальному журналі, що стосуються зазначеної особини - у графі "Кількість рядків у виробничо-бонітувальному журналі";

номер лінії, до якої належить звір - у графі "Номер лінії";

показники розвитку за живою масою та дату її визначення.

5. Основні положення заповнення форм племінного обліку у кролівництві

5.1. Форма N 1-крол "Картка самця основного стада" (далі - картка самця) - це основний документ індивідуального обліку від народження до кінця використання тварини, призначений для накопичення усіх відомостей, що характеризують індивідуальні і племінні якості, його родовід, лінійну належність, використання самця. До складу форми входять таблиці, що несуть певну інформацію.

Термін зберігання форми N 1-крол у господарстві - період використання самця основного стада та період використання одного покоління потомства. Потім передається на зберігання до архіву господарства.

Картка самця заповнюється на всіх самців основного стада.

У формі зазначають:

назву породи і тип;

номер лінії, що визначається за лінією батька;

номери кролів на правому та лівому вухах;

назву господарства або прізвище власника тварини - у графі "Господарство (власник)";

число, місяць і рік народження самця - у графі "Дата народження";

у числі скількох кроленят народився самець (цифрами) - у графі "Народився в числі";

інформацію про надходження самця в господарство - у графі "Надходження в господарство".

У таблицю "Результати бонітування та родовід" заноситься інформація про результати бонітування та походження самця до другого ряду включно, зазначаються номери предків (правий, лівий).

У таблицю "Результати парування" заноситься інформація про результати використання самця та його запліднювальну здатність. У графі "Відмітки про запліднення" зазначається інформація про запліднення після встановлення (пальпація) вагітності, якщо результат позитивний - "+", негативний - "-".

5.2. Форма N 2-крол "Картка кролематки основного стада" (далі - картка кролематки) - це основний документ індивідуального обліку від народження до кінця використання тварини, призначений для накопичення усіх відомостей, що характеризують індивідуальні і племінні якості, її родовід, лінійну належність, використання кролематки. До складу форми входять таблиці, що несуть певну інформацію.

Термін зберігання форми N 2-крол у господарстві - період використання кролематки основного стада та період використання одного покоління потомства. Потім передається на зберігання до архіву господарства.

Картка кролематки заповнюється на всіх кролематок основного стада, аналогічно до картки самця.

У таблиці "Результати бонітування та родовід" зазначають інформацію за позиціями, як для самця (форма N 1-крол).

У таблицю "Відтворна здатність кролематки" заноситься інформація про результати використання кролематки та результати окролу:

дата парування (число, місяць, рік) та номер самця, яким було спаровано кролематку - у графі "Парування";

дата окролу, інформація про приплід (живі, мертві), залишено під кролематкою (кількість голів) - у графі "Результати окролу";

дата відлучення, кількість відлученого поголів'я - у графі "Відлучення";

вагітність кролематки ("+" або "-") після обстеження, номери кролематок, до яких підсаджували кроленят, висновки про стан гнізда (добре, задовільно) - у графі "Примітка".

5.3. Форма N 3-крол "Відомість поголів'я основного стада кролів на 20__ рік" - це форма, призначена для накопичення інформації щодо переведення кролів до основного стада, результатів оцінки кролів у віці 3-х місяців та восени. Форма ведеться в племінних і товарних господарствах окремо за кожною породою.

Термін зберігання даних обліку у господарстві до 3-х років. Потім передається на зберігання до архіву господарства.

У формі щомісячно зазначають інформацію про тварину, що переведена до основного стада за позиціями:

номер (правий, лівий), номер клітки, під яким вона зазначена у виробничому журналі (форма N 4-крол), стать;

номери батьків тварини (правий, лівий) та їх класність - у графі "Походження";

результати оцінки тварини: у віці 3-х місяців - за живою масою та оцінка за результатами бонітування восени - за живою масою, будовою тіла, густотою опушення, забарвлення;

вибуття тварини та причини - у графі "Дата і причина вибуття".

5.4. Форма N 4-крол "Виробничий журнал на 20__ р." - це форма, призначена для накопичення інформації про кролів основного стада, що перевіряються за якістю потомства, та результатів бонітування молодняку. Форма ведеться в племінних і товарних господарствах окремо за кожною породою.

У формі зазначають:

номер кролематки (правий, лівий);

дату парування (число, місяць, рік) - у графі "дата парування";

номер (правий, лівий) самця, яким було спаровано кролематку;

дату окролу, інформацію про приплід (живі, мертві) - у графі "результати окролу";

кількість кроленят, залишених під кролематкою;

дату відлучення, кількість відлученого поголів'я - у графі "відлучення";

результати бонітування та класність молодняку: у віці 3-х місяців - за живою масою, восени - за живою масою, будовою тіла, густотою пуху та якістю опушення, забарвлення. Інформація заноситься окремо за кожною твариною, тут же зазначається загибель у разі загибелі кроленяти;

подальше призначення кроленят ("м/к" - на м'ясо, "плем" - племінне використання) - у графі "Примітка".

5.5. Форма N 5-крол "Відомість оцінки самців за якістю потомства на 20__ рік" - це форма, призначена для накопичення інформації про результати оцінки кролів основного стада за якістю потомства. Форма ведеться в племінних і товарних господарствах окремо за кожною породою.

У формі зазначають:

номер самця, що перевіряється за якістю потомства (правий, лівий);

номери кролематок (правий, лівий), які закріплені за самцем;

інформацію про кроленят (народжено, відлучено, пробонітовано, середня жива маса);

питому вагу поголів'я молодняку розподіленого на класи ("еліта", I, II, III) за результатами оцінки, яка проводиться відповідно до Інструкції з бонітування кролів;

висновки про результати оцінки самця, кролематки за якістю потомства (добре, задовільно тощо) - у графі "Результати оцінки за якістю потомства".

5.6. Форма N 6-крол "Трафаретка самця основного стада" (далі - трафаретка самця) - це форма, призначена для накопичення інформації про використання самця.

Заповнення трафаретки виконують кролеводи, бригадири.

Форма ведеться в племінних і товарних господарствах.

У формі зазначають:

породу, тип;

номер клітки та номер самця (правий, лівий), на якого заповнюється трафаретка;

число, місяць, рік парування - у графі "Дата парування";

інформацію про кролицю (номер самиці /правий, лівий/);

результати про парування (позитивний "+", негативний "-") - у графі "Результати парування".

5.7. Форма N 7-крол "Трафаретка кролематки основного стада" (далі - трафаретка кролематки) - це форма, призначена для накопичення інформації про використання самиці.

Заповнення трафаретки виконують кролеводи, бригадири.

Форма ведеться в племінних і товарних господарствах.

У формі зазначають:

породу, тип;

номер клітки та номер кролематки (правий, лівий), на яку заповнюється трафаретка;

живу масу та рік народження;

інформацію про парування (основне, контрольне) - дата, номер самця (правий, лівий);

інформацію про окріл та відлучення відповідно до форми N 2-крол.

5.8. Форма N 8-крол "Трафаретка молодняку" - це форма, призначена для накопичення інформації про молодняк. Заповнення форми проводиться окремо за кожним кроленям.

У формі зазначають:

інформацію про одержання молодняку від кролематки за номером (правий, лівий) та номер клітки або вигулу, де він розміщений;

номери окролу та вушний;

число, місяць, рік - у графі "Дата народження";

стать молодняку;

породу.

5.9. Форма N 9-крол "Журнал бонітування кролів за 20__ рік" - це форма, призначена для відображення результатів бонітування кролів.

У формі зазначають:

номер тварини (правий, лівий);

породу, стать, рік народження;

результати оцінки тварини за бонітуванням відповідно до Інструкції з бонітування кролів;

висновки щодо подальшого використання тварини - у графі "Призначення кроля".

5.10. Форма N 10-крол "Журнал підбору пар кролів на 20__ рік" - це форма, призначена для відображення результатів закріплення самців за кролематками.

У формі зазначають:

номер клітки, де знаходиться самець або самиця - у графі "Номер клітки";

стать, якщо зазначається інформація про кролематку - "+" - у графі "самиця", якщо про самця - "+" - у графі "самець";

номер тварини (правий, лівий), вік;

результати бонітування тварини.

5.11. Форма N 11-крол "Журнал нумерації і бонітування племінного молодняку кролів" - це форма, призначена для відображення інформації щодо присвоєння номерів кролям та результатів бонітування племінного молодняку.

Присвоєння номерів проводиться відповідно до пункту 2.2 цієї Інструкції.

6. Умови реалізації хутрових звірів

Господарство-постачальник реалізує пробонітованих звірів. Разом з племінним свідоцтвом (сертифікатом) споживачу видаються короткі письмові рекомендації щодо годівлі та розведення, при виконанні яких звірі більш повно проявляють свій генетичний потенціал.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Кодування видів, порід і типів у звірівництві

Види звірів 

Скорочене позначення 

Позначення генотипу 

Норка 

Н 

  

Песець 

П 

  

Лисиця 

Л 

  

Нутрія (болотний бобер) 

Б 

  

Тхір 

Х 

  

Єнотовидна собака 

Є 

  

  

Породи, типи норок 

  

  

Стандартні чорного типу 

СТч 

Стандартні темно-коричневого типу 

СТк 

Стандартні коричневого типу (дикі) 

СТд 

Пастель 

П 

bb 

Соклотпастель 

СП 

tstsbb 

Ампалосапфір (перлинні) 

Жс 

kkaapp 

Сріблясто-голубі 

Г 

pp 

Стальні голубі 

Сг 

psps 

Сапфір 

С 

aapp 

Соклотпастель сріблясті

СПГ

tstsbbpp

Ампалосапфір (перлинні) 

Жс 

kaapp 

  

Породи, типи лисиць 

  

  

Червоні 

К 

Сріблясто-чорні 

СЧ 

NN 

  

Породи, типи песців 

  

  

Вуалеві 

В 

Сріблясті 

С 

Породи, типи нутрій 

  

  

Стандартні 

СТ 

  

Бежеві 

Бж 

tsts 

Перламутрові 

Vvtata 

tsta 

Сніжні 

СБи 

Vvtsts 

Сніжно-бежеві 

СБж 

Vvtsta 

Сніжно-перламутрові 

СПерл. 

Ww 

Білі азербайджанські 

Ба 

tata 

Білі італійські 

Би 

Vv 

Золотисті 

ЧЧ 

ZZ 

Гомо-чорні (гетерозиготні зональні) 

ЧЗ 

Zz 

Пастельно-бежеві 

ПБж 

Zztsts, ZZtsts 

Пастельно-білі 

ПБа 

Zztata, ZZtata 

Пастельно-перламутрові 

П Перл. 

Zztsta, ZZtsta 

  

Типи тхорів 

  

  

Перламутрові 

Пр 

Пастельні 

П 

CpCp 

Золотисті 

Зл 

  

Типи єнотовидних собак 

  

  

Сріблясті 

Ср 

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

КАРТКА САМЦЯ ОСНОВНОГО СТАДА

Вид ________________ 

Господарство (власник) ___________ 

Порода (тип) ________ 

_________________________________ 

Номер лінії __________ 

Дата народження __________________ 

Номер самця ________ 

Народився в числі _________________ 

  

Надходження в господарство ________ 

Бонітування

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Показники розвитку самця

Рік 

Жива маса, кг 

на 01.01 

на 01.02 

на 01.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

Родовід

М 

Б 

ММ 

БМ 

МБ 

ББ 

  

  

  

  

Особливі відмітини:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Відтворна продуктивність самця та якість щенят

Рік 

Номер самиці 

Народилось щенят, голів 

Клас щенят, голів 

Примітки 

живих 

мертвих

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М. П.

Керівник (власник) господарства 

_________

М. П.

Держплемінспектор 

  

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер)

_________

________________________ 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

КАРТКА САМИЦІ ОСНОВНОГО СТАДА

Вид ____________________ 

Господарство (власник) _____________ 

Порода (тип) ____________ 

__________________________________ 

Номер лінії ______________ 

Дата народження ___________________ 

Номер самиці ___________ 

Народилася в числі __________________ 

  

Надходження в господарство _________ 

Бонітування

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Показники розвитку самиці

Рік 

Жива маса, кг 

на 01.01 

на 01.02 

на 01.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Родовід

М 

Б 

ММ 

БМ 

МБ 

ББ 

Особливі відмітини:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Відтворна продуктивність самиці та якість щенят

Дата парування 

Номер самця 

Народилося щенят, голів 

Вирощено до відлучення, голів 

Клас щенят, голів 

дата 

живих

мертвих

усього 

своїх 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М. П.

Керівник (власник) господарства 

_________ 

М. П.

Держплемінспектор 

  

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер)

_________ 

________________________ 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

ТРАФАРЕТКА САМЦЯ ОСНОВНОГО СТАДА

Вид, порода (тип) _________________________________________________ 

Номер клітки ___________________ 

Номер самця __________________ 

Номери дублерів ________________ 

Номер клітки самиці 

Номер закріпленої самиці 

Дата підсадки і парування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відповідальний спеціаліст 

_________________________
(П. І. Б.) 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

ТРАФАРЕТКА САМИЦІ ОСНОВНОГО СТАДА

Вид, порода (тип) _________________________________________________ 

Номер клітки _____________ 

Номер самиці __________________ 

Показники розвитку самиці

Рік 

Жива маса, кг 

на 01.01 

на 01.02 

на 01.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відтворна продуктивність самиці

Дата парування 

Номер самця 

Дата щеніння 

Народилось щенят, голів 

Вирощено щенят до відлучення, голів 

Примітка 

очікувана

фактична

живих 

мертвих 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відповідальний спеціаліст 

___________________________
(П. І. Б.) 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

ТРАФАРЕТКА ЩЕНЯТИ

Вид, порода (тип) _______________ 

Дата народження ________________ 

Номер клітки ___________________ 

Номер батька ___________________ 

Номер матері ___________________ 

  

Номер щеняти __________________ 

Плодючість матері _______________ 

Бонітування

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Використання 

  

 

Відповідальний спеціаліст 

_________________________
(П. І. Б.) 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 

Господарство _________________________

Район _______________________________

Область _____________________________ 

Код 

 

 

 


ВИРОБНИЧО-БОНІТУВАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ

за 20__ рік

 

Спеціалізація господарства 

_______________________
(вид, порода, тип) 

Самець 

Самиця 

Дата парування 

Дата щеніння 

Шифр щеніння*

Народилося щенят, голів 

Відсаджено, підсаджено, голів 

Загинуло до реєстрації (голів), дата 

номер клітки, лінія 

рік народження

номер, бонітування, родовід 

номер клітки, лінія 

рік народження

номер, бонітування, родовід 

очікувана

фактична

живих

мертвих

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Порядковий номер щеніння.

Зареєстровано 

Вирощено щенят до відлучення 

Номери щенят 

Показники бонітування 

Викорис-
тання щенят

Відтворна здатність у перший рік 

Примітка

самців 

самиць 

усього 

усього 

у т. ч. своїх 

самців 

самиць 

розмір, тілобудова 

забарв-
лення

відтінок забарв-
лення

якість опушення 

клас 

  

  

самців 

самиць 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

М. П. 

Керівник (власник) господарства 

_______________ 

  

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер)

_______________ 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

ВІДОМІСТЬ ПОГОЛІВ'Я

на 1 січня 20__ року

_________________________________________________________________
(вид звіра, порода /тип/)

Господарство, ферма (власник)

_____________________________________

__________________________________________________

N з/п 

Стать 

Номер звіра 

Рядків у виробничо-
бонітувальному журналі  

Номер лінії 

Жива маса, кг 

Примітка 

на 01.01 

після 01.01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

М. П. 

Керівник (власник) господарства 

_______________ 

 

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) 

_______________ 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

КАРТКА САМЦЯ ОСНОВНОГО СТАДА

Порода (тип) ________________ 

Господарство (власник) __________ 

Номер лінії _________________ 

_______________________________ 

Номер на правому вусі ___________ 

Дата народження ________________ 

Номер на лівому вусі _____________ 

Народився в числі _______________ 

  

Надходження в господарство ______ 

Результати бонітування та родовід

Клас __________________

Жива маса у віці 3-х місяців, кг _________________________ 

М 

Б 

ММ                      БМ 

МБ                      ББ 

Лінія 

Лінія 

Особливі відмітини:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Результати парування

Дата парування 

Номер кролематки 

Відмітки про запліднення 

Дата парування 

Номер кролематки 

Відмітки про запліднення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

М. П. 

Керівник (власник) господарства 

_________ 

М. П.

Держплемінспектор 

  

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер)

_________ 

________________________ 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

КАРТКА КРОЛЕМАТКИ ОСНОВНОГО СТАДА

Порода (тип) ________ 

Господарство (власник) __________ 

Номер лінії _________ 

_______________________________ 

Номер на правому вусі ___________ 

Дата народження _________ 

Номер на лівому вусі _____________ 

Народилася в числі ______________ 

  

Надходження в господарство ______ 

Результати бонітування та родовід

Клас __________________

Жива маса у віці 3-х місяців, кг _________________________ 

М 

Б 

ММ                      БМ 

МБ                      ББ 

Лінія 

Лінія 

Особливі відмітини:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ КРОЛЕМАТКИ

Парування 

Результати окролу 

Відлучення 

Примітка* 

дата 

N самця 

дата 

кількість кроленят, голів 

залишено під кролематкою, голів 

дата 

кількість кроленят, голів 

живих 

мертвих 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Інформація заноситься у послідовності: вагітність кролематки ("+", "-"), номери кролематок, до яких підсаджували кроленят, висновки про стан гнізда (добре, задовільно).

 

М. П.

Керівник (власник) господарства 

_________

М. П.

Держплемінспектор 

 

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер)

_________

______________________ 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 
Господарство _________________________
                                            (кролеферма, бригада)
______________________________________
Район ________________________________
Область ______________________________ 

Код 

 
 

 

 


ВІДОМІСТЬ ПОГОЛІВ'Я
основного стада кролів

на 20__ рік

 

Відповідальний спеціаліст 

___________________________
(П. І. Б.) 

ВІДОМІСТЬ ПОГОЛІВ'Я ОСНОВНОГО СТАДА КРОЛІВ НА 20__ РІК

Порода _______________________________ 

__________ 

Номер кроля 

Номер клітки у виробничому журналі 

Стать 

Походження* 

Оцінка у віці 3-х місяців 

Оцінка при бонітуванні восени 

Дата і причина вибуття 

на правому вусі 

на лівому вусі 

номер матері, клас 

номер батька, клас 

жива маса, кг 

клас 

жива маса, кг/клас 

будова тіла 

густота опушення 

забарв-
лення

загальний клас 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Номери батьків записуються у вигляді дробу - правий/лівий.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 
Господарство _________________________
                                          (кролеферма, бригада)
_____________________________________

Район _______________________________

Область _____________________________ 

Код 

 
 

 

 


ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

на 20__ рік

 

Відповідальний спеціаліст 

___________________________
(П. І. Б.) 

Порода ________________________ 

____________________ 

Клітка 

Основне (доросле) стадо, що перевіряється 

Молодняк 

Примітка*

номер кролематки 

дата парування 

номер самця 

результати окролу 

залишилось кроленят під самицею, голів 

відлучення 

номер  

оцінка у віці 3-х місяців 

оцінка при бонітуванні восени 

на правому вусі 

на лівому вусі 

на правому вусі 

на лівому вусі 

дата 

народилось кроленят, голів 

дата 

кількість голів 

на правому вусі 

на лівому вусі 

жива маса, кг 

клас 

вік, місяців 

жива маса, кг/клас 

будова тіла  

густота пуху та якість опушення 

забарв-
лення

загальний клас 

живих 

мертвих 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Подальше використання молодняку ("м/к" - на м'ясо, "плем" - племінне використання).

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 
Господарство _________________________
                                           (кролеферма, бригада)
Район _______________________________
Область _____________________________ 

Код 

  

  

  


ВІДОМІСТЬ ОЦІНКИ
самців за якістю потомства

на 20__ рік

 

Відповідальний спеціаліст 

___________________________
(П. І. Б.) 

Порода ___________________ 

_________________ 

Номер* самця, що переві-
ряється

Номер* кролематки 

Народилось кроленят, голів 

Відлучено, голів 

Пробо-
нітова-
но, голів

Середня жива маса, кг 

Якість потомства (клас, %) 

Результати оцінки за якістю потомства 

живих 

мертвих 

еліта 

II 

III 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього в середньому

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Номери батьків записуються у вигляді дробу - правий/лівий.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

ТРАФАРЕТКА САМЦЯ ОСНОВНОГО СТАДА

Порода (тип) _____________________________________________________

Номер клітки ________ 

Номер самця ________ правий _________ лівий 

Жива маса, кг ________ 

Рік народження ___________________ 

Дата парування 

Номер кролематки (правий/лівий)

Результати парування 

Дата парування 

Номер кролематки (правий/лівий) 

Результати парування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відповідальний спеціаліст 

___________________________
(П. І. Б.) 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

ТРАФАРЕТКА КРОЛЕМАТКИ ОСНОВНОГО СТАДА

Порода (тип) _____________________________________________________

Номер клітки ____ 

Номер кролематки _________ правий _________ лівий 

Жива маса, кг ____

Рік народження ___________________ 

Парування 

Окріл 

Відлучення 

основне 

контрольне 

дата 

народилось кроленят, голів 

у т. ч. 

зали-
шено під кроле-
маткою, голів

підсад-
жено до іншої (її N)

дата 

кількість кроленят, голів 

жива маса при відлу-
ченні, кг 

живих 

мертвих 

дата 

номер самця 

дата 

номер самця 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відповідальний спеціаліст 

_____________________________
(П. І. Б.) 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

ТРАФАРЕТКА МОЛОДНЯКУ

кролематки номер _________ правий ___________ лівий

Номер клітки _________, номер вигулу ________

Номер окролу 

Вушний номер 

Дата народження 

Стать 

Порода 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відповідальний спеціаліст 

__________________________
(П. І. Б.) 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 
Господарство ________________________
Район ______________________________
Область _____________________________ 

Код 

  

  

  


ЖУРНАЛ БОНІТУВАННЯ КРОЛІВ

за 20__ рік

Порода __________________

 

Бригада, кролівник 

__________ 

N
з/п 

Номер 

Порода 

Стать 

Рік народ-
ження

Результати оцінки 

Загальна класна оцінка 

Призна-
чення кроля

на правому вусі 

на лівому вусі 

самиця 

самець 

жива маса, кг 

присвоєний клас 

за живу масу 

за густоту волосяного покриву 

за забарв-
лення

за плодю-
чість

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

М. П. 

Керівник (власник) господарства 

________________ 

  

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) 

________________ 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 
Господарство _______________________
Район ______________________________
Область ____________________________

Код 

  

  

  


ЖУРНАЛ ПІДБОРУ ПАР КРОЛІВ

на 20__ рік

Бригада N _____________

 

Відповідальний спеціаліст 

______________________
(П. І. Б.) 

Номер клітки 

Стать 

Порода 

Номер 

Вік, місяців 

Результати оцінки 

Загальна класна оцінка 

Примітки 

самиця 

самець 

правий 

лівий 

жива маса 

клас 

кг 

клас 

густота волосяного покриву 

забарв-
лення

продук-
тивність

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 
Господарство _______________________
Район _____________________________
Область ___________________________

Код 

  

  

  


ЖУРНАЛ НУМЕРАЦІЇ І БОНІТУВАННЯ
племінного молодняку кролів

 

Кролеферма, бригада, N __________ за ______ рік

 

Відповідальний спеціаліст 

________________________
(П. І. Б.) 

N
з/п

Присвоєний номер 

Порода

Стать 

Походження 

Порода*

Клас за резуль-
татами боніту-
вання у віці 3-х місяців 

Вік, місяців

Клас за результатами бонітування в старшому віці 

Загальна класна оцінка 

При-
зна-
чення

батько 

мати 

жива маса 

забарв-
лення

густота волосяного покриву 

плодю-
чість

на правому вусі 

на лівому вусі 

самиця 

самець 

номер на правому вусі 

номер на лівому вусі 

номер на правому вусі 

номер на лівому вусі 

кг 

клас 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Зазначається у вигляді дробу - порода батька/порода матері.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією

 
 
Д. М. Микитюк
 

Опрос