Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на перевозку радиоактивных материалов

Государственный комитет ядерного регулирования
Приказ, Инструкция от 24.09.2003 № 125
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України
від 24 вересня 2003 року N 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 жовтня 2003 р. за N 916/8237

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету ядерного регулювання України
 від 8 січня 2008 року N 2)

Відповідно до Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.97 N 1332, та Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.03.2001 N 155, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 27 жовтня 2003 року Інструкцію про порядок видачі дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів, що додається.

2. Управлінню регулювання безпеки радіаційних технологій (В. Голубєв) забезпечити подання цього наказу у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню регулювання безпеки радіаційних технологій (В. Голубєв) після державної реєстрації забезпечити доведення до відома зацікавлених організацій інформації про набрання чинності цього наказу та надання роз'яснень щодо положень Інструкції.

4. Державному підприємству "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (В. Васильченко) після державної реєстрації забезпечити тиражування Інструкції.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови В. Редько.

 

Голова 

В. Грищенко 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.97 N 1332, та Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.03.2001 N 155.

1.2. В Інструкції основні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та у Правилах ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (далі - Правила), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України N 18 від 23.05.2001, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.07.2001 за N 51/5782.

1.3. Дозволи запроваджуються з метою контролю за безпекою перевезень радіоактивних матеріалів (надалі - РМ) і є свідченням того, що перевезення здійснюються відповідно до чинного законодавства України та вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

1.4. Дозвіл на перевезення видається на вантаж (будь-яка упаковка, упаковки, партія РМ) певної кількості РМ у разі:

міжнародних перевезень РМ (експорт, імпорт та транзит РМ);

перевезень спеціальних розщеплювальних матеріалів (подільних матеріалів).

1.5. Дія дозволу поширюється на всі операції, пов'язані з перевезенням РМ, від місця відправлення до місця призначення, а саме: підготовку РМ до відправлення, відправлення, транспортування, транзитне зберігання, приймання вантажу в пункті призначення.

1.6. Дозвіл видається Державним комітетом ядерного регулювання України (надалі - Держатомрегулювання).

2. Зміст заяви та перелік документів, необхідних для одержання дозволу

2.1. Заява на одержання дозволу подається до Держатомрегулювання вантажовідправником, перевізником, вантажоодержувачем РМ або особою (юридичною чи фізичною), яка діє за дорученням. У разі подачі заяви вантажоодержувачем, перевізником або особою, яка діє за дорученням, відповідальність за безпеку перевезень повинна бути обумовлена в контракті між ними та вантажовідправником.

2.2. У заяві мають бути вказані:

а) назва та адреса вантажовідправника і вантажоодержувача, місце відправлення та одержання;

б) відомості про вантаж:

належне транспортне найменування та номер Організації Об'єднаних Націй, присвоєний даному матеріалу;

назва або символ кожного радіонукліда або, у разі сумішей радіонуклідів, загальний опис або перелік радіонуклідів, стосовно яких діють найбільші обмеження, та опис фізичної й хімічної форм матеріалу;

максимальна активність радіоактивного вмісту в упаковці, зазначена в бекерелях (Бк) з відповідним префіксом Міжнародної системи одиниць (СІ). Для спеціального розщеплювального матеріалу (подільного матеріалу) крім активності вказується його маса в грамах (кілограмах);

тип упаковок, їх кількість, категорія упаковок, транспортних пакетів, вантажних контейнерів, транспортний індекс упаковок, транспортних пакетів та вантажних контейнерів;

для вантажів, які містять подільний матеріал, крім звільненого подільного матеріалу, - індекс безпеки з критичності;

розпізнавальний знак для кожного сертифіката про затвердження компетентним органом (радіоактивний матеріал особливого виду, радіоактивний матеріал з низькою спроможністю до розсіювання, спеціальні умови, конструкція упаковки або перевезення), що застосовний до даного вантажу;

в) номер аварійної картки (за її відсутності додається аварійна картка, розроблена вантажовідправником та узгоджена в установленому порядку);

г) вид транспорту;

ґ) інформація про заходи щодо забезпечення фізичного захисту вантажу відповідно до вимог нормативних документів;

д) пункт проходу митного кордону в разі міжнародних перевезень;

е) підстава для перевезення (договір (контракт), експортна ліцензія (для радіоактивних матеріалів, які підлягають експортному контролю) - у разі транзиту);

є) інформація про наявність ліцензії на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії у вантажовідправника, вантажоодержувача, перевізника.

2.3. До заяви додаються такі документи:

копії ліцензій на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії вантажовідправника, кінцевого вантажоодержувача, перевізника;

копії сертифікатів про затвердження, передбачених міжнародними або національними правилами з безпечного перевезення радіоактивних матеріалів;

копія зовнішньоекономічного договору (контракту), у відповідності до якого здійснюється експорт або імпорт РМ;

копія експортної ліцензії країни походження вантажу - у разі транзиту через територію України подільних матеріалів;

документ, який підтверджує згоду держави призначення на переміщення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива - у разі експорту та транзиту через територію України;

запит (клопотання) компетентного органу країни походження радіоактивних відходів до компетентного органу України про надання дозволу на транзит радіоактивних відходів;

декларація вантажоодержувача про дотримання ним усіх положень національних вимог з безпеки зберігання, використання або захоронення джерел чи відходів такого класу - у разі експорту закритих джерел;

договір, на підставі якого здійснюється транспортування РМ, - у разі відсутності ліцензії на здійснення діяльності з перевезення РМ у вантажовідправника або вантажоодержувача;

копія страхового полісу або договору страхування, відповідно до якого забезпечується відшкодування шкоди від аварії, що може статись під час перевезення.

3. Порядок розгляду заяви та умови видачі дозволу

3.1. Відповідальне управління Держатомрегулювання проводить розгляд заяви з метою аналізу документів та заявлених умов перевезення на відповідність чинному законодавству України та Правилам.

3.2. Дозвіл на перевезення надається у разі підтвердження відповідності заявлених умов перевезення чинному законодавству України та Правилам. Рішення про видачу дозволу або про відмову приймається не пізніше ніж через 20 календарних днів з дати надходження заяви до Держатомрегулювання.

3.3. Про відмову у видачі дозволу заявника сповіщають у термін до трьох днів після прийняття рішення. Заявнику вказуються конкретні положення нормативно-правових актів, яких не дотримуються при здійсненні перевезення РМ. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене заявником у суді.

3.4. Дозвіл на перевезення видається терміном до 1 року.

3.5. Продовження терміну дії дозволу здійснюється на підставі письмової заяви. У разі змін умов перевезення, порівняно із наведеними у попередній заяві, заявник зобов'язаний надати додаткову інформацію щодо таких змін. Розгляд заяви про продовження терміну дії дозволу та прийняття рішення здійснюються протягом 20 календарних днів з дати надходження заяви до Держатомрегулювання.

4. Зміст дозволу

4.1. Дозвіл видається за формою згідно з додатком 1. Дозвіл містить таку інформацію:

номер дозволу - указуються міжнародний розпізнавальний код реєстрації транспортних засобів (код VRI) країни - UA, порядковий номер дозволу, позначення поточного року, умовне позначення радіоактивних матеріалів, на перевезення яких надано дозвіл: FF - свіже ядерне паливо, SF - відпрацьоване ядерне паливо, RM - інші радіоактивні матеріали;

заявник - указуються найменування юридичної особи та її адреса;

вантажовідправник - указуються найменування юридичної особи та її адреса;

місце відправлення;

вантажоодержувач - указуються найменування юридичної особи та її адреса;

місце призначення;

вантаж - указуються тип радіоактивного матеріалу, його активність, кількість у грамах (кілограмах) для спеціального розщеплювального матеріалу, позначення сертифікатів про затвердження конструкції радіоактивного матеріалу особливого виду, радіоактивного матеріалу з низькою спроможністю до розсіювання, спеціальних умов;

упаковка - указуються тип (звільнена, промислова, тип A, тип B(U), тип B(M), тип C, для подільних матеріалів), категорія, транспортний індекс, кількість, позначення сертифікатів про затвердження конструкції упаковки, перевезення;

вид транспорту - указуються автомобільний, залізничний, повітряний, водний; будь-які обмеження щодо виду транспорту; кількість транспортних засобів;

підстава для видачі дозволу - указуються номер, дата заяви та назва документів, на підставі яких видається дозвіл;

інформація про органи державної влади, які необхідно сповіщати про радіаційні аварії або інциденти при транспортуванні РМ;

термін дії дозволу;

вимога щодо повідомлення до Держатомрегулювання про виконане перевезення;

заява такого змісту: "Цей дозвіл не звільняє вантажовідправника від виконання будь-яких вимог уряду будь-якої країни, на територію якої або через територію якої буде перевозитися цей вантаж".

4.2. Дозволи реєструються в книзі обліку за формою згідно з додатком 2 відповідним управлінням Держатомрегулювання. Другий примірник зберігається не менше одного року.

 

Начальник відділу безпеки
перевезень Управління регулювання
безпеки радіаційних технологій
Державного комітету ядерного
регулювання України 

 
 
 
 
В. В. Сакало
 

 

Форма дозволу

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

01011, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11
тел. (044) 254 33 75; факс: (044) 254 33 11
______________________________________________

____________ N ____________

Кому надається 

На N ______________________

 

Дозвіл UA/ххх (номер дозволу) - хх (рік)/T/RM (FF, SF)
на перевезення територією України радіоактивних матеріалів

1. Заявник ___________________________________________________

2. Вантажовідправник _________________________________________

3. Місце відправлення _________________________________________

4. Вантажоодержувач __________________________________________

5. Місце призначення __________________________________________

6. Вантаж ____________________________________________________

7. Упаковка __________________________________________________

8. Вид транспорту _____________________________________________

9. Підстава для видачі дозволу ___________________________________

10. Забезпечення фізичного захисту на рівні не нижче ніж це передбачено ____________ (назва документа) - при потребі.

11. У разі радіаційної аварії або будь-якого інциденту при транспортуванні негайно сповістити Управління моніторингу і кризового реагування Державного комітету ядерного регулювання України (тел. ____________, факс ____________), найближчий відділ Міністерства внутрішніх справ.

12. Термін дії дозволу __________________

13. Протягом трьох днів після виконання перевезення письмово повідомити про це до Державного комітету ядерного регулювання України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11, або факсом: 254 33 11.

Цей дозвіл не звільняє вантажовідправника від виконання будь-яких вимог уряду будь-якої країни, на територію якої або через територію якої буде перевозитися цей вантаж.

 

Керівник (заступник керівника)

Підпис 

Прізвище та ініціали 

 

Печатка 

 

 

Форма книги обліку дозволів

N з/п

Номер дозволу

Реєстраційний номер та дата видачі 

Термін дії дозволу (продовження) 

Заявник 

Вантажо-
відправник 

Вантажо-
одержувач 

____________

Опрос