Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проверке соответствия формирования размера уставных фондов страховщиков требованиям действующего законодательства

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 16.09.2003 № 56
редакция действует с 07.06.2013

Про перевірку відповідності формування розміру статутних фондів страховиків вимогам чинного законодавства

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 16 вересня 2003 року N 56

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 жовтня 2003 р. за N 888/8209

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 23 жовтня 2003 року N 91
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 5 березня 2013 року N 712

Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 3 "Прикінцевих положень" Закону України "Про страхування", підпункту 3 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Комісія) ПОСТАНОВИЛА:

1. Страховикам до 10 грудня 2003 року подати до Комісії інформацію про сформований статутний фонд страховика (далі - Інформація), вимоги до якої наведені в додатку до цього розпорядження, та аудиторський висновок, зміст яких має підтвердити формування статутних фондів страховиками, які займаються видами страхування, іншими, ніж страхування життя, у сумі не менше ніж 500 тис. євро; страховиками, які займаються страхуванням життя у сумі не менше ніж 750 тис. євро. Інформація подається до Комісії в одному примірнику в паперовому вигляді та в одному примірнику на електронному носії (дискета 3,5'') за встановленим форматом. 

2. Управлінню інформаційних технологій (Кайдашев Р. П.) до 15 жовтня 2003 року розробити електронний формат Інформації, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

3. Департаменту страхового нагляду (Сандул О. Г.) у строк до 25 грудня 2003 року провести перевірку відповідності вимогам законодавства України розмірів сформованих (сплачених) страховиками статутних фондів та своєчасності подання Інформації відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Хоружий С. Г.) у строк до 25 грудня 2003 року провести аналіз аудиторських висновків, що додаються до Інформації, на відповідність вимогам законодавства України.

5. До страховиків, що не подали до Комісії Інформацію та аудиторський висновок, відповідно до пункту 1 цього розпорядження, і до страховиків, які за станом на 7 листопада 2003 року сформували статутний фонд, що не відповідає вимогам чинного законодавства, застосувати заходи впливу, передбачені законодавством України.

6. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Хоружий С. Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

7. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Вимоги до інформації про сформований статутний фонд страховика "____________" (повна назва страховика)
за станом на "___" ____________ 200_ р.

1. Відомості про страховика

1.1. Основні відомості

Повне найменування страховика (з установчих документів) 

  

Скорочене найменування страховика (з установчих документів) 

  

Найменування страховика іншою мовою (з установчих документів) 

  

Організаційно-правова форма 

  

Код ЄДРПОУ 

  

 

  

Дата державної реєстрації 

  

 

  

Телефон 

  

Факс 

  

Електронна пошта

  

Місцезнаходження страховика 

  

Прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади керівника, відповідального за фінансово-господарський стан  

  

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера, відповідального за фінансово-господарський стан  

  

Поточний рахунок 

  

Найменування банку та код за ЄДРПОУ 

  

Місцезнаходження банку 

  

МФО 

  

Дати проведення зборів засновників, учасників щодо питань формування статутного фонду  

  

Дата затвердження останньої редакції статуту страховика 

  

Місце реєстрації статуту

  

1.2. Перелік ліцензій на здійснення страхової діяльності

N
з/п 

Номер ліцензії 

Вид страхування

Строк дії ліцензії 

Назви правил страхування, що діють у межах ліцензії 

  

  

  

  

  

2. Статутний фонд (інформація цього пункту має бути підтверджена аудиторським висновком):

2.1. Розмір заявленого статутного фонду ______________ тис. грн. згідно з протоколом загальних зборів засновників, учасників від __________ року N ___

N
з/п 

Розмір статутного фонду (за даними балансу на останню звітну дату): 

  

тис. грн. 

тис. євро (за офіційним курсом НБУ за станом на 07.11.2003) 

зареєстрованого

  

  

сплаченого 

  

  

неоплачений капітал 

  

  

вилучений капітал

  

  

гарантійний фонд, у тому числі 

5.1 

додатковий капітал 

  

  

5.2 

резервний капітал 

  

  

5.3 

нерозподілений прибуток 

  

  

2.2. Структура внесків до статутного фонду страховика за станом на 07.11.2003

N з/п

Структура внесків до статутного фонду 

тис. грн.

тис. євро (за офіційним курсом НБУ за станом на 07.11.2003) 

Частка нерезидентів у внесках, % 

Грошові внески, в тому числі: 

  

  

  

1.1 

дивіденди, які спрямовані на збільшення статутного фонду 

  

  

  

Майно, в тому числі: 

 

 

 

2.1 

нерухомість, внесена до 07.11.2001 

  

  

  

2.2 

цінні папери, унесені до 07.11.2001 

 

 

 

Цінні папери, що випускаються державою  

  

  

  

Індексація основних фондів 

  

  

  

Всього: 

  

  

  

2.3. Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не перевищує 30 відсотків його власного статутного фонду, в тому числі - не перевищує 10 відсотків внеску до окремого страховика (Так, Ні - неправильне закреслити, Інше - зазначити)

________________________________________________________________. 

2.4. Для створення або збільшення зареєстрованого статутного фонду засновниками, учасниками страховика не залучались векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи (Так, Ні - неправильне закреслити, Інше - зазначити)

________________________________________________________________. 

Інформацію надано на ________ аркушах.

 

Голова виконавчого
органу страховика 

 
М. П. 

__________
(підпис) 

__________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

 

__________
(підпис) 

__________________
(П. І. Б.) 

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

(додаток із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної
 комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.10.2003 р. N 91
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

Опрос