Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к Положению о порядке проведения проверок банков - участников (временных участников) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 17.09.2003 № 23
Утратил силу

Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок проведення перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17 вересня 2003 року N 23

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2003 р. за N 861/8182

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року N 7

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 серпня 2012 року N 16)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок проведення перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.10.2002 N 7 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 11.11.2002 за N 884/7172 (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова адміністративної ради 

В. Кротюк 

 

Зміни і доповнення до Положення про порядок проведення перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. В абзаці сьомому пункту 1.3 після слів "інспекторів-ревізорів" доповнити словами "та працівників інших підрозділів Фонду".

2. Абзац восьмий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"період, що перевіряється - період діяльності Банку, що перевіряється з питань, які належать до компетенції Фонду".

3. Пункт 1.3 доповнити останнім абзацом такого змісту:

"термін проведення перевірки - строк, протягом якого інспекційною групою Фонду здійснюється перевірка Банку".

4. В абзаці другому пункту 1.4 слова "звітів, наданих" замінити на слова "звітності, наданої".

5. Доповнити пункт 1.4 абзацом четвертим такого змісту:

"повноти і достовірності ведення Банком бази даних про вкладників - фізичних осіб відповідно до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду від 14.11.2002 N 13 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за N 956/7244".

У зв'язку з чим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим пункту 1.4.

6. У пункті 1.5 після чисел "242/6530" додати слова "(із змінами і доповненнями)".

7. Пункт 1.7 виключити, у зв'язку з цим пункти 1.8, 1.9, 1.10 вважати відповідно пунктами 1.7, 1.8, 1.9.

8. Підпункт "г" пункту 2.6 після слова "діяльності" доповнити словами "якщо воно є".

9. Речення третє абзацу третього пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 14 робочих днів і при необхідності може бути подовжений директором-розпорядником Фонду, але не більше ніж на 12 робочих днів".

10. Викласти підпункт "а" пункту 3.5 в такій редакції:

"а) вільний доступ у робочий час до приміщень Банку, де відбувається залучення коштів від фізичних осіб, та до виділеного Банком приміщення для розміщення працівників Фонду під час проведення перевірки".

11. Підпункт "б" пункту 3.5 виключити, у зв'язку з цим підпункти "в", "г", "ґ", "д" вважати відповідно підпунктами "б", "в", "г", "ґ".

12. Викласти підпункт "ґ" пункту 3.5 в такій редакції:

"ґ) інформацію щодо діяльності Банку, яка є необхідною для здійснення перевірки в межах повноважень і функцій Фонду".

 

Головний бухгалтер -
фінансовий директор 

 
С. Б. Борса
 

Опрос