Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о смотре-конкурсе детских оздоровительных заведений Украины

Государственный комитет Украины по делам семьи и молодежи (2)
Положение, Приказ от 10.09.2003 № 922
Утратил силу

Про затвердження Положення про огляд-конкурс дитячих оздоровчих закладів України

Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді
від 10 вересня 2003 року N 922

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2003 р. за N 855/8176

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 23 червня 2012 року N 383)

Відповідно до підпункту 22 пункту 4 Положення про Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, затвердженого Указом Президента України від 15.04.2002 року N 340, та на виконання Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 року N 33НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про огляд-конкурс дитячих оздоровчих закладів України (додається).

2. Управлінню з питань дитинства (Якименко Л. Ю.) забезпечити загальну координацію проведення огляду-конкурсу дитячих оздоровчих закладів України.

3. Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, управлінням у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

організувати, починаючи з 2004 року, проведення огляду-конкурсу дитячих оздоровчих закладів України;

при складанні показників відповідних бюджетів передбачити кошти на організацію та проведення огляду-конкурсу дитячих оздоровчих закладів України;

сприяти широкому висвітленню проведення огляду-конкурсу в засобах масової інформації, на телебаченні, радіо.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Кияницю З. П.

 

Голова Комітету 

В. І. Довженко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
освіти і науки України
 

 
В. А. Огнев'юк
 

Головний вчений секретар
Академії педагогічних наук України
 

 
О. І. Ляшенко
 

Заступник Міністра
охорони здоров'я України
 

 
В. В. Загородній
 

Перший заступник Голови
Федерації професійних спілок України
 

 
Г. В. Осовий
 

Перший заступник Міністра
культури та мистецтв України
 

 
В. М. Андріанов
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОГЛЯД-КОНКУРС ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

1. Цим Положенням регламентується організація проведення щорічного огляду-конкурсу (далі - Конкурс) дитячих оздоровчих закладів України (далі - Заклад), що проводиться з метою підвищення рівня та якості послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, визначення та відзначення переможців серед кращих дитячих оздоровчих закладів України.

2. Завданнями Конкурсу є:

підвищення рівня та якості комплексу послуг, що надаються Закладом в організації оздоровлення та відпочинку дітей;

узагальнення та поширення кращого досвіду організації оздоровлення та відпочинку дітей;

стимулювання інноваційної діяльності, розробки новітніх технологій у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

поліпшення матеріально-технічної бази Закладу;

підвищення професійного рівня працівників Закладу;

відзначення Закладу та заохочення його працівників за високі показники в роботі.

3. Конкурс проводиться за п'ятьма номінаціями:

дитячі заміські оздоровчі заклади;

дитячі оздоровчі заклади санаторного типу;

дитячі оздоровчі заклади з денним перебуванням;

дитячі оздоровчі заклади праці та відпочинку;

дитячі профільні оздоровчі заклади.

4. Конкурс проводиться в два етапи. Перший етап - регіональний, проводиться з 1 січня до 1 серпня. Другий етап - підсумковий, проводиться на всеукраїнському рівні з 1 вересня до 1 листопада поточного року.

5. Для організації та проведення регіонального етапу Конкурсу створюється Регіональна комісія, до складу якої входять представники органів у справах сім'ї та молоді, освіти, охорони здоров'я, місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій (за їх згодою), профспілок.

Персональний склад Регіональної комісії затверджується головою (заступником голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6. Для організації та проведення підсумкового етапу Конкурсу створюється Конкурсна комісія, до складу якої входять представники зацікавлених центральних органів виконавчої влади, громадських організацій (за їх згодою), Федерації профспілок України.

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується Головою Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, який координує здійснювані центральними та місцевими органами виконавчої влади заходи, спрямовані на організацію оздоровлення та відпочинку дітей в Україні.

7. З числа членів комісії (Регіональної, Конкурсної) обираються її голова, заступник голови, відповідальний секретар.

Скликає засідання комісії її голова або заступник голови. Засідання комісії вважається легітимним, якщо в ньому взяло участь не менше 1/2 її членів.

Члени Регіональної та Конкурсної комісій здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Комісії на обох етапах Конкурсу залучають до його проведення зацікавлені підприємства, організації, громадськість (за їх згодою), профспілки, а також здійснюють інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу, готують звіти про проведення регіонального та підсумкового етапів Конкурсу, оприлюднюють хід та результати Конкурсу в засобах масової інформації.

8. Регіональна комісія:

розглядає матеріали, подані відповідним Закладом на перший етап Конкурсу;

ухвалює рішення про допущення Закладу до участі в Конкурсі;

заслуховує та розглядає висновки експертної ради (за умов її створення) щодо аналізу діяльності Закладу;

визначає переможців першого етапу Конкурсу.

Прийняття рішень Регіональної комісії відбувається голосуванням, форма якого визначається самою комісією.

9. Конкурсна комісія:

розглядає матеріали, подані Регіональними комісіями на підсумковий етап Конкурсу;

у разі необхідності проводить додатковий аналіз діяльності Закладів, що стали переможцями першого етапу Конкурсу;

визначає переможців підсумкового етапу Конкурсу за заявленими номінаціями;

розглядає апеляційні заяви учасників регіонального етапу Конкурсу.

10. З метою вивчення стану роботи Закладів, заявлених на участь у Конкурсі, Регіональні та Конкурсна комісії можуть утворювати експертні ради, до складу яких входять представники органів виконавчої влади різних рівнів, місцевого самоврядування, громадських організацій, профспілок, працівники дитячих оздоровчих закладів, інші фахівці, окремі громадяни (за їх згодою).

11. Експертна рада:

проводить моніторинг діяльності Закладів, заявлених на участь у Конкурсі (на обох етапах), у терміни, визначені пунктом 4 цього Положення;

готує інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками моніторингу діяльності Закладів;

подає Регіональній та Конкурсній комісіям висновки та рекомендації щодо діяльності Закладів, які враховуються при визначенні переможців регіонального та підсумкового етапів Конкурсу.

12. Моніторинг діяльності Закладів, що беруть участь у Конкурсі, проводиться за такими напрямами:

дотримання законодавства щодо забезпечення умов оздоровлення та відпочинку дітей;

якість реалізації Закладом програм оздоровлення та відпочинку дітей;

ресурсне забезпечення (матеріально-технічне, кадрове, інформаційне).

13. Для участі в регіональному етапі Конкурсу подаються:

заявка на участь у огляді-конкурсі дитячих оздоровчих закладів за формою згідно з додатком;

копія статуту Закладу.

Документи подаються з 1 січня до 1 травня поточного року.

14. Для участі в підсумковому етапі Конкурсу подаються:

рішення Регіональних комісій про визначення Закладів переможцями регіонального етапу Конкурсу;

відео-, фотоматеріали, методичні розробки.

Документи подаються до 1 вересня поточного року.

15. До участі в підсумковому етапі Конкурсу допускаються не більше 5 Закладів від регіону (по одному в кожній номінації).

16. Заклади, що беруть участь у Конкурсі (регіональному та підсумковому), оцінюються за такими критеріями:

відповідність діяльності Закладу його типу;

створення безпечних умов оздоровлення та відпочинку дітей;

рівень медичного обслуговування;

якість організації харчування, наявність дієтичного харчування;

рівень виховної роботи (відповідність форм і методів виховної роботи з дітьми їх віковим особливостям розвитку та інтересам, планування, виконання запланованого, зайнятість дітей у гуртках та секціях);

наявність належних санітарно-гігієнічних, побутових умов;

методичне забезпечення оздоровчого та виховного процесів;

кадрове забезпечення та створення умов праці працівників Закладу;

ефективність використання матеріально-технічної бази Закладу, її особливостей (природно-кліматичних, культурно-історичних) в організації оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі:

надання Закладом медично-оздоровчих послуг (обладнання оздоровчо-лікувальної бази, ефективність її використання);

організація трудового процесу відповідно до законодавства України (для таборів праці та відпочинку).

17. Підсумки регіонального та підсумкового етапів Конкурсу підбиваються у термін, визначений пунктом 4 цього Положення.

Регіональна та Конкурсна комісії на своїх засіданнях розглядають матеріали відповідних етапів Конкурсу, які оформлюються протокольно, підписуються головою (заступником голови) та відповідальним секретарем комісії в присутності всіх членів комісії.

Про прийняте рішення Регіональна та Конкурсна комісії повідомляють учасників Конкурсу письмово в тижневий термін після розгляду.

18. Переможці регіонального етапу стають учасниками підсумкового етапу Конкурсу.

Регіональні комісії можуть установлювати заохочувальні нагороди, призи Закладам-переможцям регіонального етапу Конкурсу, які показали високі результати та досягнення в організації оздоровлення та відпочинку дітей, їх змістовного дозвілля.

19. Матеріальне забезпечення Конкурсу (грошові премії або придбання призів) здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

20. Учасникам підсумкового етапу Конкурсу присвоюється звання лауреатів і вручаються відповідні дипломи. Закладам-переможцям, які зайняли I, II, III місця, вручаються дипломи та грошові винагороди, які встановлюються Конкурсною комісією за погодженням з Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді.

Також можуть бути вручені заохочувальні нагороди керівникам та працівникам Закладів, що зайняли призові місця. Перелік заохочувальних нагород визначається Конкурсною комісією за погодженням з Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді.

21. Конкурсна комісія розглядає апеляційні заяви згідно з чинним законодавством.

 

Начальник управління
з питань дитинства
 

 
Л. Ю. Якименко
 

 

(заповнюється відповідальним секретарем Регіональної комісії)

Дата реєстрації заявки  

  

Реєстраційний номер 

  

Підпис відповідального секретаря Регіональної комісії 

  

ЗАЯВКА
на участь у регіональному огляді-конкурсі дитячих оздоровчих закладів

(заповнюється керівником дитячого оздоровчого закладу)

Назва дитячого оздоровчого закладу 

  

Тип дитячого оздоровчого закладу, профіль роботи 

  

Власник (засновник), форма власності 

  

Поштова адреса, телефон, факс, e-mail 

  

Прізвище, ім'я, по батькові керівника 

  

Статут закладу, дата затвердження, ким затверджений 

  

Пропускна спроможність закладу, коефіцієнт її використання за попередній рік 

  

Кількість дітей соціально незахищених категорій, які оздоровилися в закладі за минулий рік 

 

Вартість ліжко-дня 

  

Житлово-побутові умови для дітей (приміщення, споруди, наявність побутових зручностей, дотримання санітарних норм, санітарно-гігієнічні кімнати, санвузли, опалювальна система тощо) 

  

Організація харчування (їдальня, наявність дієтичного харчування, вітамінізація, фітотерапія, змінність харчування дітей) 

  

Медичне обслуговування дітей (наявність лікувально-медичної бази, її використання, кадрове забезпечення, кваліфікація, наявність медпрепаратів, інструментарію для надання невідкладної долікарської допомоги) 

  

Перелік оздоровчих послуг, які надає заклад 

  

Гурткова робота (кількість гуртків, дитячих творчих об'єднань, їх перелік) 

  

Бібліотека (кількість примірників) 

  

Територія дитячого оздоровчого закладу (площа, рельєф, благоустрій, наявність обладнаних місць відпочинку, літній театр (естрада), спортивні споруди, інвентар, басейн, огородженість, обладнаність місць загальних зборів дитячих формувань тощо) 

  

Кадрове забезпечення (відповідність штатному розпису, освіта, досвід роботи) 

  

Умови проживання працівників дитячого оздоровчого закладу 

  

Інші додаткові показники 

  

Примітка. Зазначений перелік інформації у заявці на участь у регіональному етапі огляду-конкурсу може бути розширено за рішенням Регіональної комісії.

Дата подання заявки 

________________________ 

Печатка закладу

Підпис керівника дитячого
оздоровчого закладу 

 
________________________
(Прізвище, ім'я) 

 

Начальник управління
з питань дитинства
 

 
Л. Ю. Якименко
 

Опрос