Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы государственной статистической отчетности об использовании изобретений и промышленных образцов по форме N 4-НТ (перечень) и Инструкции по ее заполнению

Минстат
Приказ, Инструкция от 28.07.1995 № 194
Утратил силу

Про затвердження форми державної статистичної звітності про використання винаходів та промислових зразків за формою N 4-НТ (перелік) та Інструкції по її заповненню

Наказ Міністерства статистики України
від 28 липня 1995 року N 194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 серпня 1995 р. за N 279/815

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

1. За поданням Держпатенту України затвердити форму державної статистичної звітності N 4-нт (перелік) "Звіт про використання винаходів та промислових зразків, що захищені свідоцтвами СРСР" (річна) та Інструкцію по її заповненню та ввести цю форму в дію, починаючи зі звіту за 1995 рік (додаються).

2. Розповсюдити дану форму на об'єднання, підприємства, в тому числі спільні та малі, кооперативи і їх спілки, організації (наукові, проектно-конструкторські, будівельні та ін.), установи, вищі учбові заклади, сільськогосподарські підприємства, незалежно від форми власності, що перебувають на самостійному балансі.

3. Встановити, що забезпечення бланками форми N 4-нт (перелік) та Інструкцією до неї, збір та розробка інформації здійснюється Держпатентом України.

 

Заступник Міністра

В. П. Арендар

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

Коди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форми документа за УКУД

організації-
складача
- ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ

території за СПАТО

галузі за ЗКГНГ

виду економічної діяльності за УКВЕД

форми власності за КФВ

організаційно-
правової форми господа-
рювання за КОПФГ

міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ

вищестоящої організації - індентифі-
каційний код ЄДРПОУ

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кому подається __________________________________________
                                                                               /назва/
________________________________________________________
                                                       (адреса одержувача)
Міністерство, відомство, МДО, концерн, асоціація _____________
________________________________________________________
Назва об'єднання, підприємства, організації ___________________
Повна ___________________________________________________
_________________________________________________________
Скорочена _______________________________________________
Адреса __________________________________________________
Форма власності __________________________________________
Організаційно-правова
форма господарювання ____________________________________
Основний вид
економічної діяльності _____________________________________

Форма N 4-нт(перелік)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінстату України
від 28.07.95 р. N 194
 
Поштова - річна

                 Подають до 10 лютого
об'єднання, підприємства, в тому числі спільні та малі, кооперативи і їх спілки, організації, установи, вищі учбові заклади, сільськогосподарські підприємства, незалежно від форм власності Держпатенту України за адресою:
254655, Київ-53, МСП, Львівська площа, 8

Звіт про використання винаходів та промислових зразків, що захищені свідоцтвами СРСР

за 199_ рік

NN п/п 

Номер охоронного документа 

Номер заявки 

Дата подання заявки 

Прізвище, ім'я, по батькові автора(ів) 

Дата початку використання 

I. Винаходи

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Промислові зразки

_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 199_ р. 

Керівник _______________________ 

__________________________________
           (прізвище та N телефону виконавця) 

Головний бухгалтер ______________ 

  

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства статистики України
від 28 липня 1995 р. N 194  

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 серпня 1995 р. за N 279/815  

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ, ЗАХИЩЕНИХ СВІДОЦТВАМИ СРСР
за формою N 4-НТ (перелік)

Звіт про використання винаходів та промислових зразків, захищених відповідно авторськими свідоцтвами і свідоцтвами СРСР, за формою N 4-НТ (перелік) складають і подають, незалежно від форми власності, об'єднання, підприємства, в тому числі спільні та малі, кооперативи і їх спілки, організації (наукові, проектно-конструкторські, будівельні та інші), установи, вищі учбові заклади, сільськогосподарські підприємства*, що перебувають на самостійному балансі, за адресою і у термін, зазначені на бланку форми.

____________
* Далі - підприємство.

Виробничі та науково-виробничі об'єднання складають звіт по головному підприємству, включаючи дані структурних підрозділів.

Звіт за формою N 4-НТ (перелік) складають на основі даних первинного обліку за типовими формами, затвердженими наказом Міністерства статистики України N 79 від 24.03.95 р. та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України N 90/626 від 27.03.95 р.:

акт про використання об'єкта промислової власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка) (форма ПВ-3);

журнал реєстрації використаних об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) (форма ПВ-4).

До звіту включаються дані про використання винаходів та промислових зразків, захищених відповідно авторськими свідоцтвами і свідоцтвами СРСР, протягом перших п'яти років з початку використання.

До звіту включаються дані про використання винаходів та промислових зразків, щодо яких подано клопотання про обмін авторського свідоцтва чи свідоцтва СРСР на патент України на винахід або промисловий зразок, відповідно, якщо таке використання розпочалося до дати подання клопотання.

Звіт складається з двох розділів. У першому розділі подається інформація про винаходи, у другому - про промислові зразки.

У графі 2 показують номер авторського свідоцтва СРСР на винахід або свідоцтва СРСР на промисловий зразок, відповідно.

У графі 3 показують номер заявки.

У графі 4 показують дату подання заявки.

У графі 5 показують прізвище, ім'я, по батькові автора(ів) винаходу або промислового зразка, відповідно.

У графі 6 показують дату початку використання винаходу або промислового зразка (число, місяць, рік).

До звіту за 1995 р. необхідно включити дані про використання винаходів та промислових зразків, починаючи з 1992 р.

Звіт за формою N 4-НТ (перелік) підписують керівник і головний бухгалтер підприємства, а у разі їх відсутності - особи, які виконують їхні обов'язки.

____________

Опрос