Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила регистрации корреспондентских счетов банков Национальным банком Украины

Национальный банк
Постановление от 20.08.2003 № 353
Утратил силу

Про внесення змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України

Постанова Правління Національного банку України
від 20 серпня 2003 року N 353

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2003 р. за N 800/8121

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 січня 2015 року N 32)

Відповідно до статті 55 Закону України "Про Національний банк України" і статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України щодо регулювання діяльності банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.08.2001 N 343 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.09.2001 за N 780/5971, такі зміни:

1.1. Пункт 5 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію кореспондентського рахунку/рахунків, що встановлюється відповідними нормативно-правовими актами Національного банку".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дванадцятим.

1.2. Пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

"Якщо банк-кореспондент (нерезидент) не включений до довідника "The Bankers' Almanac" або розташований на території чи під юрисдикцією країни, яка входить до переліку офшорних зон, або країни, яка включена до переліку країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (що визначаються Кабінетом Міністрів України), то банк має надати додаткову інформацію та матеріали: 

копію аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності банку-кореспондента з доданням копій балансу і звіту про прибутки та збитки банку за останній фінансовий рік, засвідчених відповідно до законодавства країни розташування;

інші документи, що підтверджують наявність у банку-кореспондента постійного офісу за місцем його реєстрації".

1.3. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Установи за своїм місцезнаходженням зобов'язані надавати територіальному управлінню Національного банку інформацію про внесення змін до діючих договорів щодо кореспондентських відносин протягом трьох робочих днів після їх внесення. Зазначена інформація має повною мірою висвітлювати зміст унесених змін щодо кореспондентських відносин і операцій за ними.

У разі зміни в банківських реквізитах банку-кореспондента (код країни, назва банку) установи мають переоформити реєстраційний номер (отримати новий реєстраційний номер).

Оформлення змін як додатка до реєстраційного номера, який є його невід'ємною частиною, здійснюється у разі зміни:

місцезнаходження адреси банку-кореспондента (резидента);

валюти чи переліку валют кореспондентського рахунку.

Без надання нового реєстраційного номера та без оформлення додатка до реєстраційного номера вносяться до інформаційної бази обліку реєстраційних номерів (кореспондентських рахунків) зміни номера та інших технічних реквізитів кореспондентського рахунку та інші зміни, що не впливають на режим дії кореспондентського рахунку.

У разі переведення банку на обслуговування до іншого територіального управління Національного банку пакети документів та інформаційна база обліку реєстраційних номерів щодо реєстрації діючих кореспондентських рахунків цього банку офіційно передаються до відповідного територіального управління, а копії цих документів передаються до архіву відповідно до вимог Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.11.2002 N 450 (зі змінами). У цьому разі реєстраційний номер не анулюється, а береться на облік відповідним територіальним управлінням".

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Начальникам територіальних управлінь Національного банку України, банкам після набрання чинності цією постановою забезпечити дотримання в роботі цих змін.

4. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (Пушкарьов В. В.) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

Опрос