Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к отдельным нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 20.08.2003 № 356
Утратил силу

Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 20 серпня 2003 року N 356

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2003 р. за N 795/8116

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 червня 2004 року N 280)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, за винятком:

пунктів 1, 3, 4, 5, підпунктів 6.1 - 6.4, 6.6, 6.7 пункту 6, підпунктів 7.1, 7.2, 7.4 пункту 7 цих Змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (із змінами), та пункту 1, підпунктів 3.1 - 3.5 пункту 3, пунктів 4, 5, підпунктів 6.1 - 6.4, 6.6, 6.7 пункту 6, підпунктів 7.1, 7.2, 7.4 пункту 7 цих Змін до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (із змінами), які набирають чинності з 01.01.2004.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції" розділ 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України" викласти в такій редакції:

"14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1401 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1402 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1407 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1408 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1411 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1412 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1418 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1419 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1421 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1422 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1428 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1437 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1438 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1447 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1448 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

1490 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1491 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1492 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1493 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення".

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

2.1. У групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" назву рахунку 2072 А "Довгострокові кредити на інноваційно-інвестиційні проекти, які надані суб'єктам господарської діяльності за участю Національного банку України" змінити на "Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності за участю кредитів Національного банку України".

2.2. У групі рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ":

характеристику рахунку 2650 П (пасивний) "Поточні рахунки небанківських фінансових установ" змінити на АП (активно-пасивний);

увести рахунок 2655 АП "Кошти небанківських фінансових установ для розрахунків платіжними картками";

увести рахунок 2657 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані небанківським фінансовим установам".

3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

3.1. Увести розділ 30 "Цінні папери в торговому портфелі банку" такого змісту:

"30 Цінні папери в торговому портфелі банку

300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку

3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3008 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

3010 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в торговому портфелі банку

3011 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в торговому портфелі банку

3012 А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

3013 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3014 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у торговому портфелі банку

3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку

3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

3017 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

3018 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку".

3.2. Розділи 31 "Цінні папери в портфелі банку на продаж" та 32 "Цінні папери в портфелі банку на інвестиції" викласти в такій редакції:

"31 Цінні папери в портфелі банку на продаж

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж

3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3107 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на продаж

3111 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на продаж

3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж

3113 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3114 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у портфелі банку на продаж

3115 АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж

3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

3190 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

3191 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж;

32 Цінні папери в портфелі банку до погашення

321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

3210 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку до погашення

3211 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку до погашення

3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення

3213 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення

3214 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у портфелі банку до погашення

3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3290 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3291 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення".

3.3. Групу рахунків 330 "Цінні папери власного боргу, емітовані банком" викласти в такій редакції:

"330 Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані банком

3301 П Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями

3305 П Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3306 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3307 П Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3308 П Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком".

3.4. Увести групу рахунків 331 "Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком" такого змісту:

"331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

3311 П Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями

3315 П Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3317 П Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3318 П Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком".

4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи":

4.1. Назву класу 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи" змінити на "Фінансові та капітальні інвестиції".

4.2. Розділи 41 "Вкладення в асоційовані компанії" та 42 "Вкладення в дочірні установи" викласти в такій редакції:

"41 Інвестиції в асоційовані компанії

410 Інвестиції в асоційовані компанії

4102 А Інвестиції в асоційовані банки

4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

4109 А Інвестиції в інші асоційовані компанії;

42 Інвестиції в дочірні компанії

420 Інвестиції в дочірні компанії

4202 А Інвестиції в дочірні банки

4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

4209 А Інвестиції в інші дочірні компанії".

5. У групі рахунків 510 "Результати переоцінки" класу 5 "Капітал банку" увести рахунок 5103 П "Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії".

6. У класі 6 "Доходи":

6.1. У групі рахунків 605 "Процентні доходи за цінними паперами":

назву рахунку 6051 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції" змінити на "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

назву рахунку 6053 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції" змінити на "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

назву рахунку 6055 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції" змінити на "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

увести рахунок 6056 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" та рахунок 6057 АП "Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку".

6.2. У групі рахунків 620 "Результат від торговельних операцій" назву рахунку 6203 АП "Результат від торгівлі цінними паперами на продаж" змінити на "Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку".

6.3. Групу рахунків 630 "Дивідендний дохід" викласти в такій редакції:

"630 Дохід у вигляді дивідендів

6300 П Дохід у вигляді дивідендів".

6.4. Увести групу рахунків 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії" такого змісту:

"631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії".

6.5. У групі рахунків 638 "Інші операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку" рахунок 6381 П "Інші операційні доходи за операціями з небанківськими структурними підрозділами" виключити.

6.6. У групі рахунків 639 "Інші операційні доходи" увести рахунок 6393 АП "Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж".

6.7. У групі рахунків 671 "Повернення списаних активів" назву рахунку 6714 П "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції" змінити на "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення".

7. У класі 7 "Витрати":

7.1. У групі рахунків 705 "Процентні витрати за цінними паперами власного боргу":

назву рахунку 7050 АП "Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів" змінити на "Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів";

увести рахунок 7051 АП "Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів".

7.2. Увести групу рахунків 731 "Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії" такого змісту:

"731 Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

7310 А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії

7311 А Втрати від інвестицій у дочірні компанії".

7.3. У групі рахунків 738 "Інші операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку" рахунок 7381 А "Інші операційні витрати за операціями з небанківськими структурними підрозділами" виключити.

7.4. У групі рахунків 770 "Відрахування в резерви":

назву рахунку 7703 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж" змінити на "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж";

назву рахунку 7704 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції" змінити на "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення".

8. У класі 9 "Позабалансові рахунки":

8.1. У групі рахунків 950 "Отримана застава" увести рахунок 9503 П "Застава за складськими свідоцтвами".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос