Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Тарифы на депозитарные услуги (операции), предоставляемые (осуществляемые) Национальным банком Украины, а также на услуги по учету и обращению депозитных сертификатов Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление, Тарифы, Перечень от 12.08.2003 № 333
редакция действует с 22.12.2017

Тарифи на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 6 травня 2005 року N 158
,
 від 28 травня 2012 року N 208
,
від 12 вересня 2013 року N 356
,
від 8 жовтня 2013 року N 401
,
від 9 листопада 2017 року N 108

I. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування депозитарних установ, що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм

Таблиця 1

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Відкриття рахунку в цінних паперах / виконання Національним банком України в ручному режимі облікових депозитарних операцій на підставі окремих розпоряджень, наданих у формі паперового чи електронного документа у випадках, передбачених законодавством України

1 операція

750 грн.

2

2

Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах депозитарної установи в системі депозитарного обліку Національного банку України (включаючи надання інформаційних довідок із системи депозитарного обліку Національного банку України)

За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)

420 грн.

3

3

Відображення в системі депозитарного обліку Національного банку України правочину, який включено в нетингові розрахунки / проведення операцій між балансовими рахунками депозитарної установи, у тому числі блокування, розблокування цінних паперів

1 операція/правочин щодо кожної сторони

7,50 грн.

4

4

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", укладених поза фондовою біржею / проведення операцій за принципами "оплата проти поставки цінних паперів" та "поставка цінних паперів без оплати" у випадках, передбачених законодавством України

1 операція

300 грн.

5

5

Виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами

1 операція

150 грн.

6

6

Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарної установи

% від середньої номінально-амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,00034 %

II. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування депозитарних установ, що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм, за операціями з державними цінними паперами, розміщеними за межами України

Таблиця 2

III. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування емітентів, що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм

Таблиця 3

IV. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України під час виконання функції депозитарної установи для депонентів Національного банку України

Таблиця 4

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Відкриття рахунку в цінних паперах

1 операція

750 грн.

2

2

Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах депонента в системі депозитарного обліку Національного банку України (включаючи надання інформаційних довідок із системи депозитарного обліку Національного банку України)

За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)

420 грн.

3

3

Відображення в системі депозитарного обліку Національного банку України правочину, який включено в нетингові розрахунки / проведення операцій між балансовими рахунками депонента, у тому числі блокування, розблокування цінних паперів

1 операція/правочин

7,50 грн.

4

4

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", укладених поза фондовою біржею / проведення операцій за принципами "оплата проти поставки цінних паперів" та "поставка цінних паперів без оплати" у випадках, передбачених законодавством України

1 операція

300 грн.

5

5

Виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами

1 операція

150 грн.

6

6

Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента

% від середньої номінально-амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,00034 %

(розділ IV Тарифів у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.11.2017 р. N 108
 набирає чинності з 22.06.2018 р.)

V. Тарифи на послуги (операції) з обслуговування операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

Таблиця 5

VI. Особливості застосування окремих тарифів

1. Початком розрахункового періоду за послугами (операціями), у тому числі зазначеними в рядках 2, 6 таблиці 1 розділу I, рядку 3 таблиці 2 розділу II, рядках 1, 2 таблиці 3 розділу III, рядках 2, 6 таблиці 4 розділу IV, рядку 1 таблиці 5 розділу V цих Тарифів, є дата попереднього акта виконаних робіт (акта про надання послуг) або дата набрання чинності договором про надання таких послуг. Кінець розрахункового періоду встановлюється на 23-й календарний день кожного місяця. Якщо 24-й календарний день місяця припадає на вихідний або святковий день, то кінець розрахункового періоду переноситься на день, що передує останньому робочому дню до 24-го календарного дня місяця.

2. Оплата за послугами (операціями), зазначеними в таблиці 2 розділу II цих Тарифів, здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на дату складання акта виконаних робіт (акта про надання послуг).

3. Установити, що:

1) послуги з депозитарного обслуговування емітентів депозитарієм Національного банку України для Міністерства фінансів України надаються безплатно, якщо інше не передбачено договором про обслуговування емісії державних цінних паперів;

2) послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України відповідно до розділу IV цих Тарифів, для Державної казначейської служби України надаються безплатно;

3) послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України відповідно до розділу IV цих Тарифів, для Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України згідно з частиною 12 статті 20 розділу II Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" надаються безплатно.

 

Директор Департаменту
фінансового контролінгу

О. В. Стринжа

Начальник Управління
депозитарної діяльності
Національного банку України

А. В. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

(Перелік в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 06.05.2005 р. N 158
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 28.05.2012 р. N 208
,
від 12.09.2013 р. N 356
,
у редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 08.10.2013 р. N 401
,
від 09.11.2017 р. N 108,
розділ IV Тарифів набирає чинності з
22.06.2018 р.)

Опрос