Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к Правилам предоставления отчетности банками - участниками (временными участниками) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 15.08.2003 № 21
Утратил силу

Про затвердження змін і доповнень до Правил надання звітності банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 15 серпня 2003 року N 21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2003 р. за N 782/8103

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 12

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 липня 2012 року N 4)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни і доповнення до Правил надання звітності банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 12 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 06.12.2002 за N 955/7243 (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова
адміністративної ради
 

 
В. Кротюк
 

 

Зміни і доповнення до Правил надання звітності банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У пункті 2.4 розділу 2 слова "на день подання звітності" замінити словами "на звітну дату".

2.  У пункті 2.6 розділу 2 слово "надсилання" замінити на слово "надходження".

3. Рядок 1 в графі "Строк подання" додатка 1 викласти в такій редакції: "а) до 10 числа після звітного періоду банками безпосередньо до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; б) до 15 числа після звітного періоду банками через Національний банк України".

4. Рядок 1 в графі "Форма та спосіб подання" додатка 1 викласти в такій редакції: "а) у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатка 2 безпосередньо банками; б) у вигляді файла електронною поштою через Національний банк України відповідно до додатка 3".

5. Назву графи "Форма та спосіб подання" додатка 1 викласти у такій редакції "Спосіб подання".

6. Рядок 6 графи "Назва форми" додатка 1 викласти у такій редакції "Аудиторський висновок".

7. У преамбулі додатка 2 слова та цифри "Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.12.97 N 436" замінити на слова та цифри "Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 07.05.2003 N 353/7674".

8. Перший та другий абзаци розділу 1 додатка 2 викласти в такій редакції:

"Звітні файли надаються банком - юридичною особою (головним банком) в цілому за банк до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з використанням електронного цифрового підпису, засобів захисту НБУ, АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому головний банк формує один файл зі зведеними даними за всі філії банку.

Електронна адреса Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - STAT@U0QA".

9. Викласти пункт 2.1 розділу 2 додатка 2 в такій редакції:

"2.1. Структура імені файла

FtkRxxMd.DSN,

де:

в імені файла:

F - символ, який визначає належність файла до звітності банків перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

t - тип файла:

"A" - файл звітності від банку до Фонду;

"B" - файл звітності від банку до Фонду;

"C" - файл звітності від банку до Фонду;

"T" - файл протоколу контролю на файл "A" від Фонду до банку;

"P" - файл протоколу контролю на файл "B" від Фонду до банку;

"R" - файл протоколу контролю на файл "C" від Фонду до банку;

k - односимвольний код файла, що відповідає коду звітного файла, наведеного в розділі 3 Опису. Таблиця відповідності символів t і k наведена нижче (таблиця 1);

Rxx - ідентифікатор банківської установи (3 останніх літери ідентифікатора банку в СЕП - див. Поле ISEP довідника банків України);

M - кодований місяць надання файла;

d - кодований день місяця надання файла;

в розширенні файла:

D - фіксований символ, який означає надання файла за схемою від головного банку до Фонду;

S - кодований місяць періоду звітності;

N - номер посилки за поточний день.

Таблиця відповідності типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла.

Таблиця 1

Тип файла (t) 

односимвольний код файла (k) 

Кодування номера дня, місяця та номера посилки проводиться таким чином:

- номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 - 9, а номери 10 - 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A - Z] (див. табл. 2).

Таблиця 2

Номер 

Код 

Номер 

Код 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

10 

28 

11 

29 

12 

30 

13 

31 

14 

32 

15 

33 

16 

34 

17 

35 

18 

36 

Номер дня міститься в межах від 1 до 31 - [1 - 9, A - V]

Номер місяця міститься в межах від 1 до 12 - [1 - 9, A - C]

Номер посилки міститься в межах від 1 до 36 - [1 - 9, A - Z, 0]".

10. Пункт 2.3.1.2 розділу 2 додатка 2 викласти в такій редакції:

"2.3.1.2. Структура заголовного рядка файла

DDMMYYY1 = DDMMYYY2 = DDMMYYY3 = DDMMYYY4 = HHMM = MFO = NN = YYYYYYYYY = NAMEFILE = EDSFILE = IDKEY = EDS,

де:

DDMMYYY1 - період звітності - довжина 8 знаків (наведений в описі файлів), в імені файла сегмент S відповідає коду сегмента MM дати DDMMYYY1 (див. табл. 2);

DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду - довжина 8 знаків;

DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду - довжина 8 знаків.

У разі надання даних тільки за залишками початкова та кінцева дати будуть збігатися - дата <залишків на кінець операційного дня> (DDMMYYY2 = DDMMYYY3).

DDMMYYY4 - дата надання файла - довжина 8 знаків (DD - 2-значний номер дня з початковим нулем; MM - 2-значний номер місяця з початковим нулем; YYY1 - YYY4 - 4-значний номер року);

HHMM - час надання файла - довжина 4 знаки (HH - 2-значний номер години дня від 1 до 24 з початковим нулем; MM - 2-значний номер хвилини з початковим нулем);

MFO - МФО головного банку юридичної особи;

NN - код одиниці виміру даних - довжина 2 знаки (приймає значення: 01 - копійки; 02 - гривні);

YYYYYYYYY- кількість інформаційних рядків - довжина 9 знаків (без службового, заголовного та підзаголовного рядків);

NAMEFILE - ім'я файла (див. п. 2.1) - довжина 12 знаків;

EDSFILE - електронний цифровий підпис файла - довжина 64 знаки;

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка - довжина 6 знаків;

EDS - електронний цифровий підпис заголовного рядка - довжина 64 знаки (накладається на всі символи з початку заголовного рядка до першого знаки EDS);

= - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла дорівнює 210 знакам. У службовому та заголовному рядках початкові нулі та пусті символи не вилучаються".

11. Внести до пункту 2.3.1.3 розділу 2 додатка 2 такі зміни:

літери "#R = MFO" замінити на літери "#R = РЕЄСТР";

слова "МФО - набирає значення МФО головного банку (див. Поле MFO довідника НБУ RCUKRU)" замінити на слова "РЕЄСТР - набирає значення реєстраційного номера банку - учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (розмірність - 3 знаки з головними нулями)".

12. Пункт 2.4 розділу 2 додатка 2 викласти в такій редакції:

"2.4. Файли протоколу контролю

Для надання банкам інформації про те, прийнятий чи відбракований відповідний файл звітності, Фонд формує файли протоколу контролю "T", "P" та "R" для кожного файла "A", "B" та "C" відповідно. Ім'я файла протоколу формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1, 3 - 12-й символи збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;

2-й символ найменування файла замінюється на символ "T", "P" та "R" для кожного файла "A", "B" та "C" відповідно.

Файли протоколу складаються з:

службового рядка;

рядка-заголовка;

(можуть бути присутні інформаційні рядки).

Усі рядки (службовий, рядок-заголовок та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - <CR><LF>.

Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та <CR><LF>.

Структура рядка заголовка файлів протоколу:

N
з/п 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Найменування файла протоколу 

12 

1 - 12 

Дата та час створення файла протоколу 

10 

13 - 22 

Кількість інформаційних рядків у файлі протоколу 

23 - 28 

Число 0 

16 

29 - 44 

Число 0 

16 

45 - 60 

ЕЦП файла 

64 

61 - 124 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

125 - 130 

Найменування файла "A", "B" чи "C", що квитується 

12 

131 - 142 

Дата та час створення файла, що квитується 

10 

143 - 152 

10 

Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується 

153 - 158 

11 

Число 0 

16 

159 - 174 

12 

Число 0 

16 

175 - 190 

13 

ЕЦП файла, що квитується 

64 

191 - 254 

14 

Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується 

255 - 260 

15 

Код помилки за файлом, що квитується 

261 - 264 

16 

ЕЦП заголовного рядка  

64 

265 - 328 

17 

<CR><LF>  

329 - 330 

Якщо файл, що квитується, забраковано в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), то код помилки вказується в рядку заголовка, інформаційні рядки відсутні.

Якщо у файлі, що квитується, виявлені помилки в результаті проведеного контролю, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому разі дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета". Якщо помилка відноситься не до конкретного інформаційного рядка звітного файла, то в реквізиті "Порядковий номер IP у звіт. файлі" буде значення 0 (нуль).

Структура інформаційного рядка файла протоколу:


з/п

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Порядковий номер IP у звіт. файлі 

1 - 6 

Код помилки у файлі, що квитується 

7 - 10 

<CR><LF> 

11 - 12 

Файл протоколу підтверджує успішне прийняття файла Фондом тільки в тому разі, якщо:

інформаційних рядків у файлі протоколу немає;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

Коди помилок файлів протоколу

У рядку заголовка файлів протоколу "T", "P" та "R" можуть використовуватися коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF, що надається Національним банком.

Під час формування файлів протоколу "T", "P" та "R" для кожного файла "A", "B" та "C" відповідно Фонд гарантування вкладів буде використовувати коди помилок для інформаційних рядків файла протоколу, які також містяться в довіднику S_ER.DBF у розділі 23xx.

Примітки:

1. Коди помилок у процесі реального обміну файлами можуть доповнюватись.

2. Якщо до банку буде направлено файл протоколу з наявними кодами помилок, то банк повинен протягом двох робочих днів провести виправлення звітного файла і надіслати його повторно з наступним номером посилки".

13. Пункт 2.5 розділу 2 додатка 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Файл FO (технологічний файл АРМ-НБУ)

Файл FO є інформаційним технологічним файлом, за допомогою якого АРМ-НБУ інформує про всі забраковані ним файли, із указівкою причини відбраковування.

Якщо вихідний файл забракований у цілому, то файл FO не містить інформаційних рядків.

Якщо помилки, що привели до відбраковування, виявлені в окремих інформаційних рядках забракованого файла, то у файлі FO є інформаційні рядки в кількості, рівній кількості помилкових інформаційних рядків у вихідному файлі. Код помилки в заголовному рядку файла FO дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета".

Якщо на файл, що квитується, АРМ-НБУ формує файл FO, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому, а на банк-відправник формується файл протоколу з відповідним кодом помилки для кожного файла, що відбраковується".

14. У пункті 3.1 розділу 3 додатка 2 по тексту літери "AA" замінити на літеру "A".

15. Розділ 4 додатка 2 викласти в такій редакції:

"4. Довідник кодів файлів, що надаються банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Файл 

Періодичність 

Одиниця виміру 

Назва 

Місячна 

01 

Дані про залишки на балансових рахунках банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

Квартальна 

01 

Звіт про вклади фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

Піврічна 

01 

Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

16. Доповнити Правила додатком 3 такого змісту:

Опис файла звітності AA та технології його одержання від Національного банку України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Національний банк України формує на основі прийнятих звітів від банків один файл за формою 1КБФ по всіх банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Структура файла, який формуватиме НБУ:

назва файла:

Ftk1HCMD. DSN,

де:

в імені файла:

F - символ належності файлів до звітності банків перед ФГВФО;

tk - AA для даних з файла 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках";

1HC - незмінний сегмент, що означає дані всіх банків від ЦРП НБУ;

M - кодований місяць надання файла;

D - кодований день надання файла;

у розширенні файла:

D - фіксована літера розширення;

S - кодований місяць періоду звітності;

N - номер посилки за поточний день.

Структура файла

Призначення рядків файла:

1-й службовий;

2-й заголовний;

3-й підзаголовний для кожного банку;

інформаційні по кожному банку.

Примітка. Всі рядки текстового файла закінчуються символами <CR><LF> - (<CHR(13)><CHR(10)>).

Структура службового рядка файла - 100 пустих символів (SPACE).

Структура заголовного рядка файла:

00 = DDMMYYY1 = DDMMYYY2 = DDMMYYY3 = DDMMYYY4 = HHMM = MFO = NN = YYYYYYYYY = NAMEFILE = IDKEY = EDS,

де:

00 - номер схеми надання (константа);

DDMMYYY1 - період звітності - довжина 8 знаків;

DDMMYYY2 - кількість інформаційних рядків - довжина 8 знаків;

DDMMYYY3 - кількість підзаголовних рядків - довжина 8 знаків;

DDMMYYY4 - дата надання файла - довжина 8 знаків;

HHMM - час надання файла - довжина 4 знаки;

MFO - заповнюється значенням 300001 - код МФО Національного банку України;

NN - код одиниці виміру даних - довжина 2 знаки (01 - копійки);

YYYYYYYYY - кількість інформаційних та підзаголовних рядків - довжина 9 знаків;

NAMEFILE - ім'я файла (див. п. 2.1) - довжина 12 знаків;

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка - довжина 6 знаків;

EDS - електронний цифровий підпис заголовного рядка - довжина 64 знаки (підпис накладається на весь файл. На момент формування підпису на заголовний рядок з 85 позицій має містити 64 пустих символів SPASE);

= - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла дорівнює 148 знакам (без <CR><LF>). У службовому та заголовному рядках початкові нулі та пусті символи не вилучаються.

Структура заголовного рядка файла:

N  

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Номер схеми надання (константа - 00) 

1 - 2 

Знак "=" 

DDMMYYY1 - період звітності (довжина 8 знаків) 

4 - 11 

Знак "=" 

12 

DDMMYYY2 - кількість інформаційних рядків (довжина 8 знаків) 

13 - 20 

Знак "=" 

21 

DDMMYYY3 - кількість підзаголовних рядків (довжина 8 знаків) 

22 - 29 

Знак "=" 

30 

DDMMYYY4 - дата надання файла (довжина 8 знаків) 

31 - 38 

10 

Знак "=" 

39 

11 

HHMM - час надання файла (довжина 4 знаки) 

40 - 43 

12 

Знак "=" 

44 

13 

MFO - заповнюється значенням 300001 

45 - 50 

14 

Знак "=" 

51 

15 

NN - код одиниці виміру даних (довжина 2 знаки) 

52 - 53 

16 

Знак "=" 

54 

17 

YYYYYYYYY - кількість інформаційних та підзаголовних рядків (довжина 9 знаків) 

55 - 63 

18 

Знак "=" 

64 

19 

NAMEFILE - ім'я файла (довжина 12 знаків) 

12 

65 - 76 

20 

Знак "=" 

77 

21 

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка (довжина 6 знаків) 

78 - 83
(180-а позиція з початку файла) 

22 

Знак "=" 

84 

23 

EDS - ЕЦП файла (довжина 64 знаків) 

64 

85 - 148
(187-а позиція з початку файла) 

24 

<CR><LF>  

149 - 150 

Структура підзаголовних рядків файлів:

#R = GLB,

де:

R - рівень консолідації даних:

0 - дані банку в цілому, включаючи філії за межами України (для файла 02);

GLB - код банку - юридичної особи (значення поля GLB довідника банків RCUKRU - розмірність 3 знаки без початкових нулів).

Структура інформаційних рядків файла:

NNNNNNNN = XXXXXXXXXX,

де:

NNNNNNNN - код показника, який може приймати значення в межах коду файла;

XXXXXXXXXX - значення показника. Максимальна довжина значення показника - 16 символів.

Формат коду показника для файла - DDBBBB, де:

Сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:

DD - може приймати значення: [10, 20];

10 - дебетовий залишок у національній валюті (гривневий еквівалент);

20 - кредитовий залишок у національній валюті (гривневий еквівалент).

Сегмент, який визначає розрізи надання інформації:

BBBB - балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довідника НБУ "План рахунків НБУ та комерційних банків".

Для файла будуть такі коди показників:

10BBBB - для рахунків з дебетовим залишком у національній валюті (гривневий еквівалент);

опис - T010 R020 F_01(1);

20BBBB - для рахунків з кредитовим залишком у національній валюті (гривневий еквівалент);

опис - T020 R020 F_01(1).

3. За результатами приймання файла AA Фонд формує файл протоколу контролю "T". Ім'я файла протоколу формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1, 3 - 12-й символи збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;

2-й символ найменування файла замінюється на символ "T".

Файли протоколу складаються з:

службового рядка;

рядка-заголовка;

підзаголовні рядки;

інформаційні рядки.

Усі рядки (службовий, рядок-заголовок, підзаголовні рядки та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - <CR><LF>.

Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та <CR><LF>.

Структура рядка-заголовка файлів протоколу:

N
з/п 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Найменування файла протоколу 

C  

12 

1 - 12 

Дата та час створення файла протоколу 

10 

13 - 22 

Кількість інформаційних рядків у файлі протоколу 

23 - 28 

Число 0 

16 

29 - 44 

Число 0 

16 

45 - 60 

ЕЦП файла 

64 

61 - 124 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

C  

125 - 130 

Найменування файла AA 

C  

12 

131 - 142 

Дата та час створення файла, що квитується 

10 

143 - 152 

10 

Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується 

153 - 158 

11 

Число 0 

16 

159 - 174 

12 

Число 0 

16 

175 - 190 

13 

ЕЦП файла, що квитується 

64 

191 - 254 

14 

Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується 

C  

255 - 260 

15 

Код помилки за файлом, що квитується 

C  

261 - 264 

16 

ЕЦП заголовного рядку  

64 

265 - 328 

17 

<CR><LF>  

329 - 330 

Якщо файл, що квитується, забраковано в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), то код помилки вказується в рядку-заголовку, інформаційні рядки відсутні.

Якщо у файлі, що квитується, виявлені помилки в результаті проведеного контролю, то інформація не приймається тільки по секції окремого банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому разі дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета", а в інформаційних рядках будуть проставлені номер рядка з файла звітності, в якому виявлена помилка, та номер помилки.

Інформаційні рядки в файлі протоколу розділятимуться підзаголовними рядками, ідентичними тим, які у файлі звітності AA, який надійшов від НБУ. Якщо помилка відноситься не до конкретного інформаційного рядка звітного файла, то в реквізиті "Порядковий номер IP у звіт. файлі" буде значення 0 (нуль).

Структура інформаційного рядка файла протоколу:

N
з/п 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Порядковий номер IP у звіт. файлі 

1 - 6 

Код помилки у файлі, що квитується 

7 - 10 

<CR><LF> 

11 - 12 

Файл протоколу підтверджує успішне прийняття файла Фондом тільки в тому разі, якщо:

інформаційних рядків у файлі протоколу немає;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

4. Коди помилок файлів протоколу

У рядку заголовка файла протоколу "T" використовуються коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF.

Під час формування файла протоколу "T" для файла "AA" відповідно Фонд гарантування вкладів буде використовувати такі коди помилок для інформаційних рядків файла протоколу (які також містяться в довіднику S_ER.DBF):

Загальні помилки:

2305 - невірна одиниця виміру даних;

2306 - банк не є учасником (тимчасовим учасником) Фонду;

2307 - невірний код показника;

2308 - невірне значення показника;

2309 - дублювання коду показника;

Помилки файла "A":

2320 - балансовий рахунок XXXX відсутній у плані рахунків бухгалтерського обліку банків України;

2321 - неприпустимий тип залишку балансового рахунку XXXX;

2322 - "Активи (усього)" не дорівнюють "Зобов'язання (усього)" плюс "Капітал (усього)";

2323 - "Активи (усього)" не дорівнюють "Пасиви (усього)";

2324 - "Пасиви (усього)" не дорівнюють "Зобов'язання (усього)" плюс "Капітал (усього)";

2326 - "Усього за позабалансовими активними рахунками" не дорівнює "Усього за позабалансовими пасивними рахунками".

 

Начальник відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу
 

 
Т. О. Раєвська
 

Опрос