Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке ознакомления с материалами заявки на промышленный образец и сведениями, занесенными в Государственный реестр патентов Украины на промышленные образцы

Госпатент
Приказ, Инструкция от 21.07.1995 № 112
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки  

Наказ Державного патентного відомства України
від 21 липня 1995 року за N 112

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 серпня 1995 р. за N 271/807

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 22 квітня 2005 року N 247)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.03.94 р. N 3032/46 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, що додається.

2. Опублікувати зазначену Інструкцію в офіційному бюлетені Держпатенту України "Промислова власність".

 

 

Голова Держпатенту України

В. Л. Петров

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного патентного відомства України
від 21 липня 1995 р. за N 112

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 1995 р. за N 271/807

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ ЗАЯВКИ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ТА ВІДОМОСТЯМИ, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України від 15.12.93 р. N 3688-ХII "Про охорону прав на промислові зразки" та регулює порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на промисловий зразок та відомостями про видачу патенту України, що занесені до Державного реєстру патентів України, на промислові зразки (далі - Реєстр).

2. Після публікації відомостей про видачу патенту на промисловий зразок в офіційному бюлетені Держпатенту України (далі - Відомство) будь-яка особа (далі - зацікавлена особа) має право ознайомитись з матеріалами заявки та відомостями, що занесені до Реєстру, після їх внесення до Реєстру.

3. Науково-дослідний центр патентної експертизи (далі - НДЦПЕ) веде облік клопотань про ознайомлення з матеріалами заявки у спеціальному журналі і надає зацікавленій особі затребувані матеріали для ознайомлення у приміщенні НДЦПЕ або на її прохання виготовляє копії затребуваних матеріалів, засвідчує і передає або надсилає їх за зазначеною у клопотанні адресою. 

4. Відомство веде облік клопотань про ознайомлення з відомостями, що занесені до Реєстру, готує витяг з Реєстру щодо затребуваних відомостей і передає або надсилає його зацікавленій особі за зазначеною у клопотанні адресою. При цьому витяг засвідчують.

5. Для ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок або відомостями, що занесені до Реєстру, зацікавлена особа повинна надіслати клопотання встановленої форми (див. додатки N 1, N 2) та документ про сплату відповідного збору до НДЦПЕ або Відомства відповідно.

6. За дії, зазначені у пп. 3, 4 цієї Інструкції, зацікавлена особа сплачує збір у порядку та розмірі, встановленими Положенням про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701.

7. З матеріалів, що надаються для ознайомлення, вилучаються заява та відомості про автора, якщо він вимагає, щоб його не згадували у публікації Відомства, та службові документи Відомства, виклад особистих думок співробітників Відомства тощо.

Зазначена інформація надається лише співробітникам Апеляційної ради Відомства або судовим органам, якщо виникли спірні питання по заявці або щодо видачі патенту.

8. Якщо зацікавлена особа бажає встановити контакт з автором промислового зразка або власником патенту, Відомство або НДЦПЕ інформує останнього щодо цього.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки

 Науково-дослідний центр патентної
                 експертизи
             ______________________________________
                  (адреса НДЦПЕ)
             ______________________________________,
             (найменування юридичної особи або
               прізвище громадянина)
 
             що розташоване (мешкає) за адресою
             ______________________________________
                  (для громадянина)
             паспорт серія_________N_______________,
             виданий ______________________________
             ______________________________________
 
 
              З А Я В А
   Прошу ознайомити мене з матеріалами заявки на промисловий
зразок _________________________________________________________
         (назва, номер заявки, дата подання)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
*****
*****у приміщенні НДЦПЕ;
*****наданням виготовленої копії матеріалів;
*****пересилкою виготовленої копії за адресою:
________________________________________________________________
     (повна поштова адреса для пересилки матеріалів)
 
   Оплату виготовлення копії гарантую.
   Документ про сплату послуги за ознайомлення з матеріалами
заявки у розмірі __________додається.
 
   М.П.
(для юридичної _______________     ________________________
   особи)  підпис керівника    (прізвище, ініціали, дата)
        або громадянина
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки

 Управління державних реєстрів Держпа-
                 тенту України
             ______________________________________
                  (адреса Відомства)
             ______________________________________,
             (найменування юридичної особи або
               прізвище громадянина)
 
             що розташоване (мешкає) за адресою
             ______________________________________
                  (для громадянина)
             паспорт серія_________N_______________,
             виданий ______________________________
             ______________________________________
 
 
              З А Я В А
 
   Прошу ознайомити мене з відомостями, які занесені до Держав-
ного реєстру патентів України на промислові зразки щодо патенту
на промисловий зразок
________________________________________________________________
          (назва, номер охоронного документа)
________________________________________________________________
*****
*****наданням витягу з реєстру;
*****пересилкою витягу з реєстру за адресою:
________________________________________________________________
     (повна поштова адреса для пересилки матеріалів)
 
   Документ про сплату послуги за видачу витягу з Державного
реєстру патентів України на промислові зразки у розмірі_________
додається.
 
   М.П.
(для юридичної _______________     ________________________
   особи)  підпис керівника    (прізвище, ініціали, дата)
        або громадянина

____________ 

Опрос