Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к Положению о порядке ведения Реестра банков - участников (временных участников) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 07.08.2003 № 20
Утратил силу

Про затвердження змін до Положення про порядок ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 7 серпня 2003 року N 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2003 р. за N 742/8063

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року N 3

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 12 липня 2012 року N 7)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Положення про порядок ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року N 3 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 11 березня 2002 року за N 242/6530, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова адміністративної ради 

В. Кротюк 

 

Положення
про порядок ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" і визначає порядок ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), видачі банкам свідоцтв учасників Фонду та довідок тимчасових учасників Фонду.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Реєстр банків учасників (тимчасових учасників) Фонду (далі - Реєстр) - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про реєстрацію банків у Фонді;

перелік банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду - витяг з Реєстру Фонду, який містить назви банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, реєстраційні номери за Реєстром Фонду та інформацію про статус банків (учасники, тимчасові учасники);

учасники (тимчасові учасники) Фонду - банки - юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України, мають банківську ліцензію на здійснення банківської діяльності та включені до Реєстру Фонду;

свідоцтво учасника Фонду - документ, який підтверджує участь банку у Фонді і видається Фондом банку - учаснику Фонду в порядку і на умовах, визначених цим Положенням;

довідка тимчасового учасника Фонду - документ, який підтверджує тимчасову участь банку у Фонді і видається Фондом банку - тимчасовому учаснику Фонду в порядку і на умовах, визначених цим Положенням;

дата реєстрації банку у Фонді - дата фактичного включення банку в Реєстр Фонду.

Розділ 2. Порядок ведення Реєстру Фонду

2.1. Ведення Реєстру Фонду здійснюється в пронумерованій, прошнурованій книзі, засвідченій підписами директора-розпорядника, головного бухгалтера та відбитком печатки Фонду (додаток 1).

2.2. Документи, що містять інформацію, яка включається до Реєстру Фонду, підлягають зберіганню у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.3. Реєстр Фонду містить таку інформацію:

порядковий номер запису;

дату реєстрації банку у Фонді;

реєстраційний номер банку - учасника Фонду;

найменування банку (повна та скорочена назва);

місцезнаходження банку (повна поштова адреса банку, електронна адреса, адреса абонента електронної пошти НБУ);

прізвище, ім'я та по батькові керівника та головного бухгалтера банку, номери телефону та факсу;

номер та дату видачі Національним банком України банківської ліцензії;

номер свідоцтва учасника Фонду;

номер бланка свідоцтва учасника Фонду;

дату отримання свідоцтва учасника Фонду (довідки тимчасового учасника Фонду) та підпис уповноваженої особи банку;

дату повернення банком свідоцтва учасника Фонду (довідки тимчасового учасника Фонду) та підпис уповноваженої особи банку;

підставу для повернення свідоцтва учасника Фонду;

примітку.

2.4. У разі зміни назви, місцезнаходження банку, електронної адреси, адреси абонента електронної пошти НБУ, керівника та головного бухгалтера, номерів телефону та факсу, банк протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє Фонд про зазначені зміни.

Розділ 3. Оформлення банків у Фонді

3.1. До Реєстру Фонду включаються банки, що сплатили початковий збір до Фонду, надали нотаріально засвідчену копію банківської ліцензії та такі відомості про банк:

найменування банку (повна та скорочена назва);

місцезнаходження банку (повна поштова адреса банку, електронна адреса, адреса абонента електронної пошти НБУ);

прізвище, ім'я та по батькові керівника та головного бухгалтера банку, номери телефону та факсу.

Протягом п'яти робочих днів з моменту включення банку в Реєстр Фонду, Фонд оформлює банку свідоцтво учасника Фонду (додаток 2), яке видається керівнику банку або уповноваженій ним особі за дорученням.

3.2. У разі заміни Національним банком України банківської ліцензії банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання нової ліцензії надає Фонду нотаріально засвідчену її копію.

У разі отримання від банку копії нової ліцензії Фонд здійснює переоформлення свідоцтва учасника Фонду або довідки тимчасового учасника Фонду та повідомляє про це банк.

Нове свідоцтво учасника Фонду або довідка тимчасового учасника Фонду видається банку після або одночасно з поверненням попереднього свідоцтва учасника Фонду або довідки тимчасового учасника Фонду керівнику банку або уповноваженій ним особі за дорученням.

3.3. У разі переведення банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду Фонд протягом п'яти робочих днів вносить зміни до Реєстру Фонду, направляє до банку повідомлення про переведення його до категорії тимчасових учасників Фонду та виписує довідку тимчасового учасника Фонду (додаток 3).

3.4. Банк, переведений до категорії тимчасових учасників, повинен:

провести інвентаризацію вкладів відповідно до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальної форми звітності N 1-ТФ, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду від 14.10.2002 N 9 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 за N 886/7174 (із змінами і доповненнями), за станом на день отримання повідомлення про переведення банку до категорії тимчасових учасників Фонду та протягом п'яти робочих днів подати до Фонду результати інвентаризації;

протягом п'яти робочих днів після одержання повідомлення про переведення банку до категорії тимчасових учасників повернути Фонду свідоцтво учасника Фонду та отримати довідку тимчасового учасника Фонду. Повернення свідоцтва учасника Фонду та отримання довідки тимчасового учасника Фонду здійснюються керівником банку або уповноваженою ним особою за дорученням.

3.5. У разі прийняття адміністративною радою Фонду рішення про переведення банку - тимчасового учасника Фонду до категорії учасників Фонду Фонд вносить зміни до Реєстру Фонду та замінює банку довідку тимчасового учасника Фонду на свідоцтво учасника Фонду, яке видається керівнику банку або уповноваженій ним особі за дорученням;

3.6. При реорганізації банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення банк-правонаступник набуває всіх прав і обов'язків реорганізованих банків щодо участі (тимчасової участі) у Фонді.

Банк-правонаступник протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації Національним банком України змін, передбачених абзацом першим цього пункту, письмово повідомляє Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідні документи, що підтверджують ці зміни, і повертає до Фонду попереднє свідоцтво учасника Фонду або довідку тимчасового учасника Фонду банку, що втратив права юридичної особи.

Нове свідоцтво учасника Фонду або довідка тимчасового учасника Фонду видається керівнику банку або уповноваженій ним особі за дорученням.

3.7. Ліквідатор банку протягом 20 робочих днів з дня його призначення повертає до Фонду свідоцтво учасника Фонду банку, що перебуває у стані ліквідації.

Розділ 4. Порядок обліку та збереження бланків свідоцтв учасників Фонду

4.1. Бланки свідоцтв учасників Фонду виготовляються на папері, що має захист, та у відповідності до встановленого цим Положенням зразка.

4.2. Бланки свідоцтв учасників Фонду є документами суворої звітності і отримуються від виробника під звіт матеріально відповідальної особи Фонду.

4.3. Списання бланків свідоцтв учасників Фонду, що повернулися від банків та у оформленні яких були допущені помилки, здійснюється на підставі акта комісії.

 

Начальник відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу
 

 
Т. О. Раєвська
 

 

Реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

N
з/п 

Дата реєстрації 

Реєстраційний номер банку - учасника Фонду 

Найменування банку 

Місцезнаходження банку 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника банку 

Номери тел./факс. 

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера банку 

Повна назва 

Скорочена назва 

Повна поштова адреса банку 

Електронна адреса банку 

Адреса абонента ЕП НБУ 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номери тел./ факс. 

Банківська ліцензія 

Номер свідоцтва учасника Фонду (довідки) 

Номер бланка свідоцтва учасника Фонду 

Отримання свідоцтва учасника (довідки тимчасового учасника) Фонду 

Повернення свідоцтва учасника Фонду 

Підстава для повернення свідоцтва учасника Фонду 

Примітка 

номер видачі 

дата видачі 

Дата отримання 

Підпис уповноваженої особи банку 

Дата повернення  

Підпис уповноваженої особи банку 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У даному Реєстрі прошнуровано, пронумеровано "___" (____________) аркушів.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Головний бухгалтер Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

М. П.  

"___" ____________ 200_ р. 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

СВІДОЦТВО
УЧАСНИКА ФОНДУ

N ______

Видане
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                                              (повна назва банку) 

про реєстрацію банку у Реєстрі банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду.

Дата реєстрації "___" ____________ ____ р.

Реєстраційний N ______

Директор-розпорядник

Головний бухгалтер

М. П.

"___" ____________ ____ р.

 

ДОВІДКА
ТИМЧАСОВОГО УЧАСНИКА ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

N ___

Видана ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                                                     (повна назва банку) 

про переведення банку до категорії тимчасових учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішенням адміністративної ради Фонду N ___ від __________ р.

Номер за Реєстром банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ______.

Директор-розпорядник

М. П.

____________

Опрос