Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений во Временный порядок проведения таможенного оформления товаров, вывозимых железнодорожным транспортом, с использованием общей грузовой таможенной декларации

Государственная таможенная служба
Приказ от 21.08.2003 № 570
Утратил силу

Про внесення змін до Тимчасового порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації

Наказ Державної митної служби України
від 21 серпня 2003 року N 570

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2003 р. за N 735/8056

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 30 травня 2012 року N 651)

З метою створення сприятливих умов для митного оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації (далі - ЗВМД) НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до Тимчасового порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.06.2003 N 380 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за N 590/7911.

1.1. Розділ 1 після слів "зі змінами й доповненнями" доповнити словами "(далі - Положення)".

1.2. Абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Рішення про надання суб'єктові ЗЕД дозволу на подання ЗВМД приймається начальником митниці відправлення або вповноваженою ним особою на підставі заяви цього суб'єкта. Форма заяви наведена в додатку 1 до цього Тимчасового порядку. У графі "Код за УКТЗЕД" поля 8 заяви зазначається чотиризначний код товару за УКТЗЕД".

1.3. Абзац четвертий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"Зазначене рішення начальника митниці або вповноваженої ним особи оформлюється як резолюція на заяві та є підставою для подання ЗВМД суб'єктом ЗЕД. Відмова в дозволі на подання ЗВМД надається в письмовому вигляді на бланку митного органу й містить причини відмови".

1.4. Розділ 2 доповнити пунктом 2.9 такого змісту:

"2.9. У разі переміщення експортних вантажів залізничним транспортом декларант уносить до графи 50 усіх основних аркушів ЗВМД відомості про залізницю, що приймає заявлені товари до перевезення.

При відправленні першої партії товарів за ЗВМД в перевізних документах та на зворотному боці четвертого основного аркуша ЗВМД проставляється календарний штемпель станції відправлення, яка прийняла вантаж до перевезення, що є свідченням узяття залізницями зобов'язання про дотримання митних правил. Для здійснення контролю за доставкою вантажу в митницю призначення копія четвертого основного аркуша ЗВМД передається до відділу контролю за доставкою вантажів митниці, що провела оформлення ЗВМД.

При відправленні наступних партій товарів календарний штемпель станції відправлення проставляється на двох примірниках копії п'ятого основного аркуша ЗВМД, завірених підписом і печаткою декларанта. Один примірник цієї копії передається декларанту для доставки разом з товаром у пункт пропуску на митному кордоні України. Для здійснення контролю за доставкою вантажу в митницю призначення другий примірник копії передається до відділу контролю за доставкою вантажів митниці, що провела оформлення ЗВМД.

Строк доставки вантажу в митницю призначення встановлюється відповідно до Положення з 24-ї години дати прийняття вантажу до перевезення, зазначеної в перевізних документах календарним штемпелем станції відправлення".

1.5. Абзац третій розділу 3 викласти в такій редакції:

"Після отримання від суб'єкта ЗЕД Реєстру посадова особа митниці відправлення протягом 4 годин повинна передати засобами електронного зв'язку електронну копію Реєстру до ЄАІС Держмитслужби України".

1.6. У підпункті 3.1.1 цифру й слова "3 діб з дати прийняття залізничною станцією товарів до перевезення" замінити цифрами й словами "15 діб з дати фактичного вивезення товарів за межі митної території України".

1.7. Підпункт 3.1.1 доповнити другим абзацом такого змісту:

"Якщо при вивезенні товарів за межі митної території України без перевантаження останній день подання ВМД є вихідним або святковим, то можливе подання суб'єктом ЗЕД цієї ВМД наступного за вихідним чи святковим днем робочого дня".

1.8. Підпункт 3.1.2 викласти в такій редакції:

"3.1.2. Після оформлення ВМД її електронна копія протягом 4 годин передається засобами електронного зв'язку до ЄАІС Держмитслужби України".

1.9. Підпункт 3.1.3 викласти в такій редакції:

"3.1.3. При надходженні товарів до прикордонного пункту пропуску митниці призначення протягом установленого відповідно до Положення строку доставки посадова особа митниці призначення:

перевіряє каналами оперативного зв'язку їх відповідність відомостям, зазначеним в електронній копії Реєстру, і робить відмітки в ЄАІС Держмитслужби України про фактичне надходження товарів за цією ЗВМД у митницю призначення;

роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяги з електронних копій ЗВМД і Реєстру;

у графі А роздрукованого витягу з електронної копії ЗВМД проставляє відбиток особистої номерної печатки.

Четвертий аркуш або копія п'ятого аркуша ЗВМД і роздруковані витяги з електронних копій ЗВМД та Реєстру, завірені особистою номерною печаткою посадової особи прикордонного пункту пропуску митниці призначення, і товаросупровідні документи є підставою для пропуску товарів через митний кордон України".

1.10. Підпункт 3.2.1 викласти в такій редакції:

"3.2.1. При надходженні товарів до прикордонного пункту пропуску митниці призначення протягом визначеного відповідно до Положення строку доставки посадова особа цього пункту пропуску:

перевіряє каналами оперативного зв'язку їх відповідність відомостям, зазначеним у Реєстрі в ЄАІС Держмитслужби України, і робить у ньому відмітки про фактичне надходження товарів у митницю призначення за цією ЗВМД;

роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяги з електронних копій ЗВМД і Реєстру;

у графі А роздрукованого витягу з електронної копії ЗВМД проставляє відбиток штампа "Під митним контролем".

1.11. Підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Четвертий аркуш або копія п'ятого аркуша ЗВМД і роздруковані витяги з електронних копій ЗВМД і Реєстру, завірені особистою номерною печаткою посадової особи прикордонного пункту пропуску митниці призначення, та товаросупровідні документи є підставою для пропуску товарів через митний кордон України".

1.12. У підпункті 3.2.4 цифру "7" замінити цифрами "15".

1.13. У додатку 2 до Тимчасового порядку слова "протягом семи діб" замінити словами "протягом п'ятнадцяти діб", а примітку до додатка виключити.

1.14. Виключити додаток 1 до Тимчасового порядку, у зв'язку з чим додатки 2, 3, 4 вважати відповідно додатками 1, 2, 3.

2. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С. М.) і Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Коновченка Ю. М.

 

В. о. Голови Служби 

В. Я. Лозко 

Опрос