Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра обороны Украины от 14.04.98 N 152

Минобороны
Приказ от 06.08.2003 № 236
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністра оборони України від 14.04.98 N 152

Наказ Міністра оборони України
від 6 серпня 2003 року N 236

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2003 р. за N 723/8044

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
 від 14 квітня 1998 року N 152
згідно з
 наказом Міністерства оборони України
 від 5 червня 2014 року N 360)

З метою подальшого вдосконалення роботи щодо організації прийому до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Унести такі зміни до наказу Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152 "Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838 (зі змінами та доповненнями, унесеними наказом Міністра оборони України від 25 травня 2000 року N 150, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 червня 2000 року за N 338/4559):

назву наказу викласти в такій редакції: "Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України";

преамбулу викласти в такій редакції: "На виконання Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 21 серпня 1997 року N 888/97, зі змінами та доповненнями, унесеними Указом Президента України "Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України" від 4 липня 2002 року N 618/2002, Положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців (із змінами і доповненнями), затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053/2001, та з метою удосконалення організації роботи щодо прийому до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України";

пункт 1 наказу викласти в такій редакції: "1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, що додається";

у пункті 2 наказу:

абзац перший викласти в такій редакції: "2. Начальнику Озброєння Збройних Сил України, начальнику Тилу Збройних Сил України, головнокомандувачам видів Збройних Сил України, командувачам військ оперативних командувань, начальникам управлінь центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам корпусів, командирам військових частин, начальникам вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України, керівникам установ, організацій та підприємств Міністерства оборони України, військовим комісарам";

абзац другий викласти в такій редакції: "організувати роботу щодо доведення вимог даної Інструкції до всіх категорій військовослужбовців та цивільної молоді, які бажають навчатися у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України";

абзац четвертий викласти в такій редакції: "відбір кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України здійснювати, об'єктивно оцінюючи їх освітній рівень, індивідуальні психологічні якості, стан здоров'я та фізичної підготовки";

абзац шостий викласти в такій редакції: "організувати якісне проведення зборів із військовослужбовцями строкової служби при вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України";

пункт 4 наказу викласти в такій редакції: "4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного управління кадрової політики Міністерства оборони України".

2. Унести зміни та доповнення до Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838, зі змінами та доповненнями, унесеними наказом Міністра оборони України від 25 травня 2000 року N 150, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 червня 2000 року за N 338/4559, що додаються.

3. Наказ розіслати до з'єднань та їм рівних і військових комісаріатів.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
генерал-полковник
 

 
 
О. І. Затинайко
 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України

1. Назву Інструкції викласти в такій редакції: "Інструкція про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України".

2. У тексті Інструкції слова:

"фахові вступні випробування" у відповідних відмінках замінити словами "вступні випробування" у відповідних відмінках;

"Головне управління кадрів Міністерства оборони України" у відповідних відмінках замінити словами "Головне управління кадрової політики Міністерства оборони України" у відповідних відмінках;

"Головне управління військової освіти Міністерства оборони України" у відповідних відмінках замінити словами "Головне управління кадрової політики Міністерства оборони України" у відповідних відмінках;

"Міністерство освіти України" у відповідних відмінках замінити словами "Міністерство освіти і науки України" у відповідних відмінках;

"об'єднання Збройних Сил України" у відповідних відмінках замінити словами "з'єднання Збройних Сил України" у відповідних відмінках;

"Академія Збройних Сил України" у відповідних відмінках замінити словами "Національна академія оборони України" у відповідних відмінках.

3. У тексті Інструкції слово "набір" у відповідних відмінках замінити словом "прийом" у відповідних відмінках.

4. Пункт 1.1 Інструкції після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України".

5. Пункт 1.3 Інструкції викласти в такій редакції: "1.3. За інформаційне забезпечення військово-професійної орієнтації, своєчасну та якісну підготовку військових фахівців під час навчання слухачів та курсантів (студентів) відповідають керівники (начальники) ВВНЗ, які безпосередньо здійснюють роботу з відбору та прийому кандидатів на навчання".

6. Пункт 1.4 Інструкції викласти в такій редакції: "1.4. На військову службу (навчання) за контрактом на посади курсантів (слухачів) до ВВНЗ приймаються особи, які відповідають вимогам проходження військової служби, а також військовослужбовці та військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу і виявили бажання навчатися у ВВНЗ.

ВВНЗ здійснюють освітню діяльність, яка забезпечує підготовку військових фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає прийнятим стандартам вищої освіти.

Нормативні терміни навчання у ВВНЗ визначаються освітньо-професійними програмами підготовки військових фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Курсанти (слухачі), які завершили навчання у ВВНЗ і успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти, отримують диплом державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Випускникам ВВНЗ присвоюються військові звання згідно з вимогами наказу Міністра оборони України від 16 липня 2002 N 237 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2002 року за N 647/6935".

7. Пункт 3.1.1 Інструкції викласти в такій редакції: "3.1.1. Щорічно, до 1 вересня року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), на підставі заявок на замовлення щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України (додаток N 2 до Інструкції), які подаються відповідними замовниками, Головним управлінням кадрової політики Міністерства оборони України розробляється замовлення на підготовку військових фахівців.

Перелік замовників розробляється Головним управлінням кадрової політики Міністерства оборони України та до 1 лютого року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), подається на затвердження Міністру оборони України.

Замовлення на підготовку фахівців для комплектування Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, розробляється Головним управлінням кадрової політики Міністерства оборони України на підставі договорів, укладених між Міністерством оборони України та іншими міністерствами і центральними органами виконавчої влади".

8. У пункті 3.1.2 Інструкції слова "спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України" замінити словами "наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України".

9. Пункт 3.1.3 Інструкції викласти в такій редакції: "3.1.3. Плани для підготовки військових фахівців - курсантів (студентів) розробляються Головним організаційно-мобілізаційним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України з рівномірним розподілом кількості кандидатів до вступу між всіма регіонами України, а слухачів - Головним управлінням кадрової політики Міністерства оборони України з конкурсним розрахунком для кандидатів на навчання у ВВНЗ оперативно-тактичного рівня (3 особи на 2 місця) і доводяться до зацікавлених службових осіб Збройних Сил України до 1 листопада року, що передує року вступу".

10. У пункті 3.1.4 Інструкції слова "наказу Міністра оборони України" замінити словами "наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України".

11. У пунктах 3.1.5 та 3.1.7 Інструкції слова "наказу Міністра оборони України та Міністра освіти України" замінити словами "наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України".

12. У пункті 3.1.8 перший абзац викласти у такій редакції: "3.1.8. Комісії управлінь центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, з'єднань проводять попередню професійну діагностику військовослужбовців, а комісії районних (міських) військкоматів - цивільної молоді, що виявили бажання вступати до ВВНЗ".

13. Доповнити пункт 3.1.8 абзацом такого змісту: "У разі, якщо у військкоматі рознарядка до ВВНЗ, до якого кандидат на навчання бажає вступати, відсутня або вона вже виконана, він може до 1 червня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ, в якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому він перебуває на обліку".

14. Пункт 3.2.1 Інструкції викласти у такій редакції: "3.2.1. Підготовка генералів та офіцерів Збройних Сил України оперативно-стратегічного рівня здійснюється в Національній академії оборони України.

На навчання приймаються кандидати з числа генералів та офіцерів, які включені до резерву для просування по службі та направлення на навчання, мають оперативно-тактичний рівень підготовки і не менше двох років займають посади, перебування на яких потребує наявності оперативно-тактичного рівня підготовки:

віком до 42 років - зі штатно-посадовою категорією полковник (капітан 1-го рангу);

віком до 45 років - зі штатно-посадовою категорією генерал-майор (контр-адмірал) і вище та полковник (капітан 1-го рангу) з посад:

начальники управлінь, відділів (заступники начальників управлінь, відділів) в управліннях центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань".

15. Пункт 3.2.2 Інструкції викласти в такій редакції: "3.2.2. Підготовка офіцерів оперативно-тактичного і тактичного рівнів для призначення на командні, інженерні посади, посади фахівців виховної роботи та інші посади в ланці бригада - полк - корабель 1-го рангу та на посади в ланці батальйон - дивізіон - ескадрилья - корабель 2, 3-го рангів здійснюється у ВВНЗ. На навчання приймаються офіцери, які мають базову або повну вищу освіту, позитивно характеризуються по службі, включені до резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання".

16. У пункті 3.2.3 Інструкції слова "Для підготовки офіцерів полкової ланки" замінити словами "Для підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня".

17. У назві підрозділу 3.4, пункті 3.4.2, назві розділу 5 Інструкції слова "військових навчальних закладів", "вищих військових навчальних закладів", "військових навчальних закладів Міністерства оборони України" у відповідних відмінках замінити абревіатурою "ВВНЗ".

18. Третій абзац пункту 3.3.2 Інструкції викласти в такій редакції: "Документи на кандидатів із числа військовослужбовців, оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до штабів з'єднань".

19. У назві розділу 5, пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Інструкції слова "приймальна комісія" у відповідних відмінках замінити словами "приймальна (відбіркова) комісія" у відповідних відмінках.

20. Пункт 5.2 Інструкції викласти у такій редакції: "5.2. Приймальна (відбіркова) комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, відповідними нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України та правилами прийому до ВВНЗ на поточний рік, які розробляються приймальною комісією ВВНЗ та затверджуються головою приймальної комісії за погодженням із Головним управлінням кадрової політики Міністерства оборони України".

21. У пункті 5.3 Інструкції слова "начальника вищого військового навчального закладу" у відповідних відмінках замінити словами "керівника (начальника) ВВНЗ".

22. Пункт 5.5 Інструкції викласти у такій редакції: "5.5. Наказ про затвердження складу приймальної (відбіркової) комісії видається керівником (начальником) ВВНЗ не пізніше 1 жовтня року, що передує року прийому кандидатів на навчання. Приймальна (відбіркова) комісія працює протягом року згідно з планом, який затверджується головою приймальної комісії. Результати роботи приймальної (відбіркової) комісії після проведення підсумкового засідання оформляються у вигляді звіту, який після розгляду на вченій (педагогічній) раді ВВНЗ у п'ятиденний термін надсилається до Головного управління кадрової політики Міністерства оборони України за встановленою ним формою".

23. У пункті 6.10 Інструкції слова та цифри "чотирибальної системи ("2" - незадовільно, "3" - задовільно, "4" - добре, "5" - відмінно)" замінити словами та цифрою "за 12-бальною системою".

24. Додаток 1 до пункту 3.1.1 Інструкції вилучити, а додаток 2 до цього пункту викласти у такій редакції:

 

ЗАЯВКА
на замовлення щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України у 20__ році

Найменування спеціальності та спеціалізації підготовки 

Номери ВОС, які відповідають спеціалізаціям підготовки 

Штатна чисельність посад, які заміщуються офіцерами з відповідним рівнем освіти (за станом на 01.07 року прийому) 

Прогнозована укомплектованість посад (за станом на 01.07 року прийому) 

Загальна кількість слухачів, курсантів (студентів), які навчаються у ВВНЗ за даною спеціальністю (спеціалізацією) 

Показник відтоку офіцерів (коефіцієнт ротації) 

Штатна чисельність посад, що прогнозується на рік випуску 

Укомплектованість посад, що прогнозується на рік випуску 

Чисельність замовлення, що пропонується замовником 

7.140101 Бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) сухопутних військ,
у тому числі за спеціалізацією: 

  

  

  

  

  

  

  

  

бойове застосування та управління діями механізованих підрозділів 

021000 

1000 

900 

250 

6 % 

900 

850 

50 

Начальник управління кадрів Головного командування
Сухопутних військ Збройних Сил України
___________________________________________________________________
                                   (військове звання, підпис, ініціали, прізвище) 

Примітки:

1. Перелік спеціальностей підготовки військових фахівців відпрацьовується на підставі Переліку напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, який затверджується наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

2. Заявки на замовлення щодо прийому військових фахівців складаються за повним переліком спеціальностей, які необхідні для комплектування підпорядкованих військ (сил), окремо для оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного та тактичного рівнів підготовки.

3. Заявки на замовлення щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України подаються до Головного управління кадрової політики Міністерства оборони України двічі на рік:

попередня - до 15 лютого року, що передує року вступу на навчання;

уточнена - до 15 серпня року, що передує року вступу на навчання".

25. Додаток 4 до підрозділу 5.5 Інструкції вилучити.

 

Начальник Головного управління
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант 

 
 
 
М. І. Нещадим
 

Опрос