Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Заявления о назначении всех видов социальной помощи

Минтруда
Форма, Приказ от 22.07.2003 № 205
Утратил силу

Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 22 липня 2003 року N 205

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2003 р. за N 711/8032

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 8 червня 2006 року N 215)

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1146 "Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги (додається)

2. Управлінню політики адресної допомоги зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2002 N 499 "Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги", зареєстрований у Міністерстві юстиції 06.11.2002 за N 873/7161.

4. Скасувати наказ Міністерства праці та соціальної політики від 13.09.2000 N 237 "Про затвердження заяви для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та довідки про склад сім'ї".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр 

М. Папієв 

 

Заповнюється: заявником /уповноваженим представником сім'ї/ власником, співвласником (наймачем) житла

До органу праці та соціального захисту
населення ______________________________________________________
від _____________________________________________________________,
проживаю (зареєстрований) за адресою: ____________________________

ЗАЯВА
про призначення усіх видів соціальної допомоги

Прошу призначити /перерахувати/ 

Призначити 

Пере-
рахувати
 

уперше  

повторно 

Державну допомогу сім'ям з дітьми, а саме: 

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами 

  

  

  

одноразову допомогу при народженні дитини 

  

  

  

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

  

  

  

допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 

  

  

  

допомогу на дітей одиноким матерям 

  

  

  

Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме: 

допомогу інвалідам з дитинства I групи 

  

  

  

допомогу інвалідам з дитинства II групи 

  

  

  

допомогу непрацюючим інвалідам з дитинства III групи 

  

  

  

допомогу на дітей-інвалідів віком до 16 років 

  

  

  

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства I групи 

  

  

  

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років 

  

  

  

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років 

  

  

  

Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним) 

  

  

  

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 

  

  

  

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  

  

  

  

Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг 

  

  

  

Допомогу на поховання 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Документи, що додаються до заяви

Назва документа 

Кількість аркушів 

Довідка про склад сім'ї  

  

Довідки про характеристику житла та розмір плати за житлово-комунальні послуги 

  

Декларація про доходи та майновий стан  

  

Довідки про доходи кожного члена сім'ї  

  

Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 

  

Довідка з місця навчання (служби) 

  

Довідки про наявність та розмір земельних ділянок, які виділено для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі 

  

Довідка органів податкової адміністрації 

  

Довідка ліквідаційної комісії для осіб, звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації 

  

Довідка державної служби зайнятості для осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні  

  

Копія свідоцтва про народження дитини 

  

Копія трудової книжки 

  

Копія рішення про усиновлення або встановлення опіки 

  

Довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги записів народження відомостей про батька дитини 

  

Витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії із зазначенням групи інвалідності (для інвалідів з дитинства)  

  

Довідка лікарсько-консультативної комісії дитячих лікувально-профілактичних закладів (для дітей інвалідів) 

  

Інші документи, які передбачені відповідними нормативно-правовими та законодавчими актами 

  

УСЬОГО 

  

Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати
 через державне підприємство зв'язку N __________________________
 на особовий рахунок N ___________ МФО _________ код __________ 
банк ____________________________________________________________

Підтверджую відсутність заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги, змін у складі сім'ї та в характеристиці житла (при повторному зверненні).

Я та члени моєї сім'ї даємо згоду на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання всіх видів соціальної допомоги, зазначених мною у заяві.

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та на визначення її розміру, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.

Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги (повернення надміру нарахованих коштів) у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім'ї мене попереджено.

У даний час я не працюю, не навчаюсь, не служу (необхідне підкреслити).

У зв'язку з цим мене повідомлено, що в разі працевлаштування впродовж терміну призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" я зобов'язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.

Додаткова інформація, яка повідомляється одинокою матір'ю (підкреслити необхідне)

1. У шлюбі 

Перебувала 

Не перебувала(ю) 

Перебуваю 

2. З особою, від якої маю дитину 

Проживаю 

Не проживаю 

 

3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці) 

Отримую 

Не отримую 

  

У разі змін у складі сім'ї (укладення шлюбу, усиновлення дитини тощо) у період призначення та виплати допомоги, у тому числі відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", я зобов'язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення

_________________________________________
    (підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї/
                власника, співвласника /наймача/ житла)  

_____________
(дата) 

II. Комунальні послуги, якими користується сім'я (дані про фактичне використання житлово-комунальних послуг*)

 

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___" _____________ 200_ р. та зареєстровано під N _______.

Для розгляду заяви необхідно додати до "___" ____________ 200_ р. такі документи:
__________________________________________________________________

_________________________
                (прізвище та підпис 
              відповідальної особи) 

"Ознайомився" 

__________________________
(підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї/власника, співвласника /наймача/ житла, кооперативу) 

 

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

III. Потребує рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії 

Підстава для розгляду 

Примітка 

Призначення субсидії незалежно від загальної площі житла 

  

Якщо працездатні громадяни працездатного віку не працювали, не служили, не навчалися протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення 

  

Призначення субсидії особі, яка не є власником (наймачем) житла 

  

Повторне звернення за призначенням субсидії, державної соціальної допомоги при відсутності доходів, за наявності доходів менше ніж мінімальна заробітна плата (для соціальної допомоги) та за наявності доходів менше ніж неоподаткований мінімум доходу громадян (для субсидій) 

  

Подовження терміну погашення заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги 

  

У разі наявності умов, зазначених у пункті 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050, далі - Положення)  

  

У разі наявності умов, зазначених у пункті 10 Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250  

  

  

  

  

  

IV. Потребує обстеження (матеріально-побутових умов) сім'ї 

Підстави  

Рішення про проведення 

Дата проведення

У разі наявності умов, зазначених у пунктах 4, 10, 11 Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 

  

  

Для підтвердження факту догляду за інвалідом I або II групи внаслідок психічного розладу 

  

  

Для призначення субсидій у випадках, передбачених Положенням 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________
                (прізвище та підпис 
              відповідальної особи) 

"Ознайомився" 

__________________________
(підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї/власника, співвласника /наймача/ житла, кооперативу) 

 

Начальник Управління політики
адресної допомоги
 

 
І. Г. Поліщук
 

 

 

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ____ аркушах прийнято "___" _____________ 200_ р. та зареєстровано під N ______.

Для розгляду заяви необхідно додати до "___" _____________ 200_ р. такі документи:

_______________________________________________________________

_________________________
                (прізвище та підпис 
              відповідальної особи) 

"Ознайомився" 

__________________________
(підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї/власника, співвласника /наймача/ житла, кооперативу) 

____________ 

Опрос