Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке издания обязательных для выполнения должностными лицами предписаний относительно устранения нарушений требований нормативно-правовых актов по вопросам безопасности судоходства и контроле за их выполнением

Минтранс
Положение, Приказ от 09.06.2003 № 428
редакция действует с 11.09.2018

Про затвердження Положення про порядок видання обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

Наказ Міністерства транспорту України
від 9 червня 2003 року N 428

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2003 р. за N 700/8021

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту України
 від 22 квітня 2004 року N 333
,
 
наказами Міністерства інфраструктури України
від 26 березня 2012 року N 188
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

З метою забезпечення безпеки судноплавства та відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті", НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

1. Затвердити Положення про порядок видання обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

2. Головній державній інспекції України з безпеки судноплавства (Щипцов О. А.):

2.1 Забезпечити подання зазначеного наказу на державну реєстрацію.

2.2 Після державної реєстрації довести цей наказ до відома морських та річкових портів, судноплавних компаній, інших піднаглядних підприємств, установ та організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Кроля С. С.

 

Міністр 

Г. Кірпа 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видання обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням

(заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

(У тексті Положення та додатків до нього слова "Держфлотінспекція України" та "Держфлотінспекція" в усіх відмінках замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках; слова "працівник Держфлотінспекції України", "працівник Держфлотінспекції" в усіх відмінках замінено словами "державний інспектор Укрморрічінспекції" у відповідних відмінках; слово "нормативних" замінено словами "нормативно-правових" згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 26 березня 2012 року N 188)

(У тексті Положення: слова "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" та "Укртрансбезпека" у відповідних відмінках; слово "міжрегіональні" у всіх відмінках виключено згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Положення слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "Укртрансбезпека" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "Морська адміністрація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

1 Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року N 1095 "Про утворення Державної служби морського і річкового транспорту України".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188
,
 у редакції
наказів Міністерства
 інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278
,
від 06.08.2018 р. N 354)

1.2 Припис є письмовою вимогою державного інспектора Морської адміністрації, який має право видавати приписи, щодо усунення порушення діючого законодавства, пов'язаного з безпекою судноплавства в Україні, і є обов'язковим для виконання посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, яким його видано (крім підприємств, установ, організацій та суден флоту рибного господарства).

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 22.04.2004 р. N 333)

1.3 Це Положення встановлює порядок і форму реагування на виявлені порушення вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства на суднах, у судноплавних компаніях, морських і річкових портах, інших підприємствах, установах, організаціях під час проведення перевірок.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

1.4 Право видавати приписи мають Голова Державної служби морського та річкового транспорту України (далі - Морська адміністрація), його заступники, керівники територіальних органів Морської адміністрації та їх заступники, державні інспектори Морської адміністрації, на яких покладені функції здійснення державного нагляду за виконанням вимог чинного законодавства та міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів з безпеки судноплавства.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

2 Умови, порядок видання та оформлення приписів

2.1 Приписи видаються у разі виявлення під час перевірки порушень нормативно-правових актів, які регулюють питання з безпеки судноплавства, а також у випадках, коли порушення вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства може завдати шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу, майнової шкоди тощо; містять стислий зміст порушення, конкретне посилання на порушений нормативний акт, заходи, обов'язкові для виконання, щодо усунення порушень. Форма припису наведена в додатку 1.

2.2 Виданий державним інспектором Морської адміністрації припис підлягає виконанню негайно або в термін у залежності від установлених порушень.

2.3 Повідомлення про виконання вимог, викладених у приписі, здійснюється посадовою особою, якій було видано припис, у письмовій формі та у встановлений термін.

2.4 Якщо законні вимоги державного інспектора Морської адміністрації, викладені в обов'язкових для виконання приписах, не виконуються, державний інспектор Морської адміністрації вживає заходів, визначених чинним законодавством України.

2.5 Якщо посадова особа відмовляється одержувати припис, державний інспектор Морської адміністрації робить про це запис у приписі та вживає заходів щодо усунення посадовою особою недоліків, викладених у приписі.

3 Порядок скасування приписів

3.1 Посадова особа, якій надано припис, має право у встановленому чинним законодавством порядку звернутися зі скаргою до Голови Морської адміністрації.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

3.2 У разі оскарження надані державними інспекторами Морської адміністрації приписи можуть бути скасовані Головою Морської адміністрації або в судовому порядку.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

4 Облік, реєстрація виданих приписів

4.1 Облік, реєстрація виданих приписів та контроль за їх виконанням покладаються на державних інспекторів Морської адміністрації, які мають право видачі приписів. Вищеперелічені особи забезпечують та контролюють:

- ведення журналів реєстрації та обліку обов'язкових для виконання посадовими особами приписів, за формою, наведеною у додатку 2;

- перевірку дотримання правильності оформлення приписів;

- контроль за виконанням заходів, викладених у приписах;

- підготовку звітності про видання і виконання приписів;

- зберігання бланків приписів.

4.2 Приписи реєструються в журналах реєстрації та обліку приписів, що ведуться державними інспекторами Морської адміністрації, які мають право видавати приписи. Журнали реєстрації та обліку приписів повинні бути понумеровані, прошиті та скріплені печаткою.

4.3 Реєстраційний номер припису складається з індексу структурного підрозділу Морської адміністрації та порядкового номера.

4.4 Інформація про видання і виконання приписів надається територіальних органів Морської адміністрації щомісячно у формі звіту до 5-го числа місяця, наступного за звітним, за формою, наведеною у додатку 3.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

4.5. Приписи зберігаються протягом 5 років. Після закінчення строку зберігання вони знищуються у встановленому законодавством порядку згідно з актом, який затверджується Головою Морської адміністрації.

(пункт 4.5 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

 

Т. в. о. начальника
Головної державної інспекції
України з безпеки судноплавства
 

 
 
О. Іщенко
 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

_________________________________________________________________
(назва підрозділу, що видає припис)

ПРИПИС

"____"_________200_ р. 

N ___________ 

м. ___________
  (місце видачі) 

Кому ___________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ініціали, назва підприємства, установи) 

Мною, _________________________________________________________,
            (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка проводила огляд об'єкта) 

________________________________________________________________

з _______ по ________ проведено перевірку стану дотримання вимог нормативно-правових актів щодо безпеки судноплавства у

________________________________________________________________
                                        (назва об'єкта перевірки, власник судна, адреса) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року N 1095 "Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України".

1. Пропоную усунути виявлені порушення та недоліки для безпечної експлуатації судна (об'єкта):

N
з/п 

Стислий зміст виявлених порушень і недоліків, рекомендовані заходи щодо їх усунення 

Термін виконання 

Відмітка про виконання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Забороняю з _______________ 200_ р.

експлуатацію ____________________________________________________,
                                                                                 (назва об'єкта, вид робіт) 

що створює загрозу життю та здоров'ю людей, до усунення порушень, указаних у пунктах _____________ припису.

3. За невиконання заборонного припису несе відповідальність:

____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

_____________
(підпис) 

Про виконання цього припису Ви повинні подати письмове повідомлення

________________________________________________________________
                              (адреса, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи) 

Відновлення робіт, експлуатація суден, споруд та пристроїв, що заборонені цим приписом, здійснюються з дозволу особи, що видала припис, або дозволу посадової особи Морської адміністрації 

_________________________________________________________________
                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Припис видав:____________________________________________________
                                                           (посада, підпис, прізвище, ініціали) 

Припис до виконання отримав ______________________________________
_________________________________________________________________
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________
(підпис) 

"___" ____________ 200_ р. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188,
 від 16.08.2016 р. N 278
,
від 06.08.2018 р. N 354)

 

Журнал
реєстрації та обліку приписів

Розпочато "___" ____________ 200_ р.

Закінчено "___" ____________ 200_ р.

Дата видачі припису 

Підприємство, організація, установа, об'єкт 

Кому виданий припис (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Стислий зміст порушення 

Ким виданий припис (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

 

ЗВІТ
про видачу і виконання приписів

за _____________________ 200_ р.

Кількість перевірок* 

Кількість виданих приписів* 

Кількість виявлених порушень* 

Кількість зупинок робіт, об'єктів (суден)* 

____________
* Наростаючим підсумком з початку року.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188)

____________

Опрос