Идет загрузка документа (868 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по ведению племенного учета в овцеводстве

Министерство аграрной политики
Форма, Приказ, Инструкция от 16.07.2003 № 242
редакция действует с 17.04.2018

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення племінного обліку у вівчарстві

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10 лютого 2017 року N 50
,
від 28 лютого 2018 року N 104

(У назві та тексті Інструкції слова "та козівництві" виключено; у тексті Інструкції слова "Форма N 3-вкз", "N 3-вкз", "Форма N 4-вкз", "(форма N 5-вкз)", "форма N 5-вкз", "Форма N 7-вкз", "(Форма N 9-вкз)", "Форма N 9-вкз", "форм N 3-вкз та N 9-вкз", "Форма N 10-вкз", "форм N 3-вкз та N 10-вкз", "Форма N 11-вкз", "форм N 3-вкз та N 11-вкз", "Форма N 12-вкз", "Форма N 13-вкз" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Форма N 3-в", "N 3-в", "Форма N 4-в", "(форма N 5-в)" "Форма N 5-в", "Форма N 7-в", "(Форма N 9-в)", "Форма N 9-в", "форм N 3-в та N 9-в", "Форма N 10-в", "форм N 3-в та N 10-в", "Форма N 11-в", "форм N 3-в та N 11-в", "Форма N 12-в", "Форма N 13-в" у відповідних відмінках; слова "(кіз)" "(кличку у козівництві)", ", N 2-кз", "(козеня)", "та кіз", "N 1-кз; N 2-кз і", "показники молочної продуктивності для кіз", "(цапів)", "(цапом)", "(окоту)", "(козенят)", "(цап)", "(кізка)", "і кіз" в усіх відмінках виключено згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 року N 104)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві", визначає порядок ведення форм племінного обліку, що застосовуються у вівчарстві, з метою організації точного, систематичного обліку продуктивності, походження кожної тварини, інших селекційних ознак для проведення селекційно-племінної роботи.

1.2. Племінний облік - це індивідуальна реєстрація суб'єктами племінної справи у тваринництві даних про племінну цінність тварин з метою одержання систематизованих відомостей, необхідних для ведення племінної справи.

1.3. Племінний облік узгоджується з бухгалтерським обліком і складається з таких елементів: зважування, мічення, запису інформації про тварину у відповідні форми племінного обліку.

1.3.1. У племінних господарствах ведуть індивідуальний облік походження і продуктивності овець усіх статевих і вікових груп.

1.3.2. У товарних стадах індивідуальний облік проводиться за групою баранів-плідників, селекційною отарою вівцематок та їх потомством, індивідуально враховується настриг вовни і жива маса, а за рештою поголів'я складаються зведені поотарні відомості зоотехнічного обліку за настригом вовни, одержанням приплоду тощо.

1.4. Форми племінного обліку тварин ведуть спеціалісти підприємств (об'єднань) з племінної справи у тваринництві, суб'єкти племінної справи у тваринництві всіх форм власності незалежно від підпорядкованості та належності до вибуття тварин, після чого форми передаються і зберігаються в архіві.

1.5. Племінний облік у племінних вівчарських господарствах ведуть за такими формами:

форма N 1-в "Картка племінного барана" (крім смушкових порід);

форма N 2-в "Картка племінної вівцематки" (крім смушкових порід);

форма N 1-всм "Картка племінного барана" (для смушкових порід);

форма N 2-всм "Картка племінної вівцематки" (для смушкових порід);

форма N 3-в "Журнал з відтворення стада овець за 20__ рік";

форма N 3-всм "Журнал обліку осіменіння, ягніння вівцематок і бонітування смушкових ягнят за 20__ рік";

форма N 4-в "Журнал обліку вирощування і продуктивності племінного молодняку овець народження 20__ року";

форма N 4-всм "Акт N __ про результати бонітування смушкових ягнят від "___" ____________ 20__ року";

форма N 5-в "Журнал індивідуального бонітування та продуктивності овець за 20__ рік";

форма N 5-всм "Остаточна відомість обліку якості каракульських смушків від "___" ____________ 20__ року";

форма N 6-в "Зведена відомість результатів бонітування овець за 20__ рік" (крім смушкових порід);

форма N 6-всм "Відомість якісного складу стада смушкових овець за 20__ рік";

форма N 7-в "Акт N __ про підсумки класного бонітування овець від "___" ____________ 20__ року";

форма N 8-всм "Акт N __ про ягніння смушкових вівцематок з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ року";

форма N 9-в "Відомість закріплення плідників за матками на період парування (осіменіння) за 20__ рік";

форма N 10-в "Остаточна відомість з парування (осіменіння) овець за 20__ рік";

форма N 11-в "Остаточна відомість про результати ягніння овець за 20__ рік";

форма N 12-в "Остаточна відомість про відлучення ягнят від маток за 20__ рік";

форма N 13-в "Остаточна відомість про результати весняного (осіннього) стриження овець за 20__ рік".

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

2. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку

2.1. Усі графи у формах заповнюються чітко і розбірливо. Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким перекресленням попередньої інформації. Не допускаються зафарбування та підтирання даних.

2.2. Примітки при заповненні форм племінного обліку не допускаються.

2.3. Кожна з ознак, що є у формах, записується певним числом цифр у залежності від точності зважування чи вимірювання. Жива маса племінних тварин і молодняку записується лише цілими числами з точністю до 1 кілограма, настриг вовни у фізичній масі з точністю до однієї десятої кілограма (один знак після коми), митої вовни - з точністю до однієї сотої кілограма (два знаки після коми), вихід чистого волокна у відсотках з точністю до однієї сотої відсотка (два знаки після коми), жива маса ягнят при народженні та відлученні від маток з точністю до одного кілограма, довжина вовни визначається в сантиметрах з точністю до однієї десятої сантиметра (один знак після коми). Усі відносні показники обчислюються у процентах з точністю до однієї десятої (один знак після коми).

3. Основні положення заповнення форм племінного обліку

3.1. Форма N 1-в "Картка племінного барана" (крім смушкових порід) (далі - картка барана) - це основний документ індивідуального обліку від народження до кінця використання тварини. Призначена для накопичення усіх відомостей, що характеризують індивідуальні і племінні якості, його родовід, лінійну належність, використання барана, загальну оцінку приплоду при народженні та відлученні, характеристику приплоду при бонітуванні. Картка барана є основним документом для запису тварини до державної книги племінних тварин (далі - ДКПТ). До складу форми входять таблиці, що мають певну інформацію.

3.1.1. Картка барана заповнюється на всіх племінних баранів-плідників і баранів-пробників, з якими ведеться індивідуальна племінна робота.

У формі зазначають:

ідентифікаційний номер позначений на правому та лівому вухах (рогах);

назву породи і породність барана відповідно до кодування порід згідно з Інструкцією з бонітування овець;

лінію, що визначається за лінією батька;

число, місяць і рік народження барана - у графі "Дата народження";

у числі скількох ягнят народився баран (цифрами) - у графі "Народився в числі";

марку і номер у ДКПТ, дату і номер наказу про запис до ДКПТ;

назву господарства, район, область - у графі "Місце народження";

назву господарства або прізвище власника тварини - у графі "Власник";

число, місяць і рік надходження барана в господарство (до власника) - у графі "Дата надходження в господарство".

3.1.2. У табл. I "Походження" заноситься інформація про продуктивність предків до третього покоління включно.

У таблиці зазначають:

ідентифікаційний номер, марку і номер у ДКПТ;

породу і породність барана за матір'ю і батьком за другим рядом родоводу.

3.1.3. У табл. II "Продуктивність предків" заноситься інформація про продуктивність предків до третього покоління включно.

У таблиці зазначають:

за яким предком заповнюють інформацію (Б - батько, М - мати, ББ - батько батька, ММ - мати матері тощо), ідентифікаційний номер і ступінь спорідненості - у першій колонці; 

вік визначення продуктивності - у другій колонці;

максимальну живу масу - у третій колонці;

максимальний річний настриг немитої і митої вовни - у четвертій і п'ятій колонках;

характеристику вовни - у шостій, сьомій і восьмій колонках;

клас за результатами бонітування - словами ("еліта", перший, другий тощо) - у дев'ятій колонці.

3.1.4. У табл. III "Продуктивність барана" зазначають інформацію про: настриг вовни немитої та митої; вихід чистого волокна щорічно, дату зважування (число, місяць, рік), живу масу.

3.1.5. У табл. IV "Бонітування" зазначають:

дату бонітування, вік барана та його батьків, результати індивідуальної оцінки за бонітувальним ключем (відповідно до Інструкції з бонітування овець) таких селекційних ознак:

тип і складчастість шкіри для тонкорунних порід овець: "С" - тварини з нормальним запасом шкіри; "С+" - тварини з підвищеним запасом шкіри; "С-"- тварини з малим запасом шкіри;

якість вовни:

густоту: "М" - задовільна; "М+" - густа; "ММ" - дуже густа; "М-" - рідка; 

довжину (см);

звивистість: "З+" - висока; "З-" - змитий характер; "З" - завитки бажаної форми; "Зч" - завитки рівномірні й чіткі; "Зм" - маркіртна;

тонину (у якості: 60; 64; 70 тощо);

вирівняність: "В" - вирівняна; "В+" - добре вирівняна; "В-" - не вирівняна;

кількість жиропоту: "Ж" - нормальна; "Ж-" - недостатня; "Ж+" - надлишок; кількість, через косу лінію відмічають колір жиропоту ("/Б" - білий, "/С" - світлий, "/К" - кремовий, "/Ж" - жовтий); 

пружність вовни: "П-" - недостатня; "П" - середня; "П+" - висока;

блиск: "Б" - нормальний; "Б+" - люстровий; "БВ" - відсутній; "Б-" - слабкий;

закритість руна (для овець гірськокарпатської породи): "З" - добре закрите; "З-" - недостатньо закрите;

тип конституції: М - міцна, Г - груба, Н - ніжна;

кістяк: "К" - міцний, "КН" - ніжний, "КГ" - грубий; масивний;

величину тварини - оцінка, балів: посередня - 3; добра - 4; відмінна - 5;

екстер'єр - оцінка, балів (максимально - 5);

оброслість - оцінка, балів (максимально - 5);

клас за результатами бонітування - словами;

прізвище та ініціали бонітера.

3.1.6. У табл. V "Використання барана та характеристика приплоду" зазначають інформацію про:

дату (число, місяць, рік) використання для відтворення; спосіб використання - парування чи штучне осіменіння;

оцінку сперми: "Г" - густа, "С" - середня, "Р" - рідка, "А" - відсутність сперматозоїдів;

кількість спарованих та осіменених маток, народжених ягнят та загальну оцінку приплоду при відлученні від матері.

3.1.7. У табл. VI "Характеристика приплоду при бонітуванні у віці 1 року" зазначають інформацію про: рік народження приплоду; розподіл молодняку за класами; розподіл ягнят за густотою вовни (питома вага); про довжину вовни, середній настриг немитої вовни, середню живу масу.

3.1.8. У графу "Участь у виставках, нагороди" записують нагороди за участь в регіональних, міжрегіональних, державних і міжнародних виставках.

3.1.9. У графу "Особливі примітки" записують призначення барана.

3.1.10. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число, місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація, захворювання чи вибуття за віком та ін.).

3.2. Форма N 2-в "Картка племінної вівцематки" (крім смушкових порід) (далі - картка вівцематки) - це основний документ індивідуального обліку від народження до кінця використання тварини. Призначена для накопичення усіх відомостей, що характеризують продуктивність і племінні якості тварини, її родовід, лінійну належність, використання, загальну оцінку приплоду при відлученні, характеристику приплоду при бонітуванні. Картка вівцематки є основним документом для запису тварини до ДКПТ.

3.2.1. Картка вівцематки заповнюється на всіх племінних вівцематок, з якими ведеться індивідуальна племінна робота аналогічно до картки барана.

3.2.2. У табл.: I "Походження", II "Продуктивність предків", III "Продуктивність вівцематки", IV "Бонітування" - зазначають інформацію за позиціями, як і для барана, форма N 1-в.

3.2.3. У табл. V "Використання вівцематки та характеристика приплоду" зазначають інформацію про:

дату (число, місяць, рік) парування (осіменіння) матки;

барана, яким спарована (осімінена) вівцематка, - ідентифікаційний номер і клас плідника за результатами бонітування;

дату ягніння (число, місяць, рік);

характеристику приплоду - стать (баранчик, ярка), ідентифікаційний номер, жива маса (при народженні, відлученні, у віці 1 року, 2 років), дата відлучення, настриг немитої вовни (весняного поярку, у віці 1 року, 2 років (тільки для грубововнових), результати бонітування - за бонітувальним ключем відповідно до пункту 3.1.5 цієї Інструкції (при відлученні та у віці 1 року).

3.2.4. У графу "Участь у виставках, нагороди" записують нагороди за участь в регіональних; міжрегіональних; державних і міжнародних виставках.

3.2.5. У графу "Особливі примітки" записують призначення вівцематки.

3.2.6. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число, місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація, захворювання чи вибуття за віком та ін.)

3.3. Форма N 1-всм "Картка племінного барана" (для смушкових порід) - це основний документ індивідуального обліку від народження до кінця використання тварини. Призначена для накопичення усіх відомостей, що характеризують індивідуальні і племінні якості барана, його родовід, лінійну належність, використання барана, оцінку приплоду. Картка барана є основним документом для запису тварини до ДКПТ. До складу форми входять таблиці, що мають певну інформацію.

3.3.1. Картка барана заповнюється на всіх племінних баранів-плідників і баранів-пробників, з якими ведеться індивідуальна племінна робота.

У формі зазначають:

ідентифікаційний номер, позначений на правому та лівому вухах (рогах);

назву породи і породність;

лінію, що визначається за лінією батька;

число, місяць, рік народження - у графі "Дата народження";

у числі скількох ягнят народився баран (цифрами) - у графі "Народився в числі";

марку і номер у ДКПТ, дату і номер наказу про запис до ДКПТ;

назву господарства, район, область - у графі "Місце народження";

назву господарства або прізвище власника тварини - у графі "Власник";

число, місяць і рік надходження барана в господарство (до власника) - у графі "Дата надходження в господарство";

характеристику: рогів (розвиток, відсутність тощо); вух (розмір, звислість); хвоста (жирний, короткий, довгий).

3.3.2. У табл. I "Походження" заноситься інформація про продуктивність предків до третього покоління включно.

У таблиці зазначають:

ідентифікаційний номер, марку і номер у ДКПТ, багатоплідність, живу масу, настриг немитої вовни, забарвлення, тип, форму та розмір завитка, клас за результатами бонітування - словами.

3.3.3. У табл. II "Продуктивність барана" зазначають інформацію про:

живу масу;

настриг вовни.

3.3.4. У табл. III "Бонітування" заноситься інформація за результатами бонітування барана у віці 2 дні, при відлученні та у віці 1 року. Селекційні ознаки при заповненні таблиці, записуються скорочено за бонітувальним ключем відповідно до пункту 4 цієї Інструкції.

У таблиці зазначають:

вік бонітування;

забарвлення, відтінок, розцвітку, вирівняність;

ширину (розмір) та щільність завитка;

тип і форму завитка;

довжину валька;

смушковий тип;

шовковистість, блиск, густоту та пігментацію волосу;

строкатість;

конституцію, товщину та щільність шкіри;

чіткість рисунка, фігурність смушка, оброслість;

загальну оцінку;

клас за результатами бонітування - словами;

висновки щодо призначення тварини - у графі "Призначення";

прізвище та ініціали бонітера.

3.3.5. У табл. IV "Використання барана та характеристика приплоду" (з форм N 3-всм, N 4-всм, N 5-всм) зазначають інформацію про:

дату використання барана, кількість спарованих (осіменених) та що ягнилися вівцематок;

народжених ягнят та їх розподілення за забарвленням, розцвіткою, типом смушків, конституцією, класами;

одержання смушків.

3.3.6. У табл. V "Спермопродуктивність барана" зазначають інформацію про об'єм і оцінку еякуляту.

3.3.7. У графу "Нагороди на виставках" записують нагороди за участь у регіональних, міжрегіональних, державних і міжнародних виставках.

3.3.8. У графу "Особливі примітки" записують призначення барана.

3.3.9. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число, місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація, захворювання чи вибуття за віком та ін.).

3.4. Форма N 2-всм "Картка племінної вівцематки" (для смушкових порід) - це основний документ індивідуального обліку від народження до кінця використання тварини. Призначена для накопичення усіх відомостей, що характеризують продуктивність і племінні якості тварини, її родовід, лінійну належність, використання вівцематки, загальну оцінку приплоду при відлученні, характеристику приплоду при бонітуванні. Картка вівцематки є основним документом для запису тварини до ДКПТ. До складу форми входять таблиці, що мають певну інформацію.

3.4.1. Картка вівцематки заповнюється на всіх племінних вівцематок, з якими ведеться індивідуальна племінна робота, аналогічно до картки барана.

3.4.2. У табл.: I "Походження", II "Продуктивність вівцематки", III "Бонітування" зазначають інформацію за позиціями, як для барана, форма N 1-всм.

3.4.3. У табл. IV "Використання вівцематки та характеристика приплоду" зазначають інформацію про:

дату (число, місяць, рік) парування (осіменіння) вівцематки;

характеристику барана, яким була спарована матка;

дату ягніння;

характеристику приплоду - стать (баранчик, ярка), ідентифікаційний номер, жива маса при народженні, селекційні ознаки.

3.4.4. У графу "Нагороди на виставках" записують нагороди за участь у регіональних, міжрегіональних, державних і міжнародних виставках.

3.4.5. У графу "Особливі примітки" записують призначення вівцематки.

3.4.6. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число, місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація, захворювання чи вибуття за віком та ін.).

3.5. Пункт 3.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

3.6. Пункт 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104,
у зв'язку з цим пункти 3.7 - 3.21
 вважати відповідно пунктами 3.5 - 3.19)

3.5. Форма N 3-в "Журнал з відтворення стада овець за 20__ рік" призначена для накопичення даних про парування (осіменіння), ягніння (окіт) і вирощування приплоду овець.

3.5.1. У формі зазначають:

ідентифікаційний номер і рік народження;

породу та клас матки;

ідентифікаційний номер закріпленого (основного/резервного) плідника у відповідності до відомості закріплення плідників за матками на період парування (осіменіння) (форма N 9-в);

дати парування (осіменіння), ягніння та ідентифікаційний номер плідника, яким була спарована (осімінена) матка;

характеристику приплоду при народженні та відлученні (стать, ідентифікаційний номер, жива маса, вгодованість, господарське призначення).

3.5.2. Форма заповнюється на основі даних форм N 2-в. Облік приплоду після народження (мічення ягнят, присвоєння ідентифікаційного номера та відповідні записи в журнал) проводиться протягом 2 тижнів.

3.6. Форма N 3-всм "Журнал обліку осіменіння, ягніння вівцематок і бонітування смушкових ягнят за 20__ рік" призначена для накопичення інформації про осіменіння, ягніння вівцематок і бонітування смушкових ягнят.

У формі зазначають:

характеристику вівцематки та барана, дату парування (осіменіння) та ягніння;

характеристику приплоду, додаткову характеристику племінних баранчиків класів - "еліта" та I, господарське призначення ягняти.

3.7. Форма N 4-в "Журнал обліку вирощування і продуктивності племінного молодняку овець народження 20__ року". Форма призначена для обліку вирощування племінного молодняку овець.

У формі зазначають:

ідентифікаційний номер тварини, стать;

інформацію про походження - ідентифікаційні номери батьків (заповнюють на основі форм N 1-в, N 2-в, N 3-в);

належність до лінії і дату народження;

у числі скількох народжене (цифрами) ягня, живу масу при відлученні та у віці 1 - 1,5 року; 

для овець - настриг вовни митої та немитої у віці 1 - 1,5 року згідно з даними індивідуальної оцінки селекційних ознак за бонітувальним ключем (форма N 5-в), відповідно до Інструкції з бонітування овець. Скорочений бонітувальний ключ - зазначаються показники: маса вовни, довжина, тонина, колір жиропоту, блиск, комплексна оцінка тварини.

3.8. Форма N 4-всм "Акт N __ про результати бонітування смушкових ягнят від "___" ___________ 20__ року" призначена для накопичення інформації про результати бонітування смушкових ягнят.

У формі зазначають:

номер отари, кількість вівцематок, що ягнилися, кількість народжених ягнят;

характеристику та розподіл ягнят за селекційними ознаками і класами;

кількість ягнят, що залишені в стаді на вирощування за результатами бонітування;

кількість ягнят, що використані для забою на смушки;

кількість пробонітованого поголів'я ярок і баранчиків.

3.9. Форма N 5-в "Журнал індивідуального бонітування та продуктивності овець за 20__ рік" призначена для накопичення інформації про індивідуальне бонітування та продуктивність овець, крім смушкових порід.

У формі зазначають:

дату народження;

ідентифікаційний номер і стать тварини, що бонітується, ідентифікаційні номери батька та матері;

дані бонітування - за бонітувальним ключем (відповідно до Інструкції з бонітування овець). Загальна оцінка тварини зазначається умовно "0", що відповідає:

"00000" - для тварин з видатною вовновою продуктивністю і хорошими екстер'єрними формами, "0000" - для тварин з хорошою вовновою продуктивністю і екстер'єром, "000" - для тварин із задовільною продуктивністю та екстер'єром, "00" - для тварин з незадовільною продуктивністю та екстер'єром, яких вибраковують.

Особливі позначки, що застосовуються при загальній оцінці:

для тварин, що мають добру оброслість черева та ніг -

для тварин, що мають погано оброслі передні ноги та добре оброслі черево і задні ноги, -

для тварин, що мають погану оброслість передніх і задніх ніг та добру оброслість черева, -

для тварин, що мають добру оброслість передніх і задніх ніг та погану оброслість черева, -

результати бонітування - присвоєний клас словами;

живу масу тварин - навесні (перед стриженням), восени із зазначенням дати зважування;

показники настригу вовни за рік - ураховують настриг немитої вовни.

абзац п'ятнадцятий пункту 3.9 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

3.10. Форма N 5-всм "Остаточна відомість обліку якості каракульських смушків від "___" ____________ 20 року" призначена для обліку якості каракульських смушків.

У формі зазначають:

номер отари, інформацію про кількість каракульських смушків, що віднесені до певних груп та сортів:

чистопородні - чорні та сірі;

кольорові та помісні.

3.11. Форма N 6-в "Зведена відомість результатів бонітування овець за 20__ рік" (крім смушкових порід).

Форма заповнюється у племінних господарствах за результатами бонітування і стриження овець на основі даних форми N 5-в. За наявності в господарстві двох або більше порід овець форма заповнюється у розрізі порід.

3.11.1. У формі зазначають акт про результати бонітування овець з висновками та зауваженнями.

3.11.2. У табл. I "Відомість породного та класного складу стада овець" за результатами бонітування поточного року і минулих років заноситься інформація про:

розподіл поголів'я на класи за всіма статево-віковими групами овець. При обчисленні питомої ваги тварин окремих класів валахи не враховують. У графі 23 враховуються вівці, на яких ведеться індивідуальні племінний облік та облік продуктивності;

тварин, що йдуть перший раз на парування у віці 2,5 року - у рядку "переярки".

3.11.3. У табл. II "Характеристика баранів, маток, ярок і переярок за живою масою та настригом вовни" на основі даних весняного та осіннього зважування і результатів стриження овець у поточному році форми N 5-в заноситься інформація про:

живу масу тварин класів "еліта" та I - за даними індивідуального обліку; на овець II, III, IV класів - за даними вибіркового зважування;

середній настриг немитої вовни на 1 голову - класів "еліта" та I, за даними індивідуального обліку; на овець II, III, IV класів і на овець, що не бонітувалися індивідуально, - за даними поотарного обліку настригу вовни.

3.11.4. У табл. III "Характеристика стада овець за результатами індивідуального бонітування" заноситься інформація за результатами індивідуального бонітування поточного та минулих років за спеціальним бонітувальним ключем відповідно до пункту 3.1.5 цієї Інструкції (форма N 5-в) за статево-віковими групами тварин.

Розподіл тварин за тониною (якістю) вовни проводиться за брадфордською класифікацією.

Брадфордська система - це система, що призначена для класифікації однорідної вовни - тонкої та напівтонкої. (Кількість мотків пряжі довжиною 512 м, одержаної з одного англійського фунта /453,6 г/ митої розчесаної вовни /топса/. Число мотків топса, яке одержують з одного англофунта вовни - якість).

Середній річний настриг митої вовни на 1 голову визначається за процентом виходу чистого волокна.

3.11.5. У табл. IV "Характеристика вівцематок і ярок-рекордисток" зазначається характеристика кращих у господарстві за продуктивністю, вовновими якостями та екстер'єром тварин: 20 маток, 20 переярок і 20 ярок у віці 1 року.

У таблиці зазначають:

породу, рік народження, ідентифікаційний номер тварини та у ДКПТ, інформацію про батьків;

продуктивність тварини (настриг вовни, жива маса в поточному році та максимальні показники продуктивності за період життя);

рік і результати останнього бонітування за бонітувальним ключем відповідно до пункту 3.1.5 цієї Інструкції.

3.11.6. У табл. V "Характеристика баранів-плідників" зазначається характеристика баранів-плідників (основні і резервні) у віці 2 років і старше, ремонтних і тих, що працюють у власному стаді.

У таблиці зазначають:

породу, рік народження, ідентифікаційний номер барана та номер у ДКПТ;

інформацію про батьків барана;

продуктивність тварини (настриг вовни і живу масу в поточному році та максимальні показники за період життя);

рік і результати останнього бонітування;

висновки про результати перевірки баранів за якістю потомства - у графі "Результати перевірки баранів за якістю потомства";

закріплення баранів за матками.

Характеристика баранів зазначається в такій послідовності:

основні барани для штучного осіменіння;

резервні барани для штучного осіменіння;

барани для ручного парування;

барани у віці 1,5 року для штучного осіменіння;

барани у віці 1,5 року, яких виділили для ремонту власного стада плідників;

барани у віці 1,5 року для ручного парування.

3.11.7. У табл. VI "Календарний план племінної роботи" зазначають перелік, обсяги та послідовність проведення племінної роботи зі стадом з визначенням виконавців.

3.12. Форма N 6-всм "Відомість якісного складу стада смушкових овець за 20__ рік". Форма призначена для накопичення інформації щодо якісного складу стада смушкових овець.

У формі зазначають:

наявність поголів'я, статево-вікові групи тварин, розподіл поголів'я тварин, їх питому вагу за класами та смушковими типами;

середню живу масу перед осіменінням та вгодованість.

3.13. Форма N 7-в "Акт N __ про підсумки класного бонітування овець від "___" ____________ 20__ року". Форма заповнюється у товарних господарствах комісією з бонітування овець на основі форми N 5-в після закінчення бонітування овець.

У формі зазначають:

породу;

розподіл пробонітованого поголів'я дорослих овець і молодняку за класами;

призначення баранів (основні плідники, резервні, пробники), спосіб використання;

поголів'я для реалізації;

стан вгодованості та вовнового (пухового) покриву овець.

3.14. Форма N 8-всм "Акт N __ про ягніння смушкових овець з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ року". Форма призначена для накопичення інформації про хід та наслідки ягніння овець смушкових порід.

3.14.1. У табл. I "Результати ягніння" заноситься інформація про:

дату ягніння, наявність вівцематок на початок року і на початок ягніння;

кількість вівцематок, що ягнилися;

кількість одержаних ягнят під час нормального ягніння, абортів, викиднів;

загибель та доріз суягних вівцематок;

одержання приплоду;

забій живих ягнят на смушки;

кількість пробонітованих та непробонітованих ягнят.

3.14.2. У табл. II "Відправлення ягнят на забійний пункт" заноситься інформація про:

дату відправлення ягнят для забою на смушки;

номер накладної;

забарвлення ягнят;

відправлення поголів'я (живі, мертвонароджені тощо) ягнят на забій;

ягнят, що вибули після бонітування;

кількість викиднів, випоротків з товарною шкуркою.

3.15. Форма N 9-в "Відомість закріплення плідників за матками на період парування (осіменіння) за 20__ рік". Форма призначена для накопичення інформації щодо закріплення плідників за матками на період парування (осіменіння).

У формі зазначають:

прізвище, ім'я та по батькові чабана, номер отари, ферми;

інформацію про маток, до яких проводиться закріплення (порода, вік, клас (за результатами бонітування), кількість маток в отарі, з них закріплено за бараном;

дату про початок парування (осіменіння);

інформацію про закріплених плідників (ідентифікаційний номер, інформацію про батьків, рік народження, результати бонітування, продуктивність, якість спермопродукції (об'єм еякуляту, оцінка сперми), призначення (основний, резервний).

3.16. Форма N 10-в "Остаточна відомість з парування (осіменіння) овець за 20__ рік". Форма призначена для підсумків результатів проведення парувальної кампанії і заповнюється на підставі даних форм N 3-в та N 9-в.

У формі зазначають:

прізвище, ім'я та по батькові чабана, номер отари, ферми;

кількість маток на початок парування (осіменіння), породу, клас, вгодованість та вік;

дату про початок парування;

кількість маток, що парували (осіменяли), кількість парувань (осіменінь);

дату закінчення парування (осіменіння);

кількість спарованих маток із застосуванням ручного парування;

кількість спарованих маток та їх питому вагу до загальної кількості;

кількість маток, що залишилися яловими;

ідентифікаційні номери закріплених плідників (основних; резервних);

результативність парування (осіменіння) маток плідниками (зазначається кількість спарованих маток окремо за кожним паруванням у розрізі плідників).

3.17. Форма N 11-в "Остаточна відомість про результати ягніння овець за 20__ рік". Форма призначена для підсумків результатів ягніння овець і заповнюється на підставі даних форм N 3-в та N 10-в.

У формі зазначають:

прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана, номер отари;

породу, вік та клас маток за результатами бонітування;

дату про початок парування;

наявність маток на початок року та на початок ягніння;

кількість маток, що ягнилися, абортували;

загибель та доріз маток під час ягніння;

кількість маток, що залишились яловими та їх питома вага до загальної кількості;

дату про початок ягніння;

кількість народжених ягнят (живих, мертвих, усього) та їх питому вагу до кількості маток, що ягнилися;

загибель ягнят під час ягніння та їх питому вагу до народжених живими, доріз на смушки;

наявність ягнят на кінець ягніння та їх питома вага до кількості маток на початок року, на початок ягніння та до тих, що ягнилися;

примітки (наявність виділення бруцельозних маток (голів), наявність корости й інших захворювань під час ягніння та рівень годівлі тварин).

3.18. Форма N 12-в "Остаточна відомість про відлучення ягнят від маток за 20__ рік". Форма призначена для накопичення інформації про результати вирощування молодняку від народження до відлучення, заповнюється на підставі даних форм N 3-в та N 11-в.

У формі зазначають:

прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана, номер отари, ферми;

наявність маток на початок року та на початок ягніння;

народження живих ягнят: усього, у тому числі загибель до відлучення, доріз;

дату відлучення;

наявність відлученого молодняку та його питому вагу до наявності маток, що були на початок року та на початок ягніння;

середню живу масу 1 голови (кг);

відлучено приплоду - стать (баранчик, валах, ярка), їх живу масу - загальну та середню 1 голови.

3.19. Форма N 13-в "Остаточна відомість про результати весняного (осіннього) стриження овець за 20__ рік". Форма призначена для підсумків результатів стриження тварин.

У формі зазначають:

прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана;

номер отари, породу і породність, стать, вік, клас за результатами бонітування;

кількість голів в отарі - на початок року та стриження, острижено;

дату стриження (початок, кінець);

фактичний настриг вовни: усього, у середньому на 1 голову - наявної на початок стриження та на початок року;

процент виходу чистого волокна (визначається лабораторно).

У колонках класування вовни зазначають:

вид вовни (тонка - мериносова, немериносова; напівтонка - помісна, кросбредна; цигайська; пояркова; напівгруба; груба тощо);

розподіл вовни на рунну, з якої виділяється:

основна (після відокремлення від рунної пожовклої, звалку, базової, тавро);

пожовкла - вовна білого та світло-сірого кольору, яка втратила природний колір через пожовтіння верхівок або основи штапелю;

58 - 56 якості в тонкій вовні - кусок вовни різної величини білого і світло-сірого кольору;

базова - частина руна або куски вовни різної величини, що сильно забруднені сечею;

звалок - руно або частка руна, що з великими труднощами піддається роз'єднанню руками;

з тавром, що змивається, - куски вовни, забрудненої фарбою;

кольорова в тонкій вовні - вовна всіх кольорів, крім білого та світло-сірого, неоднорідної в напівтонкій - куски неоднорідної вовни косичної будови, відокремлені з країв руна напівтонкої вовни;

розподіл рунної вовни за:

довжиною (I; II; III; IV згідно з ГОСТ 28491-90 "Шерсть овечья немытая с отделением частей руна") (тонка - мериносова і немериносова; напівтонка - помісна, кросбредна, цигайська, кросбредного типу), що визначається;

за тониною - у якості, починаючи з 70 до 44 і нижче;

за станом - вільна від сміття - "В";

мало засмічена - "МЗ";

дуже засмічена - "ДЗ";

дефектна - "Д";

засмічено-дефектна - "ЗД".

Неоднорідна вовна (напівгруба і груба) рунна основна і пожовкла першої та другої груп розподіляється:

напівгруба:

I-I (перша група, перший сорт) - вовна з косичною будовою руна, середня тонина вовни до 34 мкм (до цієї групи відноситься напівгруба вовна овець, одержаних унаслідок різних варіантів схрещування);

I-II (перша група, другий сорт) - вовна косичної будови, косиці більш жорсткі і довші, тонина понад 34 мкм (вовна гірськокарпатської породи овець);

груба: II-I (друга група, перший сорт) - вовна косичної будови, косиці м'які, середня тонина 34 мкм (вовна каракульських овець);

II-II (друга група, другий сорт) - вовна з жорсткими косицями, великою кількістю ості, середня тонина понад 34 мкм (вовна сокільської породи овець).

Вовна нижчих сортів розподіляється:

обніжка - вовна, коротша за 25 мм (підстрижка), та вовна, острижена з нижньої частини ніг, лоба, щік овець;

клюнкер - куски вовни, дуже забруднені екскрементами у вигляді грудок.

При заповненні цієї форми використовуються дані форми N 5-в, актів поотарного настригу вовни тощо.

4. Скорочені позначення для заповнення форм за смушковими вівцями за бонітувальним ключем

4.1. При бонітуванні смушкових ягнят у віці 2 - 3 днів.

Стать ягняти - ярка (я.), баранчик (б.).

У числі скількох народився(лася) - 1, 2, 3.

Забарвлення - чорне (чор.), сіре (сір.), сур (сур), рожеве (рож.), коричневе (кор.).

Відтінок - середній (сер.), темний (т.), світлий (св.).

Розцвітка - голуба (гол.), срібляста (сріб.), стальна (ст.), сива (сив.), перламутрова (перл.), молочна (мол.); свинцева (св.); чорно-сіра (чор. сір.).

Вирівняність - вирівняна (вир.), не вирівняна (не вир.).

Смушковий тип - жакетний (жак.), ребристий (реб.), плоский (пл.), кавказький (кавк.).

Ширина (розмір) завитка - дрібний (др.), середній (ср.), крупний (кр.).

Форма завитків - вальок напівкруглий (в. н.), вальок ребристий (в. реб.), вальок плоский (в. пл.), біб (б.), гривки вузькі (гр. вуз.), гривки широкі (гр. шир.), кільце (к.), горошок (гор.), штопор (шт.), ласи (л.), деформація (деф.).

Довжина вальків - довгий (д.), середній (сер.), короткий (кор.).

Щільність завитка - щільний (щ.), середньощільний (сер. щ.), пухкий (пух.).

Густота волосу - дуже густий (д. г.); густий (г.); недостатньо густий (нд. г.); рідкий (рід.).

Характер шовковистості волосу - сильно шовковисте (с. ш.); шовковисте (ш.); недостатньо шовковисте (нд. ш.); грубе (г.); сухе (сух.).

Блиск волосу - сильний (с.); нормальний (н.); недостатній (нед.); матовий (матов.); скловидний (скловид.).

Строкатість - на кінці хвоста (хв.); на жировій подушці хвоста (ж. хв.); на ногах (н.); на тулубі (тул.); на голові (гол.).

Чіткість рисунка - чіткий (чіт.); недостатньо чіткий (н. чіт.); невизначений (нев.).

Шкіра - щільна (щіл.); пухка (пух.); дуже тонка (д. тон.); тонка (тон.); потовщена (пот.); товста (тов.); натягнута (нат.); вільна (віл.).

Оброслість - добра (доб.); середня (сер.); недостатня (нед.).

Конституція - ніжна (ніж.); міцна (міц.); груба (гр.).

Жива маса або розмір ягняти - дрібний (др.); крупний (кр.); середній (сер.).

Клас - "еліта" (ел.); перший (I); другий (II); брак (бр.).

4.2. При перегляді у 12 - 15-денному віці.

Розвиток - нормальний (нор.); відсталий (відс.).

Вгодованість - добра (доб.); середня (сер.); нижче середньої (н. с.).

Ступінь збереження пігментації - добра (доб.); нормальна (нор.); погана (пог.).

Наявність сивого волосу - немає (н.); дуже мало (д. м.); багато (б.).

Збереженість завитків - добра (доб.); задовільна (задов.); погана (п.).

Характер волосу - шовковистий (ш.); недостатньо шовковистий (нд. ш.).

Характер блиску - нормальний (нор.); недостатній (нд.); матовий (матов.).

Наявність сухого волосу - на жировій подушці хвоста (ж. хв.); на череві (чер.); сухий волос відсутній (с. в. в.).

Загальна оцінка в балах - відмінні розвиток і збереженість завитків - 5; добрі - 4; задовільні - 3.

Призначення ягняти - кращі елітні баранчики на перевірку (пер.); племінні баранчики та ярки I класу і еліта (плем.); ярки II класу (кор.); ягнята брак (гол.); ягнята на забій (заб.).

5. Система мічення та нумерації овець

5.1. Мічення овець здійснюється залежно від породної та племінної належності тварин, застосовують способи:

татуювання на вухах;

металеві, пластмасові бирки та кнопки на вухах;

вищипи на вухах;

випалювання на рогах;

мічення з використанням спеціальної фарби.

5.2. Мічення овець проводиться в такому порядку.

Ягнятам, одержаним від вівцематок селекційного ядра, племінним і на яких проводять перевірку баранів за якістю потомства, при народженні ставлять номер матері татуюванням на лівому вусі.

Ягнятам, одержаним від вівцематок інших груп в племінних господарствах, і ягнятам в користувальних стадах при народженні ставлять номер отари татуюванням на лівому вусі.

Ідентифікаційний номер усім ягнятам ставлять на правому вусі при відлученні від матері. Перша цифра цього номера означає рік народження, а наступні цифри означають порядковий номер, під яким ягнята пройшли татуювання. Щорічно ідентифікаційні номери починають з одиниці.

5.3. Татуювання на вухах

Використовують спеціальні щипці і змінні металеві цифри з гострими голчатими кінцями. Номер ставлять з внутрішнього безвовнового боку вуха. Цифри номера потрібно розміщувати посередині вуха паралельно до його довжини, при цьому на лівому вусі номер розпочинають від голови, а на правому - від кінця вуха.

5.4. Вищипи на вухах

Індивідуальна нумерація вищипами застосовується у стадах кольорового забарвлення та в невеликих господарствах (до 1599 голів), за спеціально розробленою системою нумерації овець за цифровим ключем М. Ф. Іванова (додаток 1).

Вищип означає:

на нижньому краї лівого вуха - 1;

на верхньому краї лівого вуха - 3;

на кінці лівого вуха - 100;

вищип на нижньому краї правого вуха означає - 10;

на верхньому краї правого вуха - 30;

на кінці правого вуха - 200;

круглий вищип посередині лівого вуха - 400;

круглий вищип посередині правого вуха - 800.

Усіх чистопородних овець у племінних і користувальних стадах, індивідуально або класно пробонітованих, мітять вищипами:

еліта - один вищип "вилка" на кінці правого вуха, вівцематкам селекційного ядра - додаткова "вилка" на лівому вусі;

I клас - один вищип на нижньому краї правого вуха;

II клас - два вищипи на нижньому краї правого вуха.

Класи помісних тварин позначають за схемою, що наведена у додатку 2 цієї Інструкції:

"еліта" - один вищип "вилка" на краю лівого вуха;

I - один вищип на нижньому краї лівого вуха;

II - два вищипи на нижньому краї лівого вуха;

III - один вищип на верхньому краї лівого вуха;

IV - один вищип на верхньому, другий вищип на нижньому краї лівого вуха.

Овець, які не відповідають вимогам, бракують і відрізають їм кінець правого вуха.

При бонітуванні каракульських і сокільських ягнят, залишених для вирощування, на вухах роблять мітки вищипами, позначаючи смушковий тип, ширину завитка, клас, а в сірих - відтінок і розцвітку.

Ягнятам із жакетним і кавказьким смушковими типами вищип на вухах не роблять, решту ягнят мітять так:

плоский смушковий тип - два вищипи на верхньому краї правого вуха;

ребристий смушковий тип - два вищипи на верхньому краї лівого вуха;

ширина (розмір) завитка (тільки у чорних ягнят) на лівому вусі:

дрібний - один вищип на верхньому краю;

середній - один вищип на кінці (вилка);

крупний - один вищип на нижньому краї;

клас (у всіх чистопородних ягнят) на правому вусі:

"еліта" - по одному вищипу на верхньому і нижньому краях;

перший - один вищип на нижньому краю;

другий - два вищипи на нижньому краю;

відтінки сірого - на лівому вусі:

світло-сірий - один вищип на верхньому краю;

середньосірий - один вищип на кінці вуха (вилка);

темно-сірий - один вищип на нижньому краю.

Голуба розцвітка - додатково один вищип на нижньому краю лівого вуха, срібляста - один вищип на верхньому краю лівого вуха.

5.5. Випалювання номерів на рогах

Спосіб індивідуального мічення рогатих баранів - випалювання номерів на рогах. Для випалювання використовують спеціальні металеві тавра. У річному віці рогатим ремонтним баранам і баранам для племпродажу ідентифікаційний номер правого вуха випалюють (переносять на правий ріг) на видному місці рогу за допомогою металевих цифр.

5.6. Мічення спеціальною фарбою "Вівчар".

Мітять тварин у період осіменіння, ягніння, ветеринарних обробок. У період ягніння вівцематкам і ягнятам на боці ставлять однаковий порядковий номер ягніння:

одинакам - на правому;

двійнятам - на лівому.

Для зручності в роботі при осіменінні вівцематок баранам-плідникам, які відібрані для відтворення стада, перед паруванням наносять порядковий цифровий номер на спині або боці за лопаткою, при цьому роблять примітку у формах племінного обліку, якому пліднику він належить.

Баранам, яких використовують для одержання сперми, тавро наносять на голові за рогами.

Вівцематкам, яких осіменили, на холці ставлять фарбою крапку, при повторному осіменінні - поряд ставиться друга.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Система нумерації овець за цифровим ключем М. Ф. Іванова

 
 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

Схема мічення помісних тварин за результатами бонітування

еліта

  

I клас

  

III клас

  

II клас

  

IV клас

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

КАРТКА ПЛЕМІННОГО БАРАНА
(крім смушкових порід)

Ідентифікаційний номер:

На правому вусі (розі) ______         на лівому вусі (розі) ______ 

Порода __________ 

Породність ________ 

Лінія ___________ 

Дата народження _______ 

Народився в числі ______ 

Марка і N у ДКПТ _______ 

Дата і N наказу про запис до ДКПТ _____ 

Місце народження ___________________________ 
                                                  (господарство, район, область) 

Власник ____________________ 

Дата надходження в господарство _______ 

I Походження 

II Продуктивність предків 

III Продуктивність барана 

Мати  

Ідентифікаційний N _________ 

ММ 

Ідентифікаційний N  

МММ 

Ідентифікаційний N  

Ідентифі-
каційний N і ступінь спорід-
неності

Вік визна-
чення продук-
тивності, років

Максимальна жива маса, кг 

Максимальний річний настриг вовни, кг 

Довжина вовни, см 

Тонина вовни, якість  

Колір 

Клас за результатами бонітування 

Вік  

Настриг вовни, кг  

Вихід чистого волокна, % 

Дата зважу-
вання 

Жива маса, кг 

Марка і N ДКПТ  

Марка і N ДКПТ  

немитої 

митої 

Порода 

БММ 

Ідентифікаційний N  

немитої 

митої 

Марка і N ДКПТ _______ 

Породність 

Марка і N ДКПТ  

БМ  

Ідентифікаційний N  

МБМ  

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при народженні

Х 

Х 

Х 

 

 

Марка і N ДКПТ 

Марка і N ДКПТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порода  

Порода 

ББМ 

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при відлученні 

Х 

Х 

Х 

 

 

Породність ______ 

Породність 

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батько 

Ідентифікаційний N _________ 

МБ  

Ідентифікаційний N  

ММБ 

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ  

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Порода 

БМБ 

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ ______ 

Породність 

Марка і N ДКПТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

ББ 

Ідентифікаційний N  

МББ  

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ 

Марка і N ДКПТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Порода 

Порода 

БББ 

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Породність ______ 

Породність 

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

IV Бонітування 

Дата бонітування 

Вік тварини, років 

Тип і складчастість шкіри 

Якість вовни 

Закритість руна 

Конституція і кістяк тварини 

Величина тварини, балів 

Оцінка екстер'єру, балів 

Оброслість 

Клас 

Прізвище та ініціали бонітера 

густота 

довжина, см 

звивистість 

тонина, якість 

вирівняність 

жиропіт 

пружність 

колір, блиск, наявність кольорових вовнинок 

Барана 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Батьків 

матері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

батька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

V Використання барана та характеристика приплоду

Дата викорис-
тання

Спосіб викорис-
тання

Оцінка сперми

Кількість маток, голів 

Народилося ягнят, голів 

Загальна оцінка приплоду при відлученні, голів 

спаровано

осімінено

усього 

у тому числі 

у тому числі пігмен-
тованих

відмінно 

добре 

задовільно 

незадо-
вільно

живих 

мертвих 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI Характеристика приплоду при бонітуванні у віці 1 року

Рік народження приплоду 

Розподіл молодняку за класами, голів 

Розподіл ягнят за густотою вовни, % 

Довжина вовни, см 

Середній настриг немитої вовни, кг 

Середня жива маса, кг 

еліта 

II 

III 

IV 

позакласні 

М 

М+ 

М- 

баранів 

ярок 

баранів 

ярок 

баранів 

ярок 

баранів 

ярок 

баранів 

ярок 

баранів 

ярок 

баранів 

ярок 

баранів 

ярок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Участь у виставках, нагороди _________ 

Особливі примітки ___________ 

Дата та причина вибуття _________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

М. П. 

Керівник (власник) господарства 

_________________
(підпис) 

 

  

 

  

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) 

_________________
(підпис) 

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 1-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

КАРТКА ПЛЕМІННОЇ ВІВЦЕМАТКИ
(крім смушкових порід)

Ідентифікаційний номер:

На правому вусі (розі) ______        на лівому вусі (розі) ______ 

Порода __________ 

Породність ________ 

Лінія ___________ 

Дата народження _______ 

Народилася в числі ______ 

Марка і N у ДКПТ _______ 

Дата і N наказу про запис до ДКПТ _____ 

Місце народження ___________________________ 
                                                  (господарство, район, область) 

Власник ____________________ 

Дата надходження в господарстві _______ 

I Походження 

II Продуктивність предків 

III Продуктивність вівцематки 

Мати

Ідентифікаційний N _________

ММ  

Ідентифікаційний N  

МММ  

Ідентифікаційний N  

Ідентифікаційний N і ступінь спорідненості 

Вік визначення продуктивності, років 

Максимальна жива маса, кг 

Максимальний річний настриг вовни, кг 

Довжина вовни, см 

Тонина вовни, якість 

Колір 

Клас за результатами бонітування 

Вік 

Настриг вовни, кг 

Вихід чистого волокна, % 

Дата зважування 

Жива маса, кг 

Марка і N ДКПТ  

Марка і N ДКПТ  

немитої 

митої 

Порода 

БММ 

Ідентифікаційний N  

немитої 

митої 

Марка і N ДКПТ _______ 

Породність 

Марка і N ДКПТ  

БМ 

Ідентифікаційний N  

МБМ  

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при народженні 

Х 

Х 

Х 

 

 

Марка і N ДКПТ 

Марка і N ДКПТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порода  

Порода 

ББМ 

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при відлученні 

Х 

Х 

Х 

 

 

Породність ______ 

Породність 

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батько

Ідентифікаційний N _________

МБ  

Ідентифікаційний N  

ММБ  

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ  

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Порода 

БМБ 

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ ______ 

Породність 

Марка і N ДКПТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

ББ 

Ідентифікаційний N  

МББ  

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Марка і N ДКПТ 

Марка і N ДКПТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Порода 

Порода 

БББ 

Ідентифікаційний N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

Породність ______ 

Породність 

Марка і N ДКПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ р. 

 

 

 

 

 

IV Бонітування 

Дата бонітування 

Вік тварини, років 

Тип і складчастість шкіри 

Якість вовни 

Закритість руна 

Конституція і кістяк тварини 

Величина тварини, балів 

Оцінка екстер'єру, балів 

Оброслість 

Клас 

Прізвище та ініціали бонітера 

густота 

довжина, см 

звивистість 

тонина, якість 

вирівняність 

жиропіт 

пружність 

колір, блиск, наявність кольорових вовнинок 

Вівцематки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Батьків 

матері 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

батька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Використання вівцематки та характеристика приплоду

Дата парування (осіменіння) 

Спарована (осімінена) бараном 

Дата ягніння 

Характеристика приплоду 

ідентифікаційний N  

клас 

стать 

ідентифікаційний N приплоду 

жива маса, кг 

настриг немитої вовни, кг 

бонітування 

при народженні 

при відлученні 

дата відлучення 

у віці 1 року 

у віці 2 років 

весняного поярку (для грубо-
вовнових)

у віці 1 року 

у віці 2 років 

при відлу-
ченні

у віці 1 року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Участь у виставках, нагороди _________ 

Особливі примітки ___________ 

Дата та причина вибуття _________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

М. П. 

Керівник (власник) господарства 

_________________
(підпис) 

 

 

 

  

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) 

_________________
(підпис) 

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 2-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

КАРТКА ПЛЕМІННОГО БАРАНА
(для смушкових порід)

Ідентифікаційний номер:

На правому вусі (розі) ______       на лівому вусі (розі) ______ 

Порода __________ 

Породність ________ 

Лінія ___________ 

Дата народження _______ 

Народився в числі ______ 

Марка і N у ДКПТ _______ 

Дата і N наказу про запис до ДКПТ _____ 

Місце народження ___________________________ 
                                                  (господарство, район, область) 

Власник ____________________ 

Дата надходження в господарство _______ 

Роги 

Вуха 

Хвіст 

I Походження 

II Продуктивність барана 

Ідентифікаційний N      Марка і N ДКПТ 

М 

Б 

Вік 

Жива маса, кг 

Настриг вовни, кг 

Багатоплідність 

  

  

весною 

восени 

весняний 

осінній 

усього 

Жива маса, кг 

  

  

Настриг немитої вовни, кг 

  

  

Забарвлення 

  

  

при народженні 

  

  

Х 

Х 

Х

Тип, форма і розмір завитка 

  

  

Клас 

  

  

при відлученні 

  

  

Х 

Х

Х 

Ідентифікаційний N      Марка і N ДКПТ 

ММ 

БМ 

МБ

ББ 

Багатоплідність 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Жива маса, кг 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Настриг немитої вовни, кг 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Забарвлення 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Тип, форма і розмір завитка 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Клас 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Ідентифікаційний N      Марка і N ДКПТ 

МММ 

БММ 

МБМ 

ББМ 

ММБ 

БМБ 

МББ 

БББ 

20  р. 

  

  

  

  

  

Багатоплідність 

  

  

  

  

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Жива маса, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки про захворювання 

Настриг немитої вовни, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Забарвлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тип, форма і розмір завитка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Клас 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III Бонітування 

Вік 

Забарвлення, відтінок і розцвітка 

Вирівняність відтінку та розцвітки 

Ширина (розмір) завитка 

Щільність завитка 

Тип і форма завитка 

Довжина валька 

Смушковий тип 

Шовковистість волосу 

Блиск волосу 

Густота волосу 

Пігментація волосу 

Строкатість 

Конституція 

Товщина та щільність шкіри 

Чіткість рисунка 

Фігурність смушка 

Оброслість 

Загальна оцінка 

Клас 

Призначення 

Прізвище та ініціали бонітера 

2 дні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відлучення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV Використання барана та характеристика приплоду

Дата використання 

Спаровано (осіменено) вівцематок, голів 

З них оягнилося, голів 

Народилося ягнят, голів 

У тому числі 

Одержано смушків, штук 

усього 

забарвлення та розцвітка 

смушковий тип 

міцної конституції 

класи 

ширина завитка 

еліта 

II 

позакласні 

крупний 

середній 

дрібний 

усього 

у тому числі 

чорне 

сіре 

строкате 

жакетний 

ребристий 

плоский 

кавказький 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

I сорту 

голів 

голів 

голів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Спермопродуктивність барана

  

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

Об'єм еякуляту (середній), см3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оцінка 

  

  

  

  

  

  

  

  

Участь у виставках, нагороди _________ 

Особливі примітки ___________ 

Дата та причина вибуття _________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

М. П. 

Керівник (власник) господарства 

_________________
(підпис) 

 

 

 

  

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) 

_________________
(підпис) 

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 1-всм із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

КАРТКА ПЛЕМІННОЇ ВІВЦЕМАТКИ
(для смушкових порід)

Ідентифікаційний номер:

На правому вусі (розі) ______        на лівому вусі (розі) ______ 

Порода __________ 

Породність ________ 

Лінія ___________ 

Дата народження _______ 

Народилася в числі ______ 

Марка і N у ДКПТ _______ 

Дата і N наказу про запис до ДКПТ _____ 

Місце народження ___________________________ 
                                                  (господарство, район, область) 

Власник ____________________ 

Дата надходження в господарство _______ 

Роги 

Вуха 

Хвіст 

I Походження 

II Продуктивність вівцематки 

Ідентифікаційний N      Марка і N ДКПТ 

М 

Б 

Вік 

Жива маса, кг 

Настриг вовни, кг 

Багатоплідність 

  

  

весною 

восени 

весняний 

осінній 

усього 

Жива маса, кг 

  

  

Настриг немитої вовни, кг 

  

  

Забарвлення 

  

  

при народженні 

  

  

Х 

Х 

Х

Тип, форма і розмір завитка 

  

  

Клас 

  

  

при відлученні 

  

  

Х 

Х

Х 

Ідентифікаційний N      Марка і N ДКПТ 

ММ 

БМ 

МБ

ББ 

Багатоплідність 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Жива маса, кг 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Настриг немитої вовни, кг 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Забарвлення 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Тип, форма і розмір завитка 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Клас 

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Ідентифікаційний N      Марка і N ДКПТ 

МММ 

БММ 

МБМ 

ББМ 

ММБ 

БМБ 

МББ 

БББ 

20  р. 

  

  

  

  

  

Багатоплідність 

  

  

  

  

  

  

  

  

20  р. 

  

  

  

  

  

Жива маса, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки про захворювання 

Настриг немитої вовни, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Забарвлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тип, форма і розмір завитка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Клас 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III Бонітування 

Вік 

Забарвлення, відтінок і розцвітка 

Вирівняність відтінку та розцвітки 

Ширина (розмір) завитка 

Щільність завитка 

Тип і форма завитка 

Довжина валька 

Смушковий тип 

Шовковистість волосу 

Блиск волосу 

Густота волосу 

Пігментація волосу 

Строкатість 

Конституція 

Товщина та щільність шкіри 

Чіткість рисунка 

Фігурність смушка 

Оброслість 

Загальна оцінка 

Клас 

Призначення

Прізвище та ініціали бонітера 

2 дні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відлучення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV Використання вівцематки та характеристика приплоду

Дата парування (осіменіння) вівцематки 

Характеристика барана 

Дата 

Народив-
ся(лася) в числі

Характеристика приплоду 

ідентифікаційний N  

забарвлення, відтінок і розцвітка 

ширина, (розмір) завитка 

смушковий тип 

клас 

парування (осіменіння) 

ягніння 

стать ягняти 

ідентифікаційний N ягняти 

жива маса при народженні, кг 

забарвлення, відтінок і розцвітка 

ширина (розмір) завитка 

довжина валька 

тип і форма завитків 

смушковий тип 

шовковистість волосу 

блиск волосу 

пігментація волосу 

чіткість рисунка 

фігурність смушка 

сорт смушка 

клас 

призначення 

праве вухо 

ліве вухо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у виставках, нагороди _________ 

Особливі примітки ___________ 

Дата та причина вибуття _________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

М. П. 

Керівник (власник) господарства 

_________________
(підпис) 

  

  

 

  

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) 

_________________
(підпис) 

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 2-всм із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

КАРТКА ПЛЕМІННОГО ЦАПА

Форму N 1-кз виключено

(форма N 1-кз із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50
,
виключено згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

КАРТКА ПЛЕМІННОЇ КОЗИ

Форму N 2-кз виключено

(форма N 2-кз із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50
,
виключено згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ЖУРНАЛ
з відтворення стада овець

за 20__ рік

  

Код 

  

  

  

  


Ферма ___________________________________ 

Бригада _________________________________ 

Отара ___________________________________ 

Старший чабан ____________________________
                                                                    П. І. Б. 

N
з/п 

Ідентифікаційний N матки 

Рік народження 

Порода 

Клас матки 

Ідентифікаційний N барана

Парування (осіменіння) 

на правому вусі (розі) 

на лівому вусі (розі) 

основного 

резервного 

ідентифікаційний N барана 

дата 

ідентифікаційний N барана 

дата 

ідентифікаційний N барана 

дата 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Виключено

** Виключено

  

Дата ягніння (окоту) 

Характеристика приплоду 

при народженні 

при відлученні 

ідентифікаційний N барана 

дата

стать 

ідентифікаційний номер 

жива маса, кг 

жива маса, кг 

вгодованість

призначення

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 3-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ЖУРНАЛ
обліку осіменіння, ягніння вівцематок і бонітування смушкових ягнят

за 20__ рік

  

Код 

  

  

  

  


Ферма ___________________________________ 

Бригада _________________________________ 

Отара ___________________________________ 

Старший чабан ____________________________
                                                                    П. І. Б. 

Характеристика вівцематки 

Характеристика барана 

Дата 

Характеристика приплоду

ідентифікаційний N  

рік народження 

лінія 

відмітини 

забарвлення, відтінок і розцвітка 

народилася в числі 

ширина завитка та смушковий тип 

клас 

жива маса перед осіменінням 

ідентифікаційний номер N  

рік народження 

лінія 

народився в числі 

ширина завитка та смушковий тип 

клас 

парування (осіменіння) 

ягніння 

народив-
ся(лася) в числі 

стать 

жива маса при народженні, кг 

забарвлення відтінок і розцвітка 

вирівняність відтінку та розцвітки 

ширина завитка 

довжина валька 

форма завитка 

смушковий тип 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика приплоду

Призначення ягняти 

Особливі примітки 

шовковистість волосу 

блиск волосу 

пігментація волосу 

строкатість 

характеристика жиропоту 

конституція 

клас 

ідентифікаційний номер 

додаткова характеристика племінних баранчиків класів "еліта" та I  

оцінка 

щільність та товщина шкіри 

запас шкіри 

густота волосу 

щільність завитка 

чіткість рисунка 

фігурність рисунка 

оброслість 

довжина волосу на крижах 

довжина волосу на холці 

у 12 - 15-денному віці 

розвиток 

вгодованість 

ступінь збереження пігментації 

наявність сивого волосу 

збереженість 

наявність сухого волосу 

на правому вусі (розі) 

на лівому вусі (розі) 

завитка 

шовковистості волосу 

блиску 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ЖУРНАЛ
обліку вирощування і продуктивності племінного молодняку овець народження

20__ року

  

Код 

  

  

  

  


Ферма ___________________________________ 

Бригада _________________________________ 

Отара ___________________________________ 

Старший чабан ____________________________
                                                                    П. І. Б. 

N з/п 

Ідентифікаційний N тварини 

Стать 

Походження 

Лінія 

Дата народження 

Характеристика тварини 

Примітка***

ідентифікаційний N батька 

ідентифікаційний N матері 

клас матері 

народив-
ся(лася) в числі

жива маса при народженні, кг 

при відлученні 

у віці 1 - 1,5 року 

жива маса, кг 

результати бонітування* 

результати бонітування**

жива маса, кг 

настриг вовни, кг 

на правому вусі (розі) 

на лівому вусі (розі) 

немитої 

митої 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* За скороченим бонітувальним ключем.

** За повним бонітувальним ключем.

*** Вказується дата бонітування, стриження і зважування тварин даної отари.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 4-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

АКТ N ____
про результати бонітування смушкових ягнят

від "___" ____________ 20__ року

N
з/п 

N отари 

Окотилося вівцематок, голів 

Народилося ягнят, голів 

Характеристика ягнят, голів 

усього 

у тому числі 

із них 

забарвлення 

смушковий тип 

ширина (розмір) завитка 

ярок 

баранчиків 

одинаки 

двійні 

трійні 

чорне 

сіре 

жакетний 

ребристий 

плоский 

кавказький 

крупний 

середній 

дрібний 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього в господарстві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика ягнят, голів  

Залишено на вирощування, голів 

Забій на смушки, голів 

Пробонітовано ягнят, голів 

конституція 

клас 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

груба 

міцна 

ніжна 

еліта 

II 

брак 

ярок 

баранчиків 

ярок 

баранчиків 

еліта 

I клас 

еліта 

I клас 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ЖУРНАЛ
індивідуального бонітування та продуктивності овець

за 20__ рік

  

Код 

  

  

  

  


Ферма ___________________________________ 

Бригада _________________________________ 

Отара ___________________________________ 

Старший чабан ____________________________
                                                                    П. І. Б. 

____________
* Заповнюється за бонітувальним ключем.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 5-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ОСТАТОЧНА
відомість обліку якості каракульських смушків

від "___" ____________ 20__ року

N
з/п 

Номер отари 

Групи та сорти чорних чистопородних каракульських смушків 

жакетна група, штук 

ребриста, плоска група, штук 

кавказька група, штук 

усіх перших сортів 

III сорт 

усього смушків 

жакет I, кирпук 

жакет товстий 

жакет московський 

жакет II 

усього 

ребристий тонкий I 

ребристий товстий I 

плоский перший 

всі ребристі та плоскі сорти 

усього 

кавказький товстий I 

усі другі сорти кавказької групи 

усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорти сірих чистопородних каракульських смушків, штук 

Сорти кольорових каракульських смушків, штук 

Сорти помісних каракульських смушків, штук 

Усього здано каракульських смушків, штук 

I сорт з напівкруглим завитком 

I сорт ребристо-
плоский 

II сорт 

III сорт 

усього смушків 

I сорт 

II сорт 

III сорт  

усього смушків 

I сорт 

II сорт 

III сорт  

усього смушків 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ЗВЕДЕНА
відомість результатів бонітування овець за 20__ рік
(крім смушкових порід)

Акт N __ від "___" ____________ 20__ року

Комісія у складі: керівник господарства (власник) _________

Члени комісії ______________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

склала цей акт про те, що з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ року бонітером __________________ проведено бонітування овець.

Із загальної кількості овець, що підлягають бонітуванню: ___ голів, пробонітовано ___ голів з віднесенням їх до відповідних класів

N
з/п 

Прізвище, ім'я по батькові чабана 

N отари

Стать

Вік 

Порода

Одиниці виміру 

Класи 

Брак 

Усього

Залишилось непробо-
нітовано, голів

Стан вовнового покриву, вгодованості та здоров'я 

еліта 

II 

III 

IV 

 

 

 

 

 

 

голів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі індивідуально пробонітовано: дорослих баранів ___ голів, дорослих маток класу "еліта" ___ голів, дорослих маток I класу ___ голів, баранів у віці 1 рік ___ голів, ярок у віці 1 року ___ голів. Усього ___ голів.

Непробонітованими залишилось __ голів, у тому числі: баранів __ голів, маток __ голів, баранів у віці 1 року __ голів, ярок у віці 1 року __ голів, з причини ________________________________________________

Пробонітовані вівці помічені ______________________________________*, відповідно до Інструкції з бонітування овець

Для відтворення поголів'я в 20__ р. призначаються барани, голів: для парування маток як основні плідники для штучного осіменіння ___, резервні для штучного осіменіння ___, для ручного парування ___, для вільного парування ___.

Виділено баранів-пробників, голів _____, дорослих _____ і 20__ р. народження _____ голів. 

Для ремонту стада виділено баранів, голів: у віці 1 року ___, з них класу еліта ___, I класу ___. 

Для реалізації визначено ___ голів баранів 20__ р. народження, дорослих ___ голів. Усього ___ голів, 

з них: класу "еліта" ___ голів, I класу ___ голів, II класу ___ голів. 

Усі призначені для реалізації барани індивідуально пробонітовані.

 

Керівник (власник) господарства ____________ 

Експерт-бонітер _______________ 

Члени комісії ______________________________________________________
                                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________
* Вищипи, татуювання або бирки.

Зауваження щодо бонітування овець
(підготовленість стада до бонітування, стан мічення тварин, зауваження щодо загального стану стада, позитивні та негативні сторони, пропозиції щодо поліпшення племінної роботи тощо)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I Відомість породного та класного складу стада овець
(за результатами бонітування 20__ р. і минулих років)

Статево-вікові групи  

Наявність овець, крім ягнят поточного року народження, голів 

У тому числі 

еліта 

I класу 

II класу 

III класу 

голів 

голів 

голів 

голів 

на 01.01.20__

на дату бонітування 

10 

11 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порода _____________ 

Барани-плідники старше 1 року
(основні та ремонтні) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі пробонітовані в поточному році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барани у віці 1 року відібрані для:
ремонту стада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реалізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матки дорослі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі пробонітовані в поточному році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переярки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярки у віці 1 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, валахи у віці 1 року і старше та барани-неплідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі 

IV класу 

усього елітних і помісних 

позакласні 

усього пробонітовано овець 

залишилось не пробонітовано 

кількість овець, на яких ведеться індивідуальний облік, голів 

з наявних овець на дату бонітування, голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

записано до ДКПТ 

відібрано для запису до ДКПТ 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Характеристика баранів, маток, ярок і переярок за живою масою та настригом вовни
(за результатами весняного* й осіннього зважування, стриження 20__ р.)

____________
* Матки весною під час стриження не зважуються, жива маса їх подається за результатами осіннього зважування за минулий рік.

Показники 

Основні плідники у віці 2 років і старше 

Барани у віці 1 року, відібрані для ремонту стада 

Барани у віці 1 року для реалізації 

Вівцематки дорослі 

дата зважування і стриження 

клас 

дата зважування і стриження 

клас 

дата зважування і стриження 

клас 

дата зважування і стриження 

клас 

еліта 

усього 

еліта 

усього 

еліта 

II 

усього 

еліта 

II 

III 

IV 

усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 
 
 
 
 
 
Порода  

Зважено, голів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна маса, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Середня жива маса 1 голови, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Острижено, голів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настрижено вовни, кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній настриг вовни з 1 голови, кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переярки 

Ярки у віці 1 року 

дата зважування і стриження 

клас 

дата зважування і стриження 

клас 

еліта 

II 

III 

IV 

усього 

еліта 

II 

III 

IV 

усього 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Характеристика стада овець за результатами індивідуального бонітування

Статево-вікові групи 

Кількість індивідуально пробонітованих тварин, голів 

Кількість тварин, що мають складчастість шкіри типу, голів 

Кількість тварин з довжиною вовни (см), голів 

С 

С+ 

С- 

14 і >

13,5 

13 

12,5 

12 

11,5 

11 

10,5 

10 

9,5 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порода _______________ 

Барани-плідники дорослі (основні та ремонтні) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Барани у віці 1 року,
відібрані для:
ремонту стада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реалізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барани у віці 1 року для реалізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матки дорослі:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класу еліта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переярки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класу еліта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярки у віці 1 року:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класу еліта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість тварин з довжиною вовни (см), голів 

Кількість тварин з густотою вовни, голів 

Кількість тварин з вирівняністю вовни в руні, голів 

Кількість тварин з тониною - якістю вовни за брадфордською класифікацією, голів 

70 і вище 

64 

60 

58 

56 

50 

48 

46 

44 

нижче 44 

8,5 

7,5 

6,5 

середня довжина

ММ 

М 

М+ 

М- 

В 

В+ 

В- 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статево-вікові групи 

Кількість тварин індивідуально пробонітованих 

Кількість тварин з жиропотом 

Кількість тварин з конституцією та розвитком кістяка 

Кількість тварин із загальною оцінкою 

Річний настриг вовни в середньому в господарстві на 1 острижену голову за рік 

Вихід чистого волокна, % 

ж 

ж- 

ж= 

ж+ 

К 

КН 

КГ 

00000 

0000 

000 

00 

немитої 

митої 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порода __________ 

Барани-плідники дорослі (основні та ремонтні) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Барани у віці 1 року,
відібрані для:
ремонту стада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

реалізації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Матки дорослі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

класу еліта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I класу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Переярки: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

класу еліта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I класу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ярки у віці 1 року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

класу еліта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I класу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV Характеристика вівцематок і ярок-рекордисток*

N з/п 

Порода 

Рік народження 

Номер тварини 

Походження 

Продуктивність 

Рік і результати останнього бонітування

настриг вовни, кг 

жива маса 

ідентифікаційний 

у ДКПТ 

лінія барана 

ідентифікаційний N батька 

ідентифікаційний N матері 

у поточному році 

максимальний за період життя 

у поточному році 

максимальна за період життя 

немитої 

митої 

дата стриження 

немитої 

митої 

дата зважування 

кг 

дата зважування 

кг 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Зазначається характеристика: 20 маток, 20 переярок і 20 ярок у віці 1 року.

V Характеристика баранів-плідників*

N
з/п 

Порода 

Рік народження 

Номер барана 

Походження барана 

Продуктивність барана 

ідентифікаційний 

у ДКПТ 

лінія барана 

ідентифікаційний N батька 

ідентифікаційний N матері 

настриг вовни, кг 

жива маса 

у поточному році 

максимальний за період життя 

у поточному році 

максимальна за період життя 

немитої 

митої 

дата зважування 

немитої 

митої 

дата зважування 

кг 

дата зважування 

кг 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначається характеристика баранів-плідників (основні і резервні) у віці 2 років і старше, ремонтних і тих, що працюють у власному стаді.

Рік і результати останнього бонітування 

Результати перевірки баранів за якістю потомства 

Закріплення барана за матками* 

N отари 

клас маток 

якість маток 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється восени.

VI Календарний план племінної роботи на 20__ р.

N з/п 

Найменування робіт 

Обсяг робіт 

Термін виконання 

Виконавці 

N з/п 

Найменування робіт 

Обсяг робіт 

Термін виконання 

Виконавці 

Мічення, зважування та опис при народженні ягнят зимового ягніння - голів  

  

  

  

12 

Мічення індивідуальними номерами молодняку поточного року народження перед відбивкою - голів 

  

  

  

Мічення, зважування та опис при народженні ягнят весняного ягніння - голів  

  

  

  

13 

Бонітування і зважування молодняку поточного року народження, відбір молодняку для ремонту стада - голів 

  

  

  

Занесення в картки племінних маток даних щодо результатів парування та ягніння - голів 

  

  

  

14 

Формування отар, вибракування старих і хворих маток, підготовка до раннього парування - голів  

  

  

  

Весняне бонітування овець - голів 

  

  

  

15 

Перевірка якості сперми племінних баранів, привчання молодих баранів до парування - голів 

  

  

  

Облік продуктивності стада, відбір рун і зразків вовни для дослідження в період стриження 

  

  

  

16 

Обробка результатів бонітування молодняку поточного року народження, виявлення попередніх результатів підбору минулого року 

  

  

  

Запис у картки племінних маток даних щодо їх продуктивності та бонітування їх приплоду народження минулого року - голів 

  

  

  

17 

Занесення в картки племінних маток даних бонітування їх приплоду поточного року народження - голів 

  

  

  

Представлення даних для запису тварин до ДКПТ - голів 

  

  

  

18 

Складання плану парування та індивідуальне закріплення баранів на маток (запис у журналі парування) 

  

  

  

Відсилання в лабораторію вовни рун і зразків для дослідження 

  

  

  

19 

Запис парування маток, які стоять на індивідуальному обліку та ін. - голів 

  

  

  

Складання звіту щодо проведення бонітування 

  

  

  

20 

Запис у племкартки даних щодо продуктивності та племінного використання тварин - голів 

  

  

  

10 

Обробка даних бонітування та продуктивності молодняку народження минулого року для виявлення остаточних результатів підбору позаминулого року  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підготовка журналів та відомостей на племінних тварин, призначених для племреалізації 

  

  

  

М. П. 

Керівник (власник) господарства ______________
                                                                            (підпис, П. І. Б.) 

Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) __________
                                                                                         (підпис, П. І. Б.) 

  

  

Головний зоотехнік ___________________________
                                                                      (підпис, П. І. Б.) 

Висновки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 6-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ВІДОМІСТЬ
якісного складу стада смушкових овець

за 20__ рік

Наявність овець усього, голів 

Баранів-плідників 

Вівцематок і ярок старше 1 року 

усього, голів 

у тому числі класу 

смушкового типу 

усього, голів 

у тому числі класу 

смушкового типу 

еліта 

жакетного 

ребристого 

плоского 

еліта 

II 

жакетного 

ребристого 

плоского 

кавказького 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Середня жива маса перед паруванням (осіменінням), кг 

Вгодованість 

з них вівцематок і ярок старше 1 року за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства 

усього 

у тому числі 

смушкового типу 

вища 

середня 

нижче середньої 

еліта 

жакетного 

ребристого 

плоского 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

голів 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

АКТ N ____
про підсумки класного бонітування овець

від "___" ____________ 20__ року

Комісія у складі: керівник господарства (власник) ______________________

Члени комісії ______________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________

склала цей акт про те, що з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ року бонітером __________________ проведено бонітування овець. Із загальної кількості овець, що підлягають бонітуванню: ___ голів, пробонітовано ___ голів з віднесенням їх до відповідних класів

____________
* Непотрібне закреслити.

Порода 

Клас дорослих овець

Клас молодняку народження 20__ р. 

еліта 

II 

III 

IV 

позакласні

усього

еліта 

II 

III 

IV 

позакласні

усього

Барани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Непотрібне закреслити.

З пробонітованого поголів'я: 

дорослих 

баранів          голів
————————
 

Непробонітованими залишилось ___ голів 

у тому числі: 

баранів               голів
——————————

  

баранів у віці 1 року         голів
—————————————

баранів у віці 1 року      голів
—————————————

  

матки ______ голів 

матки ______ голів 

  

ярки у віці 1 року ___ голів 

ярки у віці 1 року ___ голів 

Пробонітовані вівці помічені* _____________ відповідно до Інструкції з бонітування овець.

Для відтворення поголів'я в 20__ р. призначаються барани, голів: для парування маток як основні плідники для штучного осіменіння ___, резервні для штучного осіменіння ___, для ручного парування ___, для вільного парування ___. 

Виділено баранів-пробників _____ голів, з них дорослих ____ і 20__ р. народження ____ голів.

Для ремонту стада виділено баранів ______ голів: у віці 1 року ___, з них класу "еліта" ___, I класу ___. 

Як пробників виділено всього баранів __ голів, з них дорослих _______ і 20__ р. народження _____, голів.

Для племреалізації визначено баранів 20__ р. народження, дорослих ___ голів. Усього _____ голів, з них класу "еліта" ___ голів, I класу ___ голів.

Усі призначені для племреалізації барани індивідуально пробонітовані.

Стан вгодованості овець ___________________________________

Стан вовнового (пухового) покриву овець _________________________

 

Керівник (власник) господарства _________ 

Експерт-бонітер _____________ 

Члени комісії _____________________________________________________
                                                                    (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________

____________
* Вищипи, татуювання або бирки.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 7-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

АКТ N ___
про ягніння смушкових вівцематок

з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ року 

I Результати ягніння

N з/п 

Дата ягніння 

Наявність вівцематок, голів 

Окотилося вівцематок нормально, голів 

Одержано ягнят від нормального ягніння, голів 

Абортувало вівцематок, голів 

Від них одержано викиднів, голів 

Загинуло та дорізано суягних маток, голів 

Одержано приплоду ягнят, голів 

на 01.01.20__ 

на початок ягніння 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі з товарною шкуркою 

усього 

у тому числі 

від них одержано випоротків, штук 

усього 

у тому числі 

з двійнями 

з трійнями 

усього 

у тому числі з товарною шкуркою 

живих 

мертво-
народ-
жених, викид-
нів, випо-
ротків з товар-
ними шкур-
ками

двійнями 

трійнями 

ярок 

баран-
чиків

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього з початку ягніння 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Забито живих ягнят на смушки, голів 

Пробонітовано ягнят, голів 

Залишилося непробонітовано ягнят, голів 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

ярок 

баранчиків 

ярок 

племінних баранчиків 

баранчиків на м'ясо 

ярок 

баранчиків 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II Відправлення ягнят на забійний пункт

Дата відправлення 

Номер накладної 

Забарвлення ягнят 

Відправлено, голів 

Крім того, викидні, випоротки з товарною шкуркою  

усього 

живих 

мертвонароджених, викиднів, випоротків з товарними шкурками 

ягнята, що вибули після бонітування 

ярок 

баранчиків 

ярки 

племінні баранчики 

баранчики на м'ясо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ВІДОМІСТЬ
закріплення плідників за матками на період парування (осіменіння)

за 20__ рік

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана 

Номер отари, ферми 

Порода маток 

Вік маток 

Клас маток 

Наявність маток, голів 

Дата початку парування (осіменіння) 

Інформація про закріпленого барана

усього в отарі 

з них закріплено за плідником 

ідентифікаційний N  

походження 

рік народження плідника 

ідентифікаційний N матері 

ідентифікаційний N батька 

N лінії 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інформація про закріпленого барана

результати бонітування барана

настриг вовни, кг 

жива маса восени, кг 

результати перевірки сперми 

призначення для парування (основний, резервний) 

максимальний 

у поточному році 

максимальна 

у поточному році 

об'єм еякуляту, мл 

оцінка сперми, балів 

немитої 

митої 

немитої 

митої 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Виключено

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 9-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ОСТАТОЧНА
відомість з парування (осіменіння) овець

за 20__ рік

N
з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові старшого чабана 

Номер отари, ферми 

Наявність маток на початок парувальної кампанії, голів 

Порода, породність, клас 

Вгодованість 

Вік спарованих (осімінених) маток 

Дата початку парування (осіменіння) 

Кількість маток, яких парували (осіменяли), голів 

Дата закінчення парування (осіменіння) 

Кількість спарованих маток із застосуванням ручного парування, голів 

Спаровано (осімінено) маток 

Дата початку використання баранів для докриття 

1 раз 

2 рази 

3 рази 

усього, голів 

до наявних на початок парування, % 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишилось ялових маток, голів 

Ідентифікаційний N закріпленого барана

Результативність парувань (осіменінь) бараном

Прізвище, ім'я та по батькові техніка 

1 парування (осіменіння) 

2 парування (осіменіння) 

3 парування (осіменіння) 

4 парування (осіменіння) 

основного 

резервного 

ідентифікаційний N барана 

осімінено маток, голів 

ідентифікаційний N барана
 

осімінено маток, голів  

ідентифікаційний N барана
 

осімінено маток, голів 

ідентифікаційний N барана

осімінено маток, голів 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Виключено

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 10-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ОСТАТОЧНА
відомість про результати ягніння овець

за 20__ рік

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана 

Номер отари 

Порода 

Вік маток 

Клас маток 

Дата початку парування 

Характеристика фізіологічного стану маток 

наявність маток, голів 

з них 

на 01.01.20__

на початок ягніння 

ягнилося, голів 

абортувало, голів 

загибель і доріз маток під час ягніння, голів 

залишилось ялових 

які окотилися 

які не окотилися 

усього, голів 

питома вага до наявності маток на початок ягніння, % 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата початку ягніння 

Народилося ягнят, голів 

Загибель ягнят під час ягніння 

Дорізано на смушки, голів 

Наявність ягнят на кінець ягніння 

Примітки 

живих 

мертвих 

усього 

питома вага до кількості маток, які ягнилися, % 

усього, голів 

питома вага до кількості ягнят, які народилися живими, % 

усього, голів 

питома вага до наявності маток, % 

на 01.01.20__

на початок ягніння 

які ягнилися 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 11-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ОСТАТОЧНА
відомість про відлучення ягнят від маток

за 20__ рік

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана 

Номер отари, ферми 

Наявність маток, голів 

Народилося живих ягнят

Дата відлучення 

Відлучено ягнят, голів 

усього, голів 

з них 

усього, голів  

питома вага до наявності маток, % 

середня жива маса 1 голови, кг 

на 01.01.20__  

на початок ягніння 

загинуло за період від ягніння до відлучення 

дорізано, голів 

на 01.01.20__  

на початок ягніння 

усього, голів 

питома вага до числа народжених, % 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відлучено ягнят, голів 

Примітки 

у тому числі 

баранчиків

валашків 

ярок

усього 

жива маса, кг 

усього 

жива маса, кг 

усього 

жива маса, кг 

усіх 

середня жива маса 1 голови 

усіх 

середня жива маса 1 голови 

усіх 

середня жива маса 1 голови 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 12-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

 

 

Код 

  

  

  


Господарство ___________________  

Район _________________________ 

Область ________________________  

ОСТАТОЧНА
відомість про результати весняного (осіннього) стриження овець

за 20__ рік

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана 

Номер отари 

Порода, породність 

Стать 

Вік 

Клас 

Наявність поголів'я в отарі, голів 

Дата стриження 

Фактично настрижено вовни, кг 

Вихід чистого волокна, % 

Настрижено вовни в перерахунку на чисте волокно, кг 

на 01.01.20__  

на початок стриження 

фактично острижено 

початок 

кінець 

усього 

у середньому на 1 голову 

усього 

у середньому на 1 голову 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вид вовни  

Результати класирування вовни  

рунна вовна  

разом  

вовна   

основна  

пожовкла  

58 - 56 якість  

базова  

звалок  

з тавром, що змивається  

кольорова в тонкій немериносовій  

неоднорідна в напівтонкій  

за довжиною, мм  

за тониною, якість  

за станом  

неоднорідна  

нижчих сортів  

I  

II  

III  

IV  

70  

64  

60  

58 - 56  

50  

48 - 46  

44 і нижче  

вільна від засмічення  

малоза-
смічена 

дуже засмічена  

дефектна  

засмічено дефектна 

напів-
груба 

груба  

у тому числі  

разом  

I-I  

I-II  

II-I  

II-II  

обніжка  

клюнкер  

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва 
з Головдержплемінспекцією 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(форма N 13-в із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 р. N 104)

Опрос