Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Примерного положения о порядке предоставления отделами регистрации актов гражданского состояния дополнительных платных услуг правового и технического характера физическим и юридическим лицам

Минюст
Положение, Приказ от 01.08.2003 № 94/5
Утратил силу

Про затвердження Примірного положення про порядок надання відділами реєстрації актів цивільного стану додаткових платних послуг правового та технічного характеру фізичним та юридичним особам

Наказ Міністерства юстиції України
від 1 серпня 2003 року N 94/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2003 р. за N 664/7985

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 28 листопада 2007 року N 1177/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 27 грудня 2010 року N 3335/5)

(У назві наказу, Примірного положення та далі за текстом слова "громадянам та організаціям" замінено словами "фізичним та юридичним особам" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 28 листопада 2007 року N 1177/5)

У зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України та відповідно до статті 17 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану", а також з метою забезпечення у відділах реєстрації актів цивільного стану відповідного порядку організації та надання додаткових платних послуг правового та технічного характеру НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про порядок надання відділами реєстрації актів цивільного стану додаткових платних послуг правового та технічного характеру фізичним та юридичним особам, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра юстиції України від 6 червня 1997 року N 43/5 "Про затвердження Примірного положення про порядок надання відділами реєстрації актів громадянського стану додаткових платних послуг правового та технічного характеру громадянам та організаціям і Примірного переліку додаткових платних послуг правового та технічного характеру, які можуть надаватись працівниками відділів реєстрації актів громадянського стану" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 1997 року за N 241/2045).

3. Директору Департаменту у справах цивільного стану громадян (Кунда В. В.) довести зазначене Примірне положення до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Єфіменка Л. В. та директора Департаменту у справах цивільного стану громадян Кунду В. В.

 

В. о. Міністра 

А. П. Заєць 

 

Примірне положення
про порядок надання відділами реєстрації актів цивільного стану додаткових платних послуг правового та технічного характеру фізичним та юридичним особам

(У тексті Примірного положення слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції" замінено словами "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 28 листопада 2007 року N 1177/5)

1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 17 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану".

2. Працівники відділів реєстрації актів цивільного стану надають додаткові платні послуги правового та технічного характеру, які не передбачені цим Законом.

3. Діяльність відділів реєстрації актів цивільного стану щодо надання додаткових платних послуг правового та технічного характеру спрямована на всебічне оперативне забезпечення фізичних та юридичних осіб послугами правового та технічного характеру з метою реалізації їх прав, свобод і законних інтересів.

4. Організаційне забезпечення та методологічне керівництво роботою відділів щодо надання додаткових платних послуг правового та технічного характеру здійснюється Департаментом у справах цивільного стану громадян та Господарсько-фінансовим департаментом Міністерства юстиції України через Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.11.2007 р. N 1177/5)

5. Додаткові послуги правового та технічного характеру надаються за тарифами, які встановлюються відповідно до чинного законодавства.

6. Плата за надання додаткових послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахунку в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами. За надану платну послугу заявнику виписується квитанція, в якій конкретно перераховуються кількість і вартість наданих послуг. Після оплати послуг квитанція надається заявником до відділу реєстрації актів цивільного стану, дані якої заносяться до Реєстру обліку наданих працівниками відділу реєстрації актів цивільного стану додаткових послуг правового і технічного характеру, форма якого наведена у додатку, після чого квитанція повертається заявнику.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.11.2007 р. N 1177/5)

7. Відповідальними за порядок та правильність розрахунків за тарифами є начальник відділу та працівники, які надають додаткові послуги, відповідно до чинного законодавства.

8. Кошти, одержані від надання додаткових послуг правового і технічного характеру, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються на заходи, пов'язані з організацією надання послуг правового та технічного характеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників відділів реєстрації актів цивільного стану, крім державних службовців. Ці кошти також можуть бути використані на покриття витрат, які в повній мірі не забезпечені загальним фондом Державного бюджету на утримання відділів реєстрації актів цивільного стану.

9. Надходження, зберігання і витрачання коштів, отриманих за надані додаткові послуги правового і технічного характеру, здійснюються через спеціальний реєстраційний рахунок для обліку коштів, отриманих як плата за послуги, відкритий у Державному казначействі України, згідно з кошторисом, затвердженим Міністерством юстиції України.

10. За належну організацію надання додаткових платних послуг правового та технічного характеру, за правильність ведення обліку додаткових послуг правового і технічного характеру відповідальним є керівник відділу реєстрації актів цивільного стану згідно з чинним законодавством.

(пункт 10 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 28.11.2007 р. N 1177/5)

11. Звітність про надходження та використання коштів за надання додаткових платних послуг правового та технічного характеру подається районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) відділами реєстрації актів громадянського стану Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, а Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі - Міністерству юстиції України в установленому порядку.

12. При зверненні громадян до відділу реєстрації актів цивільного стану з питань, при розгляді яких можуть бути надані додаткові платні послуги правового та технічного характеру, слід з'ясувати, чи бажає особа, яка звернулась, одержати такі послуги, та попередити про їх вартість.

13. Працівники відділу реєстрації актів цивільного стану не повинні нав'язувати додаткові платні послуги правового та технічного характеру, якщо громадянин не має в них потреби або від них відмовляється.

14. Від сплати за надання додаткових платних послуг правового та технічного характеру звільняються громадяни, щодо яких передбачені пільги, встановлені п. 18 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито", та громадяни, які належать до категорії малозабезпечених.

 

Директор Департаменту у справах
цивільного стану громадян
 

 
В. В. Кунда
 

 

Реєстр
обліку наданих працівниками відділу реєстрації актів цивільного стану додаткових послуг правового і технічного характеру

 

Директор Департаменту у справах
цивільного стану громадян
 

 
В. В. Кунда
 

(Примірне положення доповнено додатком згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.11.2007 р. N 1177/5)

Опрос