Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к Правилам предоставления отчетности банками - участниками (временными участниками) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 20.06.2003 № 19
Утратил силу

Про затвердження змін і доповнень до Правил надання звітності банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 20 червня 2003 року N 19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2003 р. за N 661/7982

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 12

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 липня 2012 року N 4)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни і доповнення до Правил надання звітності банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 12 (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова
адміністративної ради
 

 
В. Кротюк
 

 

Зміни і доповнення до Правил надання звітності банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. В додатку 1 строки подання форм звітності N 1 Ф, 1-ТФ викласти в такій редакції:

"До 15-го числа після звітного періоду".

2. Пункт 3.2 додатка 2 викласти в такій редакції:

"3.2. Код файла B - Звіт про вклади фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звітний файл B "Звіт про вклади фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається банком - юридичною особою (головним банком) у цілому за банк до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому головний банк формує один файл зі зведеними даними за всі філії банку один раз на квартал до 15-го числа місяця, наступного за звітним. Звітний файл В надають тільки учасники (тимчасові учасники) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла B (кількість та суми вкладів фізичних осіб у національній та іноземній валюті (гривневий еквівалент) в розрізі діапазонів сум усього та сум, гарантованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб) буде формуватися форма N 1 Ф (квартальна) "Звіт про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" та форма N 1-ТФ (квартальна) "Звіт про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла B => LZZVT,

де:

L - може приймати значення:

1 - сума;

3 - кількість;

ZZ - може приймати значення:

10 - вклади всього;

11 - вклади всього в національній валюті;

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату);

20 - чисті вклади всього;

21 - чисті вклади в національній валюті;

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату);

30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату);

40 - нараховані витрати всього;

41 - нараховані витрати в національній валюті;

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату);

V - може приймати значення:

1 - сума вкладів усього;

2 - сума вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

3 - сума вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

4 - сума вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

5 - сума вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

6 - сума вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше.

T - може приймати значення:

1 - вклади всього;

2 - вклади, гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду.

Для файла B будуть такі коди показників:

31011 - кількість вкладників усього;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

31012 - кількість вкладників усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

31022 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000* коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

____________
* Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому максимальне граничне значення 150000 тут і далі змінюється автоматично до встановленої гарантованої суми.

31032 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338). 

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 150001** - 200000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

____________
** Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому мінімальне граничне значення 150001 тут і далі змінюється автоматично до встановленої гарантованої суми.

31042 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

31052 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

31062 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11011 - сума вкладів усього;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11012 - сума вкладів усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11022 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11032 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11042 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11052 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11062 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11112 - сума вкладів усього в національній валюті за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11122 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11132 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11142 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11152 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11162 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент);

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338).

12011 - сума чистих вкладів усього;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12012 - сума чистих вкладів усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12022 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12032 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12042 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12052 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12062 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12112 - сума чистих вкладів усього в національній валюті за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12122 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12132 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12142 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12152 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12162 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент);

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12212 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12222 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12232 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12242 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12252 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12262 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис => R020(3320, 3330).

13012 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13022 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13032 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13042 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13052 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(3320, 3330).

13062 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті усього;

опис => R020(3320, 3330).

13112 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13122 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13132 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13142 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13152 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(3320, 3330).

13162 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) усього;

опис => R020(3320, 3330).

13212 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13222 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13232 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13242 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(3320, 3330).

13252 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(3320, 3330).

13262 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(3320, 3330).

14011 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів всього, за якими нараховані витрати;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14012 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14021 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14022 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14031 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14032 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14041 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14042 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14051 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14052 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14061 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14062 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14111 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати усього;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14112 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14121 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14122 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14131 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14132 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14141 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14142 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14151 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14152 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14161 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14162 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14211 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати усього;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14212 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14221 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14222 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14231 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14232 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 150000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14241 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14242 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 150001 - 200000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14251 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп.;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14252 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 200001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14261 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

14262 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;

опис => R020(2628, 2638, 3328, 3338).

ПРИМІТКИ:

1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Поточні рахунки фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.

2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів на закритих анонімних та кодованих рахунках.

3. Коди показників 15111, 16111 та 17111 виключаються.

4. При виявленні помилок Фонд повертає звітний файл банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду. Протягом двох робочих днів банк зобов'язаний повернути виправлений файл звітності".

3. Пункт 3.3 додатка 2 викласти в такій редакції:

"3.3. Код файла C - Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Звітний файл C "Дані про розрахунок регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається банком - юридичною особою (головним банком) у цілому за банк до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому головний банк формує один файл C зі зведеними даними за всі філії банку до 01.03.рррр зі звітними даними за станом на 31.12.рррр та до 01.09.рррр зі звітними даними за станом на 30.06.рррр кожного звітного року. Звітний файл С надають тільки учасники (тимчасові учасники) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла C буде формуватися форма "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла C => LBBBB, де:

сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:

L - може приймати значення: [1, 2, 3];

1 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) за балансовим рахунком;

2 - розмір щоквартального регулярного збору в нацвалюті, що підлягає сплаті до 15-го числа наступного кварталу за звітним періодом;

3 - розмір щоквартального регулярного збору в нацвалюті, що підлягає сплаті до 15-го числа другого наступного кварталу за звітним періодом;

сегмент, який визначає розрізи надання інформації:

BBBB - балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довідника НБУ "План рахунків НБУ та комерційних банків" та значення 0000 для показників "Усього сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) за балансовими рахунками 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338" і "Усього розмір щоквартального регулярного збору в нацвалюті (за балансовими рахунками 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3328, 3338), що підлягає сплаті".

Для файла C будуть такі коди показників:

12620 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 2620;

12622 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 2622;

12625 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 2625;

12628 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 2628 (у сумі доходів, нарахованих за рахунками 2620, 2622, 2625);

12630 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 2630;

12635 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 2635;

12638 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 2638;

12903 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 2903;

12909 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 2909;

13320 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 3320 (у сумі іменних ощадних/депозитних сертифікатів, придбаних фізичними особами);

13328 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 3328 (у сумі доходів, нарахованих за рахунком 3320);

13330 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 3330 (у сумі іменних ощадних/депозитних сертифікатів, придбаних фізичними особами);

13338 - сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) балансового рахунку 3338 (у сумі доходів, нарахованих за рахунком 3320);

10000 - усього сума залишку в нацвалюті (гривневий еквівалент) за балансовими рахунками 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3328, 3330, 3338;

20000 - усього розмір щоквартального регулярного збору в нацвалюті (за балансовими рахунками 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3328, 3330, 3338), що підлягає сплаті до 15-го числа наступного кварталу за звітним періодом;

30000 - усього розмір щоквартального регулярного збору в нацвалюті (за балансовими рахунками 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3328, 3330, 3338), що підлягає сплаті до 15-го числа другого наступного кварталу за звітним періодом.

ПРИМІТКИ:

1. При виявленні помилок Фонд повертає звітний файл банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду. Протягом двох робочих днів банк зобов'язаний повернути виправлений файл звітності.

2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за закритими анонімними та кодованими рахунками".

 

Головний економіст
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингу 

 
 
О. Л. Дещеня
 

Опрос