Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к Инструкции о порядке составления отчета о вкладах физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц - квартальная форма отчетности N 1Ф

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 20.06.2003 № 17
Утратил силу

Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1Ф

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 20 червня 2003 року N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2003 р. за N 659/7980

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року N 8

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 липня 2012 року N 5)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1Ф, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.10.2002 N 8 (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова
адміністративної ради
 

 
В. Кротюк
 

 

Зміни і доповнення до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1Ф

1. У пункті 1.2 розділу 1 вилучити слова:

"і своєчасністю та правильністю нарахувань і сплати банками зборів до Фонду".

2. Розділ 2 викласти в такій редакції:

"2. Порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду (форма N 1Ф)

Звітність складається у грошовій одиниці України. До звітності включається інформація за всіма вкладами фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валюті. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на звітну дату.

У разі розміщення одним вкладником у банку кількох вкладів у звітності у відповідній колонці зазначається загальна сума вкладів незалежно від виду валют.

Для банків - учасників Фонду звіт складається щоквартально відповідно до опису параметрів заповнення форми.

Опис параметрів заповнення форми N 1Ф.

Рядок 1 (вклади - усього) - визначається сума рядків 1.1 та 1.2. Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) дорівнює сумі рядків 2, 3, 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12. Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1, 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2, 4.2.

Рядок 2 (чисті вклади - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 "Поточні рахунки фізичних осіб", включаючи кошти приватних нотаріусів;

2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";

2625 "Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками";

2630 "Короткострокові депозити фізичних осіб";

2635 "Довгострокові депозити фізичних осіб";

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за закритими анонімними та кодованими рахунками;

2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами" - тільки в частині вкладів фізичних осіб.

Якщо в аналітиці рахунки 2620 та 2625 мають дебетове сальдо, то в розрахунок суми вкладів ці рахунки включаються із сумою "0" у діапазон до 1 грн.

Рядок 3 (ощадні сертифікати - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

3320 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів.

Рядок 4 (нараховані витрати - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2628 "Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

3328 "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3338 "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів.

У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників. Кількість вкладників указується тільки за рядком 1. При цьому незалежно від того, скільки вкладник має рахунків у банку (депозитних, поточних), його особа зазначається у звіті один раз, а суми вкладів за всіма його рахунками об'єднуються в загальну і відображаються у відповідних колонках звіту (до 1 грн., від 1 - 1500 грн. і т. ін.).

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їх розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення розмірів вкладів:

у колонці 4 - від 0,01 до 0,99;

у колонці 6 - від 1,00 до 1500,00;

у колонці 8 - від 1500,01 до 2000,00;

у колонці 10 - від 2000,01 до 5000,00;

у колонці 12 - від 5000,01 і більше.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому максимальні граничні значення у колонках 6 та 8 та мінімальні значення у колонках 8 та 10 змінюються автоматично до встановленої гарантованої суми.

Дані формуються щодо кожного вкладника відповідно до загального розміру всіх його вкладів в одному банку.

У колонці 1 зазначається кількість вкладників, яка дорівнює сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

За статтями, за якими відсутні показники, у відповідних колонках зазначаються нулі".

3. У пункті 3.1 розділу 3 число "1200" замінити на число "1500".

4. В останньому реченні пункту 3.1 розділу 3 після слів та цифр "максимальне граничне значення у колонці 6 та мінімальне значення у колонці 8" замінити на слова та цифри "максимальні граничні значення у колонках 6 та 8 та мінімальні значення у колонках 8 та 10".

5. У додатку змінити дату подання звітності з числа 20 на число 15.

6. У колонках 5, 6, 7, 8 додатка число "1200" замінити на число "1500".

7. Рядки 5, 6, 7 додатка виключити.

8. В останньому реченні додатка слова та цифри "максимальне граничне значення у колонці 6 та мінімальне значення у колонці 8" замінити на слова та цифри "максимальні граничні значення у колонках 6 та 8 та мінімальні значення у колонках 8 та 10".

 

Головний економіст відділу
 економічного аналізу та
поточного моніторингу 

 
 
О. Л. Дещеня
 

Опрос