Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о Государственном реестре производителей семян и посадочного материала

Министерство аграрной политики
Положение, Приказ от 29.05.2003 № 152
Утратил силу

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу

Положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 20 лютого 2013 року N 115)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено у відповідності до Законів України "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин" та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1182 "Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин".

1.2. Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу (далі - Реєстр) - перелік суб'єктів насінництва та розсадництва, яким надано право виробляти та реалізовувати насіння і садивний матеріал.

1.3. Реєстр вводиться з метою реєстрації суб'єктів насінництва і розсадництва, які мають право виробляти і реалізовувати насіння та садивний матеріал, а також здійснення контролю за дотриманням ними вимог чинного законодавства з питань насінництва і розсадництва.

2. Умови реєстрації виробників насіння і садивного матеріалу

2.1. Реєстрація суб'єктів насінництва і розсадництва проводиться на підставі наказу Міністерства аграрної політики України про видачу паспорта на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу та занесення його до Реєстру.

2.2. До Реєстру заносяться суб'єкти насінництва і розсадництва, які одержали паспорт на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу відповідних категорій (далі - паспорт).

2.3. Суб'єкти насінництва і розсадництва, що не занесені до Реєстру, не мають права виробляти насіння та садивний матеріал для реалізації.

2.4. Реєстрація суб'єктів насінництва і розсадництва, які отримали паспорт, проводиться шляхом унесення в Реєстр відомостей, указаних у паспорті та документах, поданих для проведення атестації.

2.5. У процесі ведення Реєстру до нього вносяться додаткові записи стосовно змін категорій насіння, садивного матеріалу, культури, сорту, гібриду, ліцензій на використання сорту.

2.6. Суб'єкти насіння і садивного матеріалу про всі зміни категорій насіння, садивного матеріалу, культури, сорту, гібриду, ліцензій на використання сорту зобов'язані повідомляти в 10-денний термін Державну службу з охорони прав на сорти рослин.

3. Порядок ведення Реєстру

3.1. Реєстр за дорученням Міністерства аграрної політики України веде Державна служба з охорони прав на сорти рослин.

3.2. Реєстр являє собою зброшуровані, пронумеровані книги, скріплені печаткою Міністерства аграрної політики України.

3.3. До Реєстру вносяться відомості:

- реєстраційний номер виробника насіння і садивного матеріалу (перші дві цифри вказують рік унесення запису, наступні дві - порядковий номер запису);

- назва виробника насіння і садивного матеріалу, його поштова і юридична адреса, банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер);

- ботанічний таксон, назва сорту, дата державної реєстрації сорту;

- свідоцтво про державну реєстрацію сорту (нотаріально завірена копія);

- власник сорту;

- категорія та кількість насіння, садивного матеріалу, на вирощування яких дається ліцензія на використання сорту;

- дата видачі, номер паспорта та строк його чинності;

- номер ліцензійного договору на використання сортів рослин, укладеного між власником сорту і виробником насіння, та термін його чинності.

3.4. Щорічно Державна служба з охорони прав на сорти рослин видає перелік суб'єктів насінництва та розсадництва, який є витягом з Реєстру, забезпечує його публікацію в офіційному бюлетені Державної служби з охорони прав на сорти рослин.

4. Виключення суб'єктів насінництва і розсадництва з Реєстру

4.1. Підставою для прийняття рішення щодо виключення суб'єкта насінництва і розсадництва з Реєстру може бути:

- закінчення терміну ліцензійного договору між власником сорту та виробником насіння;

- ліквідація (реорганізація) суб'єкта насінництва і розсадництва;

- несвоєчасне подання до Державної служби з охорони прав на сорти рослин відомостей про зміни категорій насіння, садивного матеріалу, культури, сорту, гібриду, ліцензії на використання сорту;

- подання Української державної насіннєвої інспекції, Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Головної державної інспекції з карантину рослин України, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції та їх регіональних підрозділів, у межах своєї компетенції, щодо порушення суб'єктами насінництва і розсадництва атестаційних вимог та законодавства з охорони прав на сорти рослин.

4.2. Виключення суб'єктів насінництва і розсадництва з Реєстру здійснюється за наказом Міністерства аграрної політики України, про що в Реєстрі робиться відповідний запис.

4.3. Рішення щодо виключення суб'єктів насінництва і розсадництва з Реєстру може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

 

Начальник Департаменту ринків
 рослинництва та розвитку насінництва
 

 
В. Сорока 

Опрос