Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения таможенного оформления товаров, вывозимых железнодорожным транспортом, с использованием общей грузовой таможенной декларации

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 02.06.2003 № 380
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації

Наказ Державної митної служби України
від 2 червня 2003 року N 380

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2003 р. за N 590/7911

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 21 серпня 2003 року N 570
,
 від 26 грудня 2003 року N 915
,
 від 15 липня 2004 року N 522
,
 від 16 грудня 2008 року N 1414

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 30 травня 2012 року N 651)

(В назві й тексті наказу й додатка до нього слова "Тимчасовий порядок" замінено словом "Порядок" у відповідному відмінку згідно з наказом Державної митної служби України від 26 грудня 2003 року N 915) 

З метою спрощення процедури митного оформлення однорідної продукції, що регулярно вивозиться у великих обсягах за межі митної території України залізничним транспортом одним підприємством за одним договором (контрактом) зі зміною або без зміни транспортного засобу на митному кордоні України, і впровадження чергового етапу системи контролю за доставкою вантажів у митниці призначення відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335, зі змінами й доповненнями, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації, що додається.

2. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С. М.) і Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В. П.) у місячний термін після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити введення в експлуатацію програмно-інформаційного комплексу для здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення з використанням Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України відповідно до пункту 3 наказу Держмитслужби України від 08.12.98 N 771.

4. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Іванюка М. М.

Цей наказ набирає чинності через 30 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Останній абзац наказу виключено 

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 26.12.2003 р. N 915)

 

В. о. Голови Служби 

О. Єгоров 

 

Порядок проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації

(У тексті Порядку слова "Порядок заповнення граф ВМД" в усіх відмінках замінено словом "Інструкція" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної митної служби України від 16 грудня 2008 року N 1414)

1. Загальні положення

Цей Порядок розроблено з метою спрощення процедури митного оформлення однорідної продукції (далі - товари), що регулярно вивозиться у великих обсягах за межі митної території України залізничним транспортом одним підприємством (далі - суб'єкт ЗЕД) за одним договором (контрактом) з перевантаженням або без перевантаження цієї продукції на митному кордоні України, і впровадження чергового етапу системи контролю за доставкою вантажів у митниці призначення відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335, зі змінами й доповненнями (далі - Положення).

(розділ 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

2. Оформлення загальної вантажної митної декларації

2.1. Якщо товари регулярно вивозяться залізничним транспортом за межі митної території України одним суб'єктом ЗЕД за одним договором (контрактом), то митниця відправлення може дозволити цьому суб'єктові подавати загальну вантажну митну декларацію (далі - ЗВМД), що оформлюється на товари, які переміщуватимуться окремими партіями протягом певного періоду, погодженого з цією митницею.

2.2. Рішення про надання суб'єктові ЗЕД дозволу на подання ЗВМД приймається начальником митниці відправлення або вповноваженою ним особою на підставі заяви цього суб'єкта. Форма заяви наведена в додатку 1 до цього Порядку. У графі "Код за УКТЗЕД" поля 8 заяви зазначається чотиризначний код товару за УКТЗЕД.

(абзац перший пункту 2.2 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

До заяви додаються копії документів (зовнішньоекономічний договір (контракт) тощо), що підтверджують зазначені в ній відомості.

Заява реєструється митним органом у встановленому порядку й розглядається протягом 7 робочих днів після її реєстрації.

Зазначене рішення начальника митниці або вповноваженої ним особи оформлюється як резолюція на заяві та є підставою для подання ЗВМД суб'єктом ЗЕД. Відмова в дозволі на подання ЗВМД надається в письмовому вигляді на бланку митного органу й містить причини відмови.

(абзац четвертий пункту 2.2 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

2.3. У разі прийняття начальником митниці відправлення позитивного рішення суб'єкт ЗЕД заповнює ЗВМД згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, зі змінами (далі - Інструкція), і подає її митниці відправлення.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 26.12.2003 р. N 915,
 у редакції наказу Державної митної
 служби України від 16.12.2008 р. N 1414)

2.4. У разі неподання суб'єктом ЗЕД ЗВМД протягом 30 діб після отримання позитивного рішення за заявою воно стає недійсним.

2.5. Строк дії ЗВМД визначається суб'єктом ЗЕД за погодженням з митницею відправлення й може бути продовжений начальником митниці відправлення за заявою суб'єкта ЗЕД. Загальний строк дії ЗВМД не може перевищувати терміну дії зовнішньоекономічного контракту й 6 місяців з дати оформлення ЗВМД.

2.6. Після оформлення ЗВМД посадова особа митниці відправлення надсилає протягом 4 годин засобами електронного зв'язку до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України) електронну копію цієї ЗВМД.

2.7. Контроль за використанням ЗВМД у цій митниці здійснюється шляхом ведення Журналу контролю за використанням загальних вантажних митних декларацій, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку. Перший аркуш оформленої ЗВМД разом із заявою суб'єкта ЗЕД і комплектом документів до неї зберігається в окремій справі.

2.8. При відправленні залізничною станцією першої партії товарів за ЗВМД суб'єкт ЗЕД долучає до товаросупровідних документів четвертий аркуш ЗВМД.

При відправленні наступних партій товарів замість четвертого аркуша ЗВМД долучається завірена суб'єктом ЗЕД копія п'ятого аркуша ЗВМД.

2.9. У разі переміщення експортних вантажів залізничним транспортом декларант уносить до графи 50 усіх основних аркушів ЗВМД відомості про залізницю, що приймає заявлені товари до перевезення.

При відправленні першої партії товарів за ЗВМД в перевізних документах та на зворотному боці четвертого основного аркуша ЗВМД проставляється календарний штемпель станції відправлення, яка прийняла вантаж до перевезення, що є свідченням узяття залізницями зобов'язання про дотримання митних правил. Для здійснення контролю за доставкою вантажу в митницю призначення копія четвертого основного аркуша ЗВМД передається до відділу контролю за доставкою вантажів митниці, що провела оформлення ЗВМД.

При відправленні наступних партій товарів календарний штемпель станції відправлення проставляється на двох примірниках копії п'ятого основного аркуша ЗВМД, завірених підписом і печаткою декларанта. Один примірник цієї копії передається декларанту для доставки разом з товаром у пункт пропуску на митному кордоні України. Для здійснення контролю за доставкою вантажу в митницю призначення другий примірник копії передається до відділу контролю за доставкою вантажів митниці, що провела оформлення ЗВМД.

Строк доставки вантажу в митницю призначення встановлюється відповідно до Положення з 24-ї години дати прийняття вантажу до перевезення, зазначеної в перевізних документах календарним штемпелем станції відправлення.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.9 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

2.10. Дозволяється проставлення посадовими особами митних органів відтиску штампа "Під митним контролем" і відтиску особистої номерної печатки на накладних, заповнених не в повному обсязі (відсутні номери накладних).

(розділ 2 доповнено пунктом 2.10 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 26.12.2003 р. N 915)

3. Вивезення товарів за межі митної території України й оформлення вантажної митної декларації

Після прийняття залізничною станцією товарів до перевезення суб'єкт ЗЕД подає митниці відправлення в паперовому й електронному вигляді Реєстр номерів вагонів і залізничних накладних (далі - Реєстр), форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

Строк подання Реєстру не повинен перевищувати 2 діб з дати прийняття залізничною станцією товарів до перевезення в межах строку доставки товарів у митницю призначення, установленого митницею відправлення.

Після отримання від суб'єкта ЗЕД Реєстру посадова особа митниці відправлення протягом 4 годин повинна передати засобами електронного зв'язку електронну копію Реєстру до ЄАІС Держмитслужби України.

(абзац третій розділу 3 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

3.1. Вивезення товарів за межі митної території України без перевантаження їх на митному кордоні України

3.1.1. Суб'єкт ЗЕД, що подав митниці відправлення ЗВМД з метою вивезення товарів залізничним транспортом за межі митної території України, у строк, що не перевищує 15 діб з дати фактичного вивезення товарів за межі митної території України, подає цій митниці вантажну митну декларацію (далі - ВМД), заповнену згідно з Інструкцією, і товаросупровідні документи.

(підпункт 3.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

Якщо при вивезенні товарів за межі митної території України без перевантаження останній день подання ВМД є вихідним або святковим, то можливе подання суб'єктом ЗЕД цієї ВМД наступного за вихідним чи святковим днем робочого дня.

(підпункт 3.1.1 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

3.1.2. Після оформлення ВМД її електронна копія протягом 4 годин передається засобами електронного зв'язку до ЄАІС Держмитслужби України.

(підпункт 3.1.2 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

3.1.3. При надходженні товарів до прикордонного пункту пропуску митниці призначення протягом установленого відповідно до Положення строку доставки посадова особа митниці призначення:

використовуючи канали оперативного зв'язку, перевіряє з персональної електронної обчислювальної машини, розміщеної в приміщенні структурного підрозділу митниці (далі - ПЕОМ), відповідність відомостей, зазначених у документах, що надійшли разом з товарами, відомостям, зазначеним в електронній копії Реєстру, і одразу вносить до ЄАІС Держмитслужби України відмітки про надходження товарів за цією ЗВМД у митницю призначення;

(абзац другий підпункту 3.1.3 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяги з електронних копій ЗВМД і Реєстру;

у графі А роздрукованого витягу з електронної копії ЗВМД проставляє відбиток особистої номерної печатки.

Четвертий аркуш або копія п'ятого аркуша ЗВМД і роздруковані витяги з електронних копій ЗВМД та Реєстру, завірені особистою номерною печаткою посадової особи прикордонного пункту пропуску митниці призначення, і товаросупровідні документи є підставою для пропуску товарів через митний кордон України.

(підпункт 3.1.3 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

3.1.4. Після пропуску товарів за межі митної території України посадова особа прикордонного пункту пропуску митниці призначення:

використовуючи канали оперативного зв'язку, одразу вносить з ПЕОМ до Реєстру інформацію про кількість товару, фактично вивезеного за межі митної території України;

(абзац другий підпункту 3.1.4 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

робить відмітку на зворотному боці четвертого або копії п'ятого аркуша ЗВМД про кількість товару, фактично вивезеного за межі митної території України, і завіряє цей запис особистою номерною печаткою.

3.2. Вивезення товарів за межі митної території України з перевантаженням їх на митному кордоні України

3.2.1. При надходженні товарів до прикордонного пункту пропуску митниці призначення протягом визначеного відповідно до Положення строку доставки посадова особа цього пункту пропуску:

використовуючи канали оперативного зв'язку, перевіряє з ПЕОМ відповідність відомостей, зазначених у документах, що надійшли разом з товарами, відомостям, зазначеним у Реєстрі, та одразу вносить до нього відмітки про надходження товарів за цією ЗВМД у митницю призначення;

(абзац другий підпункту 3.2.1 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяги з електронних копій ЗВМД і Реєстру;

у графі А роздрукованого витягу з електронної копії ЗВМД проставляє відбиток штампа "Під митним контролем".

(підпункт 3.2.1 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

3.2.2. Четвертий аркуш або копія п'ятого аркуша ЗВМД і роздруковані витяги з електронних копій ЗВМД і Реєстру, завірені особистою номерною печаткою посадової особи прикордонного пункту пропуску митниці призначення, та товаросупровідні документи є підставою для пропуску товарів через митний кордон України.

(підпункт 3.2.2 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

3.2.3. Після пропуску товарів за межі митної території України посадова особа прикордонного пункту пропуску митниці призначення:

використовуючи канали оперативного зв'язку, одразу вносить з ПЕОМ до Реєстру інформацію про кількість товару, фактично вивезеного за межі митної території України;

(абзац другий підпункту 3.2.3 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

робить відмітку на зворотному боці четвертого або копії п'ятого аркуша ЗВМД про кількість товару, фактично вивезеного за межі митної території України, і завіряє цей запис особистою номерною печаткою.

3.2.4. Для оформлення ВМД митницею відправлення суб'єкт ЗЕД протягом 15 діб після фактичного вивезення товарів за межі митної території України повинен подати цій митниці:

(абзац перший підпункту 3.2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 21.08.2003 р. N 570)

документи, завірені посадовою особою митниці відправлення, що підтверджують факт відправлення товарів (залізничні накладні тощо);

документи, що підтверджують фактичне вивезення товарів за межі митної території України, завірені посадовою особою прикордонного пункту пропуску митниці призначення у випадках, передбачених законодавством (коносамент, маніфест тощо);

(абзац третій пункту 3.2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 26.12.2003 р. N 915)

документи, потрібні для здійснення митного оформлення таких товарів відповідно до митного режиму експорту.

3.2.5. При зверненні суб'єкта ЗЕД до митниці відправлення з метою оформлення ВМД посадова особа цієї митниці:

роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяги з електронних копій ЗВМД і Реєстру;

перевіряє відповідність відомостей, що підтверджують фактичне відправлення й фактичне вивезення товарів за межі митної території України, відомостям, зазначеним у витягах з електронних копій ЗВМД, Реєстру та в електронній копії ВМД;

здійснює оформлення ВМД;

протягом 4 годин після завершення оформлення ВМД передає каналами оперативного зв'язку її електронну копію з ПЕОМ до ЄАІС Держмитслужби України;

(абзац п'ятий підпункту 3.2.5 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

передає четвертий аркуш ВМД до відділу контролю за доставкою вантажів.

3.2.6. Товари, що надійшли до митниці призначення за ЗВМД, але не вивезені за межі митної території України, після оформлення останньої ВМД на фактично вивезений товар знімаються з митного контролю в разі закінчення строку дії ЗВМД або за письмовим зверненням суб'єкта ЗЕД.

(пункт 3.2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 26.12.2003 р. N 915)

3.2.7. При потребі вивезення за межі митної території України товару, що надійшов до митниці призначення, але не вивезений за межі цієї території та знятий з митного контролю у зв'язку із закінченням строку дії ЗВМД, суб'єкт ЗЕД повинен звернутися до цієї митниці з метою митного оформлення цього товару.

 

Начальник Управління
технологій митного контролю
 

 
С. Сьомка 

 

ЗАЯВА* N _______________________
                   (код митниці / рік / номер)
про митне оформлення товарів, що вивозяться, з використанням загальної ВМД

Додаток 1 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 21 серпня 2003 року N 570,
у зв'язку з цим додатки 2, 3, 4 вважати відповідно додатками 1, 2, 3)

 

ЗАЯВА N _________________
                                   (код митниці / рік / номер)
про митне оформлення товарів, що вивозяться, з використанням загальної ВМД

Повна назва підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України 

Код за ЄДРПОУ 

Номер облікової картки суб'єкта ЗЕД у митниці 

  

  

  

Юридична адреса, телефон 

  

Банківські реквізити
(назва банку, адреса, МФО, р/р)  

  

Відомості про декларанта (прізвище, ініціали, адреса) 

  

Номер договору (контракту) 

  

Опис товару 

N з/п 

Назва товару, маркування  

Код за УКТЗЕД  

Кількість товару або вага  

Фактурна вартість
(у валюті договору (контракту)) 

Код валюти  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Строк дії загальної ВМД 

  

10 

Примітки 

  

Зобов'язуюсь протягом п'ятнадцяти діб з дати фактичного вивезення товару за загальною ВМД за межі митної території України подати вантажну митну декларацію, заповнену в установленому порядку.

Про відповідальність згідно зі статтями 330, 355 Митного кодексу України попереджений.

Керівник підприємства 

__________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер підприємства 

__________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

"Оформлення загальної ВМД дозволяється"

Начальник митниці __________________________
                                                           (підпис, ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ р.

____________
* Примітку до додатка 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної митної служби України від 21.08.2003 р. N 570,
 від 15.07.2004 р. N 522)

 

Т. в. о. начальника Управління
технологій митного контролю
 

 
І. Ляденко 

 

Журнал контролю за використанням загальних вантажних митних декларацій

N з/п 

Номер і дата загальної ВМД 

Прізвище та ініціали посадової особи митного органу, що здійснила оформлення загальної ВМД 

Кінцевий термін дії загальної ВМД
(дд/мм/рр) 

Номер і дата вантажної митної декларації та/або вих. номер і дата заяви про анулювання загальної ВМД 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Управління
технологій митного контролю
 

  
С. Сьомка 

 

Реєстр N* _______ номерів вагонів і залізничних накладних на товар, відправлений "___" ____________ 200_ р. за загальною ВМД N _______

Номер залізничного вагона 

Номер залізничної накладної 

Номер товару за загальною ВМД 

Код товару згідно з УКТЗЕД 

Вага товару
в основній одиниці виміру 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Зазначається порядковий номер реєстру

Керівник підприємства 

__________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

Декларант 

__________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

Печатка
підприємства

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 26.12.2003 р. N 915)

 

Начальник Управління
технологій митного контролю
 

 
С. Сьомка
 

Опрос