Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения уполномоченного заведения экспертизы сортов растений

Государственная служба по охране прав на сорта растений
Порядок, Приказ от 20.06.2003 № 159
действует с 18.07.2003

Про затвердження Порядку визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин

Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 20 червня 2003 року N 159

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2003 р. за N 553/7874

Відповідно до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1182, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин, що додається.

2. Українському інституту експертизи сортів рослин (Гончар О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та забезпечити опублікування Порядку визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин в офіційному бюлетені Держсортслужби.

3. Скасувати наказ Держсортслужби від 27.05.2003 N 137 "Про затвердження Порядку визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Бочкарьова А. М.

 

Голова 

В. Волкодав 

 

Порядок
визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1182.

1.2. Цей Порядок визначає вимоги до експертного закладу, правила визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин.

2. Вимоги до експертного закладу

2.1. Закладом експертизи можуть бути науково-дослідні інститути або інші установи, які ведуть дослідження в галузі генофонду рослин, генетики, описової морфології, сортознавства, захисту рослин, біохімії, переробки сільськогосподарської продукції, що мають колекції сортів рослин, генетичних маркерів, хвороб, які необхідні для проведення експертизи сортів рослин, пройшли державну акредитацію і отримали свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію з питання організації і проведення наукової і науково-технічної експертизи.

2.2. Заклад експертизи повинен мати кваліфікованих спеціалістів, які володіють сучасними методами експертизи сортів рослин.

2.3. Установі, яка набуватиме правового статусу Закладу експертизи з охорони прав на сорти рослин (далі - Установа-кандидат), необхідно мати:

2.3.1. Для відкритого ґрунту:

наявність дослідних ділянок, розсадників;

методики проведення експертизи сортів рослин;

первинну документацію досліджень (польові журнали з фенологічних спостережень та біометричних вимірів; журнали з експертизи на вирізняльність, однорідність та стабільність (далі - ВОС-тест));

кваліфікованих спеціалістів, які володіють сучасними методами експертизи сортів рослин та відповідальні за кінцеві експертні висновки;

можливість визначення та оцінки кількісних ознак для встановлення однорідності на основі математично-статистичної обробки даних.

2.3.2. Для закритого ґрунту:

наявність діючих споруд закритого ґрунту;

методики проведення експертизи сортів рослин у закритому ґрунті;

забезпечення мікроклімату відповідно до встановлених вимог для кожного виду рослин;

первинну документацію досліджень у закритому ґрунті (журнали з фенологічних спостережень та біометричних вимірів, журнали з експертизи на ВОС-тест);

кваліфікованих експертів, які володіють сучасними методами експертизи сортів рослин та відповідальні за кінцеві експертні висновки;

можливість визначення та оцінки кількісних ознак для встановлення однорідності на основі математично-статистичної обробки даних.

3. Вимоги до експерта Закладу експертизи

3.1. Експертами Закладу експертизи можуть бути фізичні особи, які пройшли державну акредитацію і мають свідоцтва на проведення наукової та науково-технічної експертизи в галузі селекції, насінництва, рослинництва та сортовивчення або інший документ, що його замінює.

3.2. Експерт повинен мати практичний досвід роботи в галузі селекції, насінництва, рослинництва та сортовивчення не менше 10 років, високу кваліфікацію, знання з питань експертизи, володіти декількома альтернативними чи схожими методиками експертизи сортів рослин.

3.3. Експерт повинен безпосередньо здійснювати експертизу та персонально відповідати за достовірність, повноту й об'єктивність аналізів, відповідати вимогам завдання на проведення експертизи та чинного законодавства.

4. Правила визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин

4.1. Для визначення Закладу експертизи на проведення кваліфікаційної експертизи Установа-кандидат подає до Держсортслужби заяву (додаток).

4.2. Для підготовки рішення щодо визначення закладу експертизи, що не входить в державну систему з охорони прав на сорти рослин, наказом Держсортслужби створюється комісія.

4.3. Комісія розглядає заяву і додані до неї документи:

завірену копію статуту Установи-кандидата;

свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію з питання організації і проведення наукової і науково-технічної експертизи;

довідку про наявність колекцій сортів рослин, генетичних маркерів, хвороб;

довідку про наявність дослідних ділянок, діючих споруд закритого ґрунту;

довідку про наявність методик проведення експертизи сортів рослин;

список експертів та копії свідоцтв на проведення ними наукової чи науково-технічної експертизи або інших документів, що можуть їх замінити;

довідку про наявність первинної документації для проведення експертизи рослин;

довідку про наявність методик та технічних засобів для проведення математично-статистичної обробки даних.

4.4. За результатами перевірки комісія готує пропозиції щодо визначення Установи-кандидата Закладом експертизи та подає їх на затвердження до керівництва Держсортслужби.

4.5. За висновками комісії Держсортслужба приймає рішення щодо визначення Установи-кандидата Закладом експертизи для проведення кваліфікаційної експертизи, яке затверджується наказом.

4.6. Держсортслужба та визначений Заклад експертизи укладають угоду про проведення конкретних досліджень.

 

Заступник
голови Держсортслужби
 

 
А. Бочкарьов
 

 

Штамп Установи-кандидата
в Заклади експертизи

ЗАЯВА

Прошу визначити _______________________________________________
                                                                              (назва Установи-кандидата) 

як заклад експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин для проведення окремих ланок кваліфікаційної експертизи сортів рослин.

До заяви додаються:

1. Завірена копія статуту Установи-кандидата.

2. Довідка про наявність колекцій сортів рослин, генетичних маркерів, хвороб.

3. Довідка про наявність дослідних ділянок, діючих споруд закритого ґрунту.

4. Довідка про наявність методик проведення експертизи сортів рослин.

5. Список експертів та копії сертифікатів на проведення ними наукової чи науково-технічної експертизи або інших документів, що можуть їх замінити.

6. Довідка про наявність первинної документації для проведення експертизи рослин.

7. Довідка про наявність методик та технічних засобів для проведення математично-статистичної обробки даних.

 

Керівник Установи-кандидата 

___________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

 

Заступник
голови Держсортслужби
 

 
А. Бочкарьов
 

Опрос