Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О формировании единого информационного массива данных об эмитентах ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 27.05.2003 № 233
Утратил силу

Про формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 травня 2003 року N 233

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2003 р. за N 516/7837

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13 квітня 2005 року N 180

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2014 року N 733)

З метою формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів та контролю за достовірністю інформації, яка оприлюднюється на фондовому ринку, та відповідно до пункту 15 статті 7 та пункту 8 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Заходів щодо реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку на 2001 - 2005 роки" від 14.08.2001 N 1046, розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 18.01.2003 N 25-р, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про впровадження системи оприлюднення інформації на фондовому ринку України" від 24.05.2001 N 173 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Доручити Агентству з розвитку інфраструктури фондового ринку України сформувати до 31.12.2004 єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів та забезпечити його підтримку в актуалізованому стані.

2. Затвердити Порядок формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів (додається).

3. Агентству з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Прилипко С. І.), юридичному управлінню (Волохов Л. А.) у місячний термін підготувати спільний з Комісією наказ щодо порядку доступу користувачів до єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів.

4. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (Величко О. Г.) спільно з юридичним управлінням (Волохов Л. А.) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

5. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Піскун Н. С.) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Волкова.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Порядок
формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів

Цей Порядок розроблено відповідно до п. 15 ст. 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Указів Президента України "Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України" від 26.03.2001 N 198/2001, "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 21.03.2002 N 280/2002, розпорядження Президента України "Про заходи щодо прискорення розвитку фондового ринку України" від 19.06.98 N 275/98-рп, постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Заходів щодо реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку на 2001 - 2005 роки" від 14.08.2001 N 1046, розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 18.01.2003 N 25-р, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) "Про впровадження системи оприлюднення інформації на фондовому ринку України" від 24.05.2001 N 173.

1. Загальні положення

1.1. Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів формується Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України (далі - Агентство) у вигляді архіву масиву даних в актуалізованому стані у визначеному Агентством форматі.

1.2. До єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів включається такий обсяг інформації:

1.2.1. річні звіти та фінансова звітність акціонерних товариств;

1.2.2. інформація про випуски цінних паперів, зареєстровані в Комісії;

1.2.3. інформація про власників акцій емітента в межах вимог до розкриття інформації, встановлених чинним законодавством;

1.2.4. постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів уповноваженими особами Комісії;

1.2.5. інформація емітентів, оприлюднена в офіційних друкованих виданнях Комісії.

(пункт 1.2 розділу 1 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2005 р. N 180)

2. Джерела формування та використання єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів

2.1. Джерелами формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів є відповідні інформаційні ресурси:

а) Комісії;

б) Агентства;

в) інформаційних агентств, визначених п. 2.4 цього Порядку, з якими Агентством укладено відповідні договори;

г) офіційних друкованих видань Комісії, з якими Агентством укладено відповідні договори;

(пункт 2.1 доповнено новим підпунктом "г" згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2005 р. N 180,
 у зв'язку з цим підпункт "г" уважати підпунктом "ґ")

ґ) інших установ, організацій, підприємств, отримані відповідно до чинного законодавства.

2.2. Агентство не здійснює безпосередньо збору інформації від емітентів цінних паперів чи інших інформаційних посередників.

2.3. Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів використовується відповідно до законодавства про інформацію для:

а) розкриття інформації у визначеному форматі на веб-сайті Агентства при безкоштовному і вільному доступі для користувачів;

б) розкриття інформації через регіональні центри громадської інформації, що створюються на базі територіальних підрозділів Агентства;

в) службового використання працівниками Комісії та інших державних органів;

г) аналітичних досліджень.

2.4. Для формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів Агентство укладає відповідні договори з інформаційними агентствами, які відповідають таким вимогам:

є юридичними особами та зареєстровані в Україні як суб'єкти інформаційної діяльності відповідно до Закону України "Про інформаційні агентства";

володіють доменною назвою, за якою розміщено власний веб-сайт.

Зразок договору між Агентством та інформаційними агентствами встановлюється Комісією.

(пункт 2.4 розділу 2 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2005 р. N 180)

2.5. Комісія оприлюднює перелік інформаційних агентств, з якими Агентством укладено відповідні договори, на офіційному веб-сайті Комісії, веб-сайті Агентства, в офіційних друкованих виданнях.

2.6. Для формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів Агентство укладає відповідні договори з офіційними друкованими виданнями Комісії. Зразок договору між Агентством та офіційними друкованими виданнями встановлюється Комісією.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.6 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2005 р. N 180,
 у зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.11 уважати відповідно пунктами 2.7 - 2.12)

2.7. З метою формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів та контролю за достовірністю інформації інформаційні агентства та офіційні друковані видання Комісії, з якими Агентством укладено відповідні договори, в терміни, визначені договором, надають Агентству отриману та розміщену ними інформацію. Договором можуть визначатися, зокрема, формат та обсяги передачі інформації.

(пункт 2.7 розділу 2 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2005 р. N 180)

2.8. Агентство забезпечує безстрокове зберігання єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів.

2.9. Агентство має право за запитами зацікавлених осіб засвідчувати ідентичність роздрукованих з офіційного веб-сайту Агентства форм документів.

2.10. Агентство подає до Комісії в паперовій та електронній формах перелік емітентів (найменування, код за ЄДРПОУ, територія /область/), інформація щодо яких була надана до Агентства.

2.11. Агентство щотижня інформує Комісію (територіальні управління та центральний апарат) про оприлюднення інформації з наданням переліку оприлюднених звітів та іншої інформації про емітентів.

2.12. Порядок доступу користувачів до єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів установлюється чинним законодавством України.

2.13. Датою оприлюднення інформації про емітентів уважається дата внесення до єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2005 р. N 180)

3. Утримання єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів

3.1. Утримання єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів здійснюється Агентством за рахунок коштів, отриманих із джерел, не заборонених чинним законодавством.

3.2. Утримання та функціонування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів передбачає організаційно-технічні заходи щодо:

а) приведення всіх інформаційних ресурсів в єдиний визначений формат;

б) збереження масиву даних;

в) забезпечення користувачам оперативного доступу до інформації;

г) підтримки масиву даних в актуалізованому стані;

ґ) захисту від несанкціонованого доступу та знищення.

3.3. Організаційні, технічні та фінансові умови взаємовідносин щодо утримання єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів узгоджуються в договорі між Агентством та інформаційними агентствами, визначеними в підпункті "в" пункту 2.1 цього Порядку, і в договорі між Агентством та офіційними друкованими виданнями Комісії, визначеними в підпункті "г" пункту 2.1 цього Порядку.

(пункт 3.3 розділу 3 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2005 р. N 180)

 

Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів
 

 
О. Г. Величко
 

Опрос