Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к Положению о саморегулируемой организации рынка ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 03.06.2003 № 234
Утратил силу

Про затвердження змін та доповнень до Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 червня 2003 року N 234

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2003 р. за N 508/7829

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17 лютого 2009 року N 125)

З метою виконання пункту 2 статті 16 розділу III Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпункту 70 пункту 4 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 25 вересня 2002 року N 861/2002, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 329 від 23 грудня 1996 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 1996 року за N 749/1774 (із змінами та доповненнями) (додаються).

2. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів (О. Науменко) та юридичному управлінню (Л. Волохов) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії А. Головка.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Зміни та доповнення
до Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 329 від 23 грудня 1996 року та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 грудня 1996 року за N 749/1774 (із змінами та доповненнями)

1. У тексті Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів (далі - Положення) вилучити слова "громадської організації або".

2. У тексті Положення слово "дозвіл", "дозволів (ліцензій)" у всіх відмінках замінити на слово "ліцензія" у відповідних відмінках.

3. У пункті 3 Положення після слова "Об'єднання..." вилучити слова "...зазначене в підпункті б пункту 2 цього Положення...".

4. Підпункт "а" пункту 19 Положення викласти в такій редакції: "достатності активів (ресурсів) саморегулівної організації для виконання статутних завдань, які визначені пунктом 2 цього Положення".

5. У підпункті "д" пункту 25 Положення після слів "...саморегульованої організації..." вилучити слова "...(якщо вона є громадською організацією), а...".

6. Підпункт "а" пункту 28 Положення вилучити. У зв'язку з цим вважати підпункти "б" - "д" відповідно підпунктами "а" - "г".

7. Підпункт "б" пункту 28 Положення після слів "...саморегульованої організації..." доповнити словами "у зв'язку зі зміною місцезнаходження або найменування".

8. У пункті 30 Положення друге речення викласти в такій редакції: "Повідомлення про відмову у видачі або продовженні дії Свідоцтва з обґрунтуванням причин такої відмови має бути направлене заявнику у письмовій формі".

9. Доповнити Положення новим пунктом 371 такого змісту: "371. За реєстрацію саморегулівної організації справляється плата у розмірі 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

10. Пункт 41 Положення після слів "...анульовано за рішенням Комісії..." доповнити словами такого змісту: "...а саморегулівна організація виключається з реєстру саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів".

11. Перше речення пункту 43 Положення після слів "...Реєстрі виданих Свідоцтв..." доповнити словами "...та реєстрі саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів...".

12. Доповнити Положення новим розділом IX такого змісту:

"IX. Порядок формування, ведення та користування відомостями реєстру саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів

45. Формування та ведення реєстру саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів (далі - Реєстр) здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

46. Реєстр є інформаційним банком даних про саморегулівні організації, який містить відомості, визначені цим Положенням, та забезпечує зберігання інформації, що складає систему Реєстру та її надання.

47. До Реєстру вносяться такі відомості:

47.1. Повне найменування об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів (далі - об'єднання).

47.2. Код за ЄДРПОУ об'єднання.

47.3. Номер свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання.

47.4. Місцезнаходження об'єднання (поштовий індекс, місто, район, вулиця, будинок).

47.5. Номер факсу, номер телефону, електронна поштова адреса об'єднання.

47.6. Адреса WEB-сторінки об'єднання.

47.7. Прізвище, ім'я та по батькові керівника та бухгалтера.

47.8. Номер та дата включення до реєстру неприбуткових організацій відповідно до вимог чинного законодавства.

47.9. Номер та дата Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації, виданого Комісією.

47.10. Строк дії Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації, виданого Комісією.

47.11. Дата продовження дії Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації, виданого Комісією.

47.12. Дата внесення об'єднання до Реєстру.

47.13. Інформація щодо кількісного складу саморегулівної організації за видами професійної діяльності на ринку цінних паперів членів (учасників).

48. Підставою для внесення саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів до Реєстру є заява, яка засвідчує бажання відповідної юридичної особи внести саморегулівну організацію до Реєстру.

49. Унесення до Реєстру Комісія здійснює після перевірки документів, на підставі яких уноситься запис до Реєстру, на відповідність чинному законодавству.

50. Зміни та доповнення до Реєстру вносяться за рішенням Комісії у разі:

отримання новим неприбутковим об'єднанням професійних учасників ринку цінних паперів Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації;

анулювання об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації.

У всіх інших випадках зміна інформації, що складає систему Реєстру, уноситься на підставі відповідних документів, які надаються саморегулівними організаціями професійних учасників ринку цінних паперів до Комісії.

51. Підставою для відмови про внесення до Реєстру або внесення змін до нього може бути наявність у поданих документах недостовірних даних.

52. У разі виявлення підстав для відмови в унесенні до Реєстру або внесенні змін до Реєстру Комісія пропонує саморегулівній організації вжити заходів щодо виправлення виявлених помилок чи невідповідностей.

53. Комісія, у разі надходження у встановленому порядку запиту фізичної або юридичної особи про одержання витягів з Реєстру, надає витяги з нього, які свідчать про внесення саморегулівної організації до Реєстру або про відсутність відповідної реєстрації. Комісія раз на рік публікує у своїх офіційних виданнях інформацію про саморегулівні організації, що включені до системи Реєстру ".

 

Начальник управління
регулювання та розвитку
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Науменко
 

Опрос