Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки за непрерывную службу в Управлении государственной охраны Украины

Управление государственной охраны
Приказ, Инструкция от 18.06.2003 № 42
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати щомісячної надбавки за безперервну службу в Управлінні державної охорони України

Наказ Управління державної охорони України
від 18 червня 2003 року N 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2003 р. за N 501/7822

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Управління державної охорони України
 від 6 квітня 2004 року N 28/ДСК)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Управління державної охорони України
 від 11 червня 2007 року N 161

Відповідно до Указу Президента України від 5 травня 2003 року N 389 "Про надбавки військовослужбовцям Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони України" НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 11.06.2007 р. N 161)

1. Затвердити Інструкцію про порядок та умови виплати щомісячної надбавки за безперервну службу в Управлінні державної охорони України (додається).

2. Розміри щомісячної надбавки за безперервну службу в Управлінні державної охорони України щорічно встановлюються, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, за рішенням Начальника Управління державної охорони України.

3. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної охорони України.

 

Начальник Управління
генерал-лейтенант
 

 
В. І. Строгий
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за безперервну службу в Управлінні державної охорони України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до статті 1 Указу Президента України від 5 травня 2003 року N 389 "Про надбавки військовослужбовцям Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Управління державної охорони України за безперервну службу", визначає порядок і умови виплати щомісячної надбавки за безперервну військову службу в Управлінні державної охорони України (далі - надбавка) військовослужбовцям Управління державної охорони України.

1.2. Особам офіцерського складу, прапорщикам, а також особам рядового, сержантського складу, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці) і які мають високі результати в службовій діяльності, з 1 травня 2003 року виплачується щомісячна надбавка за безперервну військову службу у відсотках до грошового забезпечення залежно від стажу служби у таких розмірах:

понад 5 років - до 10;

понад 10 років - до 30;

понад 15 років - до 50;

понад 20 років - до 70;

понад 25 років - до 90.

2. Порядок визначення розміру надбавки та терміни її виплати

2.1. Розмір надбавки визначається у відсотках до місячного грошового забезпечення.

2.2. Військовослужбовцям, які мають право на отримання збільшених (підвищених) посадових окладів, надбавка обчислюється із збільшених (підвищених) посадових окладів.

2.3. Надбавка виплачується за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

2.4. Виплата надбавки здійснюється в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисах Начальником Управління державної охорони України.

3. Обчислення стажу безперервної військової служби

3.1. До стажу безперервної військової служби для виплати надбавки військовослужбовцям зараховуються в календарному обчисленні такі періоди:

3.1.1. Безперервна служба на посадах офіцерського складу, прапорщиків, військовослужбовців надстрокової військової служби, а також солдатів, сержантів, старшин, які проходять військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України. Безперервна служба у Збройних Силах України, Службі безпеки України, Прикордонних військах України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, створених відповідно до чинного законодавства України, в Об'єднаних збройних силах держав - учасниць СНД, військах та інших військових формуваннях СНД та СРСР за умови, якщо вони в установленому порядку переведені до Управління державної охорони України.

3.1.2. Безперервна служба осіб рядового та начальницького складу на посадах в органах внутрішніх справ України (органах внутрішніх справ СРСР), держав СНД, переведених у встановленому порядку до Управління державної охорони України.

3.1.3. Робота осіб офіцерського складу, прапорщиків в органах державної влади та місцевого самоврядування та інших цивільних установах за умови, якщо вони відряджені в ці органи (установи) в установленому порядку із залишенням на військовій службі.

3.1.4. Перебування на навчанні у військових навчальних закладах, навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України (СНД та СРСР).

3.1.5. Перебування у розпорядженні відповідних начальників (командирів).

3.1.6. Строкова військова служба (у разі прийняття військовослужбовців на службу за контрактом або направлення на навчання у військові навчальні заклади без звільнення в запас).

3.1.7. Час наданої військовослужбовцям-жінкам відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в установлених законодавством випадках - шестирічного віку.

3.2. Начальник Управління державної охорони України має право зарахувати для виплати надбавки один період безперервної календарної військової служби військовослужбовцям, які прийняті (призвані) із запасу на військову службу в Управління.

3.3. Стаж для виплати надбавки обчислюється за місцем зберігання першого примірника особової справи військовослужбовців і визначається на підставі особової справи військовослужбовця та інших документів (за їх наявності), що підтверджують проходження військової служби, і оголошується наказом особи, якій надано право видачі наказу.

4. Порядок і умови виплати надбавки

4.1. Виплата надбавки здійснюється за час фактичного виконання обов'язків за посадою (основною або тимчасово виконуваною) із дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення на посаду. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження Начальника Управління державної охорони України, виплата надбавки здійснюється за рішенням Начальника Управління державної охорони України.

4.2. Військовослужбовцям, які тимчасово вибули з підрозділу (у відпустку, на лікування, у службове відрядження) із збереженням посад за місцем служби, виплата надбавки не припиняється.

4.3. Надбавка не виплачується протягом дії накладеного на військовослужбовця наказом відповідного начальника (командира) дисциплінарного стягнення до його зняття, але не більш як протягом шести місяців, окрім:

попередження про неповну службову відповідність;

посадового пониження;

пониження у військовому званні на один ступінь.

4.4. У разі винесення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили, надбавка не виплачується з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили до дня закінчення терміну відбуття покарання. У разі винесення судом постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення (стаття 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення), надбавка не виплачується протягом шести місяців з дня винесення постанови.

 

Начальник фінансово-планового
відділу Управління
підполковник
 

 
 
П. О. Кізюн
 

Опрос