Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления нарядов на отпуск спирта, фракции главной этилового спирта и возврата спиртосодержащих жидкостей

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 31.03.2003 № 145
Утратил силу

Про затвердження Порядку оформлення нарядів на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту та повернення спиртовмісних рідин

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 31 березня 2003 року N 145

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 червня 2003 р. за N 478/7799

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної податкової адміністрації України
 від 5 липня 2004 року N 373

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 21 жовтня 2015 року N 913)

Відповідно до Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1266 (із змінами і доповненнями), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення нарядів на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту та повернення спиртовмісних рідин, що додається.

2. Затвердити форми нарядів: форма N H-1 (спирт), форма N H-2 (спирт), що додаються.

3. Начальнику Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів:

здійснювати забезпечення користувачів бланками нарядів;

подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Оперенка Г. М.

 

Голова 

Ю. Ф. Кравченко 

 

Порядок
оформлення нарядів на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту та повернення спиртовмісних рідин

1. Загальні положення

1.1. Порядок оформлення нарядів на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту та повернення спиртовмісних рідин (далі - Порядок) визначає механізм оформлення нарядів на відпуск та повернення:

спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, спирту етилового ректифікованого денатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), абсолютованого спирту, високооктанової кисневмісної добавки до бензинів (ВКД) (далі - спирт);

(абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

фракції головної етилового спирту, невиправного браку;

спирту, який зберігається на підприємствах, але визнаний безхазяйним чи конфіскованим або таким, що перейшов у власність держави з інших підстав;

повернення покупцем спирту, спиртовмісних рідин виробникам спирту у разі припинення діяльності, закінчення терміну дії ліцензії та в інших випадках (за наявності об'єктивних причин);

спирту на експорт.

1.2. Порядок установлює механізм застосування та заповнення форми наряду N H-1 (спирт) Департаментом з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України (далі - Департамент) та форми наряду N H-2 (спирт) суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензію на експорт спирту (далі - спецекспортери).

1.3. Бланки нарядів за формою N H-1 (спирт) оформляються Департаментом.

1.4. Бланки нарядів за формою N H-2 (спирт) оформляються спецекспортерами.

1.5. Виправлення при оформленні бланків нарядів забороняються.

2. Облік бланків нарядів

2.1. Бланки нарядів є документами суворої звітності. Облік надходження, використання і списання бланків нарядів здійснюється із застосуванням типових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України від 11 березня 1996 року N 67 "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності".

2.2. Виготовлення бланків нарядів здійснюється з друкарською нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 року N 98, Служби безпеки України від 15 листопада 1993 року N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993 року N 740.

3. Порядок оформлення бланків нарядів за формою N H-1 (спирт)

3.1. Оформлення нарядів здійснюється на підставі інформації Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та рознарядок органів виконавчої влади.

Оформлення нарядів на відпуск фракції головної етилового спирту її виробником здійснюється на підставі звернення суб'єкта господарювання, в якому зазначається отримувач (найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження), кількість фракції головної етилового спирту та мета використання.

3.2. Оформлення нарядів на відпуск спирту і спиртовмісних рідин (конфіскованого або такого, що перейшов у власність держави з інших підстав) здійснюється на підставі інформації, яка надається Департаменту органами, що вилучили такий спирт, із зазначенням кількості в декалітрах, його місцезнаходження, копії відповідного судового рішення, підтвердження регіонального управління Департаменту про фактичну наявність спирту у місці його перебування, фізико-хімічного та органолептичного аналізу незалежної акредитованої лабораторії та погодження спиртового заводу, який візьме спирт на промпереробку.

(підпункт 3.2 пункту 3 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

3.3. Оформлення нарядів на повернення спирту, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин і невиправного браку підприємствами, які припинили діяльність або в яких закінчився термін дії ліцензії та в інших випадках (за наявності об'єктивних причин), безпосередньо виробникам спирту проводиться на підставі відомостей органів державної податкової служби щодо залишків спирту на таких підприємствах і даних про кількість і місце його перебування, фізико-хімічного та органолептичного аналізу незалежної акредитованої лабораторії та підтвердження спиртового заводу, який приймає спирт.

(підпункт 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

3.4. Інформація Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, рознарядки органів виконавчої влади, інформація органів, що вилучають спирт, звернення суб'єктів господарювання розглядаються протягом трьох робочих днів керівником Департаменту або його заступником згідно з розподілом обов'язків з керівництва роботою управлінь та відділів Департаменту, та приймаються відповідні рішення.

(підпункт 3.4 пункту 3 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

3.5. Оформлення наряду здійснюється працівниками, призначеними наказом керівника Департаменту.

3.6. Бланк наряду оформляється у трьох примірниках за допомогою засобів, які забезпечують збереження записів протягом установленого терміну зберігання документів.

3.7. У верхньому рядку бланка наряду вказується назва органу, який оформляє наряди.

3.8. При оформленні наряду заповнюються такі відомості:

У рядку:

"Наряд N": порядковий номер за журналом обліку нарядів, дата його оформлення;

(абзац третій підпункту 3.8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

"Інформація Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України": номер і дата повідомлення (листа);

"Рознарядка органу виконавчої влади": найменування органу виконавчої влади, номер і дата рознарядки;

"Розпорядження": номер і дата рознарядки, номер і дата листа регіонального управління Департаменту, який підтверджує наявність конфіскованого спирту або такого, що перейшов у власність держави з інших підстав, а також місце перебування спирту, що підлягає поверненню, найменування органу, що вилучив спирт, найменування державної податкової інспекції за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює повернення спирту або спиртовмісних рідин, номер і дата листа покупця спирту;

(абзац шостий підпункту 3.8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

"Постачальник": повна назва постачальника і його місцезнаходження;

"Покупець (споживач)": повне найменування, ідентифікаційний код, реквізити банку, місцезнаходження покупця (споживача), мета використання, а також номер і дата видачі ліцензії на провадження покупцем (споживачем) відповідної діяльності (якщо така діяльність ліцензується), місце зберігання спирту;

"Інше": повідомлення або доповнення до раніше надісланих (поданих) документів, їх номер, дата та інші відомості.

У графі:

"Назва спирту": вид спирту, фракція головна етилового спирту, спиртовмісна рідина, невиправний брак;

"Одиниця виміру": дал, для високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) т;

(абзац дванадцятий підпункту 3.8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

"Усього на 200_ рік": загальна кількість цифрами (літерами);

"У тому числі за кварталами": кількість цифрами та літерами у графі з номером кварталу, протягом якого наряд дійсний.

3.9. Після заповнення всіх відомостей бланка наряду він підписується керівником Департаменту та начальником відділу, що оформляє наряди.

(підпункт 3.9 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

3.10. Після підпису керівника Департаменту та реєстрації в журналі обліку нарядів (додаток 1) наряд засвідчується печаткою Департаменту (перший та третій примірники).

(підпункт 3.10 пункту 3 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

3.11. Перший примірник наряду надсилається постачальнику спецзв'язком або видається його керівнику або уповноваженій ним особі з відміткою в журналі.

Другий примірник наряду надсилається покупцеві за його місцезнаходженням або видається керівнику чи уповноваженій ним особі.

Третій примірник наряду залишається в Департаменті разом з документами, на підставі яких оформлено цей наряд.

3.12. Наряд діє протягом кварталу, зазначеного при його оформленні, і по закінченні цього терміну вважається недійсним.

4. Порядок оформлення наряду на експорт за формою N H-2 (спирт)

4.1. На підставі контракту (договору), договору-комісії (у разі його укладення), доповнення до контракту (договору) (у разі його укладання) керівником спецекспортера надається письмовий дозвіл на оформлення наряду на відпуск спирту на експорт.

4.2. Бланк наряду оформляється у чотирьох примірниках за допомогою засобів, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання документів.

4.3. У верхньому рядку бланка наряду вказується повна назва суб'єкта підприємницької діяльності, який одержав ліцензію на експорт спирту.

4.4. При оформленні бланка наряду заповнюються такі відомості:

У рядку:

"Наряд N": порядковий номер згідно з журналом обліку нарядів на експорт спирту, дата його видачі;

"Контракт (договір) N": його номер і дата укладення;

"Договір комісії N": його номер і дата укладення (у разі його укладення);

"Доповнення до контракту (договору) N": його номер і дата укладення (у разі його укладення);

"Інше": повідомлення або доповнення до раніше надісланих (поданих) документів, їх номер, дата видачі та інші відомості;

"Постачальник": повна назва, його місцезнаходження;

"Ідентифікаційний код ЄДРПОУ": номер коду;

"Покупець": повна назва покупця і його місцезнаходження.

У графі:

"Назва спирту та код згідно з УКТЗЕД": його назва і код продукції згідно з товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності;

"Одиниця виміру": дал, для високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) т;

(абзац тринадцятий підпункту 4.4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

"Усього за нарядом на 200_ рік": кількість літерами на рік.

4.5. Після заповнення всіх відомостей бланка наряду він підписується керівником спецекспортера та начальником відділу, що оформляє наряди, і скріплюється печаткою спецекспортера.

4.6. Усі наряди реєструються у журналі обліку нарядів на експорт спирту (додаток 2), який ведеться спецекспортером.

4.7. До митниці за місцем реєстрації (обліку) спецекспортера подаються три примірники наряду на відпуск спирту на експорт.

Перший і другий примірники з відміткою митниці за місцем реєстрації (обліку) спецекспортера надсилаються постачальнику.

Другий примірник подається постачальником до митниці, яка здійснює митне оформлення експорту спирту.

Третій примірник залишається в митниці за місцем реєстрації (обліку) спецекспортера.

Четвертий примірник залишається у спецекспортера разом з документами, на підставі яких оформлено цей наряд.

4.8. Наряд діє протягом терміну, обумовленого контрактом (договором) на експорт спирту, доповненням до цього контракту або терміном, обумовленим нарядом. По закінченні терміну дії наряд вважається недійсним, а в разі його невикористання підлягає поверненню спецекспортеру.

4.9. Транспортування спирту здійснюється за обов'язковим попереднім інформуванням регіонального управління Департаменту за місцем реєстрації постачальника податковим постом.

(Порядок доповнено підпунктом 4.9 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

4.10. Спецекспортер надає інформацію про оформлені наряди (копії нарядів) на відпуск спирту етилового на експорт протягом робочого дня на паперових носіях Департаменту для оперативного опрацювання.

(Порядок доповнено підпунктом 4.10 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 р. N 373)

Начальник Департаменту
з питань адміністрування
акцизного збору і контролю
за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА України
 

 
 
 

 А. П. Радченко 

 

1-й прим. - постачальнику
2-й прим. - покупцю (споживачу)
3-й прим. - ДААК ДПА України 

Прим. N ___
Форма N Н-1 (спирт) 

ДААК ДПА України

  

  

Код за ДКУД

 

                    


НАРЯД N

__________

від "___" ____________ 200_ року

Серія XX N

на відпуск спирту 

  

 

 

Підстава для оформлення:

 

Інформація Міністерства економіки 
та з питань європейської інтеграції України 

___________________________________

Рознарядка органу виконавчої влади 

___________________________________

Розпорядження 

___________________________________

Постачальник 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Покупець
(споживач) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Інше: 

_____________________________________________________

Назва спирту 

Одиниця виміру 

Усього на 200_ рік 

У тому числі за кварталами 

II 

III 

IV 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М. П. 

Керівник ____________

Начальник відділу ____________

 

Начальник ДААК ДПА України 

А. П. Радченко 

 

1-й прим. - постачальнику
2-й прим. - митниці, яка здійснює митне оформлення експорту спирту
3-й прим. - митниці за місцем реєстрації (обліку) спецекспортера
4-й прим. - спецекспортеру 

Прим. N ___
Форма N Н-2 (спирт)

 

 


Код за ДКУД

               


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

НАРЯД N 

_________ 

від "___" ____________ 200_ року

Серія XX N  

на відпуск спирту на експорт

  

  

  

Підстава для оформлення:

 

Контракт (договір)

N ___

від "___" ____________ 200_ року

Договір комісії

N ___

від "___" ____________ 200_ року

Доповнення до контракту (договору) N ______ від "___" ____________ 200_ року

Інше: 

______________________________________________________
______________________________________________________

Постачальник

______________________________________________________
______________________________________________________

Ідентифікаційний код 

_____________________________________________

ЄДРПОУ  

                    (повна назва, місцезнаходження) ______________________

Покупець 

________________________________________________________

Назва спирту та код згідно з УКТЗЕД 

Одиниця виміру 

Усього за нарядом на 200_ рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П. 

Керівник ____________

Начальник відділу ____________

 

Начальник ДААК ДПА України 

А. П. Радченко 

 

Журнал обліку нарядів

N з/п

Дата оформлення наряду 

Лімітодавець 

N наряду

Серія бланка

Постачальник спирту 

Назва покупця

Мета використання спирту 

Кількість (дал) 

Назва лімітодавця

N ліміту

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник ДААК ДПА України 

А. П. Радченко 

 

Журнал обліку нарядів на експорт спирту

N бланка

Дата оформлення наряду 

N наряду

Кількість (дал) 

Ціна (у. о.)

N контракту

Постачальник

Покупець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ДААК ДПА України 

А. П. Радченко 

Опрос