Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 04.06.2003 № 234
Утратил силу

Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 4 червня 2003 року N 234

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2003 р. за N 477/7798

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 15 грудня 2004 року N 637)

З метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України щодо регулювання готівкового обігу у відповідність до законів України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129 (із змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 7.1 глави I:

абзац дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять третім;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, з метою ідентифікації осіб у касових документах мають зазначатися такі реквізити:

для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснює операцію з готівкою, дата народження, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності) особи, яка здійснює операцію з готівкою, дата народження, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування;

для юридичних осіб - резидентів: найменування, юридична адреса, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку, прізвище, ім'я, по батькові особи, представника цієї юридичної особи, яка безпосередньо одержує, вносить або переказує готівку, дата народження, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав;

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку, прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності) особи, представника цієї юридичної особи, яка безпосередньо одержує, вносить або переказує готівку, дата народження, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав.

Реквізити для ідентифікації осіб обов'язково мають бути зазначені в касових документах (додатки 1, 2, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 3-д, 3-ж, 4 та 29 цієї Інструкції) за допомогою технічних засобів або від руки на підставі пред'явлених клієнтом відповідних документів.

Під час приймання від клієнтів банку касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, банк перевіряє належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, його власникові та відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі.

У разі ненадання клієнтом документів або відомостей, необхідних для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, або умисного надання неправдивих відомостей банк відмовляє клієнту в проведенні операції з готівкою та повертає клієнту касовий документ без виконання. На зворотному боці касового документа банк робить напис про причину його повернення (з обов'язковим посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність") і зазначає дату його повернення (це засвідчується підписами виконавця та/або працівника, на якого покладено функції контролера, і відбитком печатки (штампа) банку).

Якщо операція з готівкою, яку здійснює клієнт, містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, то банк має право відмовити клієнту в проведенні такої операції та повернути касовий документ без виконання. На зворотному боці касового документа банк робить напис про причину його повернення (з обов'язковим посиланням на частину 2 статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом") і зазначає дату його повернення (це засвідчується підписами виконавця та відповідального працівника, який приймає рішення щодо віднесення операції клієнта до операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, і відбитком печатки (штампа) банку)".

1.2. У главі II:

у розділі 1-а:

абзац третій пункту 15.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - четвертим; 

абзац третій пункту 15.10 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім;

в абзаці п'ятому пункту 81 розділу 5 цифри та слова "10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют" замінити цифрами та словами "50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до цієї валюти".

1.3. Абзац четвертий пункту 312 розділу 1 глави VII викласти в такій редакції:

"Якщо клієнт здійснює операції з купівлі або продажу іноземної валюти, а також банківських металів на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до цієї валюти, то в приходних та видаткових касових ордерах обов'язково мають зазначатися реквізити клієнта, які визначені абзацами двадцять четвертим - двадцять шостим та двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції, та підпис особи, яка вносить або одержує іноземну валюту та/або банківські метали".

1.4. У додатках 1, 3-а, 3-д, 3-ж та 4 текст примітки викласти в такій редакції:

"* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції".

2. Внести до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 N 69 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.03.2001 за N 216/5407 (із змінами), такі зміни:

2.1. Друге речення пункту 4.18 виключити.

2.2. Пункт 4.22 викласти в такій редакції:

"4.22. Територіальні управління Національного банку під час проведення інспекційних перевірок (у складі інспекційних груп) перевіряють роботу банків, філій з питань дотримання ними вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку щодо здійснення касових операцій та оформлення касових документів, достовірності статистичної звітності, встановлення лімітів каси та строків здавання готівкової виручки і з інших питань щодо контролю за готівковим обігом.

Територіальні управління Національного банку аналізують статистичну звітність про касові обороти в розрізі банків (філій) за окремими символами надходжень та видачі готівки і при виявленні тенденцій, які можуть свідчити про динаміку росту окремих символів касових оборотів та можливу наявність готівкових операцій сумнівного характеру, використовують таку інформацію під час проведення відповідних перевірок банків (філій) або надають її службі банківського нагляду для проведення інспекційної перевірки".

3. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку та банків для керування в роботі.

4. Постанова набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

Опрос