Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 04.06.2003 № 228
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Постанова Правління Національного банку України
від 4 червня 2003 року N 228

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2003 року за N 476/7797

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

З метою приведення Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036, такі зміни:

1.1. У главі 1 розділу II:

пункт 1.1 після слів "банківського законодавства" доповнити словами "нормативно-правових актів Національного банку";

пункт 1.2 доповнити підпунктами "з" і "и" такого змісту:

"з) усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

и) інших порушень".

1.2. У розділі III:

пункт 5.2 глави 5 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"недотримання вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий уважати абзацом сімнадцятим;

у главі 7:

пункт 7.1 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"невиконання (неналежне виконання) вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";

після пункту 7.11 доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"7.12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) банками вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, накладається на банки за кожне порушення в розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Загальна сума штрафів за однотипні порушення, виявлені перевіркою, не може становити більше ніж 1 відсоток від суми зареєстрованого статутного фонду".

У зв'язку з цим пункти 7.12 - 7.18 уважати відповідно пунктами 7.13 - 7.19;

у пункті 10.1 глави 10:

абзац перший після слів "банківського законодавства" доповнити словами "нормативно-правових актів Національного банку";

доповнити підпунктом "з" такого змісту:

"з) невиконання (неналежне виконання) вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) довести цю постанову після державної реєстрації до відома самостійних структурних підрозділів Національного банку України, територіальних управлінь, а також банків для керівництва та використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

Опрос