Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте

Национальный банк
Постановление от 04.06.2003 № 224
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

Постанова Правління Національного банку України
від 4 червня 2003 року N 224

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2003 р. за N 472/7793

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 листопада 2003 року N 492)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення виконання Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" і "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

1. У розділі 1 "Загальні положення":

1.1. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Підставою для відкриття рахунків фізичним особам є:

а) для громадян України, які:

постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України, для неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження;

постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

б) для іноземців, які:

постійно проживають в Україні, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання1;

прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування2;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ. Паспортний документ іноземця, який навчається в навчальному закладі України не менше як протягом одного року, має містити відмітку про навчання3;

____________
1 Зразок відмітки наведено в додатку 1 до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

2 Зразок відмітки наведено в додатку 2 до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

3 Зразок відмітки наведено в додатку 3 до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

в) для осіб без громадянства, які:

постійно проживають в Україні, - посвідка на постійне проживання;

прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ. Паспортний документ особи без громадянства, яка навчається в навчальному закладі України не менше як протягом одного року, має містити відмітку про навчання;

г) для біженців - посвідчення біженця.

Паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні або прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, мають містити в'їзні візи, якщо інше не передбачено законодавством України. Крім того, паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, мають бути зареєстровані в пункті пропуску через державний кордон України (проставляється відмітка "В'їзд") та органах внутрішніх справ (у разі продовження терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні в його паспортному документі проставляється відповідний штамп4 або виписується вкладний талон до паспортного документа5) у порядку, установленому Правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

____________
4 Зразки штампів наведено в додатках 1, 2 до Інструкції про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.11.99 N 887 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 837/4130).

5 Зразок вкладного талона наведено в додатку 3 до Інструкції про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.11.99 N 887 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 837/4130).

Надалі в тексті цієї Інструкції вищезазначені документи, що є підставою для відкриття рахунків фізичним особам, - паспорт або документ, що його замінює".

1.2. Після пункту 1.8 доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"1.9. Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи, мають пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Неповнолітні особи віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років самостійно або в присутності чи за письмовою згодою своїх батьків (усиновителів) чи піклувальників відкривають рахунки за умови пред'явлення свідоцтва про народження (особами віком від 15 до 16 років) або паспорта (особами, яким виповнилося 16 років) та документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків. Неповнолітня особа віком від 15 до 16 років додатково має надати довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену в установленому законодавством порядку. Якщо рахунок відкривається в присутності батьків або законних представників, батьки пред'являють паспорт та свідоцтво про народження неповнолітнього, а законні представники - паспорт та документ, що підтверджує статус законного представника неповнолітнього6.

____________
6 Зразок посвідчення наведено в додатку 3 до Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 N 34/166/131/88 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за N 387/3680.

1.10. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки.

Банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, що відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів.

1.11. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка відкриває поточний або вкладний (депозитний) рахунок, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

У разі надання власником рахунку права розпорядження рахунком іншим особам уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації зняттям копій відповідних документів у порядку, встановленому цим пунктом.

1.12. Документи на відкриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків підприємств, надання яких передбачено цією Інструкцією, особисто подають до банку особи, які мають право першого та другого підписів. Ці особи мають пред'явити уповноваженому працівнику банку:

паспорт або документ, що його замінює;

документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків;

документи, що підтверджують їх повноваження.

Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації зняттям копій відповідних документів у порядку, установленому пунктом 1.11 цієї Інструкції.

У разі змін у складі осіб, які мають право розпоряджатись рахунком підприємства, новопризначена особа (особи) має особисто подати картку із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, пред'явити паспорт або документ, що його замінює, документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків, а також документи, що підтверджують її повноваження. Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації зняттям копій відповідних документів у порядку, установленому пунктом 1.11 цієї Інструкції.

1.13. Ідентифікація клієнта банку, що відкриває рахунок, не є обов'язковою у разі, якщо клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі, якщо підприємству уже відкрито поточний рахунок в банку, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, відкриття підприємству іншого поточного рахунку (зокрема, карткового, поточного бюджетного рахунку, рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) може здійснюватися за умови надання підприємством заяви на відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки, засвідченої в установленому порядку. Датою початку видаткових операцій за цим рахунком є дата реєстрації отримання банком повідомлення про взяття рахунку на податковий облік.

У разі, якщо відокремленому підрозділу юридичної особи вже відкрито поточний рахунок і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то банк може відкрити йому інший поточний рахунок за умови надання заяви про відкриття поточного рахунку, клопотання юридичної особи про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої в установленому порядку.

1.14. З метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, банк має право витребувати від клієнта інші документи і відомості, потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану.

У разі ненадання клієнтом документів або відомостей, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або умисного надання клієнтом неправдивих відомостей про себе рахунок не відкривається.

У разі наявності при здійсненні ідентифікації клієнта мотивованої підозри щодо надання ним недостовірної інформації про себе або навмисного надання інформації з метою введення в оману інформація про відкриття рахунку такій особі надається до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

1.15. Банк відкриває поточний рахунок клієнту, який є суб'єктом підприємницької діяльності, протягом десяти календарних днів після отримання повного пакета документів на відкриття рахунку та здійснення ідентифікації цього клієнта.

1.16. У разі наявності в банку мотивованої підозри щодо подання клієнтом підроблених (недостовірних) документів, наданих для відкриття рахунку, банк негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ із зазначенням ідентифікаційних даних клієнта та/або паспортних даних особи, яка подає документи на відкриття рахунку.

У разі отримання документів на відкриття рахунків банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів та звірені з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;

б) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності має відповідати зразку, передбаченому в додатку 3 (для юридичних осіб) і в додатку 4 (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740. Для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання чинності зазначеною постановою, свідоцтва про державну реєстрацію мають відповідати зразкам, передбаченим у додатках 3 і 4 до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 N 276 (із змінами і доповненнями);

в) нотаріальне засвідчення документів та копій документів має відповідати вимогам Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94 N 18/5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.07.94 за N 152/361. Посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються дійсними в разі, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах" і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.03.94 за N 38/247 (із змінами і доповненнями);

г) форма страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, має відповідати зразку, передбаченому в додатку 1 до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 N 12.

1.17. З документів, які вимагаються від клієнтів банку у разі відкриття рахунків відповідно до вимог цієї Інструкції, формується справа з юридичного оформлення рахунку, яка зберігається банком протягом п'яти років після закриття рахунку".

У зв'язку з цим пункт 1.9 уважати пунктом 1.18.

2. Пункт 2.1.2 розділу 2 "Відкриття банками рахунків у національній валюті" викласти в такій редакції:

"2.1.2. Вкладні (депозитні) рахунки відкриваються підприємствам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент відповідно до умов договору.

У разі, якщо підприємство не має в банку поточного рахунку, то банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

копії належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідченої нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи Указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують;

копії документа, що підтверджує взяття підприємства на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів підприємства - платника страхових внесків відкрити рахунок (подається, якщо підприємство або його відокремлений підрозділ використовують найману працю);

копії довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально або вищестоящою організацією (вимагається, якщо в депозитному договорі передбачено перерахування коштів після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення).

Відокремленому підрозділу підприємства, який не має в банку поточного рахунку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі депозитного договору за умови надання цим підрозділом таких документів:

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;

копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів відокремленого підрозділу - платника страхових внесків відкрити рахунок (подається, якщо відокремлений підрозділ використовує найману працю);

копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально або керівником підприємства - юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ (вимагається, якщо в депозитному договорі передбачено перерахування коштів після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення).

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається підприємству або відокремленому підрозділу, який вже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), весь перелік документів, визначений цим підпунктом, не вимагається. У такому разі вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі депозитного договору за умови надання підприємством або відокремленим підрозділом, який використовує найману працю, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів підприємства або відокремленого підрозділу - платника страхових внесків відкрити рахунок.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку підприємства або його відокремленого підрозділу забороняється.

Нараховані проценти за депозитами підприємств та їх відокремлених підрозділів відповідно до умов депозитного договору можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку.

Фізичні особи відповідно до умов договору можуть перераховувати нараховані проценти за депозитами на поточний рахунок, на поповнення депозиту або отримувати їх готівкою".

3. Пункт 6.1.4 розділу 6 "Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті" викласти в такій редакції:

"6.1.4. Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком резидентам (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам) та нерезидентам (юридичним особам - інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком у порядку, встановленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків у національній валюті".

4. Пункт 8.3 розділу 8 "Переоформлення та закриття рахунків" викласти в такій редакції:

"8.3. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються на підставі:

заяви власника рахунку;

рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;

відповідного рішення суду про ліквідацію підприємства;

рішення уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною або оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою;

на інших підставах, передбачених законом чи договором між банком та власником рахунку.

За наявності рішення уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною або оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою банк закриває рахунки таких осіб і протягом трьох робочих днів надає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу щодо таких рахунків. Залишки коштів за такими рахунками перераховуються на окремі аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком, визначеним Національним банком України для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку. У разі ненадходження протягом семи робочих днів розпоряджень від спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу або рішення суду стосовно вжиття чи невжиття заходів щодо цих коштів банк зараховує ці кошти на балансовий рахунок, визначений Національним банком України для обліку коштів за недіючими рахунками клієнтів".

 

Директор
Департаменту платіжних систем
 

 
В. М. Кравець
 

Опрос