Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об осуществлении уполномоченными банками контроля за проведением резидентами и нерезидентами, к которым применены специальные санкции в соответствии со статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", валютных операций через эти банки

Национальный банк
Положение, Постановление от 21.05.2003 № 198
Утратил силу

Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки

Постанова Правління Національного банку України
від 21 травня 2003 року N 198

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 червня 2003 р. за N 463/7784

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 26 квітня 2011 року N 118
,
 від 15 квітня 2015 року N 255
,
 від 19 червня 2015 року N 392
,
 від 7 вересня 2016 року N 383

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 3 січня 2019 року N 13)

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" та 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки, що додається.

2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Положення
про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки

Це Положення розроблене відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", статей 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) і Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430.

1. Загальні положення

1.1. Положення встановлює порядок здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки, а також порядок формування, обміну та використання інформації про спеціальні санкції.

1.2. Спеціальні санкції застосовує центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері економічного розвитку (далі - Міністерство економіки), до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", за рішенням судових органів України або за поданням органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів та Національного банку України (далі - Національний банк).

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

1.3. Застосування, зміна виду, відновлення дії (далі - застосування) та скасування, призупинення дії (далі - скасування) до резидентів та нерезидентів спеціальних санкцій здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Міністерства економіки щодо застосування до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

1.4. Під спеціальними санкціями в цьому Положенні слід розуміти застосування до конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

1.5. Інші терміни в цьому Положенні вживаються згідно з визначеннями, наведеними в статті 1 Декрету та статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

2. Порядок формування та передавання інформації про застосовані (скасовані) спеціальні санкції

2.1. Інформацію про застосування (скасування) до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій формує Міністерство економіки.

2.2. Копії наказів Міністерства економіки на паперових носіях (далі - Накази) щодо застосування (скасування) до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій, які надходять від Міністерства економіки на адресу Національного банку, мають зберігатися в структурному підрозділі центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного контролю за банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (далі - Департамент).

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 26.04.2011 р. N 118,
 від 15.04.2015 р. N 255)

2.3. Відповідно до умов договору про використання криптографічних засобів шифрування інформації, укладеного між Національним банком та Міністерством економіки, інформація про застосування (скасування) до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій у зашифрованому вигляді має надаватися Департаменту електронними засобами пересилання інформації.

2.4. Департамент перевіряє на неушкодженість отриману від Міністерства економіки інформацію про застосування (скасування) до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій, після чого надсилає її у формі файла електронної бази даних або файлів-доповнень до електронної бази даних, уповноваженим банкам України.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

2.5. Уповноважені банки цю інформацію в повному обсязі розміщують у власній базі даних (далі - власна електронна база спеціальних санкцій), яку формують, доповнюють та супроводжують за допомогою програмного комплексу АРМ "Статзвітність" або власних програмних комплексів.

Уповноважений банк має право використовувати власний програмний комплекс для роботи з власною електронною базою спеціальних санкцій за умови, що цей програмний комплекс підтримує функції коректного пошуку за заданими реквізитами.

2.6. Періодичність надання банкам України зазначених вище файлів залежить від періодичності їх надходження до Департаменту від Міністерства економіки.

3. Використання інформації про застосовані (скасовані) спеціальні санкції

3.1. Уповноважений банк, який отримав від Департаменту інформацію про застосування (скасування) до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій, має керуватися нею під час здійснення валютного контролю за операціями своїх клієнтів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

3.2. Уповноважений банк щоразу під час отримання доручення на перерахування коштів на користь нерезидента зобов'язаний перевірити, чи були застосовані спеціальні санкції до цього нерезидента. У разі отримання від Департаменту інформації про застосування до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій уповноважений банк зобов'язаний перевірити, чи були застосовані спеціальні санкції до його клієнтів. Таку перевірку банк повинен здійснювати також щодо всіх нових клієнтів під час прийняття їх на обслуговування (надання разових послуг).

3.3. Якщо до клієнта уповноваженого банку застосовано спеціальну санкцію, то уповноважений банк з дня, наступного після дати отримання від Департаменту інформації про застосування цієї спеціальної санкції, але не раніше дати, з якої санкція починає діяти, приймає від такого клієнта доручення на здійснення перерахувань коштів на користь нерезидентів на виконання зобов'язань перед ними при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та здійснює їх перерахування на користь нерезидентів на підставі раніше отриманих доручень від такого клієнта за наявності індивідуальної ліцензії Міністерства економіки.

У разі застосування до нерезидента, який є контрагентом клієнта уповноваженого банку, спеціальної санкції, уповноважений банк з дня, наступного після дати отримання від Департаменту інформації про застосування цієї спеціальної санкції, але не раніше дати, з якої санкція починає діяти, приймає від своїх клієнтів доручення на здійснення перерахувань коштів на користь такого нерезидента та здійснює їх перерахування на користь такого нерезидента на виконання зобов'язань перед ним при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на підставі раніше отриманих доручень від своїх клієнтів за наявності індивідуальної ліцензії Міністерства економіки.

Зарахування коштів, що надійшли за зовнішньоекономічними операціями на користь клієнта уповноваженого банку (резидента), до якого або до контрагента якого застосована спеціальна санкція, уповноважений банк здійснює без наявності індивідуальної ліцензії Міністерства економіки.

У випадках, передбачених в абзацах першому та другому цього пункту, банк на звороті платіжного доручення клієнта, що залишається в документах дня банку, робить відмітку про причину відмови від виконання цього доручення із зазначенням дати та номера Наказу про застосування спеціальної санкції.

3.4. Якщо інформацію про скасування спеціальної санкції, що застосована до клієнта банку або його контрагента, отримано в одній з таких форм:

а) копії Наказу про скасування спеціальної санкції, засвідченої в установленому законодавством порядку Міністерством економіки (структурним підрозділом Міністерства економіки в областях, у містах Києві та Севастополі, Автономній Республіці Крим, до компетенції яких віднесені питання щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності) або нотаріусом та поданої уповноваженому банку;

б) файла електронної бази даних (файла-доповнення до електронної бази даних), який містить Наказ про скасування спеціальної санкції;

в) листа-повідомлення (у тому числі отриманого засобами електронної пошти) Департаменту з підтвердженням скасування спеціальної санкції;

г) оригіналу чи засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, про скасування спеціальної санкції, то банк здійснює перерахування коштів за зовнішньоекономічними угодами резидента або нерезидента, до якого була застосована спеціальна санкція, починаючи з дати її скасування, зазначеної в Наказі або рішенні, ухвалі, постанові суду, що набрали законної сили.

(підпункт "г" пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

4. Ідентифікація суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

4.1. Для ідентифікації резидента (нерезидента), до якого застосована (скасована) спеціальна санкція, банк зобов'язаний порівняти реквізити цього резидента (нерезидента) з власної електронної бази спеціальних санкцій з реквізитами в документах, які є в банку, у тому числі в установчих документах клієнта, зовнішньоекономічних договорах, контрактах, угодах клієнта, а також використати інформацію з WEB-сторінки за адресою www.me.gov.ua в мережі Internet.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.09.2016 р. N 383)

4.2. У разі збігу основних, але часткової невідповідності деяких реквізитів (наприклад, назви, місцезнаходження або місцепроживання) клієнта банку-резидента або його контрагента-нерезидента, зазначених у документах, договорах, контрактах, угодах клієнта, до даних власної електронної бази спеціальних санкцій банк звертається із запитом (електронною поштою) до Департаменту для одержання підтвердження щодо застосування (скасування) до цього резидента або нерезидента спеціальної санкції.

Крім того, у запиті банк зазначає повні дані власної електронної бази спеціальних санкцій щодо такого резидента чи його контрагента-нерезидента та розбіжності в реквізитах власної електронної бази спеціальних санкцій і документах, які є в банку. На підставі відповіді Департаменту (електронною поштою) банк приймає рішення щодо здійснення відповідних операцій.

Структурні підрозділи уповноваженого банку надсилають запити, передбачені цим пунктом, та отримують відповіді на них через центральний апарат цього уповноваженого банку.

4.3. Департамент має дати відповіді на запити, що надіслані згідно з вимогами пункту 4.2 цього Положення, електронною поштою протягом п'яти робочих днів від дати їх отримання, за винятком випадків, зазначених в абзаці другому цього пункту.

Якщо в Департаменті немає інформації для точної ідентифікації резидента або нерезидента, то Департамент протягом п'яти робочих днів, починаючи з дати одержання запиту від уповноваженого банку, звертається із запитом до Міністерства економіки та приймає остаточне рішення щодо ідентифікації резидента (нерезидента) на підставі отриманої відповіді. Після отримання відповіді від Міністерства економіки Департамент протягом п'яти робочих днів надсилає банку електронною поштою відповідне повідомлення.

5. Відповідальність

5.1. Уповноважений банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за невиконання функцій агента валютного контролю.

 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

Опрос